Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki Facebook
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki YouTube
NASZE STRONY
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki
W dolinie Radomki
Innowacyjna Radomka
Panoramy
E-Akademia
Papryka Przytycka
Mazowiecka Sieć

 logotypy finansowanie

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Operacja mająca na celu wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia "Razem dla Radomki" w tym realizacji działań Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" - działanie 19 "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER"
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Planowany wynik operacji: osiągnięcie zaplanowanych z Lokalnej Strategii Rozwoju "Razem dla Radomki" na lata 2016-2023 wskaźników w zakresie rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.

Czcionka:A- A A+
pl
en  
 
german  
 

ankieta
centrum akrtywnosci lokalnej
Ankieta on-going
wydawnictwa

radomka Liczba odwiedzin: 15259975


Stowarzyszenie
Lokalna Grupa Działania
"Razem dla Radomki"

tel/fax: (48) 38 58 996
tel. kom.: +48 572 361 068 zarzad@razemdlaradomki.pl

Newsletter:

Grudzień 2021Za nami ostatnie z zaplanowanych przez LGD „Razem dla Radomki” na 2021 rok warsztatów kulinarnych, który połączone były z prelekcją dietetyka.

pobierzdo góry

Wczoraj odbyło się posiedzenie Rady Lokalnej Grupy Działania „Razem dla Radomki”, która oceniała złożone wnioski o dofinansowanie dla konkursu pn. „Rozwój istniejącego przedsiębiorca”.

pobierzdo góry

Zakończyliśmy spotkania edukacyjno-informacyjne organizowane przez LGD „Razem dla Radomki” dotyczące gospodarki odpadami ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki w obiegu zamkniętym.

pobierzdo góry

Szanowni Państwo, z okazji Międzynarodowego Dnia Wolontariusza chciałbym złożyć serdecznie życzenia oraz słowa uznania wszystkim wolontariuszom.

pobierzdo góry

Narodowy Instytut Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego zaprasza wszystkie organizacje pozarządowe oraz instytucje prowadzące działalność pożytku publicznego do udziału w konkursie NOWEFIO

pobierzdo góry

415 768,38 euro – to kwota przeznaczona na dofinansowania w ramach ogłoszonych przez LGD Razem dla Radomki naborów wniosków w zakresie inwestycji w ogólnodostępną infrastrukturę turystyczną, rekreacyjną i kulturową.

pobierzdo góry

Stowarzyszenie „Razem dla Radomki” przyznała kolejne środki finansowe w ramach ogłaszanych w 2021 roku konkursów na wybór wniosków z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

pobierzdo góry

Zachęcamy Państwa do obejrzenia filmu promującego Gminę Przytyk, którego produkcja została dofinansowana przez LGD Razem dla Radomki w ramach dofinansowanych start-upów na inicjatywy turystyczne i kulturalne - wybrane do realizacji w ramach projektu współpracy.

pobierzdo góry

W programie dla samorządowych instytucji kultury i organizacji pozarządowych można wnioskować o dofinansowanie od 10 tys. do 100 tys. złotych brutto. Poziom dofinansowania ze środków Programu Wieloletniego „Niepodległa” nie może przekroczyć 85% całości budżetu zadania.

pobierzdo góry

Trwa nabór w nowym konkursie, skierowanym do organizacji pozarządowej z całej Polski, który pozwoli organizacjom pozyskać środki nie na konkrety projekt, lecz na wzmocnienie swoich zasobów.

pobierzdo góry

Przedsiębiorstwo z Jedlińska specjalizujące się w produkcji meblarsko-reklamowej zakończyło realizację operacji z zakresu rozwoju przedsiębiorczości.

pobierzdo góry

Narodowe Centrum Kultury ogłosiło nabór wniosków, który potrwa do 17 stycznia 2022 r. W ramach programu można uzyskać dofinansowanie na realizację zadań wzmacniających tożsamość kulturową i uczestnictwo w kulturze na poziomie lokalnym i regionalnym.

pobierzdo góry

Lokalna Grupa Działania „Razem dla Radomki” zwraca się z zapytaniem o wycenę kosztu wydruku publikacji – Biuletynu podsumowującego działalność LGD w 2021 roku.

pobierzdo góry

Lokalna Grupa Działania „Razem dla Radomki” informuje o aktualizacji harmonogramu planowanych naborów wniosków o udzielenie wsparcia na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.

pobierzdo góry

Narodowe Centrum Kultury ogłosiła nabór wniosków do programu dotacyjnego Ojczysty – dodaj do ulubionych. Edycja 2022. Program realizowany jest od 2012 roku i jest elementem kampanii społeczno-edukacyjnej „Ojczysty – dodaj do ulubionych”.

pobierzdo góry

Program ma zapewnić stabilność ruchowi harcerskiemu, który łącząc tradycję i nowoczesność, umożliwia harmonijny rozwój kolejnych pokoleń młodych Polaków.

pobierzdo góry

Zakończyliśmy kolejne trwające na obszarze LGD „Razem dla Radomki” spotkania edukacyjno-informacyjne dotyczące ochrony powietrza oraz ochrony przed hałasem skierowane do dzieci szkół podstawowych.

pobierzdo góry

W dniach od 17 stycznia 2022 r. do dnia 9 lutego 2022 r. LGD przyjmować będzie wnioski w konkursie dotyczącym wyboru premii na rozpoczęcie działalności gospodarczych. Kwota wsparcia dla każdej z wybranych operacji wyniesie 50 000,00 zł.

pobierzdo góry

Celem konkursu było promowanie dobrych praktyk w zakresie zapobiegania powstawaniu odpadów oraz wdrażania założeń gospodarki o obiegu zamkniętym, oraz kształtowanie i promowanie właściwych postaw wśród mieszkańców Doliny Radomki.

pobierzdo góry

Na skutki zanieczyszczeń powietrza narażeni są mieszkańcy większości polskich miast. O jakich skutkach możemy mówić? Jak wpływa to na nasze samopoczucie? Jak ograniczyć smog? Co mogą zrobić władze i my sami jako mieszkańcy? Czy jednostka może coś zmienić?

pobierzdo góry

Konsekwencją zakończonych spotkań edukacyjno-informacyjnych dotyczących ochrony powietrza oraz ochrony przed hałasem przeprowadzonych w 6 szkołach obszaru "Razem dla Radomki", było wyłonienie zwycięzcy.

pobierzdo góry

Zapraszamy do zapoznania się z publikacją dotyczącą przybliżenia zagadnień związanych z zapobieganiem powstawania odpadów, oraz gospodarki o obiegu zamkniętym. Przybliżamy tematykę związaną z ideą Zero Waste, zasadą 3U, oraz Greenwashingu.

pobierzdo góry
mapa aktyawnych organizacji pozarzšdowych
sieć
szlak stefana szyllera


więcej: Partnerskie Mazowsze LGDenrd
ksow

więcej: polecane strony


NASZE GMINY:

gmina jedlinsk gmina przysucha gmina przytyk gmina wieniawa gmina wolanów gmina zakrzew

Partnerzy / Partners LGD

dziedzictwo i rozwój patrnerzy lgd
ksow patrnerzy lgd
puszcza kozienicka partnerzy lgd
lgd ziemi siedleckiej
MAS Jablunkovsko
partnerzy lgd razem dla radomki
moves partnerzy lgd razem dla radomki
sao radomka
zwiazek gmin radomka