NASZE STRONY
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki
W dolinie Radomki
Innowacyjna Radomka
Panoramy
E-Akademia
Papryka Przytycka
Mazowiecka Sieć
Czcionka:A- A A+
pl
en  
 
german  
 

ankieta
centrum akrtywnosci lokalnej
Ankieta on-going
wydawnictwa

radomka Liczba odwiedzin: 12171744


Stowarzyszenie
Lokalna Grupa Działania
"Razem dla Radomki"

tel/fax: (48) 38 58 996
tel. kom.: +48 572 361 068 zarzad@razemdlaradomki.pl

Newsletter:

Aktualności

27.10.2016 r.

Projekt herbu gminy Wieniawa z pozytywną opinią Komisji Heraldycznej.

Informujemy, iż projekt herbu gminy Wieniawa uzyskał pozytywną opinię Komisji Heraldycznej, działającej przy Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, wyraziła pozytywną opinię na temat projektu herbu, baneru, flagi oraz pieczęci Gminy Wieniawa, jako spełniające warunki określone w art. 3 ust. 2 ustawy o odznakach i mundurach. W herbie znajdują się postaci świętych: Katarzyny Aleksandryjskiej oraz Szczepana Diakona i Męczennika.

Autorem opracowania heraldycznego jest Pan Kamil Wójcikowski. W myśl zasady sacrum przed profanum, w herbie znajdują się postaci patronów Parafii Rzymskokatolickich z obszaru gminy: Patronka Kościoła Wieniawskiego, św. Katarzyna Aleksandryjska oraz patron Kościoła w Skrzynnie, św. Szczepan diakon i męczennik. Ponieważ na terenie gminy znajdowało się miasto Skrzynno, posiadające swój herb, obowiązkowo należało nawiązać do tej symboliki, stąd w dolnej części tarczy, pomiędzy postaciami świętych umieszczono literę S, która znajdowała się w herbie miasta Skrzynna. Projekt zostanie przedstawiony Radnym Rady Gminy do zatwierdzenia i podjęcia stosownych uchwał. Dziękujemy Pani Grażynie Strzelczyk, Przewodniczącej Rady Gminy, za nieocenioną pomoc i koordynację prac związanych z projektowaniem symboli.

Źródło: Urząd Gminy w Wieniawie

pobierzdo góry
sieć
szlak stefana szyllera


więcej: Partnerskie Mazowsze LGDenrd
ksow

więcej: polecane strony


LEADER

NASZE GMINY:

gmina jedlinsk gmina przysucha gmina przytyk gmina wieniawa gmina wolanów gmina zakrzew

Partnerzy / Partners LGD

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Strona internetowa Stowarzyszenia LGD "Razem dla Radomki" współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”; w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.