NASZE STRONY
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki
W dolinie Radomki
Innowacyjna Radomka
Panoramy
E-Akademia
Papryka Przytycka
Mazowiecka Sieć
Czcionka:A- A A+
pl
en  
 
german  
 

ankieta
centrum akrtywnosci lokalnej
Ankieta on-going
wydawnictwa

radomka Liczba odwiedzin: 12423687


Stowarzyszenie
Lokalna Grupa Działania
"Razem dla Radomki"

tel/fax: (48) 38 58 996
tel. kom.: +48 572 361 068 zarzad@razemdlaradomki.pl

Newsletter:

Aktualności

lgd razem dla radomki

10.02.2021 r.

Sukcesy Lokalnych Grup Działania i Razem dla Radomki. Przyznaliśmy ok. 10 milionów złotych dofinansowania.

Od ponad 10 lat lokalne grupy działania skutecznie aktywizują i rozwijają obszary wiejskiej na terenie całego kraju. Tylko w obecnej perspektywie przyznanego wsparcia unijnego dla działania Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 do sierpnia 2020 r. utworzono 8526 miejsc pracy i powstało 4228 nowych firm w ramach działań LGD,

W okresie od czerwca 2016 roku do grudnia 2020 roku – w ramach przeprowadzonych przez LGD „Razem dla Radomki” naborów wniosków na obszarze gmin Jedlińsk, Przytyk, Przysucha, Wieniawa, Wolanów Zakrzew przyznaliśmy blisko 10 milionów złotych, dzięki którym

  • utworzono łącznie 89 nowych miejsc pracy,
  • powstało 36 nowych firm, które otrzymały wsparcie finansowe każda w kwocie po 50 000,00 zł (premie na start),
  • 18 istniejących firmy pozyskało dofinansowanie na rozwój swojego przedsiębiorstwa w kwocie do 200 000,00 zł na operację – tworząc 48 nowych miejsc pracy,
  • powstało 18 nowych obiektów infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i kulturowej.
  • dofinansowaliśmy 44 projekty grantowe dotyczące realizacji miejsc małej infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej, organizacji inicjatyw artystyczno-sportowych, opracowania publikacji, realizacji szkoleń, wsparcia organizacji pozarządowych i instytucji kultury itp.

Wsparcie finansowe ze środków Unii Europejskiej, które przekazaliśmy do tej pory wyniosło blisko 10 milionów złotych. I te liczby wciąż rosną. LGD mają realny wpływ na rozwój swoich gmin, a to wszystko dzięki udanej współpracy z samorządami naszych gmin, aktywnymi przedsiębiorcami, a także liderami obszarów wiejskich, organizacjami i instytucjami kultury. A przed nami kolejne nabory i konkursy.

pobierzdo góry
mapa aktyawnych organizacji pozarzšdowych
sieć
szlak stefana szyllera


więcej: Partnerskie Mazowsze LGDenrd
ksow

więcej: polecane strony


LEADER

NASZE GMINY:

gmina jedlinsk gmina przysucha gmina przytyk gmina wieniawa gmina wolanów gmina zakrzew

Partnerzy / Partners LGD

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Strona internetowa Stowarzyszenia LGD "Razem dla Radomki" współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”; w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.