Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki Facebook
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki YouTube
NASZE STRONY
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki
W dolinie Radomki
Innowacyjna Radomka
Panoramy
E-Akademia
Papryka Przytycka
Mazowiecka Sieć

 logotypy finansowanie

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Operacja mająca na celu wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia "Razem dla Radomki" w tym realizacji działań Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" - działanie 19 "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER"
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Planowany wynik operacji: osiągnięcie zaplanowanych z Lokalnej Strategii Rozwoju "Razem dla Radomki" na lata 2016-2023 wskaźników w zakresie rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.

Czcionka:A- A A+
pl
en  
 
german  
 

ankieta
centrum akrtywnosci lokalnej
Ankieta on-going
wydawnictwa

radomka Liczba odwiedzin: 15446121


Stowarzyszenie
Lokalna Grupa Działania
"Razem dla Radomki"

tel/fax: (48) 38 58 996
tel. kom.: +48 572 361 068 zarzad@razemdlaradomki.pl

Newsletter:

Harmonogram naboru wniosków


Aktualne nabory

Obecnie mo?na sk?ada? za po?rednictwem Stowarzyszenia wnioski o przyznanie pomocy w ramach dzia?ania 4.1/413 - "Wdra?anie Lokalnych Strategii Rozwoju" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w zakresie dzia?ania "Ma?e projekty", "Odnowa i rozwój wsi', "Tworzenie i rozwój mikroprzedsi?biorst", "Ró?nicowanie w kierunku dzia?alno?ci nierolniczej".

Limity ?rodków


Lata realizacji LSR 4.1/413 - Wdra?anie lokalnych strategii rozwoju
Operacje spe?niaj?ce warunki przyznania pomocy dla dzia?a?: Ma?e Projekty Razem 4.1/413
Ró?nicowanie
w kierunku dzia?alno?ci nierolniczej
Tworzenie i rozwój mikroprzed-
si?biorstw
Odnowa i rozwój wsi
2008-2009
2010 173 576,50 1 769 977,00 240 299,23 2 183 852,73
2011 225 923,50 1 112 893,00 158 616,35 1 497 432,85
2012 675 000,00 275 500,00 1 840 082,00 276 084,42 3 066 666,42
2013
2014
2015
2008-2015 675 000,00 675 000,00 4 722 952,00 675 000,00 6 747 952,00

Lata realizacji LSR 4.21 Wdra?anie projektów wspó?pracy 4.31 Funkcjonowanie lokalnej grupy dzia?ania, w tym: Razem O? 4
funkcjonowanie LGD (koszty bie??ce) nabywanie umiej?tno?ci i aktywizacja Razem 4.31
2008-2009 67 006,58 54 409,70 121 416,28 2 392 327,28
2010 255 704,05 82 485,88 319 427,94 732 840,17
2011 233 305,97 78 854,15 312 160,12 1 819 993,80
2012 174 516,00 233 552,96 108 898,00 342 450,96 2 909 147,27
2013 222 652,00 80 474,55 303 126,55 466 741,33
2014 233 097,07 42 404,78 265 501,85 265 501,85
2015
2008-2015 174 516,00 1 235 318,63 447 527,06 1 664 083,70 8 586 551,70

Harmonogram

przewidywanych terminów podawania do publicznej wiadomo?ci informacji o mo?liwo?ci sk?adania wniosków o przyznanie pomocy w ramach dzia?ania 4.1/413 Wdra?anie lokalnych strategii rozwoju

Lp. Wyszczególnienie 2009 2010 2011 2012
I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV
1 Operacje spe?niaj?ce warunki
przyznania pomocy dla dzia?ania
Ró?nicowanie
w kierunku
dzia?alno?ci
nierolniczej
x x x x
2 Tworzenie
i rozwój
mikroprzed
si?biorstw
x x x x x
3 Odnowa
i rozwój wsi
x x x X
4 Ma?e projekty x x x x x

Lp. Wyszczególnienie 2013 2014                                   
I II III IV I II III IV
1 Operacje spe?niaj?ce warunki przyznania pomocy dla dzia?ania Ró?nicowanie w kierunku dzia?alno?ci nierolniczej x x x
2 Tworzenie i rozwój mikroprzedsi?biorstw x x x
3 Odnowa i rozwój wsi x x x
4 Ma?e projekty x x x

Pobierz harmonogram naborów

Aktualny harmonogram naborów
(format: pdf, rozmiar pliku: 249 KB)

mapa aktyawnych organizacji pozarzšdowych
sieć
szlak stefana szyllera


więcej: Partnerskie Mazowsze LGDenrd
ksow

więcej: polecane strony


NASZE GMINY:

gmina jedlinsk gmina przysucha gmina przytyk gmina wieniawa gmina wolanów gmina zakrzew

Partnerzy / Partners LGD

dziedzictwo i rozwój patrnerzy lgd
ksow patrnerzy lgd
puszcza kozienicka partnerzy lgd
lgd ziemi siedleckiej
MAS Jablunkovsko
partnerzy lgd razem dla radomki
moves partnerzy lgd razem dla radomki
sao radomka
zwiazek gmin radomka