NASZE STRONY
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki
W dolinie Radomki
Innowacyjna Radomka
Panoramy
E-Akademia
Papryka Przytycka
Mazowiecka Sieć
Czcionka:A- A A+
pl
en  
 
german  
 

ankieta
centrum akrtywnosci lokalnej
Ankieta on-going
wydawnictwa

radomka Liczba odwiedzin: 10891576


Stowarzyszenie
Lokalna Grupa Działania
"Razem dla Radomki"

tel/fax: (48) 38 58 996
tel. kom.: +48 572 361 068 zarzad@razemdlaradomki.pl

Newsletter:

Aktualności

lgd razem dla radomki

11.06.2018 r.

Przypomnienie Dni Kolbergowskich.

59 Dni Kolbergowskie odbyły się w niedzielę 3 czerwca 2018 roku w Przysusze. Jest to jedno z największych wydarzeń związanych z promocją kultury ludowej w Polsce, pielęgnujące bogate dziedzictwo kultury naszego regionu, wyróżniające najlepsze kapele ludowe, zespoły śpiewacze, oraz solistów instrumentalistów i śpiewaków. Organizatorami tegorocznego przeglądu były: Towarzystwo Kulturalne im. Oskara Kolberga w Przysusze, Urząd Gminy i Miasta Przysucha, Dom Kultury w Przysusze, oraz Lokalna Grupa Działania „Razem dla Radomki”.

Dni Kolbergowskie odbyły się po raz pierwszy w 1960 roku. Impreza szybko nabrała ponad regionalnego zasięgu, bo już na pierwsze Dni Kolbergowskie zjechało mnóstwo zainteresowanych osób z Warszawy, Kielc i innych miast Polski. Na początku impreza ta trwała dwa dni. W pierwszym dniu przedstawiano postać Oskara Kolberga, jego życie, twórczość i dorobek, wpływ na kulturę i muzykę współczesną. W drugim dniu odbywają się przeglądy zespołów tanecznych, muzycznych i śpiewaczych. Dziś wydarzenie to łączone jest z obchodami Dni Przysuchy, które odbywają się w sobotę. Niedziela jest natomiast dniem organizacji Dni Kolbergowskich. Imprezie współtowarzyszą kiermasze sztuki ludowej oraz spotkania z twórcami i artystami ludowymi. W tym roku obecni byli m.in. Państwo Bałtowscy twórcy ludowi z Przysuchy. Swoje stoisko wystawiennicze prezentowało także stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Razem dla Radomki. Przeglądy kapel i zespołów śpiewaczych oraz solistów odbywały się w muszli koncertowej w Parku Miejskim przy ul. Warszawskiej w Przysusze. Tam też równolegle wśród drzew parkowych trwały wystąpienia „pozakonkursowe” kapel, które wygrywając skoczne ludowe nuty gromadziły wokół siebie liczne grono słuchaczy, słuchaczy którzy niejednokrotnie próbowali swoich sił w przyśpiewkach ludowych. Dni Kolbergowskie pomimo upływu lat ciągle cieszą się nieustającym zainteresowaniem, nie tyko kapel i zespołów śpiewaczych, ale także odwiedzających imprezę miłośników folkloru, wśród których spotkać można i takich z zagranicy.

W kategorii zespołów śpiewaczych wystąpiło 31 zespołów śpiewaczych. I nagroda przypadła dla 5 zespołów: Zakukała Kukułecka z Gałek Rusinowskich, gm. Rusinów; „Przystalanki” z Przystałowic Małych, gm. Rusinów; „Gałcunecki” z Gałek Rusinowskich, gm. Rusinów; „Kumosie” z Sadkowa, gm. Szydłowiec; „Mirowianki” z Mirowa Starego. II nagroda przypadła dla 5 zespołów: „Ostałki” z Ostałówka, gm. Chlewiska; „Gąsawianki” z Gąsaw Rządowych, gm. Jastrząb; „Strykowianki” ze Strykowic Górnych, gm. Zwoleń; Zespół z Mierziączki gm. Przyłęk; „Korzenie” z Łaguszowa, gm. Przyłęk. III nagroda dla 4 zespołów: „Pawłowianki” z Pawłowa, gm. Chlewiska; „Zaborowianki” z Zaborowia, gm. Orońsko; „Wolanki” z Woli Lipienickiej, gm. Jastrząb; Zespół Śpiewaczy „Powiślacy” z Solca nad Wisłą. Wyróżnienie dla 10 zespołów: „Broniowianki” z Broniowa, gm. Chlewiska; „Zdziechowianki” ze Zdziechowa, gm. Szydłowiec; „Niezapominajki” ze Zbijowa Dużego, gm. Mirów Stary; „Błotniczanki” ze Starej Błotnicy; „Młode Tymienianki” z Szymanowa, gm. Lipsko; Zespół Folklorystyczny „Raz na Ludowo” z Lesiowa, gm.Jastrząb; „Cymbrzanki” z Huty, gm. Chlewiska; Zespół Folklorystyczny „Wieniawa” z Wieniawy; Zespół Śpiewaczy „Tymienianki” z Tymienicy, gm. Lipsko; „Ludwiczanki” z Ludwikowa, gmina Jedlińsk.

W kategorii kapel ludowych Wystąpiło 15 kapel ludowych. I nagroda dla 4 kapel: Rodzinna Kapela Foktów z Ostrołęki, gm. Przytyk; Kapela Henryka Gwiazdy z Radomia; Kapela Braci Pańczaków i Adama Tarnowskiego z Sadów, gm. Potworów; Kapela Wiesławy Gromadzkiej z Kamienia, gmina Wieniawa. II nagroda dla 3 kapel: Kapela Wiesława Zielonki z Broniowa, gm. Chlewiska; Kapela Jana Wochniaka z Wieniawy; Kapela Józefa Kowalczyka z Sadkowa, gm. Jedlnia-Letnisko. III nagroda dla 2 kapel: Lipców z Wygnanowa, gm. Przytyk oraz Józefa Wyrwińskiego z Korzyc, gm. Szydłowiec.

W kategorii soliści śpiewacy wystąpiło 14 solistów śpiewaków. I nagrodę otrzymało 2 solistów: Krystyna Ciesielska z Brogowej, gm. Rusinów i Zofia Rojkiewicz z Rykowa, gm. Wieniawa. II nagroda dla 2 solistów: Danuta Gawęda z Wysokiej, gm. Szydłowiec i Władysław Gawęda z Wysokiej. III nagroda: Joanna Tęcza ze Zwolenia i Teresa Paluch z Gutowa, gmina Jedlińsk.

W kategorii soliści instrumentaliści wystąpiło 5 solistów. I nagroda dla 2 instrumentalistów: Jan Kmita z Przystałowic Małych, gm. Rusinów; Zbigniew Ciechowicz z Rdzowa, gm. Potworów. II nagrody nie przyznano, a III nagroda przypadła Mieczysławowi Kędzierskiemu z Rdzuchowa, w gminie Potworów.

Wydarzenie współorganizowane zostało przez Lokalną Grupę Działania „Razem dla Radomki”, współfinansowaną ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Zdjęcia: Dom Kultury w Przysusze.

pobierzdo góry
sieć
szlak stefana szyllera


więcej: Partnerskie Mazowsze LGDenrd
ksow

więcej: polecane strony


LEADER

NASZE GMINY:

gmina jedlinsk gmina przysucha gmina przytyk gmina wieniawa gmina wolanów gmina zakrzew

Partnerzy / Partners LGD

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Strona internetowa Stowarzyszenia LGD "Razem dla Radomki" współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”; w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.