NASZE STRONY
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki
W dolinie Radomki
Innowacyjna Radomka
Panoramy
E-Akademia
Papryka Przytycka
Multicel
Mazowiecka Sieć
Czcionka:A- A A+
pl
en  
 
german  
 
hiszpañki  
 
rosyjski  
 
ukraiñski   
ukraiñski   

centrum akrtywnosci lokalnej
wydawnictwa

radomka Liczba odwiedzin: 4023127


Stowarzyszenie
Lokalna Grupa Działania
"Razem dla Radomki"

tel/fax: (48) 38 58 996
zarzad@razemdlaradomki.pl

Newsletter:

Aktualności


informator informator
aktywna wieś

23.10.2016 r.

Ogłoszenie o naborze wniosków w zakresie działań - Infrastruktura Publiczna: wybudowanie, zmodernizowanie lub wyposażenie obiektów turystycznych lub rekreacyjnych oraz Infrastruktura Publiczna: nowe lub zmodernizowane lub wyposażone obiekty infrastruktury kulturowej.

Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Razem dla Radomki" informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach Poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w następujących zakresach tematycznych: Infrastruktura Publiczna: wybudowanie, zmodernizowanie lub wyposażenie obiektów turystycznych lub rekreacyjnych, Infrastruktura Publiczna: nowe lub zmodernizowane lub wyposażone obiekty infrastruktury kulturowej.

pobierzdo góry do góry

21.10.2016 r.

Przedstawiciele Republiki Południowej Afryki w odwiedzinach z wizytą studyjną w LGD Razem dla Radomki.

W dniu 18.10.2016r., odbyła się wizyta studyjna delegacji z Republiki Południowej Afryki wraz z przedstawicielami Ambasady RPA w Polsce i Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi z Departamentu Współpracy Zagranicznej. Wizyta organizowana została przy współpracy Lokalnej Grupy Działania „Razem dla Radomki” , którą reprezentował Prezes Pan Cezary Nowek oraz władz samorządowych Gminy i Miasta Przysucha, Gminy Wieniawa i Gminy Zakrzew.

pobierzdo góry do góry

21.10.2016 r.

Spotkanie LGD Razem dla Radomki z przedstawicielami landu Saksonii – Anhalt oraz władz regionu Hajdu-Bihar z Węgier.

W ramach porozumienia Bridge2Europe, którego sygnatariuszami są m.in. władze regionu Hajdu-Bihar na Węgrzech oraz EU Service Agentur reprezentująca niemiecki land Saksonia-Anhalt w dniach 19 – 21 października 2016 zorganizowana została wizyta studyjna przez Agencję Rozwoju Mazowsza S.A. przy współpracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego. W ramach tejże wizyty w dniu 19 października 2016r., odbyło się spotkanie z przedstawicielami regionów partnerskich na Mazowszu w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego. Z ramienia Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Razem dla Radomki” udział wziął Prezes Pan Cezary Nowek.

pobierzdo góry do góry

21.10.2016 r.

Międzynarodowy Tydzień Mediacji: Mediacja w sprawach karnych oraz z nieletnim sprawcą czynu zabronionego

W tym roku Międzynarodowy Dzień Mediacji przypada na dzień 20 października, natomiast Tydzień Mediacji odbędzie się w dniach 17-22 października, a oba projekty przebiegają pod hasłem „Masz prawo do mediacji".

Mediacja to sposób dobrowolnego rozwiązywania problemów, powstałych w wyniku przestępstwa, na drodze porozumiewania się pokrzywdzonego i podejrzanego lub oskarżonego, z pomocą mediatora. Mediacja może dotyczyć wszystkich przestępstw.

pobierzdo góry do góry

20.10.2016 r.

Międzynarodowy Tydzień Mediacji: Mediacja w sprawach rodzinnych, o rozwód i separację

W tym roku Międzynarodowy Dzień Mediacji przypada na dzień 20 października, natomiast Tydzień Mediacji odbędzie się w dniach 17-22 października, a oba projekty przebiegają pod hasłem „Masz prawo do mediacji".

Mediacja jest dobrowolną, poufną metodą rozwiązywania sporu, w której strony konfliktu lub sporu, z pomocą bezstronnego i neutralnego mediatora, samodzielnie dochodzą do porozumienia. Tematy omawiane w toku mediacji zależą od woli jej uczestników. Przedmiotem uzgodnień mogą być sprawy dotyczące: pojednania małżonków, ustalenia warunków rozstania, sposobu sprawowania władzy rodzicielskiej, kontaktów z dziećmi, zaspokojenia potrzeb rodziny, alimentów, a także sprawy majątkowe i mieszkaniowe. W sposób ugodowy można też uregulować np. wydanie paszportu, wybór kierunku edukacji dziecka, kontakty z dalszą rodziną lub zarząd majątkiem dziecka.

pobierzdo góry do góry

19.10.2016 r.

Zapraszamy do udziału w szkoleniach e-learningowcych dla projektu „Skuteczne NGOsy – rozwój wiejskich organizacji pozarządowych. Do wygrania 1500,00 zł na realizację własnej inicjatywy.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Razem dla Radomki” serdecznie zaprasza Państwa do uczestnictwa w bezpłatnych szkoleniach e-learningowych w oferowanych w ramach projektu „Skuteczne NGOsy – rozwój wiejskich organizacji pozarządowych”, który skierowany jest do członków organizacji pozarządowych, osób indywidualnych - liderów środowisk wiejskich, przedstawicieli grup nieformalnych/grup inicjatywnych działających w środowisku wiejskim, którzy z własnej inicjatywy są zainteresowane nabyciem nowych, uzupełnianiem lub podwyższaniem swoich kwalifikacji i umiejętności społecznych.

pobierzdo góry do góry

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 archiwum 

szlak stefana szyllera


więcej: Partnerskie Mazowsze LGDenrd
ksow

więcej: polecane strony

NASZE GMINY:

gmina jedlinsk gmina przysucha gmina przytyk gmina wieniawa gmina wolanów gmina zakrzew

Partnerzy / Partners LGD

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Strona internetowa Stowarzyszenia LGD "Razem dla Radomki" współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”; w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.