NASZE STRONY
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki
W dolinie Radomki
Innowacyjna Radomka
Panoramy
E-Akademia
Papryka Przytycka
Mazowiecka Sieć
Czcionka:A- A A+
pl
en  
 
german  
 

ankieta
centrum akrtywnosci lokalnej
Ankieta on-going
wydawnictwa

radomka Liczba odwiedzin: 6718522


Stowarzyszenie
Lokalna Grupa Działania
"Razem dla Radomki"

tel/fax: (48) 38 58 996
tel. kom.: +48 572 361 068 zarzad@razemdlaradomki.pl

Newsletter:

Aktualności

lgd razem dla radomki

17.07.2017 r.

Nowe projekty realizowane przez stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Razem dla Radomki

Stowarzyszenie „Razem dla Radomki” oprócz realizacji działań założonych w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, aktywnie sięga po środki zewnętrzne, mając szczególnie na uwadze promocję i rozwój obszaru działania stowarzyszenia.

Lokalna Grupa Działania przystąpiła do udziału w konkursach przeprowadzanych w pierwszym kwartale 2017 roku o wybór Wnioskodawców na realizację zadania publicznego. W ramach konkursów na zadanie publiczne Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego dla Zadań 12 i 13 ogłaszanych przez Zarząd Województwa Mazowieckiego stowarzyszenie otrzymało dofinansowanie dla dwóch złożonych ofert. Od początku miesiąca lipca rozpoczynamy ich realizację.

Promowanie idei sieci Dziedzictwa Kulinarnego na obszarze Południowego Mazowsza.

Projekt ten zakłada propagowanie idei Sieci Dziedzictwa Kulinarnego. Jest to oferowanie mieszkańcom i turystom wybornej w smaku, wyjątkowej regionalnej żywności. Wpisuje się świetnie w działania Stowarzyszenia Razem dla Radomki, którego jednym z zadań jest promocja regionalnej żywności opartej na lokalnych zasobach surowców.

Projekt ten zakłada propagowanie idei Sieci Dziedzictwa Kulinarnego. Jest to oferowanie mieszkańcom i turystom wybornej w smaku, wyjątkowej regionalnej żywności. Wpisuje się świetnie w działania Stowarzyszenia Razem dla Radomki, którego jednym z zadań jest promocja regionalnej żywności opartej na lokalnych zasobach surowców.

Efektem tych działań będzie złożenie wniosków do uczestnictwa w Sieci przez producentów lokalnych produktów kulinarnych.

Projekt skierowany jest do mieszkańców obszaru wiejskiego Południowego Mazowsza zamieszkujących na terenie powiatów radomskiego, przysuskiego i zwoleńskiego:

 • lokalnych liderów, rolników, mieszkańców obszaru, stowarzyszeń, Kół Gospodyń Wiejskich, grup nieformalnych– chcących wpływać na budowę marki obszaru LGD i swoich organizacji, poprzez promowanie dziedzictwa lokalnego związanego z produktami lokalnymi i produktem tradycyjnym Doliny Radomki Papryką Przytycką,
 • restauratorów, producentów prowadzący firmy, gospodarstw rolnych, właścicieli obiektów gastronomicznych – zajmujących się wytwarzaniem produktów wysokiej jakości, chcących rozwijać swoją działalność w ramach budowanej marki produktów lokalnych i tradycyjnych,
 • samorządów, pracowników samorządów, przedstawicieli instytucji partnerskich, którzy w ramach projektu podejmą współpracę mającą na celu wspólne kreowanie produktów lokalnych i tradycyjnych naszego regionu,

W ramach projektu przeprowadzone zostaną następujące działania:

 • konkurs związany z produktami tradycyjnymi i lokalnymi
  Konkurs będzie miał otwarty charakter, przedmiotem konkursu będzie promocja dań/produktów tradycyjnych, i lokalnych, charakteryzujących się wysoką jakością i skierowany będzie do wszystkich zainteresowanych podmiotów (osób prywatnych, gospodarstw agroturystycznych, lokali gastronomicznych, przedsiębiorców, stowarzyszeń, grup nieformalnych (kół gospodyń wiejskich), czy też szkół i klas o profilu gastronomicznym z obszaru Południowego Mazowsza.
 • seminarium dotyczące sprzedaży i marketingu produktów tradycyjnych i lokalnych wytwarzanych na terenie Mazowsza.
  Celem seminarium będzie szerzenie wiedzy dotyczącej produktów lokalnych i tradycyjnych. Przeprowadzony zostanie wykład nt. Sprzedaż bezpośrednia, marginalna, lokalna i ograniczona. Zaprezentowana zostanie wiedza dotyczącą możliwości jakie daje nam produkcja zdrowej żywności oraz jej wpis na Listę Produktów Tradycyjnych prowadzoną przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Sieci Dziedzictwa Kulinarnego Mazowsza.
 • tworzenie systemów informacji na temat członków zrzeszonych w Sieci Dziedzictwa Kulinarnego Mazowsze.
  Dopełnieniem całości projektu będzie innowacyjne działanie jakim jest umieszczenie informacji na temat członków zrzeszonych w Sieci Dziedzictwa Kulinarnego na mobilnej aplikacji. Aplikacja ta umożliwia wirtualne podróżowanie po terenie obszaru Południowego Mazowsza. Wyposażona została w trasy turystyczne, piesze i rowerowe, oraz katalog najciekawszych miejsc. Zamierzeniem naszym jest wzbogacenie tejże aplikacji o kolejne miejsca, które warte są odwiedzenia, a związane są z turystyką kulinarną.

Budowa silnej marki produktów tradycyjnych i dziedzictwa kulinarnego Doliny Radomki.

Dziedzictwo kulinarne i tradycje kulinarne stanowią bardzo istotną cześć naszej tożsamości kulturowej, w którym niezbędnym aspektem jest pielęgnowanie dziedzictwa kulinarnego obszaru w oparciu o produkty tradycyjne, które dziś stają się kluczem do rozwoju naszego regionu i mieszkańców. Dlatego w naszym projekcie chcemy podjąć działania mające na celu budowę silnej produktów tradycyjnych i rozwoju dziedzictwa kulinarnego Doliny Radomki. Chcemy podjąć wielotorowe, ale kompleksowe inicjatywy, które pozwolą nam na kreowanie mocnej marki produktów tradycyjnych z terenu Południowego Mazowsza, zbudować spójną sieć i Szlak Kulinarny Południowego Mazowsza – Doliny Radomki, wpłynąć na ich promocję i rozpoznawalność. Naszym celem jest też wykreowanie i urynkowienie wybranych produktów lokalnych i tradycyjnych, dlatego w ramach projektu przeznaczymy również podjęcie działań szkoleniowych skierowanych do przedsiębiorców i rolników, którzy będą mogli zdobyć wiedzę z zakresu nie tylko wytwarzania, realizacji działań marketingowych, ale przede wszystkim przedstawimy im zakres możliwości jakie stwarza dziś produkcja zdrowej żywności i jej wpis na Listę Produktów Tradycyjnych Prowadzonych przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz na Sieć Dziedzictwa Kulinarnego.

Projekt skierowany jest do mieszkańców – producentów, organizacji związanych z promocją dziedzictwa kulinarnego obszaru wiejskiego południowego Mazowsza, zamieszkujących na terenie powiatów radomskiego, przysuskiego, zwoleńskiego.

 • producentów żywności, restauratorów, właścicieli obiektów gastronomicznych - którzy będą promowani a także edukowani w działaniach związanych z rozwojem proponowanych przez nich usług,
 • rolników i mieszkańców obszarów wiejskich, przetwórców, osób prowadzących gospodarstwa agroturystyczne, restauratorów, właścicieli punktów gastronomicznych - którzy zechcą wziąć udział w warsztatach i szkoleniach z zakresu zdobycia umiejętności w zakresie produkcji, przetwarzania i rozwijania produktów kulinarnych, spożywczych obszarów wiejskich,
 • w tym w szczególności producentów produktu tradycyjnego „Papryki Przytyckiej”.

W ramach projektu przeprowadzone zostaną następujące działania:

 • Promocja projektu. Wydruk publikacji Przewodnik Kulinarny Produktu Tradycyjnego Papryki Przytyckiej.
  W ramach działań zamierzamy realizować szeroką kampanię medialną, upowszechniającą realizację projektu. W ramach zadania wydana zostanie publikacja przewodnik kulinarny Produktu Tradycyjnego Papryki Przytyckiej, który zawierać będzie informacje nt. tego wyjątkowego warzywa, historię uprawy, informację o produkcie tradycyjnym, a także przepisy na najciekawsze dania i potrawy.
 • Organizacja szkoleń z zakresu budowy silnej marki produktów tradycyjnych . E-learning.
  Założeniem naszych działań jest zarówno przeszkolenie osób które zechcą zdobyć wiedzę pozwalającą im na rozwijanie działalności związanej z produkcją produktów regionalnych i tradycyjnych, aktywizacja istniejących już producentów i wskazywanie im dróg rozwoju, budowanie silnego potencjału marketingowego producentów. Będą to szkolenia w ramach szkoleń stacjonarnych poświęcone tradycyjnemu przetwórstwu produktów i ich sprzedaży oraz organizacji żywienia w oparciu o kuchnię regionalną i produkt lokalny. w ramach projektu udostępnione nieodpłatnie przez LGD „Razem dla Radomki” będą szkolenia e-learningowe prezentujące następującą tematykę:
  • Rola produktów w rozwoju obszarów wiejskich,
  • Produkty tradycyjne i lokalne w systemie żywności wysokiej jakości, Marketing i budowa silnej marki produktów tradycyjnych,
  • Wykorzystanie dziedzictwa kulinarnego w turystyce wiejskiej i agroturystyce,
  • Papryka Przytycka – produktem tradycyjnym.
 • Współorganizacja Ogólnopolskich Targów Papryki w Przytyku.
  Ogólnopolskie Targi Papryki w Przytyku to jedna z największych branżowych imprez poświęconych branży rolniczej. Impreza stanowi formę promocji przednich odmian papryki, na które popyt stale wzrasta. Z roku na rok, uczestniczą w nim tysiące mieszkańców gminy Przytyk i okolicznych miejscowości, a także coraz liczniejsze grono gości z poza regionu. W trakcie wydarzenia przygotowane zostaną stoiska wystawiennicze przez LGD „Razem dla Radomki” przy współpracy z organizatorami Targów – Gminą Przytyk. Zostaną na niej udostępnione nieodpłatnie miejsca gdzie będą mogli być promowani nie tylko producenci papryki, ale wytwórcy produktów tradycyjnych, regionalnych. Dodatkowo w trakcie trwania wydarzenia LGD ogłosi rozwiązanie konkursu na najlepsze potrawy z papryki, który ogłoszony zostanie przez nią na stronach internetowych w miesiącu lipcu 2017 r. .
 • Udział w X Międzynarodowych Targach Żywności Ekologicznej i Naturalnej NATURA FOOD.
  W miesiącu październiku 2017 roku odbędą się X Międzynarodowe Targi Żywności Ekologicznej i Naturalnej NATURA FOOD oraz VI Targi Ekologicznego Stylu Życia beECO - najważniejsze wydarzenie branży eko produktów w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej. Targi stanowią idealne miejsce do promocji naszych produktów, możliwości nawiązania kontaktów handlowych, pozyskania nowych odbiorców i konsumentów, a przede wszystkim stanowić będą niezbędny element wpływający na budowę silnej marki naszych produktów. Na stoisko zaprosimy wiodących producentów papryki, pozostałych produktów tradycyjnych i najlepszych producentów ze Szlaku Kulinarnego Doliny Radomki.
pobierzdo góry
szlak stefana szyllera


więcej: Partnerskie Mazowsze LGDenrd
ksow

więcej: polecane strony

NASZE GMINY:

gmina jedlinsk gmina przysucha gmina przytyk gmina wieniawa gmina wolanów gmina zakrzew

Partnerzy / Partners LGD

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Strona internetowa Stowarzyszenia LGD "Razem dla Radomki" współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”; w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.