Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki Facebook
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki YouTube
NASZE STRONY
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki
W dolinie Radomki
Innowacyjna Radomka
Panoramy
E-Akademia
Papryka Przytycka
Mazowiecka Sieć

 logotypy finansowanie

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Operacja mająca na celu wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia "Razem dla Radomki" w tym realizacji działań Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" - działanie 19 "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER"
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Planowany wynik operacji: osiągnięcie zaplanowanych z Lokalnej Strategii Rozwoju "Razem dla Radomki" na lata 2016-2023 wskaźników w zakresie rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.

Czcionka:A- A A+
pl
en  
 
german  
 

ankieta
centrum akrtywnosci lokalnej
Ankieta on-going
wydawnictwa

radomka Liczba odwiedzin: 15446129


Stowarzyszenie
Lokalna Grupa Działania
"Razem dla Radomki"

tel/fax: (48) 38 58 996
tel. kom.: +48 572 361 068 zarzad@razemdlaradomki.pl

Newsletter:

Lokalna Strategia Rozwoju


Lokalna Strategia Rozwoju Produktu Turystycznego


Strategia rozwoju produktu turystycznego LGD "Razem dla Radomki" to dokument niezb?dny do osi?gni?cia celów i zada? stoj?cych przed w?adzami lokalnymi odpowiedzialnymi za rozwój obszaru LGD "Razem dla Radomki. Okre?la on d?ugookresowy plan dzia?ania dla regionu ze szczególnym uwzgl?dnieniem mo?liwo?ci rozwoju turystyki, przedstawia równie? najwa?niejsze kierunki rozwoju silnego regionu turystycznego, poprzez stworzenie marki obszaru i produktów turystycznych.

Zach?camy wszystkich do zapoznania si? z Lokaln? Strategi? Rozwoju Produktu Turystycznego oraz zg?aszania swych uwag na adres Stowarzyszenia: zarzad@razemdlaradomki.pl


Lokalna strategia rozwoju produktu turystycznego

Lokalna Strategia Rozwoju Produktu Turystycznego Lokalnej Grupy Dzia?ania "Razem dla Radomki"
(format: pdf, rozmiar pliku: 3,36 MB)

mapa aktyawnych organizacji pozarzšdowych
sieć
szlak stefana szyllera


więcej: Partnerskie Mazowsze LGDenrd
ksow

więcej: polecane strony


NASZE GMINY:

gmina jedlinsk gmina przysucha gmina przytyk gmina wieniawa gmina wolanów gmina zakrzew

Partnerzy / Partners LGD

dziedzictwo i rozwój patrnerzy lgd
ksow patrnerzy lgd
puszcza kozienicka partnerzy lgd
lgd ziemi siedleckiej
MAS Jablunkovsko
partnerzy lgd razem dla radomki
moves partnerzy lgd razem dla radomki
sao radomka
zwiazek gmin radomka