NASZE STRONY
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki
W dolinie Radomki
Innowacyjna Radomka
Panoramy
E-Akademia
Papryka Przytycka
Multicel
Mazowiecka Sie
Czcionka:A- A A+
pl
en  
 
german  
 

ankieta
centrum akrtywnosci lokalnej
wydawnictwa

radomka Liczba odwiedzin: 5693429


Stowarzyszenie
Lokalna Grupa Dzia豉nia
"Razem dla Radomki"

tel/fax: (48) 38 58 996
tel. kom.: +48 572 361 068 zarzad@razemdlaradomki.pl

Newsletter:

Cz這nkowie Stowarzyszenia


CZΜNKOWIE STOWARZYSZENIA

"Razem dla Radomki"

Cz這nkostwo w stowarzyszeniu "Razem dla Radomki" Lokalna Grupa Dzia豉nia (LGD) reguluj zapisy Statutu stowarzyszenia.

Rozdzia III

Cz這nkowie Stowarzyszenia

§10

 1. Cz這nkiem zwyczajnym Stowarzyszenia mo瞠 by:
  1. Osoba fizyczna
  2. Osoba prawna, w tym jednostka samorz康u terytorialnego,
  3. Osoba kt鏎a dzia豉 na rzecz rozwoju obszar闚 wiejskich, g堯wnie na obszarze, dla kt鏎ego ma by opracowana LSR i z這篡豉 deklaracj cz這nkowsk.
 2. Osoby prawne wykonuj swoje prawa przez pe軟omocnika.
 3. Osoby fizyczne i prawne mog by te cz這nkami wspieraj帷ymi Stowarzyszenia.

§11

Nabycie i stwierdzenie utraty cz這nkostwa w Stowarzyszeniu nast瘼uje na podstawie uchwa造 Zarz康u Stowarzyszenia.

§12

 1. Cz這nek zwyczajny Stowarzyszenia jest obowi您any:
  1. propagowa cele Stowarzyszenia i aktywnie uczestniczy w realizacji tych cel闚,
  2. przestrzega postanowie Statutu, regulamin闚 i uchwa w豉dz LGD,
  3. op豉ca sk豉dki cz這nkowskie,
  4. bra udzia w Walnych Zebraniach Cz這nk闚.
 2. Cz這nek zwyczajny Stowarzyszenia ma prawo:
  1. wybiera i by wybieranym do w豉dz Stowarzyszenia,
  2. sk豉da Zarz康owi Stowarzyszenia wnioski dotycz帷e dzia豉lno軼i Stowarzyszenia,
  3. bra udzia w organizowanych przez Stowarzyszenie przedsi瞝zi璚iach o charakterze informacyjnym lub szkoleniowym,
  4. wst瘼u na organizowane przez Stowarzyszenie imprezy kulturalne.

§13

Utrata cz這nkostwa przez cz這nka zwyczajnego Stowarzyszenia nast瘼uje wskutek:

 1. z這瞠nia Zarz康owi pisemnej rezygnacji,
 2. wykluczenia przez Zarz康:
  1. za dzia豉lno嗆 niezgodn ze Statutem lub uchwa陰 w豉dz Stowarzyszenia,
  2. z powodu pozbawienia praw publicznych prawomocnym wyrokiem s康u,
 3. cofni璚ia rekomendacji, o kt鏎ej mowa w 10 ust. 1 pkt c,
 4. 鄉ierci,
 5. nieop豉cenia sk豉dek cz這nkowskich przez okres jednego roku.

§14

 1. Osoby fizyczne i prawne mog zosta cz這nkami wspieraj帷ymi Stowarzyszenie po z這瞠niu wniosku do Zarz康u Stowarzyszenia i pisemnym ustaleniu z Zarz康em zasad wspierania Stowarzyszenia.
 2. Utrata cz這nkostwa, o kt鏎ym mowa w ust. 1, nast瘼uje wskutek:
  1. z這瞠nia Zarz康owi pisemnej rezygnacji,
  2. wykluczenia przez Zarz康:
   • za dzia豉lno嗆 niezgodn ze Statutem lub uchwa陰 w豉dz Stowarzyszenia,
   • z powodu nie realizowania ustalonych zasad wspierania Stowarzyszenia,
  3. likwidacji osoby prawnej b璠帷ej cz這nkiem wspieraj帷ym Stowarzyszenia.
 3. Cz這nkowie wspieraj帷y maj prawo:
  1. sk豉da Zarz康owi Stowarzyszenia wnioski dotycz帷e dzia豉lno軼i Stowarzyszenia
  2. bra udzia w posiedzeniach w豉dz Stowarzyszenia z g這sem doradczym, na zaproszenie tych w豉dz.

§15

Od uchwa造 Zarz康u w przedmiocie wykluczenia cz這nkowi Stowarzyszenia przys逝guje odwo豉nie do Walnego Zebrania Cz這nk闚 w terminie 21 od dnia dor璚zenia uchwa造 Zarz康u o wykluczeniu. Uchwa豉 Walnego Zebrania jest ostateczna i jest podejmowana na najbli窺zym Walnym Zebraniu.


Uchwa造 Gmin o przyst徙ieniu do Stowarzyszenia "Razem dla Radomki"

 1. Uchwa豉 Rady Gminy Przytyk (doc)
 2. Uchwa豉 Rady Gminy Wieniawa (doc)
 3. Uchwa豉 Rady Gminy Wolan闚 (zip)
 4. Uchwa豉 Rady Gminy Zakrzew (doc)
 5. Uchwa豉 Rady Miasta i Gminy Przysucha (pdf)
 6. Uchwa豉 Rady Gminy Jedli雟k (doc)
 7. Uchwa豉 Nr IV-20-2011 (pdf, rozmiar 66.2 KB)

szlak stefana szyllera


wi璚ej: Partnerskie Mazowsze LGDenrd
ksow

wi璚ej: polecane strony

NASZE GMINY:

gmina jedlinsk gmina przysucha gmina przytyk gmina wieniawa gmina wolan闚 gmina zakrzew

Partnerzy / Partners LGD

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszar闚 Wiejskich: Europa inwestuj帷a w obszary wiejskie".
Strona internetowa Stowarzyszenia LGD "Razem dla Radomki" wsp馧finansowana ze 鈔odk闚 Unii Europejskiej w ramach poddzia豉nia 19.4 Wsparcie na rzecz koszt闚 bie膨cych i aktywizacji; w ramach dzia豉nia "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" obj皻ego Programem Rozwoju Obszar闚 Wiejskich na lata 2014-2020
Instytucja Zarz康zaj帷a Programem Rozwoju Obszar闚 Wiejskich na lata 2014-2020: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.