NASZE STRONY
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki
W dolinie Radomki
Innowacyjna Radomka
Panoramy
E-Akademia
Papryka Przytycka
Mazowiecka Sieć
Czcionka:A- A A+
pl
en  
 
german  
 

ankieta
centrum akrtywnosci lokalnej
Ankieta on-going
wydawnictwa

radomka Liczba odwiedzin: 8406364


Stowarzyszenie
Lokalna Grupa Działania
"Razem dla Radomki"

tel/fax: (48) 38 58 996
tel. kom.: +48 572 361 068 zarzad@razemdlaradomki.pl

Newsletter:

Aktualności

lgd razem dla radomki

13.04.2018 r.

Zaproszenie na spotkanie dot. podmiotów ekonomi społecznej w regionie radomskim. 16.04.2018 r. – Zakrzew.

W imieniu Mazowieckiego Ośrodka Wsparci Ekonomi Społecznej zapraszamy w dniu 16.04.2018 r. na godzinę 9.00 do Gminnej Biblioteki Publicznej w Zakrzewie na spotkanie mające na celu powołanie partnerstwa dot. wspierania podmiotów ekonomii społecznej w regionie radomskim. W celu aktywizacji działań, przeprowadzone zostanie spotkanie przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, na którym przeprowadzona zostanie dyskusja grupowa – badanie fokusowe.

Celem działań Partnerstwa będzie współdziałanie oraz partnerska realizacja zadań na rzecz rozwiązywania problemów społecznych, aktywizacji społeczności lokalnej, wzmacniania aktywności obywatelskiej w ramach organizacji pozarządowych oraz wsparcia i rozwoju ekonomii społecznej na terenie powiatu.

Mazowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej (mOWES) jest jednym z ponad 60 ośrodków wsparcia ekonomii społecznej działających w całej Polsce, posiadających akredytację Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Jest prowadzony przez Fundację Fundusz Współpracy. mOWES realizuje swoje działania w trzech subregionach województwa mazowieckiego (ostrołęckim, ciechanowskim oraz radomskim).

Głównym celem mOWES jest tworzenie miejsc pracy dla osób oddalonych od rynku pracy poprzez tworzenie i rozwój przedsiębiorstw społecznych. W tym celu wspieramy społeczności lokalne oraz pomagamy trwale i strategicznie rozwiązywać lokalne problemy, wykorzystując do tego ekonomię społeczną. Promujemy włączanie i aktywizację zamiast wykluczania społecznego. Planujemy stworzenie 180 nowych miejsc pracy oraz zawiązanie 20 partnerstw lokalnych. Szczegóły na: mowes.pl.

pobierzdo góry
sieć
szlak stefana szyllera


więcej: Partnerskie Mazowsze LGDenrd
ksow

więcej: polecane strony


LEADER

NASZE GMINY:

gmina jedlinsk gmina przysucha gmina przytyk gmina wieniawa gmina wolanów gmina zakrzew

Partnerzy / Partners LGD

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Strona internetowa Stowarzyszenia LGD "Razem dla Radomki" współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”; w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.