Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki Facebook
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki YouTube
NASZE STRONY
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki
W dolinie Radomki
Innowacyjna Radomka
Panoramy
E-Akademia
Papryka Przytycka
Mazowiecka Sieć

 logotypy finansowanie

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Operacja mająca na celu wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia "Razem dla Radomki" w tym realizacji działań Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" - działanie 19 "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER"
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Planowany wynik operacji: osiągnięcie zaplanowanych z Lokalnej Strategii Rozwoju "Razem dla Radomki" na lata 2016-2023 wskaźników w zakresie rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.

Czcionka:A- A A+
pl
en  
 
german  
 

ankieta
centrum akrtywnosci lokalnej
Ankieta on-going
wydawnictwa

radomka Liczba odwiedzin: 14235241


Stowarzyszenie
Lokalna Grupa Działania
"Razem dla Radomki"

tel/fax: (48) 38 58 996
tel. kom.: +48 572 361 068 zarzad@razemdlaradomki.pl

Newsletter:

Materiały do pobrania dla Wnioskodawców


Małe projektyWNIOSEK O PŁATNOŚĆ OBOWIĄZUJĄCY OD 15 MAJA 2014 r.

wniosek małe projekty

wniosek o płątność_413_MP
(format: pdf, rozmiar pliku: 1,99 MB)

wniosek małe projekty

Instrukcja wypełniania wniosku o płatność_8z
(format: pdf, rozmiar pliku: 908 KB)

wniosek małe projekty

Interpretacja w sprawie ujęcia wkładu niepieniężnego w wyodrębnionej księgowości
(format: doc, rozmiar pliku: 28 KB)

wniosek małe projekty

Oświadczenie przetwarzaniu danych
(format: doc, rozmiar pliku: 22 KB)

wniosek małe projekty

ZAŁĄCZNIK 16
(format: doc, rozmiar pliku: 14 KB)

wniosek małe projekty

ZAŁĄCZNIK 21B
(format: doc, rozmiar pliku: 54 KB)

wniosek małe projekty

ZAŁĄCZNIK 21D
(format: doc, rozmiar pliku: 54 KB)


WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY OBOWIĄZUJĄCY OD 05-2014

wniosek małe projekty

Formularz wniosku o przyznanie pomocy Małe Projekty 8z
(format: pdf, rozmiar pliku: 2,65 MB)

wniosek małe projekty

Instrukcja wypełnienia wniosku o przyznanie pomocy Małe Projekty 8z
(format: pdf, rozmiar pliku: 0,99 MB)

wniosek małe projekty

Formularz informacji de minimis Małe Projekty 8z
(format: pdf, rozmiar pliku: 225 KB)

wniosek małe projekty

Oświadczenie wnioskodawcy o przedsiębiorstwach powiązanych oraz uzyskanych przez nie kwotach de minimis Małe Projekty 8z
(format: pdf, rozmiar pliku: 25 KB)

wniosek małe projekty

Oświadczenie wnioskodawcy o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych Małe Projekty 8z
(format: pdf, rozmiar pliku: 25 KB)


WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY OBOWIĄZUJĄCY OD 31-01-2013

wniosek małe projekty

Formularz wniosku o przyznanie pomocy Małe Projekty 7z - Małe Projekty
(format: pdf, rozmiar pliku: 2,63 MB)

wniosek małe projekty

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis
(format: pdf, rozmiar pliku: 223 KB)

wniosek małe projekty

Instrukcja wypełniania wniosku w ramach Małych Projektów 7z - Małe Projekty
(format: pdf, rozmiar pliku: 1,18 MB)


Wnioski o przyznanie pomocy i o płatność obowiązujące od 31-01-2013

wniosek małe projekty

Wniosek o przyznanie pomocy Nabywcy Następcy Beneficjenta - wersja 3z
(format: pdf, rozmiar pliku: 923 KB)

wniosek małe projekty

Wniosek o przyznanie pomocy Nabywcy Następcy prawnego Beneficjenta - wersja 3zxls
(format: xls, rozmiar pliku: 913 KB)

wniosek małe projekty

Instrukcja do Wniosku o przyznanie pomocy Nabywcy Następcy Beneficjenta - wersja 3z
(format: pdf, rozmiar pliku: 850 KB)


WNIOSEK O PŁATNOŚĆ OBOWIĄZUJĄCY OD 15 MAJA 2013 r.

wniosek małe projekty

Instrukcja wypełnienia wniosku o płatność - Małe Projekty
(format: pdf, rozmiar pliku: 890 KB)

wniosek małe projekty

Wniosek o płatność - Małe Projekty
(format: pdf, rozmiar pliku: 2,0 MB)

wniosek małe projekty

Zalącznik nr 16 - Małe Projekty
(format: pdf, rozmiar pliku: 1,77 MB)

wniosek małe projekty

Zalącznik nr 21b - Małe Projekty
(format: pdf, rozmiar pliku: 1,41 MB)

wniosek małe projekty

Zalącznik nr 21d - Małe Projekty
(format: pdf, rozmiar pliku: 1,41 MB)


WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY OBOWIĄZUJĄCY OD 06-04-2012

wniosek małe projekty

wniosek o przyznanie pomocy 413 MP 6z 18042012 - Małe Projekty
(format: pdf, rozmiar pliku: 3,11 MB)

wniosek małe projekty

Wniosek o przyznanie pomocy 413 MP 6z.pdf (załącznik dotyczący wyprzedzającego finansowania) - Małe Projekty
(format: pdf, rozmiar pliku: 100 KB)

wniosek małe projekty

Instrukcja wypełnienia wniosku 413 MP 6z - Małe Projekty
(format: pdf, rozmiar pliku: 1,12 MB)

wniosek małe projekty

Instrukcja wypełniania wniosku W1 413 MP WN 1z - Małe Projekty
(format: doc, rozmiar pliku: 508 KB)

wniosek małe projekty

Wzór umowy 6z obowiązująca od 6 kwietnia 2012 r.
(format: doc, rozmiar pliku: 226 KB)

wniosek małe projekty

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis
(format: doc, rozmiar pliku: 223 KB)

wniosek małe projekty

Formularz wniosku o przyznanie pomocy nabywcy przedsiębiorstwa
(format: xls, rozmiar pliku: 779 KB)

WNIOSEK O PŁATNOŚĆ OBOWIĄZUJĄCY OD 15.12.2011 DO 31.07.2012

wniosek małe projekty

wniosek o płatność v.5z 2012.01.04 - Małe Projekty
(format: pdf, rozmiar pliku: 3,48 MB)

wniosek małe projekty

Instrukcja wypełniania wniosku o płatność v.5z 2012.04.06 - Małe Projekty
(format: pdf, rozmiar pliku: 865 KB)

wniosek małe projekty

załącznik 16 do wniosku o płatność 2011.12.19 - Małe Projekty
(format: pdf, rozmiar pliku: 2,15 MB)

wniosek małe projekty

załącznik 21b do wniosku o płatność v.5z - Małe Projekty
(format: pdf, rozmiar pliku: 1.77 MB)

wniosek małe projekty

załącznik 21d do wniosku o płatność v.5z - Małe Projekty
(format: pdf, rozmiar pliku: 1.77 MB)

WNIOSEK O PŁATNOŚĆ OBOWIĄZUJĄCY OD 01.08.2012

wniosek małe projekty

Wniosek o płatność pdf - Małe Projekty
(format: pdf, rozmiar pliku: 2 MB)

wniosek małe projekty

Instrukcja do wniosku v.6z - Małe Projekty
(format: pdf, rozmiar pliku: 867 KB)

wniosek małe projekty

Ankieta monitorująca realizację operacji związanych z turystyką v8 - Małe Projekty
(format: xls, rozmiar pliku: 30 KB)

wniosek małe projekty

Instrukcja do ankiety v8 - Małe Projekty
(format: doc, rozmiar pliku: 35 KB)

wniosek małe projekty

Sprawozdanie dotyczy wersji 4z WoPP i późniejszych v8 - Małe Projekty
(format: doc, rozmiar pliku: 91 KB)

wniosek małe projekty

Sprawozdanie końcowe dotyczy wersji 1z, 2z, 3z WoPP v8
(format: doc, rozmiar pliku: 67 KB)

wniosek małe projekty

Instrukcja do sprawozdania v8
(format: doc, rozmiar pliku: 47 KB)

wniosek małe projekty

załącznik 16 - Małe Projekty
(format: pdf, rozmiar pliku: 698 KB)

wniosek małe projekty

załącznik 21b - Małe Projekty
(format: pdf, rozmiar pliku: 333 KB)

wniosek małe projekty

załącznik 21d - Małe Projekty
(format: pdf, rozmiar pliku: 333 KB)

WNIOSEK O PŁATNOŚĆ OBOWIĄZUJĄCE DO 9.01.2012

wniosek małe projekty

Wnioskek o płatność wersja do wydruku 4z - Małe Projekty
(format: pdf, rozmiar pliku: 274 KB)

wniosek małe projekty

Wniosek o płatność wersja 4z - Małe Projekty
(format: xls, rozmiar pliku: 308 KB)

wniosek małe projekty

Instrukcja wyepełniania wniosku 4z_z 08.11.2010 - Małe Projekty
(format: pdf, rozmiar pliku: 391 KB)

Pozostałe dokumenty

wniosek małe projekty

WNIOSEK - Małe Projekty
(format: pdf, rozmiar pliku: 427 KB)

wniosek małe projekty

WNIOSEK (wersja aktywna) - Małe Projekty
(format: pdf, rozmiar pliku: 3,27 MB)

wniosek małe projekty

WNIOSEK - Małe Projekty
(format: xls, rozmiar pliku: 773 KB)

instrukcja małe projekty

INSTRUKCJA - Małe Projekty
(format: pdf, rozmiar pliku: 480 KB)

instrukcja małe projekty

INSTRUKCJA - Małe Projekty
(format: doc, rozmiar pliku: 508 KB)

instrukcja małe projekty

KRYTERIA OCENY - Małe Projekty
(format: pdf, rozmiar pliku: 39 KB)

instrukcja małe projekty

UMOWA - Małe Projekty
(format: pdf, rozmiar pliku: 1.39 MB)

małe projekty

WNIOSEK o płatność - Małe Projekty
(format: pdf, rozmiar pliku: 267 KB)

małe projekty

WNIOSEK o płatność aktywny pdf - Małe Projekty
(format: pdf, rozmiar pliku: 3.48 MB)

małe projekty

Wniosek o przyznanie pomocy nabywcy przedsiębiorstwa następcy - Małe Projekty
(format: pdf, rozmiar pliku: 475 KB)

małe projekty

INSTRUKCJA do wniosku o płatność - Małe Projekty
(format: pdf, rozmiar pliku: 829 KB)

małe projekty

Ankieta monitorująca realizację operacji - Małe Projekty
(format: xls, rozmiar pliku: 30 KB)

małe projekty

Sprawozdanie końcowe - Małe Projekty
(format: doc, rozmiar pliku: 73 KB)

małe projekty

Instrukcja wypełniania ankiety - Małe Projekty
(format: doc, rozmiar pliku: 32 KB)

małe projekty

Instrukcja wypełniania sprawozdania - Małe Projekty
(format: doc, rozmiar pliku: 44 KB)

małe projekty

Sprawozdanie_końcowe dotyczy wersji 4z WoPP i późniejszych - Małe Projekty
(format: doc, rozmiar pliku: 88 KB)

małe projekty

Załącznik 16 do edycji - Małe Projekty
(format: pdf, rozmiar pliku: 2.15 MB)

małe projekty

Załącznik 21b do edycji - Małe Projekty
(format: pdf, rozmiar pliku: 1.77 MB)

małe projekty

Załącznik 21d do edycji - Małe Projekty
(format: pdf, rozmiar pliku: 1.75 MB)

Zgodnie z przepisami art. 37 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404 ze zm.) podmiot ubiegający się o pomoc de minimis zobowiązany jest do przedstawienia podmiotowi udzielającemu pomocy, wraz z wnioskiem o udzielenie pomocy informacji niezbędnych do udzielenia pomocy de minimis. Informacje te przedstawiane są na formularzu informacji stanowiącym załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. Nr 53 poz. 311).

Formularz informacji przedstawionych przy ubieganiu się o pomoc de minimis - Małe Projekty
(format: pdf, rozmiar pliku: 201 KB)

Formularz informacji przedstawionych przy ubieganiu się o pomoc de minimis - Małe Projekty
(format: doc, rozmiar pliku: 227 KB)


mapa aktyawnych organizacji pozarzšdowych
sieć
szlak stefana szyllera


więcej: Partnerskie Mazowsze LGDenrd
ksow

więcej: polecane strony


LEADER

NASZE GMINY:

gmina jedlinsk gmina przysucha gmina przytyk gmina wieniawa gmina wolanów gmina zakrzew

Partnerzy / Partners LGD

dziedzictwo i rozwój patrnerzy lgd
ksow patrnerzy lgd
puszcza kozienicka partnerzy lgd
lgd ziemi siedleckiej
MAS Jablunkovsko
partnerzy lgd razem dla radomki
moves partnerzy lgd razem dla radomki
sao radomka
zwiazek gmin radomka