NASZE STRONY
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki
W dolinie Radomki
Innowacyjna Radomka
Panoramy
E-Akademia
Papryka Przytycka
Mazowiecka Sieć
Czcionka:A- A A+
pl
en  
 
german  
 

ankieta
centrum akrtywnosci lokalnej
Ankieta on-going
wydawnictwa

radomka Liczba odwiedzin: 12082076


Stowarzyszenie
Lokalna Grupa Działania
"Razem dla Radomki"

tel/fax: (48) 38 58 996
tel. kom.: +48 572 361 068 zarzad@razemdlaradomki.pl

Newsletter:

Aktualności

07.11.2013 r.

Nabór projektów dla programu: Razem Możemy Więcej

Razem Możemy WIęcej

Do 18 listopada trwa nabór wniosków VIII edycji programu „Razem Możemy Więcej”. Jest to program grantowy, w ramach którego można uzyskać wsparcie finansowe na realizację projektów obejmujących: rozwój kulturowo–historycznego dziedzictwa regionu, zwłaszcza w zakresie kultywowania tradycji, zachowania obrzędów i ginących zawodów, troski o zabytki kultury materialnej i niematerialnej; ochronę i promocję zdrowia; inicjatywy społeczne na rzecz budowy małej infrastruktury drogowej (np. ścieżki rowerowe, chodniki, wiaty) służące m.in. poprawie bezpieczeństwa mieszkańców.

Przy realizacji projektów należy również uwzględnić cele programu, którymi są: rozwój infrastruktury społecznej; stymulowanie aktywności mieszkańców wsi do samoorganizacji; wspieranie działań wiejskich organizacji pozarządowych i ich współpracy z władzami samorządowymi; pobudzanie współpracy samorządów gminnych z wiejskimi organizacjami pozarządowymi; promowanie postaw aktywności obywatelskiej wśród mieszkańców terenów wiejskich.

O dofinansowanie mogą ubiegać się organizacje pozarządowe – w tym fundacje i stowarzyszenia mające swoją siedzibę i działające na obszarach wiejskich , oraz podmioty kolegialne rady sołeckie, koła gospodyń wiejskich i inne, mające swoją siedzibę i prowadzące działalność na terenach wiejskich (wsie i miasta do 5 tys. mieszkańców).

Maksymalna jednostkowa wysokość grantu dla pojedynczego projektu nie może przekroczyć kwoty 7,5 tys. zł. W przypadku realizacji projektów przy udziale dodatkowych, zewnętrznych środków finansowych (dofinansowanie partnera, środki funduszu sołeckiego, dotacja gminy, itp.) wielkość grantu może być podwyższona o 50%, jednak nie więcej, niż do kwoty 10 tys. zł. Jeżeli natomiast projekt obejmuje swym zasięgiem obszar kilku gmin/sołectw i jest wspólnie realizowany przy udziale podmiotów z tych gmin/sołectw (tzw. projekt sieciowy), o dofinansowanie może ubiegać się niezależnie każdy z podmiotów współrealizujących projekt, łączne dofinansowanie takiego projektu może wynieść 30 tys. zł.

Szczegółowe informacje znajdą Państwo na stronie internetowej
Programu Razem Możemy Więcej.

pobierzdo góry
sieć
szlak stefana szyllera


więcej: Partnerskie Mazowsze LGDenrd
ksow

więcej: polecane strony


LEADER

NASZE GMINY:

gmina jedlinsk gmina przysucha gmina przytyk gmina wieniawa gmina wolanów gmina zakrzew

Partnerzy / Partners LGD

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Strona internetowa Stowarzyszenia LGD "Razem dla Radomki" współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”; w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.