NASZE STRONY
Czcionka:A- A A+
pl
en  
 
german  
 
hiszpañki  
 
rosyjski  
 
ukraiñski   
ukraiñski   

centrum akrtywnosci lokalnej
zglos wydarzenie
biuletyn stowarzyszenia
wydawnictwa

radomka Liczba odwiedzin: 3386601


Stowarzyszenie
Lokalna Grupa Działania
"Razem dla Radomki"

tel/fax: (48) 38 58 996
zarzad@razemdlaradomki.pl

Newsletter:

Aktualności


informator informator
aktywna wieś

24.05.2016 r.

Dodatkowy nabór w programie: Sport Wszystkich Dzieci

Ministerstwo Sportu i Turystyki

Minister Sportu i Turystyki ogłosił dodatkowy nabór wniosków w ramach programu „Sport Wszystkich Dzieci”. Oferty można składać do 31 maja 2016 r. Dodatkowy nabór wniosków dotyczy następującego zadania: Wspieranie organizacji imprez sportowych dla dzieci i młodzieży - wysokość środków w naborze 1 800 000 zł. W ramach dodatkowego naboru wniosków zadanie może być realizowane wyłącznie w okresie od 18 maja do 31 grudnia 2016 roku(dodatkowy nabór nie dotyczy podzadania 4.a oraz 4.b).

pobierzdo góry do góry

23.05.2016 r.

Zapraszamy Członków Stowarzyszenia Razem dla Radomki na Walne Zebranie. 24 maja 2016 r. w Przytyku.

Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki

Serdecznie zapraszamy Członków Stowarzyszenia „Razem dla Radomki” na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia „Razem dla Radomki”, które odbędzie się w dniu 24 maja 2016 r. o godzinie 13.00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy w Przytyku.

Podczas spotkania zostaną zaprezentowane informacje nt. Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2023 (omówione zostaną główne przedsięwzięcia, działania i cele w/w dokumentu), przedstawione zostaną sprawozdania merytoryczne i finansowe Zarządu z działalności Stowarzyszenia LGD „Razem dla Radomki” za rok 2015, a także zaproponowane zostaną zmiany i aktualizacja Statutu Stowarzyszenia.

pobierzdo góry do góry

23.05.2016 r.

Dodatkowy nabór w ramach programu: Aktywne formy przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu – nowy wymiar 2020.

Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłasza uzupełniające otwarte konkursy ofert w ramach Programu „Aktywne formy przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu – nowy wymiar 2020” i zaprasza podmioty uprawnione, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej (organizacje pozarządowe wymienione w art. 3 ust. 2 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 ze zm.) oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 tej ustawy, samorządy gmin jak również instytucje tworzące centra i kluby integracji społecznej, o których mowa w art. 3 ust. 2 oraz 18 ust. 1 ustawy z 13 czerwca 2003 r o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. z 2011 r., Nr 43, poz. 225 z późn. zm.) do składania wniosków na wsparcie finansowe projektów w ramach poszczególnych konkursów ofert z zakresu pomocy środowiskowej dla młodzieży, jak również aktywizacji społeczno-zawodowej osób bezrobotnych, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej oraz osób wykluczonych społecznie i zawodowo.

pobierzdo góry do góry

20.05.2016 r.

Zapraszamy do udziału w 57. Dniach Kolbergowskich. Ostatnie dni na nadsyłanie zgłoszeń do udziału w Przeglądzie.

57. Dni Kolbergowskie odbędą się w dniu 5 czerwca 2016 r. w Przysusze. W związku z powyższym zapraszamy kapele i zespoły śpiewacze do udziału w jednym z największych wydarzeń związanych z promocją i kultywowaniem tradycji muzyki ludowej w Polsce.

pobierzdo góry do góry

20.05.2016 r.

VIII edycja konkursu grantowego: Odkryj e-wolontariat.

E-wolontariat

Masz pomysł na stronę WWW, aplikację, kampanię społeczną lub inny projekt, dzięki któremu Internauci będą mogli przyczynić się do zmieniania świata na lepsze? Zgłoś go do konkursu „Odkryj e-wolontariat” i twórz #DobryInternet! Do wygrania udział w programie edukacyjnym, wsparcie mentorów i granty w wysokości 10 000 zł. Wnioski można składać do 5 czerwca 2016 r.

pobierzdo góry do góry

19.05.2016 r.

Sławomir Białkowski - Zasłużony Promotor Agrobiznesu RP 2016

 Sławomir Białkowski – Wójt Gminy Zakrzew

Sławomir Białkowski, Wójt Gminy Zakrzew to osoba która od blisko 20 lat aktywnie działa na wielu płaszczyznach przyczyniając się do rozwoju swojej gminy – będącej wśród liderów gmin wiejskich w pozyskiwaniu funduszy unijnych i w stosunku do wpływu na rozwój infrastruktury. Realizowane przez Pana Białkowskiego działania zostały zauważone przez Agro Biznes Klub, który odznaczył do tytułem Promotora Agrobiznesu RP 2016. Wójt to również wielki orędownik chwały rycerzy spod Grunwaldu, będący inicjatorem utworzenia Parku Historycznego „Rycerze Bogurodzicy”, miejsca upamiętniającego jednego z najważniejszych rycerzy doby średniowiecza, bohatera powieś historycznej autorstwa polskiego noblisty Henryka Sienkiewicza pt. „Krzyżacy” – Mikołaja Powały z Taczowa.

pobierzdo góry do góry

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 archiwum 

szlak stefana szyllera
gmina jedlinsk
gmina przysucha
gmina przytyk
gmina wieniawa
gmina wolanów
gmina zakrzew


więcej: Partnerskie Mazowsze LGDenrd
ksow

więcej: polecane strony

Produkty regionalne wirtualne zwiedzanie atrakcje turystyczne

Partnerzy / Partners LGD

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Strona internetowa Stowarzyszenia "Razem dla Radomki" współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie przygotowawcze”; działanie "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.