Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki Facebook
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki YouTube
NASZE STRONY
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki
W dolinie Radomki
Innowacyjna Radomka
Panoramy
E-Akademia
Papryka Przytycka
Mazowiecka Sieć

 logotypy finansowanie

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Operacja mająca na celu wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia "Razem dla Radomki" w tym realizacji działań Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" - działanie 19 "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER"
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Planowany wynik operacji: osiągnięcie zaplanowanych z Lokalnej Strategii Rozwoju "Razem dla Radomki" na lata 2016-2023 wskaźników w zakresie rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.

Czcionka:A- A A+
pl
en  
 
german  
 

ankieta
centrum akrtywnosci lokalnej
Ankieta on-going
wydawnictwa

radomka Liczba odwiedzin: 15446072


Stowarzyszenie
Lokalna Grupa Działania
"Razem dla Radomki"

tel/fax: (48) 38 58 996
tel. kom.: +48 572 361 068 zarzad@razemdlaradomki.pl

Newsletter:

Materia?y do pobrania dla Wnioskodawców


Wnioski, instrukcje, o?wiadczenia


  • Lista rankingowa wniosków zg?oszonych w ramach dzia?a?: Odnowa i rozwój Wsi, Tworzenie i rozwój mikroprzedsi?biorstw, Ró?nicowanie w kierunku dzia?alno?ci nierolniczej.
    pobierz (rozmiar 72 KB, format: doc)

Formularz wniosku o wpis do ewidencji producentów obowi?zuj?cy od 21 wrze?nia 2010 r.


Wniosek o wpis do ewidencji producentów
(format: pdf, rozmiar pliku: 244 KB)

Za??cznik do wniosku o wpis do ewidencji producentów dla organizacji producentów
(format: pdf, rozmiar pliku: 259 KB)

Instrukcja wype?niania wniosku o wpis do ewidencji producentów
(format: pdf, rozmiar pliku: 232 KB)

Wykaz kodów kraju pochodzenia dla poszczególnych pa?stw
(format: pdf, rozmiar pliku: 86,6 KB)


Dokumenty w sprawie zaliczki


Informacje dotycz?ce otrzymania zaliczki
(format: pdf, rozmiar pliku: 83,6 KB)

Pismo w sprawie zaliczki
(format: pdf, rozmiar pliku: 1,31 MB)

Wniosek o zaliczk?
(format: pdf, rozmiar pliku: 139 MB KB)

Wniosek o zaliczk?
(format: xls, rozmiar pliku: 72,5 KB)

Instrukcja o wype?nienie wniosku
(format: pdf, rozmiar pliku: 238 KB)

Akceptowane formy gwarancji
(format: pdf, rozmiar pliku: 179 KB)


Dokumenty zwi?zane z wyprzedzaj?cym finansowaniem


Instrukcja do wniosku na wyprzedzaj?ce finansowanie
(format: pdf, rozmiar pliku: 183 KB)

Wniosek na wyprzedzajace finansowanie
(format: pdf, rozmiar pliku: 184 KB)

Wyprzedzaj?ce finansowanie
(format: xls, rozmiar pliku: 336 KB)


Dokumenty stosowane w procedurze naboru


Procedury i karty oceny
(format: doc, rozmiar pliku: 248 KB)

Procedura wyboru operacji

Regulamin Rady
(format: doc, rozmiar pliku: 112 KB)


Dokumenty stosowane w procedurze odwo?ania od decyzji Rady


formularz odwo?ania

Formularz odwo?ania
(format: pdf, rozmiar pliku: 185 KB)

mapa aktyawnych organizacji pozarzšdowych
sieć
szlak stefana szyllera


więcej: Partnerskie Mazowsze LGDenrd
ksow

więcej: polecane strony


NASZE GMINY:

gmina jedlinsk gmina przysucha gmina przytyk gmina wieniawa gmina wolanów gmina zakrzew

Partnerzy / Partners LGD

dziedzictwo i rozwój patrnerzy lgd
ksow patrnerzy lgd
puszcza kozienicka partnerzy lgd
lgd ziemi siedleckiej
MAS Jablunkovsko
partnerzy lgd razem dla radomki
moves partnerzy lgd razem dla radomki
sao radomka
zwiazek gmin radomka