Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki Facebook
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki YouTube
NASZE STRONY
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki
W dolinie Radomki
Innowacyjna Radomka
Panoramy
E-Akademia
Papryka Przytycka
Mazowiecka Sieć

 logotypy finansowanie

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Operacja mająca na celu wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia "Razem dla Radomki" w tym realizacji działań Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" - działanie 19 "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER"
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Planowany wynik operacji: osiągnięcie zaplanowanych z Lokalnej Strategii Rozwoju "Razem dla Radomki" na lata 2016-2023 wskaźników w zakresie rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.

Czcionka:A- A A+
pl
en  
 
german  
 

ankieta
centrum akrtywnosci lokalnej
Ankieta on-going
wydawnictwa

radomka Liczba odwiedzin: 15446155


Stowarzyszenie
Lokalna Grupa Działania
"Razem dla Radomki"

tel/fax: (48) 38 58 996
tel. kom.: +48 572 361 068 zarzad@razemdlaradomki.pl

Newsletter:

Konkurs


Konkurs na lokalne produkty (potrawy, kulinaria) wytwarzane na obszarze LGD Razem dla Radomki II EDYCJA 2015r.

LGD "Razem dla Radomki" og?asza po raz drugi konkurs na lokalne produkty (potrawy, kulinaria) wytwarzane na obszarze LGD "Razem dla Radomki". Konkurs b?dzie obejmowa? 5 kategorii:

  • produkty mi?sne i rybne
  • warzywa i owoce
  • wyroby piekarnicze i cukiernicze
  • dania gotowe i potrawy
  • miody, napoje i inne produkty

Do udzia?u w konkursie mo?na zg?asza?: osoby prawne, osoby fizyczne, rolnicy firmy, gospodarstwa agroturystyczne, zak?ady gastronomiczne, szko?y gastronomiczne, inne przedsi?biorstwa bez wzgl?du na form? prawn? o ile prowadz? us?ugi gastronomiczne (np. hotele, motele, zajazdy) lub zajmuj? si? produkcj?/przetwórstwem spo?ywczym.

Konkurs ma na celu dokonanie rozeznania i wyboru najlepszych gotowych produktów lokalnych z terenu LGD. Przeprowadzony zostanie tym samym przegl?d lokalnych produktów - wyrobów lub us?ug - wytwarzanych z surowców lokalnie dost?pnych, z którymi uto?samiaj? si? mieszka?cy regionu. Produkt lokalny staje si? wizytówk? regionu poprzez wykorzystanie jego specyficznego i niepowtarzalnego charakteru oraz anga?owanie mieszka?ców w rozwój przedsi?biorczo?ci lokalnej.

Szczegó?owe informacje nt. konkursu znajda Pa?stwo w zamieszczonym poni?ej Regulaminie konkursowym.

Zach?camy do udzia?u.

Dokumenty do pobrania:


Konkurs na lokalne produkty (potrawy, kulinaria) wytwarzane na obszarze LGD Razem dla Radomki

Szanowni Pa?stwo, informujemy o przed?u?eni terminu na zg?aszanie propozycji potraw/przetworów do naszego Konkursu. Formularze mo?na przesy?a? do dnia 17 pa?dziernika 2014r.

W III kwartale 2014 roku nast?pi fina? konkursu na lokalne produkty (potrawy, kulinaria) wytwarzane na obszarze LGD "Razem dla Radomki". Konkurs b?dzie obejmowa? 5 kategorii:

  1. produkty mi?sne i rybne
  2. warzywa i owoce
  3. wyroby piekarnicze i cukiernicze
  4. dania gotowe i potrawy
  5. miody, napoje i inne produkty

Do udzia?u w konkursie mo?na zg?asza?: osoby prawne, osoby fizyczne, rolnicy firmy, gospodarstwa agroturystyczne, zak?ady gastronomiczne, szko?y gastronomiczne, inne przedsi?biorstwa bez wzgl?du na form? prawn? o ile prowadz? us?ugi gastronomiczne (np. hotele, motele, zajazdy) lub zajmuj? si? produkcj?/przetwórstwem spo?ywczym.

Konkurs ma na celu dokonanie rozeznania i wyboru najlepszych gotowych produktów lokalnych z terenu LGD. Przeprowadzony zostanie tym samym przegl?d lokalnych produktów - wyrobów lub us?ug - wytwarzanych z surowców lokalnie dost?pnych, z którymi uto?samiaj? si? mieszka?cy regionu. Produkt lokalny staje si? wizytówk? regionu poprzez wykorzystanie jego specyficznego i niepowtarzalnego charakteru oraz anga?owanie mieszka?ców w rozwój przedsi?biorczo?ci lokalnej.

Szczegó?owe informacje nt. konkursu znajda Pa?stwo w zamieszczonym poni?ej Regulaminie konkursowym.

Zach?camy do udzia?u.

Dokumenty do pobrania:

mapa aktyawnych organizacji pozarzšdowych
sieć
szlak stefana szyllera


więcej: Partnerskie Mazowsze LGDenrd
ksow

więcej: polecane strony


NASZE GMINY:

gmina jedlinsk gmina przysucha gmina przytyk gmina wieniawa gmina wolanów gmina zakrzew

Partnerzy / Partners LGD

dziedzictwo i rozwój patrnerzy lgd
ksow patrnerzy lgd
puszcza kozienicka partnerzy lgd
lgd ziemi siedleckiej
MAS Jablunkovsko
partnerzy lgd razem dla radomki
moves partnerzy lgd razem dla radomki
sao radomka
zwiazek gmin radomka