NASZE STRONY
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki
W dolinie Radomki
Innowacyjna Radomka
Panoramy
E-Akademia
Papryka Przytycka
Mazowiecka Sieć
Czcionka:A- A A+
pl
en  
 
german  
 

ankieta
centrum akrtywnosci lokalnej
Ankieta on-going
wydawnictwa

radomka Liczba odwiedzin: 12423734


Stowarzyszenie
Lokalna Grupa Działania
"Razem dla Radomki"

tel/fax: (48) 38 58 996
tel. kom.: +48 572 361 068 zarzad@razemdlaradomki.pl

Newsletter:

Aktualności

lgd razem dla radomki

15.02.2021 r.

LGD „Razem dla Radomki” zaprasza do udział w warsztacie refleksyjnym.

Serdecznie zapraszamy mieszkańców, samorządowców, przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz przedsiębiorców z obszaru działania „Razem dla Radomki” (tj. z terenu gmin: Jedlińsk, Przytyk, Przysucha, Wieniawa, Wolanów, Zakrzew) na warsztat refleksyjny, którego celem jest analiza procesu wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia „Razem dla Radomki” na lata 2014-2020.

Warsztat zorganizowany zostanie w dniu 23.02.2021 r. o godzinie 12.00 w Centrum Dystrybucji i Przetwórstwa Rolnego w Słowikowie (Słowików 100, gm. Przytyk). Moderatorami spotkania będą: Cezary Adam Nowek, Arkadiusz Ostrowski, Małgorzata Kopycka. Podczas warsztatu wypracowane zostaną ustalenia dotyczące koniecznych działań do wdrożenia w kolejnym roku realizacji LSR.

Spotkanie zostanie zorganizowane z zapewnieniem bezpieczeństwa sanitarnego dla jego uczestników. W związku z realizacją spotkania osoby zainteresowane udziałem, prosimy o potwierdzenie udziału w kontakcie mailowym pod adresem: zarzad@razemdlaradomki.pl lub telefonicznie pod nr 48 38 58 996. Ilość miejsc na spotkaniu jest ograniczona.

Podczas warsztatu podejmiemy dyskusję w oparciu o poniższe pytania:

  • a) Czy realizacja finansowa i rzeczowa LSR przebiegała zgodnie z planem i można ją uznać za zadowalającą?
  • b) W jakim stopniu jakość składanych projektów wybieranych we wszystkich obszarach tematycznych wpływa na osiąganie wskaźników w zaplanowanym czasie?
  • c) W jakim stopniu stosowane kryteria wyboru projektów spełniają swoją rolę?
  • d) W jakim stopniu wybierane projekty realizowane w ramach LSR przyczyniają się do osiągnięcia celów LSR i w jakim stopniu przyczyniają się do odpowiadania na potrzeby społeczności z obszaru LGD?
  • e) Czy przyjęty system wskaźników dostarcza wszystkie potrzebne informacje niezbędne do określenia skuteczności interwencyjnej strategii?
  • f) Czy procedury naboru wyboru i realizacji projektów są przyjazne dla beneficjentów?
  • g) Jaka jest skuteczność działania biura LGD (działań animacyjnych, informacyjno-promocyjnych, doradczych)?
  • h) Jakie zmiany należy wprowadzić w działaniach LGD, by skuteczniej realizowała cele LSR?
pobierzdo góry
mapa aktyawnych organizacji pozarzšdowych
sieć
szlak stefana szyllera


więcej: Partnerskie Mazowsze LGDenrd
ksow

więcej: polecane strony


LEADER

NASZE GMINY:

gmina jedlinsk gmina przysucha gmina przytyk gmina wieniawa gmina wolanów gmina zakrzew

Partnerzy / Partners LGD

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Strona internetowa Stowarzyszenia LGD "Razem dla Radomki" współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”; w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.