NASZE STRONY
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki
W dolinie Radomki
Innowacyjna Radomka
Panoramy
E-Akademia
Papryka Przytycka
Mazowiecka Sie
Czcionka:A- A A+
pl
en  
 
german  
 

ankieta
centrum akrtywnosci lokalnej
Ankieta on-going
wydawnictwa

radomka Liczba odwiedzin: 7191899


Stowarzyszenie
Lokalna Grupa Dziaania
"Razem dla Radomki"

tel/fax: (48) 38 58 996
tel. kom.: +48 572 361 068 zarzad@razemdlaradomki.pl

Newsletter:

Marzec 2018Przepyszny zioowy koacz z ziemniakami, przygotowywany przez Elbiet Bie z Cateringu Camelot – to zdobywca wyrnienia w konkursie na najlepsze produkty lokalne i potrawy 2017 roku – ogoszonego przez LGD „Razem dla Radomki”.

pobierzdo gry

Spotkanie zorganizowane zostao przez Komisj Europejsk, a jego gwnym celem byo przekazanie informacji i bezporedniej wiedzy (dobrych praktyk) urzdnikom z albaskiej Agencji IPARD oraz Ministerstwa Rolnictwa na temat realizacji dziaa w zakresie dywersyfikacji gospodarstw rolnych i rozwoju turystyki.

pobierzdo gry

Wysoko rodkw na finansowanie P FIO w roku 2018 wynosi 60 mln z, w tym 57,6 mln z przeznaczono na dotacje, za 2,4 mln z na obsug techniczn Programu. Skadane oferty musz realizowa cel gwny P FIO, jakim jest zwikszenie zaangaowania obywateli i organizacji pozarzdowych w ycie publiczne.

pobierzdo gry

Informujemy, i posiedzenie Rady Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Dziaania „Razem dla Radomki” odbdzie si w dniu 12 marca 2018 r. (poniedziaek) o godz. 12.00 w sali konferencyjnej Urzdu Gminy w Wolanowie.

pobierzdo gry

Mazowiecki Orodek Wsparcia Ekonomii Spoecznej zaprasza na seminarium, ktre odbdzie si 14.03.2018 r. w Radomiu.

pobierzdo gry

Regionalna kaczka w chrupicej skorupce z Doliny Radomki przyrzdzana w restauracji Maxima z Wolanowa, to roladka w ksztacie walca o wymiarach okoo 10cm x 6cm. Smak jej jest sodkawy, charakterystyczny dla misa pieczonej kaczki, zamany nut miodu w migdaach.

pobierzdo gry

Wystawa czasowa w Muzeum im. Oskara Kolberga przypomina posta artysty i dokumentuje jego twrczo rzebiarsk i malarsk eksponatami ze zbiorw Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu, Muzeum w Przysusze oraz obiektami uyczonymi przez Muzeum w czycy i rodzin autora.

pobierzdo gry

Dzie Kobiet, to coroczne wito obchodzone 8 marca, jako wyraz szacunku dla ofiar walki o rwnouprawnienie Kobiet. Jest to wito o stosunkowo dugiej tradycji ustanowione ponad 100 lat temu. Pierwszy raz wito obchodzono 28 lutego 1909 r. w Stanach Zjednoczonych.

pobierzdo gry
lgd razem dla radomki

Konkurs Fundacji Tesco

08.03.2018 r.

Aktywni mieszkacy, instytucje i organizacje pozarzdowe ju po raz czwarty maj okazj wzi udzia w programie „Decydujesz, pomagamy” i otrzyma finansowe wsparcie na realizacj lokalnych projektw spoecznych. Tesco wraz z Fundacj Tesco przeka na ten cel a 1 125 000 zotych.

pobierzdo gry

Przedmiotem inwestycji „Budowa centrum wsi Mleczkw – etap I” byo zagospodarowanie terenu w miejscowoci Mleczkw w gminie Zakrzew, przy istniejcym zbiorniku wodnym.

pobierzdo gry

Realizacja zadania "Wyposaenie interaktywne i multimedialne Gminnej Biblioteki Publicznej" polegaa na zakupie nowoczesnego sprztu multimedialnego pozwalajcego na wprowadzenie innowacyjnych , interaktywnych metod edukacji.

pobierzdo gry

Stowarzyszenie „Razem dla Radomki” zaprasza wszystkie zainteresowane osoby na bezpatne spotkanie szkoleniowe z zakresu przygotowywania, planowania i opracowywania wnioskw o dofinansowania w konkursach zewntrznych.

pobierzdo gry
lgd razem dla radomki

Mae dotacje na sport.

13.03.2018 r.

Zarzd Wojewdztwa Mazowieckiego informuje, e w budecie wojewdztwa mazowieckiego na 2018 r. zostay zabezpieczone rodki finansowe w wysokoci 1 000 000 z z przeznaczeniem na dotacje celowe udzielane w trybie pozakonkursowym tzw. „maych dotacji” organizacjom pozarzdowym realizujcym zadania publiczne z zakresu „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej.

pobierzdo gry

W wyniku przeprowadzonej przez Urzd Marszakowski Woj. Mazowieckiego w terminie od dnia 09.02.2018 r. do dnia 14.02.2018 r. kontroli projektu „Aktywne NGOsy – skuteczni liderzy na rzecz spoecznoci lokalnych” uzyskano pozytywn ocen realizacji zadania.

pobierzdo gry

Smalec to tuszcz zwierzcy wykorzystywany w tradycyjnej sztuce kulinarnej do przyrzdzania potraw, jak te bezporedniego spoywania. Ale ten przygotowywany przez Panie ze Stowarzyszenia „Wrzosowisko” jest wyjtkowy w smaku.

pobierzdo gry

Przypominamy, e w dniu 6 lutego 2018 r. zostaa opublikowana ustawa z dnia 10 stycznia 2018 r. o zmianie ustawy o patnociach w ramach systemw wsparcia bezporedniego oraz niektrych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 311).

pobierzdo gry

Wnioski o przyznanie pomocy na "Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktw rolnych, obrt nimi lub ich rozwj” bdzie mona skada od 30 marca do 29 kwietnia 2018 roku w oddziaach regionalnych ARiMR.

pobierzdo gry

Ser kozi twarogowy z dodatkiem czosnku, koperku lub rzodkiewki wspaniay wyrb z gospodarstwa Pani Grayny Poczyskiej. Ser twarogowy ma zapach mleka i warzyw i jest serem dajcym si smarowa.

pobierzdo gry

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Dziaania "Razem dla Radomki" informuje o zakoczeniu postpowania przez Rad Stowarzyszenia w sprawie oceny wnioskw, ktre wpyny w ramach naboru wnioskw dla dziaania pt. „Rozwj istniejcego przedsibiorstwa”

pobierzdo gry

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Dziaania "Razem dla Radomki" informuje o zakoczeniu postpowania przez Rad Stowarzyszenia w sprawie oceny wnioskw, ktre wpyny w ramach naboru wnioskw dla dziaania pt. „Powoanie Inkubatora Przetwrstwa Lokalnego”.

pobierzdo gry

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Dziaania "Razem dla Radomki" informuje o zakoczeniu postpowania przez Rad Stowarzyszenia w sprawie oceny wnioskw, ktre wpyny w ramach naboru wnioskw dla dziaania pt. Infrastruktura publiczna: wybudowanie, zmodernizowanie lub wyposaenie obiektw turystycznych lub rekreacyjnych”.

pobierzdo gry

Muzeum Witolda Gombrowicza zaprasza na monodram w wykonaniu Adama Patera „Jestem swoj wasn on”. To historia berliskiego kolekcjonera antykw i celebryty – transpciowej Charlotte von Mahlsdorf, opowie o dzielnoci i trwaniu wbrew ideologicznej opresji.

pobierzdo gry

Zapraszamy na wystaw przygotowan przez Gminn Bibliotek Publiczn w Zakrzewie i Publiczn Szko Podstawow w Zakrzewie, prezentujc kilkadziesit nakry gowy, pochodzcych z rnych zaktkw wiata. Kolekcja pochodzi z prywatnych zbiorw pana Jerzego Krzosa, mieszkaca Marianowic.

pobierzdo gry

Towarzystwo Inicjatyw Twrczych „” i Polsko-Amerykaska Fundacja Wolnoci zapraszaj do udziau w oglnopolskim konkursie „Seniorzy w akcji” inkubator + dotacje na dziaania spoeczne osb starszych i inicjatywy midzypokoleniowe.

pobierzdo gry

Minister Sportu i Turystyki ogosi dodatkowy nabr wnioskw w ramach Programu „Sport Wszystkich Dzieci”. Termin skadania wnioskw mija 4 kwietnia 2018 r.

pobierzdo gry

Lady Salsa ta intrygujca nazwa, to ni mniej ni wicej tylko pyszny, aromatyczny sos na bazie papryki, zamknity w maym lub redniej wielkoci soiku, idealny na przystawk jako dodatek do wielu da.

pobierzdo gry

Wysoko rodkw na finansowanie P FIO w roku 2018 wynosi 60 mln z, w tym 57,6 mln z przeznaczono na dotacje, za 2,4 mln z na obsug techniczn Programu. Skadane oferty musz realizowa cel gwny P FIO, jakim jest zwikszenie zaangaowania obywateli i organizacji pozarzdowych w ycie publiczne.

pobierzdo gry
lgd razem dla radomki

Mazowsze dla Syrii.

27.03.2018 r.

To nazwa akcji, ktra wspiera budow szkoy w ogarnitej wojn Syrii. W Muzeum Sportu i Turystyki odbya si konferencja prasowa powicona temu przedsiwziciu. Uczestniczy w niej marszaek Adam Struzik.

pobierzdo gry

Mazowieckie startupy, mogce pochwali si innowacyjnymi produktami, usugami lub rozwizaniami technologicznymi, zapraszamy do wzicia udziau w konkursie „Startuj z Mazowsza”. Zgoszenia przyjmowane s do 6 kwietnia br.

pobierzdo gry

Zoenie CIT-8 w urzdzie skarbowym to obowizek wszystkich fundacji, stowarzysze, stowarzysze zwykych, klubw sportowych, nawet jeli np. utrzymuj si tylko ze skadek, drobnych darowizn, nie miay adnych przychodw i kosztw w poprzednim roku.

pobierzdo gry

Pod koniec maja 2018 roku wchodz w ycie nowe przepisy dotyczce ochrony danych osobowych - unijne rozporzdzenie zwane w skrcie RODO. To due zmiany w sposobie ochrony tych danych. Kto w organizacji pozarzdowej bdzie zajmowa si przestrzeganiem RODO? Jak przygotowa nowe procedury, przeprowadzi analiz ryzyka?

pobierzdo gry

Wesoych wit Wielkanocnych, penych pokoju i nadziei, a take zdrowia i radoci z wiosennego odrodzenia ycia oraz serdecznych spotka w gronie rodziny i przyjaci.

pobierzdo gry
sie
szlak stefana szyllera


wicej: Partnerskie Mazowsze LGDenrd
ksow

wicej: polecane strony

NASZE GMINY:

gmina jedlinsk gmina przysucha gmina przytyk gmina wieniawa gmina wolanw gmina zakrzew

Partnerzy / Partners LGD

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarw Wiejskich: Europa inwestujca w obszary wiejskie".
Strona internetowa Stowarzyszenia LGD "Razem dla Radomki" wspfinansowana ze rodkw Unii Europejskiej w ramach poddziaania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztw biecych i aktywizacji; w ramach dziaania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" objtego Programem Rozwoju Obszarw Wiejskich na lata 2014-2020
Instytucja Zarzdzajca Programem Rozwoju Obszarw Wiejskich na lata 2014-2020: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.