NASZE STRONY
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki
W dolinie Radomki
Innowacyjna Radomka
Panoramy
E-Akademia
Papryka Przytycka
Mazowiecka Sieć
Czcionka:A- A A+
pl
en  
 
german  
 

ankieta
centrum akrtywnosci lokalnej
Ankieta on-going
wydawnictwa

radomka Liczba odwiedzin: 8119985


Stowarzyszenie
Lokalna Grupa Działania
"Razem dla Radomki"

tel/fax: (48) 38 58 996
tel. kom.: +48 572 361 068 zarzad@razemdlaradomki.pl

Newsletter:

Aktualności

lgd razem dla radomki

13.02.2018 r.

Zapraszamy na Warsztaty Refleksyjne. 15.02.2018 r. Jedlińsk

Lokalna Grupa Działania „Razem dla Radomki” serdecznie zaprasza na warsztaty refleksyjne, których celem jest analiza procesu wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju. W jakim stopniu jej realizacja w 2017 roku zbliża nas do osiągnięcia zakładanych celów.

Warsztaty moderowane są zgodnie z Wytycznymi nr 5/3/2017 Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 sierpnia 2017 roku „W zakresie monitoringu i ewaluacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020” .

Warsztaty odbędą się 15 lutego 2018 r. o godz. 12.00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy w Jedlińsku. Moderatorzy: Cezary Adam Nowek, Arkadiusz Ostrowski, Małgorzata Kopycka.

Do udziału w warsztatach zapraszamy wszystkich Członków Lokalnej Grupy Działania, Członków Władz LGD: Komisji Rewizyjnej, Zarządu i Rady LGD, pracowników LGD, przedstawicieli sąsiednich LGD, przedstawicieli Samorządu Województwa Mazowieckiego oraz Beneficjentów realizujących projekty.

Plan przebiegu warsztatu:

  • 1. Prezentacja podsumowująca realizację LSR za 2017 rok wraz z planem komunikacji.
  • 2. Czy realizacja finansowa i rzeczowa LSR przebiegała zgodnie z planem i można ją uznać za zadowalającą?
  • 3. W jakim stopniu jakość składanych projektów wybieranych we wszystkich obszarach
  • tematycznych wpływa na osiąganie wskaźników w zaplanowanym czasie (jest zadowalająca)?
  • 4. W jakim stopniu stosowane kryteria wyboru projektów spełniają swoją rolę?
  • 5. W jakim stopniu wybierane projekty realizowane w ramach LSR przyczyniają się do osiągnięcia
  • celów LSR i w jakim stopniu przyczyniają się do odpowiadania na potrzeby społeczności z obszaru LGD?
  • 6. Czy przyjęty system wskaźników sprawdza się i dostarcza wszystkie potrzebne informacje?
  • 7. Czy procedury naboru wyboru i realizacji projektów są przyjazne dla beneficjentów?
  • 8. Podsumowanie warsztatu.
pobierzdo góry
sieć
szlak stefana szyllera


więcej: Partnerskie Mazowsze LGDenrd
ksow

więcej: polecane strony

NASZE GMINY:

gmina jedlinsk gmina przysucha gmina przytyk gmina wieniawa gmina wolanów gmina zakrzew

Partnerzy / Partners LGD

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Strona internetowa Stowarzyszenia LGD "Razem dla Radomki" współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”; w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.