NASZE STRONY
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki
W dolinie Radomki
Innowacyjna Radomka
Panoramy
E-Akademia
Papryka Przytycka
Mazowiecka Sie
Czcionka:A- A A+
pl
en  
 
german  
 

ankieta
centrum akrtywnosci lokalnej
Ankieta on-going
wydawnictwa

radomka Liczba odwiedzin: 8565827


Stowarzyszenie
Lokalna Grupa Dziaania
"Razem dla Radomki"

tel/fax: (48) 38 58 996
tel. kom.: +48 572 361 068 zarzad@razemdlaradomki.pl

Newsletter:

Aktualnoci

lgd razem dla radomki

07.06.2018 r.

Recital „wiat w Obokach” w Jedlisku. Zapraszamy

Serdecznie zapraszamy 7 czerwca na godzin 18.00 do Sali Ochotniczej Stray Poarnej w Jedlisku na recital Barbary Lubos i Adama Snopka pt. „wiat w obokach”, realizowanego przez Stowarzyszenie Spoeczno Kulturalne Rak w ramach zadania wspfinansowanego dla projektu grantowego LGD „Razem dla Radomki” . Podczas wystpu zaprezentowane zostan utwory Jacka Kaczmarskiego, Agnieszki Osieckiej czy Marka Grechuty. Wstp na wydarzenie jest bezpatny.

Spektakl realizowany jest w ramach projektu „Rozwj potencjau mieszkacw gm. Jedlisk poprzez Kultur i Sztuk” skierowany jest do caego spoeczestwa w tym grup defaworyzowanych . W ramach projektu odbd si dwa wydarzenia kulturalne i dziaania warsztatowe. Projekt przede wszystkim bdzie nakierowany na ukazanie i upowszechnianie edukacji, jako podstawowej formy i metody wpywajcej na rozwj kapitau spoecznego, pozwoli wzbogaci ofert kulturaln dla mieszkacw gminy wiejskiej a take spowoduje poprzez wartociowe dziaania podniesienie kompetencji kulturowych. Dziaania projektowe przyczyni si do integracji i aktywizacji mieszkacw w ronym wieku i z rnych grup spoecznych a co najwaniejsze osoby z grup defaworyzowanych bd miay okazj znale si w przestrzeni w ktrej bd wspdziaa w sposb aktywny i twrczy. Partnerem projektu jest Gminne Centrum Kultury i Kultury Fizycznej w Jedlisku.

Realizacja projektu pn. ,,Rozwj potencjau mieszkacw gm. Jedlisk poprzez Kultur i Sztuk” wspfinansowa ze rodkw Unii Europejskiej w ramach projektu grantowego Lokalnej Grupy Dziaania „Razem dla Radomki”, w ramach poddziaania Wsparcie na wdraanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego, kierowanego poprzez spoeczno” objtego programem PROW na lata 2014-2020, w ramach projektu wspfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarw Wiejskich .

pobierzdo gry
sie
szlak stefana szyllera


wicej: Partnerskie Mazowsze LGDenrd
ksow

wicej: polecane strony


LEADER

NASZE GMINY:

gmina jedlinsk gmina przysucha gmina przytyk gmina wieniawa gmina wolanw gmina zakrzew

Partnerzy / Partners LGD

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarw Wiejskich: Europa inwestujca w obszary wiejskie".
Strona internetowa Stowarzyszenia LGD "Razem dla Radomki" wspfinansowana ze rodkw Unii Europejskiej w ramach poddziaania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztw biecych i aktywizacji; w ramach dziaania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" objtego Programem Rozwoju Obszarw Wiejskich na lata 2014-2020
Instytucja Zarzdzajca Programem Rozwoju Obszarw Wiejskich na lata 2014-2020: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.