Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki Facebook
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki YouTube
NASZE STRONY
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki
W dolinie Radomki
Innowacyjna Radomka
Panoramy
E-Akademia
Papryka Przytycka
Mazowiecka Sieć
Czcionka:A- A A+
pl
en  
 
german  
 

ankieta
centrum akrtywnosci lokalnej
Ankieta on-going
wydawnictwa

radomka Liczba odwiedzin: 12709508


Stowarzyszenie
Lokalna Grupa Działania
"Razem dla Radomki"

tel/fax: (48) 38 58 996
tel. kom.: +48 572 361 068 zarzad@razemdlaradomki.pl

Newsletter:

Twórcy ludowi


Alodia Karwat

Alodia Karwat

ur. 1 listopada 1916 r.
zm. 11 maja 1989 r.

Urodziła się 1 listopada 1916 r. w Ruściu w powiecie Łask. Szkołę średnią ukończyła w 1936 r. w Sieradzu, gdzie spędziła dzieciństwo i młodość. Od kwietnia 1936 r. była powiatową komendantką Przysposobienia Wojskowego Kobiet do Obrony Kraju na powiat Sieradz. W tym czasie prowadziła hufce licealne PWK w Sieradzu i Zduńskiej Woli.

W czasie wojny w 1939 r. brała udział w bitwie pod Bzurą jako sanitariuszka. Po kapitulacji polskich oddziałów dostała się do niewoli. Podczas transportu jeńców uciekła i ukrywała się w Sieradzu, a później w Warszawie. Do Skrzynna przyjechała w styczniu 1941 r. - miała tu brata, który był lekarzem. W październiku 1941 r. przenieśli się do Przysuchy. W grudniu 1942 r. wyszła za mąż za Jana Karwata i zamieszkała w Skrzynnie.

Od lipca 1962 r. pracowała w biurze Gromadzkiej Rady Narodowej w Skrzynnie. Od stycznia 1973 r. przeszła na rentę inwalidzką ze względu na zły stan zdrowia.

Po wojnie pracowała społecznie w Kole Gospodyń Wiejskich w Skrzynnie, pracowała w radach nadzorczych banków spółdzielczych w Przysusze i Wieniawie. Od roku 1973 została członkiem ZBOWiD-u.

Wiersze zaczęła pisać w latach 60. W sumie napisała kilkadziesiąt wierszy. W jej twórczości przeważają utwory okolicznościowe.

mapa aktyawnych organizacji pozarzšdowych
sieć
szlak stefana szyllera


więcej: Partnerskie Mazowsze LGDenrd
ksow

więcej: polecane strony


LEADER

NASZE GMINY:

gmina jedlinsk gmina przysucha gmina przytyk gmina wieniawa gmina wolanów gmina zakrzew

Partnerzy / Partners LGD

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Strona internetowa Stowarzyszenia LGD "Razem dla Radomki" współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”; w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.