NASZE STRONY
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki
W dolinie Radomki
Innowacyjna Radomka
Panoramy
E-Akademia
Papryka Przytycka
Mazowiecka Sieć
Czcionka:A- A A+
pl
en  
 
german  
 

ankieta
centrum akrtywnosci lokalnej
Ankieta on-going
wydawnictwa

radomka Liczba odwiedzin: 11801557


Stowarzyszenie
Lokalna Grupa Działania
"Razem dla Radomki"

tel/fax: (48) 38 58 996
tel. kom.: +48 572 361 068 zarzad@razemdlaradomki.pl

Newsletter:

E-learning


Elearning

E-learning - skutecznym narzędziem rozwoju III sektora na wsiach

to kolejna inicjatywa Stowarzyszenia "Razem dla Radomki", która otrzymała dotacje z funduszy zewnętrznych. Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego: Fundusz Inicjatyw Obywatelskich."E-learning - skutecznym narzędziem rozwoju III sektora na wsiach" - to kolejna inicjatywa Stowarzyszenia "Razem dla Radomki", która otrzymała dotacje z funduszy zewnętrznych. Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego: Fundusz Inicjatyw Obywatelskich, nadzorowanego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w partnerstwie ze Starostwami Powiatowymi w Radomiu, Przysusze, Szydłowcu i Zwoleniu.

Celem projektu jest podniesienie kompetencji i wzrost potencjału kadr i wolontariuszy organizacji pozarządowych, zwiększenie liczby czynnie działających organizacji pozarządowych, wsparcie szkoleniowo-doradcze małych i nowo powstałych organizacji poprzez stworzenie wysokiej jakości systemu szkoleń internetowych. Projekt skierowany jest do wszystkich grup wiekowych, a zwłaszcza młodzieży szkolnej i o osób w wieku 50 + które aktywnie działają lub chcą działać na rzecz swojej "małej ojczyzny".

Inicjatywa skierowana jest do 160 osób - mieszkańców czterech powiatów: przysuskiego, radomskiego, szydłowieckiego oraz zwoleńskiego, którzy będą mogli uczestniczyć w bezpłatnych szkoleniach e-learningowych z zakresu:

  • Prawo-techniczne aspekty funkcjonowania organizacji społecznościowych;
  • PR i promocja NGO, reklama społeczna;
  • Tworzenie partnerstwa i współpraca z partnerami komercyjnymi i administracją publiczną;
  • Sponsoring i fundraising - tworzenie umowy i oferty sponsorskiej;
  • Pozyskanie środków na działanie i rozwój;
  • Zarządzanie, monitoring i ewaluacja projektów - w tym także obowiązki sprawozdawcze;
  • Alternatywne źródła pozyskania funduszy;
  • Finanse w organizacji pozarządowej;
  • Zasady i przepisy dot. organizacji wolontariatu.

W każdym z powiatów w bieżącym rokuprzeprowadzone zostaną szkolenia instruktarzowe dla osób, które zgłoszą swój udział w projekcie. W trakcie szkolenia zapewnione będzie wszystkim korzystającym ze szkoleń na platformie e - learningowej opieka techniczna wykonawcy platformy oraz merytoryczne wsparcie tutorów - trenerów specjalizujących się w wybranej dziedzinie będącej przedmiotem szkolenia. Użytkownikom platformy zapewniony będzie całodobowy dostęp do szkoleń, dostęp do forum tematycznego i możliwość prowadzenia indywidulanych konsultacji on - line z tutorami.

Szczegółowych informacji na temat projektu udzielane są w
Biurze LGD przy ul. Wernera 9/11 w Radomiu
nr tel .04 838 58 996 lub 048 38 58 715.

Zapraszamy do udziału w projekcie.

sieć
szlak stefana szyllera


więcej: Partnerskie Mazowsze LGDenrd
ksow

więcej: polecane strony


LEADER

NASZE GMINY:

gmina jedlinsk gmina przysucha gmina przytyk gmina wieniawa gmina wolanów gmina zakrzew

Partnerzy / Partners LGD

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Strona internetowa Stowarzyszenia LGD "Razem dla Radomki" współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”; w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.