NASZE STRONY
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki
W dolinie Radomki
Innowacyjna Radomka
Panoramy
E-Akademia
Papryka Przytycka
Multicel
Mazowiecka Sieć
Czcionka:A- A A+
pl
en  
 
german  
 

ankieta
centrum akrtywnosci lokalnej
wydawnictwa

radomka Liczba odwiedzin: 5053932


Stowarzyszenie
Lokalna Grupa Działania
"Razem dla Radomki"

tel/fax: (48) 38 58 996
tel. kom.: +48 572 361 068 zarzad@razemdlaradomki.pl

Newsletter:

Biuletyn informacyjny Stowarzyszenia


Zachęcamy Państwa do lektury Biuletynu Informacyjnego Lokalnej Grupy Działania "Razem dla Radomki". Celem naszej publikacji jest przekazanie najważniejszych informacji dotyczących działań realizowanych przez Stowarzyszenie, oraz wydarzeń i inicjatyw związanych z rozwojem naszych "Małych Ojczyzn".


Biuletyn 2016

BIULETYN 2016 | BIULETYN 2015 | BIULETYN 2014 | BIULETYN 2013 | BIULETYN 2012 | BIULETYN 2011 | BIULETYN 2010

biuletyn stowarzyszenia

Biuletyn informacyjny nr 80 (04/2017)
(format: pdf, rozmiar pliku: 16,2 MB)

W aktualnym numerze prezentujemy informacje o zakończonych w miesiącu kwietniu naborach wniosków przeprowadzonych dla poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020., w ramach których przekazaliśmy ponad 1,7 miliona złotych na działania związane z rozwojem istniejących firm, rozwojem infrastruktury publicznej, czy tez na projekty związane z zakładaniem pierwszej działalności gospodarczej.

Aktywnie dążymy do rozwoju społeczności lokalnych, w tym do kreowania lokalnych liderów i silnych organizacji pozyskując zewnętrzne środki finansowe na realizację dwóch nowych projektów wybranych w ogólnopolskich konkursach. Od czerwca rozpoczynamy realizację inicjatyw: Akademia Skutecznych Menadżerów Społecznych oraz Aktywne NGOsy i skuteczni liderzy na rzecz rozwoju społeczności lokalnych - w ramach których będziemy chcieli aktywizować społeczeństwo, mieszkańców obszarów wiejskich, lokalnych liderów i organizację pozarządowe z terenu powiatów radomskiego i przysuskiego. Projekty te dotyczyć będą działań mających na celu budowę silnego sektora org. pozarządowych, wzmocnienie ich kompetencji i potencjału, pozwalających im na realizację samodzielnych inicjatyw, rozwijających społeczności wiejskie i miejsko-wiejskie, do których skierowana zostanie pomoc w formie m.in. szkoleń, doradztwa, wsparcia inicjatyw lokalnych.

W aktualnym wydaniu nie zabraknie podsumowania konkursu grantowego FIO Mazowsze Lokalnie, dla którego będąc ambasadorem pomagaliśmy w procedurze oceny wniosków, a także na etapie doradztwa z organizacjami i grupami nieformalnymi z naszego terenu, które otrzymały wsparcie na realizację swoich inicjatyw w kwotach do 5000,00 zł. Przedstawimy wyniki konkursu o Laur Marszałka Województwa Mazowieckiego na najlepsze produkty 2016 roku w którym wygrali nasi producenci: Pasieka Murawscy Łukasza Murawskiego z Woli Wacławowskiej (miód naktarowy), Kamila Kawińska z Wrzosu (Sójka Wrzoska) oraz Pani Agnieszka Komorwoska z Czarnego Ługu (miód faceliowy) . Opowiemy o nowej wystawie i publikacji wydanej przez Muzeum Oskara Kolberga w Przysusze, seminarium studyjnym Związku Gmin Radomka i Liderów LGD.

Kończąc wprowadzenie do naszego wydawnictwa, zapraszam Państwa serdecznie w najbliższy weekend do Przysuchy, gdzie odbędą się 18 Dni Przysuchy i 58 Dni Kolbergowskie, których nasze LGD jest współorganizatorem.

Biuletyn nr 80 on-line, pdf

biuletyn stowarzyszenia

Biuletyn informacyjny nr 79 (03/2017)
(format: pdf, rozmiar pliku: 16,2 MB)

W przededniu Świąt Wielkiej Nocy przedstawiamy Państwu kolejny numer naszego wydawnictwa, życząc Wam Wesołych Świąt, pełnych pokoju i nadziei, a także zdrowia i radości z wiosennego odradzania życia oraz serdecznych spotkań w gronie rodziny i przyjaciół.

W publikacji znajdą Państwo najważniejsze informacje dotyczące bieżących działań podejmowanych przez nasze Stowarzyszenie. Informator rozpoczynamy od przedstawienia relacji z udziału LGD i naszych partnerów w Międzynarodowych Targach Turystyki Wiejskiej i Agroturystyki Agrotravel w Kielcach, gdzie stoisko wystawiennicze Mazowsza otrzymało I miejsce w konkursie na najciekawsze stoisko targów. Przedstawimy informacje o nowym działaniu związanym z utworzeniem inkubatora przetwórstwa lokalnego, dla którego już w tym roku ogłosimy konkurs o wybór instytucji która utworzy w/w podmiot. Jest to o tyle ważny element naszych działań, albowiem związany jest z kontynuacją podjętych już przez nas procesów ukierunkowanych na budowę silnej marki produktów lokalnych i tradycyjnych, rozwojem przedsiębiorczości związanej z produkcją spożywczą i przetwórczą, na którą stale wzrasta zainteresowanie.

Zaprezentujemy również bardzo ważne zagadnienia, prezentujące wizję LEADERA/RLKS w okresie po 2020 roku, który wskazuje dalsze potrzeby realizowania projektów na rzecz rozwoju społeczności lokalnych na obszarach wiejskich. Przekażemy także informacje o inicjatywach realizowanych przez naszych partnerów, w tym m.in. relację z kolejnego wydarzenia kulturalnego organizowanego przez Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Bierwce.

Biuletyn nr 79 on-line, pdf

biuletyn stowarzyszenia

Biuletyn informacyjny nr 78 (02/2017)
(format: pdf, rozmiar pliku: 14,5 MB)

W aktualnym numerze znajdziecie informacje o realizacji kolejnych naborów wniosków w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, które przeprowadzi nasze stowarzyszenie w miesiącu marcu. Na wsparcie finansowe w wysokości 50 000 zł liczyć będą mogły osoby które chcą rozpocząć działalność gospodarczą, firmy prowadzące działalność gospodarczą na obszarze LSR (wsparcie do 200 000,00 zł) oraz samorządy w ramach konkursu na rzecz rozwoju infrastruktury publicznej. Na realizację tych działań przekażemy dla najlepszych projektów ponad 1,5 miliona złotych. W I połowie 2017 roku rozpoczniemy z kolei nabory dla projektów grantowych, z których będą mogły skorzystać organizacje pozarządowe, które już dziś zapraszamy do aplikowania o wsparcie nie tylko do naszego LGD, ale do inicjatywy FIO Mazowsze Lokalnie, której jesteśmy ambasadorem i o której informujemy na łamach naszego wydawnictwa.

Zaprezentujemy relacje z udziału LGD w Kongresie Przedsiębiorczości Produktu Lokalnego w Tarczynie, informacje o wyborze mojej osoby do Rady Mazowieckiego Parku Naukowo Technologicznego, którego misją jest misją jest wspieranie transferu wiedzy z nauki do biznesu. Szczególny nacisk w MPNT położono na przemysł rolno-spożywczy, biotechnologię, ekologię, OZE oraz IT. W dalszej części Biuletynu opowiemy o zbliżających się Jedlińskich Zapustach, gdzie już dziś zapraszamy na wyjątkowy i unikatowy obrzęd - plenerowe widowisko Ścięcia Śmierci, zaprezentujemy publikację o papryce przytyckiej oraz kolejny rozdział publikacji, opisujący historię polskich kresów.

Biuletyn nr 78 on-line, pdf

biuletyn stowarzyszenia

Biuletyn informacyjny nr 77 (01/2017)
(format: pdf, rozmiar pliku: 19,5 MB)

Ostatnie miesiące minionego roku to szereg działań i prac - związanych z organizacją naborów wniosków czy prowadzeniem projektów i inicjatyw finansowanych ze środków zewnętrznych. W miesiącu listopadzie i grudniu przeprowadziliśmy 3 konkursy w ramach których wyłonione zostały najlepsze projekty w zakresie rozwoju infrastruktury publicznej, w zakresie rozwoju istniejących przedsiębiorstw. Wybrane zostało także 8 projektów na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Łączna suma środków wsparcia przekazanych w pierwszych ogłoszonych przez nas naborach w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 wyniosła ponad 4 miliony złotych. Warto podkreślić, że to dopiero początek naszych działań konkursowych, w ramach których na wdrażanie lokalnej strategii rozwoju przeznaczyliśmy ok. 10 milionów złotych.

W miesiącu grudniu zakończyliśmy realizację dwóch projektów, które otrzymały dofinansowanie w ramach wygranych przez nasze Stowarzyszenie konkursów. "Mazowiecka Kuźnia Smaków. Promocja dziedzictwa kulinarnego obszaru Południowego Mazowsza, wpływająca na rozwój produktów tradycyjnych i regionalnych" miała na celu budowę szlaku kulinarnego Południowego Mazowsza, promocję dziedzictwa kulinarnego wspomnianego obszaru, ale również rozwój producentów, rolników, organizacji i mieszkańców dla których przygotowane zostały szkolenia i warsztaty stacjonarne uzupełniane lekcjami e-learningo-wymi, w których udział na przestrzeni 3 miesięcy wzięło 300 osób. Drugi z projektów "Skuteczne NGOsy - rozwój wiejskich organizacji pozarządowych" oferował organizacjom pozarządowym, grupom nieformalnym, lokalnym liderom kompleksowe wsparcie w postaci organizacji szkoleń stacjonarnych, elearningowych, a także bezpłatne doradztwo i organizację Konkursu na Lokalną Inicjatywę Społeczną w ramach których LGD wybrało i dofinansowało 3 projekty złożone przez organizacje pozarządowe. Relację z tych projektów znajdą Państwo w aktualnym Biuletynie. W dalszej części naszej publikacji prezentujemy relację z Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia, podczas którego Zarządowi "Razem dla Radomki" udzielono absolutorium za realizację działań w latach 2013-2016, jak również dokonano wyboru nowych władz do Rady Stowarzyszenia a także do Zarządu LGD, powierzając na kolejną kadencję kierownictwo nad Stowarzyszeniem mojej osobie, za co serdecznie jeszcze raz pragnę podziękować Członkom naszej organizacji.

Biuletyn nr 77 on-line, pdf

biuletyn stowarzyszenia

Biuletyn informacyjny nr 76 (09/2016)
(format: pdf, rozmiar pliku: 21,2 MB)

W bieżącym numerze natraficie Państwo na relację z wielu wydarzeń organizowanych przez nasze Stowarzyszenie w miesiącu październiku i wrześniu. Uczestniczyliśmy w Targach Smaki Regionów w Poznaniu, gdzie odpowiadaliśmy za przygotowanie stoiska wystawienniczego Województwa Mazowieckiego. W okresie od września do października zorganizowaliśmy 14 spotkań szkoleniowych z zakresu rozwoju produktów regionalnych, lokalnych i tradycyjnych - uzupełniając je warsztatami kulinarnymi i warsztatami z produkcji serów podpuszczkowych - pokazując uczestnikom, że dziedzictwo kulinarne i zdrowa żywność może dziś ma coraz większą ilość zwolenników i może stanowić pomysł na własną działalność gospodarczą

.

W miesiącu listopadzie rozpoczynamy realizację pierwszych naborów wniosków ramach nowej perspektywy unijnej. Rozpocznie ją konkurs w ramach Poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" z zakresie działań związanych z infrastrukturą publiczną w zakresie rekreacji, turystyki i kultury, a zaraz po nim uruchomimy nabór w zakresie podejmowania i rozwoju przedsiębiorczości - o których informujemy na łamach naszego wydawnictwa.

Przedstawimy również informacje o spotkaniach z przedstawicielami Republiki Południowej Afryki, którzy gościli na naszym obszarze zapoznając się z działaniami na rzecz rozwoju rolnictwa, oraz spotkaniem z przedstawicielami lokalnych grup działania z Niemiec. Kończąc wstęp do Biuletynu, zachęcam Was do udziału w konkursie na Najlepszą Inicjatywę Lokalną organizowaną w ramach projektu "Skuteczne NGOsy - rozwój wiejskich organizacji pozarządowych" oraz do uczestnictwa w profesjonalnych szkoleniach e-learnin-gowych zaplanowanych dla organizacji pozarządowych w tym projekcie.

Biuletyn nr 76 on-line, pdf

biuletyn stowarzyszenia

Biuletyn informacyjny nr 75 (09/2016)
(format: pdf, rozmiar pliku: 22,9 MB)

W bieżącym numerze natraficie Państwo na relację z wydarzeń: folkowe Bierwce, gdzie wspólnie ze Stowarzyszeniem Rozwoju Wsi Bierwce i Okolice zorganizowaliśmy piątą już edycję Jarmarku Ludowego; Festyn Rodzinny w Wolanowie przeprowadzony wspólnie z Gminą Wolanów. Znajdzie się też relacja z podsumowania projektu Stowarzyszenia "Wrzosowisko" pn. "Wiejskie wesele w kulturze regionu radomskiego".

We wrześniu rozpoczęliśmy również warsztaty kulinarne i szkolenia z zakresu promocji produktów regionalnych i tradycyjnych dla nowego projektu "Mazowieckiej Kuźni Smaków", a 25 września rozpoczniemy szkolenia e-learningowe dla projektu aktywizujące lokalnych liderów, społeczności wiejskie oraz organizacje pozarządowe w inicjatywie pn. "Skuteczne NGOsy - rozwój wiejskich organizacji pozarządowych".

Biuletyn nr 75 on-line, pdf

biuletyn stowarzyszenia

Biuletyn informacyjny nr 74 (08/2016)
(format: pdf, rozmiar pliku: 12,8 MB)

Sierpień to miesiąc w którym na terenie gmin tworzących "zagłębie paprykowe" organizowane są wydarzenia poświęcone temu wyjątkowemu produktowi. Swoje święto ma Potworów, Klwów i Przytyk, gdzie 21 sierpnia 2016 r. odbędą się po raz siedemnasty Ogólnopolskie Targi Papryki, jedno z najważniejszych wydarzeń branży rolniczej na terenie województwa Mazowieckiego.

Biuletyn uzupełnimy o aktualne informacje na temat działań i projektów realizowanych przez naszą Lokalną Grupę Działania, czy też naszych partnerów. Znajdzie się w nim zaproszenie na piątą edycję Jarmarku Ludowego w Bierwcach, relacja z kolejnej inicjatywy aktywizującej młodzież w Wieniawie - czyli Projektu Nołlajf (Lato w teatrze w gminie Wieniawa). Opowiemy o Poszukiwaczach Kultury w Bierwcach oraz o wiejskim weselu w kulturze regionu radomskiego - kolejnej inicjatywie z Wrzosu.

Biuletyn nr 74 on-line, pdf

biuletyn stowarzyszenia

Biuletyn informacyjny nr 73 (06/2016)
(format: pdf, rozmiar pliku: 24,3 MB)

W aktualnym numerze znajdziecie informacje o przyjęciu naszego Stowarzyszenia do Polskiej Sieci LGD, informację o udziale LGD i producentów z naszego terenu w Gali Agroligi, zorganizowanej w ogrodach Pałacu Prezydenckiego a także o ogłoszonym konkursie na najlepsze dania z papryki, w którym do wygrania są atrakcyjne nagrody.

Prezentujemy projekt "Poszukiwacze kultury" z Bierwiec, rozmowę z przedstawicielami Stowarzyszenia Inicjatyw Kulturalnych na Ludową Nutę z Bieniędzic - którzy 10 lipca zapraszają na Jarmark Ludowy "Tyndy Ryndy". Zapraszamy również to zapoznania się z relacjami z obrzędu Jedlińskiego Wesela, eliminacji mistrzostw Polski w Siatkówce Plażowej w Przysusze, oraz z Wieczoru Sobótkowego "Wianki" w Wieniawie.

Biuletyn nr 73 on-line, pdf

biuletyn stowarzyszenia

Biuletyn informacyjny nr 72 (05/2016)
(format: pdf, rozmiar pliku: 17,3 MB)

Biuletyn rozpoczynamy od zaprezentowania informacji na temat podpisanej w dniu 17 maja 2016 r. umowy ramowej na realizację w okresie lat 2016-2023 Lokalnej Strategii Rozwoju Razem dla Radomki. Przedstawiamy również informację o dwóch nowych projektach LGD których realizację rozpoczniemy w najbliższych miesiącach. Będą to działania zmierzające do wzmacniania potencjału lokalnych środowisk wiejskich, organizacji pozarządowych które w projekcie "Skuteczne NGOsy" będą mogły skorzystać z profesjonalnych szkoleń stacjonarnych i e-learningowych. Natomiast w projekcie "Mazowiecka Kuźnia Smaków" będziemy dbać o rozwój naszego dziedzictwa kulinarnego, rozwój producentów produktów regionalnych i tradycyjnych.

Przedstawimy również informacje o tym, co zmienia wchodząca w życie w dniu 20 maja ustawa o zmianie ustawy - Prawa o Stowarzy-szeniach, która wprowadza nowe zapisy i znacząco ułatwia procesy rejestracyjne dla organizacji pozarządowych. Szczególnie polecamy lekturę z Jerzym Kwaśniewskim - organizatorem największego na Mazowszu, przeglądu muzyki ludowej - czyli "Dni Kolbergowskich", jak również pozostałe artykuły poświęcone codziennym działaniom podejmowanym przez naszą LGD.

Biuletyn nr 72 on-line, pdf

biuletyn stowarzyszenia

Biuletyn informacyjny nr 71 (04/2016)
(format: pdf, rozmiar pliku: 17,1 MB)

Ostatnie miesiące minionego roku charakteryzowały się wytężoną pracą Biura i Członków naszego Stowarzyszenia, którzy zajmowali się opracowaniem Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) na lata 2016-2023, czyli nadrzędnego dokumentu w którym określiliśmy założenia i cele, zaplanowane do realizacji. Nasza praca po raz kolejny zakończona została sukcesem, albowiem dokument jakim jest LSR został wybrany w konkursie ogłoszonym przez Zarząd Województw Mazowieckiego do realizacji w kolejnym okresie wdrażania środków unijnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Otrzymaliśmy na ten okres ok 10 milionów złotych, które przeznaczone zostaną na rozwój i aktywizację obszarów gmin Jedlińsk, Przytyk, Przysucha, Wieniawa, Wolanów, Zakrzew. Dlatego w Biuletynie zaprezentujemy pierwsze informacje na temat nowych wyzwań w ramach PROW2014-2020, rozpoczynając cykl artykułów, które poruszać będą to zagadnienie.

Przedstawimy relacje z wizyty studyjnej zorganizowanej przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi na obszarze LGD - przedstawicieli ambasad krajów Unii Europejskiej "Agro Trip", relację z Międzyna-rodowych Targów Turystyki Wiejskiej i Agroturystyki AGROTRAVEL, gdzie odpowiedzialni za przygotowanie stoiska wystawienniczego wspólnie z Urzędem Marszałkowskim Woj. Mazowieckiego zdobyliśmy I miejsce w konkursie na najciekawsze stoisko. W dalszej części zaprezentujemy informacje na temat konkursu Kobieta Przedsiębiorcza, gdzie dwie członkinie naszego stowarzyszenia - Panie Monika Bankiewicz i Barbara Waśkiewicz znalazły sie w gronie laureatek. Nie zabraknie informacji o konkursie Mazowsze Lokalnie w ramach którego środki finansowe na realizację swoich pomysłów otrzymało 7 organizacji z naszego terenu.

Biuletyn nr 71 on-line, pdf

biuletyn stowarzyszenia

Biuletyn informacyjny nr 70 (03/2016)
(format: pdf, rozmiar pliku: 17,1 MB)

Aktualne wydanie naszego Informatora rozpoczynamy od zaproszenia na Dzień Otwarty Inkubatora NGO prowadzonego przez LGD "Razem dla Radomki" czyli instytucji wsparcia dla organizacji pozarządowych, ale również dla lokalnych liderów i mieszkańców obszarów wiejskich, którzy dążą do rozwoju swoich społeczności lokalnych. Na spotkaniu które odbędzie się 21 marca przeprowadzimy warsztaty pisania wniosków oraz przekażemy informacje o zbliżających się konkursach. W dalszej części Biuletynu zaprosimy do udziału w konkursie Mazowsze Lokalnie - drugiej w tym roku edycji, która tym razem ukierunkowana jest na rozwój młodych organizacji. Przedstawimy relację z wizyty studyjnej w Norwegii.

Opowiemy o "naszych" lokalnych liderkach, które zostały laureatkami konkursu Echa Dnia "Człowiek Roku". Z Panem Piotrem Skibą z Młodzieżowej Akademii Piłki Siatkowej w Przysusze porozmawiamy o siatkówce i sukcesach tej młodej organizacji. Życzymy miłej lektury i zachęcamy do dzielenia się uwagami, spostrzeżeniami na łamach wydawnictwa.

Biuletyn nr 70 on-line, pdf

biuletyn stowarzyszenia

Biuletyn informacyjny nr 69 (02/2016)
(format: pdf, rozmiar pliku: 17,1 MB)

Aktualne wydanie Informatora rozpoczynamy od artykułu przedstawiającego efekty wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju w latach 2009-2015, który stanowi podsumowanie obranych przez nasze Stowarzyszenie działań mających na celu aktywizację i rozwój obszaru naszych 6 gmin w okresie minionych 7 lat. Warto zaznaczyć że dzięki realizacji inicjatywy osi 4 LEADER w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich pozyskaliśmy ponad 10 milionów złotych na rozwój obszarów wiejskich, a kwotę tą dodatkowo zwiększyliśmy o kolejne środki w wysokości 1,5 miliona złotych zdobyte w ramach wygranych konkursów grantowych.

W dalszej części zachęcamy również do udziału w trzeciej edycji programu grantowego Mazowsze Lokalnie. Młode organizacje pozarządowe oraz grupy nieformalne mogą starać się o zdobycie uzyskanie grantów w wysokości 5000,00 zł na realizację oddolnych inicjatyw. Przedstawiamy również nowy projekt LGD "Razem dla Radomki" pt. "Mazowiecka Kuźnia Smaków" - mający na celu promocję dziedzictwa kulinarnego naszego regionu, budowę silnej marki produktów tradycyjnych, regionalnych, lokalnych, producentów z branży spożywczej. Zachęcamy mieszkańców obszarów wiejskich, którzy chcieliby podjąć działalność pozarolniczą związaną z produkcją zdrowej żywości, zdobyć wiedzę w systemie e-learningu do uczestnictwa w projekcie.

Postaramy się także zabrać Państwa w wycieczkę po świecie poezji Pani Anny Łęckiej, poetki związanej od kilku lat z gminą Wieniawa. Prezentujemy relacje z unikatowego obrzędu Ścięcia Śmierci w Jedlińsku, "aktualności" z Muzeum Oskara Kolberga w Przysusze, oraz wywiad z Panem Andrzejem Anasiakiem - Prezesem Centrum Dystrybucji i Przetwórstwa Rolnego w Słowikowie.

Biuletyn nr 69 on-line, pdf

biuletyn stowarzyszenia

Biuletyn informacyjny nr 68 (01/2016)
(format: pdf, rozmiar pliku: 14,4 MB)

Ostatnie miesiące minionego roku charakteryzowały się wytężoną pracą Biura LGD i Członków naszego Stowarzyszenia które zajmowało się m.in. opracowaniem Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020, czyli nadrzędnego dokumentu w którym określamy założenia i cele realizowane przez Stowarzyszenie. Został on złożony w ramach konkursu na wybór lokalnych strategii rozwoju w dniu 31 grudnia 2015 r., pozwoli naszemu Stowarzyszeniu pozyskać ponad 10 milionów złotych, które przeznaczone będą na rozwój i aktywizację obszarów gmin obszaru oddziaływania LGD. Środki te zostaną przeznaczone na działania związane z rozwojem przedsiębiorczości, odnową i rozwojem wsi, na realizację projektów grantowych służących społeczności lokalnej oraz na powstanie Inkubatora Przetwórstwa Lokalnego. W łamach kolejnych numerów naszego wydawnictwa przygotujemy cykl artykułów poświęconych Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2023.

W dalszej części dzielimy się z informacją o znaczącym wyróżnieniu które otrzymaliśmy za realizację działań związanych z budową silnej marki Papryki Przytyckiej w ramach porozumienia Paprykowy Szlak. Wspomniana nagroda otrzymana w ogólnopolskim prestiżowym konkursie Samorządowy Lider Zarządzania ma dla nas bardzo duże znaczenie, stanowi docenienie dotychczas wysiłków i pracy zainicjowanej w 2011 r.

Przedstawiamy informacje na temat konkursu Człowiek Roku w ramach którego nominowano dwóch członków naszego LGD - Cezarego Adama Nowek i Monikę Bankiewicz, prezentujemy poezję Jana Orczykowskiego z Zakrzewa, kolejny artykuł poświęcony psychologii wyglądu oraz relację z pierwszego posiedzenia Grup Tematycznej ds. Podejścia Leader.

Biuletyn nr 68 on-line, pdf

szlak stefana szyllera


więcej: Partnerskie Mazowsze LGDenrd
ksow

więcej: polecane strony

NASZE GMINY:

gmina jedlinsk gmina przysucha gmina przytyk gmina wieniawa gmina wolanów gmina zakrzew

Partnerzy / Partners LGD

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Strona internetowa Stowarzyszenia LGD "Razem dla Radomki" współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”; w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.