NASZE STRONY
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki
W dolinie Radomki
Innowacyjna Radomka
Panoramy
E-Akademia
Papryka Przytycka
Mazowiecka Sieć
Czcionka:A- A A+
pl
en  
 
german  
 

ankieta
centrum akrtywnosci lokalnej
Ankieta on-going
wydawnictwa

radomka Liczba odwiedzin: 10876283


Stowarzyszenie
Lokalna Grupa Działania
"Razem dla Radomki"

tel/fax: (48) 38 58 996
tel. kom.: +48 572 361 068 zarzad@razemdlaradomki.pl

Newsletter:

Aktualności

lgd razem dla radomki

20.06.2018 r.

LGD Razem dla Radomki przyznała blisko 300 tysięcy złotych na realizację projektów grantowych!!

Place zabaw, siłownie na powietrzne, wydanie płyt muzycznych, budowa altan, zakup strojów ludowych, realizacja warsztatów, szkoleń i wydarzeń artystycznych i sportowych, czy też promocja dziedzictwa kulinarnego - to tylko niektóre z pomysłów, na których realizację Lokalna Grupa Działania „Razem dla Radomki” przekazała 289 817,00 zł.

Podpisanie umów z organizacjami pozarządowymi i instytucjami kultury, które realizować będą 17 dofinansowanych zadań odbyło się w dniu 15 czerwca 2018 roku w Gminnym Ośrodku Kultury w Wieniawie. Wsparcie jakie otrzymały organizacje wyniosło od 5 800 zł do 32 000,00 zł na projekt. Projekty te realizowane będą do 30 października 2018 roku.

Stowarzyszenie „Razem dla Radomki” w/w środki finansowe dla projektów grantowych przekazała w ramach funduszy unijnych w ramach Poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dla naboru tematycznego pn. „Promocja i rozwój obszarów wiejskich”. Spotkanie związane z podpisaniem umów, uzupełnione zostało o szkolenie, podczas którego zaprezentowane zostały zasady prowadzenia i rozliczania projektów przez Grantobiorców.

Zakres rzeczowy projektów mieści się w wykazanym w ogłoszeniu działaniach związanych z aktywizacją przedstawicieli społeczności lokalnych, poprzez: realizację inicjatyw związanych z budową niekomercyjnej infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej, poprzez organizację szkoleń, warsztatów, wydarzeń sportowych, zdobywania nowych kwalifikacji, organizacji wydarzeń kulturalnych i sportowych, integracyjnych. Podejmowania inicjatyw związanych z przygotowaniem wydawnictw publikacji materiałów promocyjnych, czy promocją dziedzictwa kulturowego oraz realizacją małych inwestycji podnoszących jakość życia mieszkańców. Wszystkie projekty cechuje brak komercyjności, są one bezpłatne dla uczestników i odbiorców pośrednich, od których nie są pobierane opłaty.

W ramach projektu grantowego LGD „Razem dla Radomki” pt. „Promocja i rozwój obszarów wiejskich” zrealizowane zostanie 17 następujących działań:

1. Droga do Niepodległości” – montaż słowno-muzyczny i koncert patriotyczny dla Niepodległej z okazji 100 lecia odzyskania przez Polskę niepodległości (Stowarzyszenie „Zakrzewiaki”) Lokalizacja: Zakrzew (gm. Zakrzew). Dofinansowanie 19 173,00 zł.

Odbiorcami działania jest grupa 20 uczniów – członków Dziecięcego Zespołu Pieśni i Tańca „Zakrzewiaki” oraz 30 osób - mieszkańców Gminy Zakrzew - powyżej 50 roku życia, którzy wezmą udział w warsztatach wokalnych i artystycznych, „żywej lekcji historii” i w samej uroczystości. Operacja przyczyni się do zachowania dziedzictwa historycznego i kulturowego poprzez prezentację widowiska teatralno-wokalno-tanecznego, śpiewników pieśni patriotycznych.

W hołdzie wszystkim Polakom, którzy odzyskali Niepodległość zorganizowany montaż słowno-muzyczny pieśni patriotycznych dla uczniów, rodziców, władz samorządowych, zaproszonych gości i mieszkańców z obszaru LGD. Wykonawcami będą Dziecięcy Zespół Pieśni i Tańca „Zakrzewiaki”, szkolny chór. Występujący będą ubrani w stroje z okresu Księstwa Warszawskiego, a akompaniujący chór w bordowe togi. Stroje te zostaną zakupione z dotacji.. Na potrzebę projektu zostanie założony dziecięcy chór szkolny składający się z co najmniej 15 osób. Chór będzie odrębną formacją wokalną, która uświetni uroczystość „Droga do Niepodległości”. Przeprowadzone zostaną m.in. następujące zajęcia: Żywa lekcja historii” przeprowadzona zostanie przez grupę rekonstrukcyjną działającą przy Stadninie Koni „Carino” w Gulinie, warsztaty plastyczne (wolontariat), na których dzieci z klas młodszych (I-III) wraz z zaproszonymi babciami i dziadkami (30 osób). W celu zaangażowania społeczności uczniowskiej oraz propagowania zdrowego i aktywnego stylu życia, planujemy zorganizować imprezę sportową pt. „Biegniemy ku chwale Ojczyzny”, aby również na sportowo uczcić wydarzenia związane z odzyskaniem przez Polskę niepodległości. Dodatkowo zostanie zorganizowana wystawa prezentująca zdjęcia upamiętniające zasługi dla narodu polskiego.

2. Rocznicę świętujemy – rodzicom dziękujemy. Jubileusz 10 –lecia istnienia Dziecięcego Zespołu Pieśni i Tańca „Zakrzewiaki” połączony z Dniem Matki i Ojca. (Stowarzyszenie „Zakrzewiaki”) Lokalizacja: Zakrzew (gm. Zakrzew). Dofinansowanie 21 029,00 zł.

Operacja polegać będzie na przeprowadzeniu działań związanych z promocją dziedzictwa kulturowego regionu Zakrzewa, który prezentowany jest przez Dziecięcy Zespół Pieśni i Tańca „Zakrzewiaki”. Na realizację naszego projektu składa się wiele komplementarnych działań, w ramach których będziemy obchodzić 10 - lecie istnienia zespołu. Z tej okazji zorganizowany zostanie koncert, warsztaty muzyczne i taneczne, kupione będą nowe stroje - służące doposażeniu artystów, a także przygotowane publikacje multimedialne (teledysk, nagranie koncertu na płyty DVD). Dodatkowo chcemy opracować logo Zespołu, który będzie wpływał na jego rozpoznawalność. Operacja polegać będzie na organizacji lokalnej imprezy regionalno - kulturalnej z udziałem uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Kochanowskiego w Zakrzewie, którzy należą do Dziecięcego Zespołu Pieśni i Tańca „Zakrzewiaki” i zaprezentują się w nowo zakupionych strojach szlacheckich i regionalnych.

Zaprezentują się w piosenkach i tańcach o tematyce regionalnej i narodowej. Dodatkowo występ zostanie wzbogacony o udział dzieci z formacji tańca nowoczesnego i hip – hop. Poprzez innowacyjne połączenie tańca współczesnego, hip-hopu i tańca ludowego wszyscy uczestnicy zespołu „Zakrzewiaki” będą mieli możliwość zapoznania się z innymi formami tańca i odkrycia różnorodności jego odmian. To również okazja do rozbudzenia wyobraźni poprzez połączenie różnych technik tanecznych. Będzie to powrót do tradycji, ale wzbogacony o teraźniejszość.

3. Pasja tworzenia i promowania smaków na uniwersytecie(Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku w Wolanowie) Lokalizacja: Wolanów (gmina Wolanów). Dofinansowanie 7370,00 zł.

Celem głównym projektu jest kultywowanie tradycji kuchni regionalnej oraz aktywizacja mieszkańców z grup defaworyzowanych z terenu gminy Wolanów w kierunku promocji i rozwoju obszarów wiejskich oraz zachowania i wykorzystania dziedzictwa kulinarnego poprzez zainicjowanie powstawania i wprowadzania na rynek produktów i usług opartych na lokalnych zasobach oraz promowania tych produktów. W ramach projektu przeprowadzone zostaną: warsztaty teoretyczne w zakresie wytwarzania żywności z lokalnych produktów, warsztaty praktyczne w zakresie wypieków ciast z wykorzystaniem produktu lokalnego, warsztaty pierogarskie, warsztaty serowarskie mające na celu przetwarzanie wyrobów mlecznych na produkcję serów podpuszczkowych, przygotowanie i degustacja potraw z lokalnych produktów na dożynkach powiatowo-gminnych w Wolanowie, wydanie publikacji w wersji elektronicznej z przepisami.

4. Zakup instrumentów muzycznych dla Orkiestry Dętej Moderato, działającej przy OSP Przytyk (Ochotnicza Straż Pożarna) Lokalizacja: Przytyk (gm Przytyk). Dofinansowanie 10 000,00 zł.

W ramach niniejszego wniosku OSP zaplanowała dokonanie zakupu 2 instrumentów muzycznych, przeprowadzenie warsztatów dla członków orkiestry oraz udział w imprezie społeczno – kulturalnej, podczas której zaprezentowany zostanie wzbogacony repertuar Młodzieżowej Orkiestry Dętej MODERATO. Instrumenty muzyczne zakupione w ramach projektu będą bezpośrednio przez nich użytkowane podczas prób orkiestry, spotkań warsztatowych indywidualnych i grupowych, występów lokalnych i wyjazdowych. Ich występy ponadgminne pozwalają na promocje Przytyka, naszej tradycji i kultury na obszarze Mazowsza i nie tylko.

5. Budowa marki produktów tradycyjnych i lokalnych w ramach Szlaku Kulinarnego Doliny Radomki (Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Sokolniki Mokre ViribusUnitis) Lokalizacja: Sokolniki Mokre (gm. Wieniawa) . Dofinansowanie 14 479,00 zł.

Celem projektu jest podjęcie działań, mających a celu wzrost świadomości mieszkańców terenu gmin należących do Stowarzyszenia „Razem dla Radomki” na temat zdrowej i naturalnej żywności. Cel osiągnięty zostanie dzięki realizacji inicjatyw związanych z promocją i propagowaniem zdrowego żywienia, a przede wszystkim budowy wizerunku Szlaku Kulinarnego Doliny Radomki – tworzonej przez producentów żywności – tradycyjnej i lokalnej. W projekcie przewidziano realizację zakupu elementów promocyjno-edukacyjnych, zakup koszulek z nadrukami Szlaku dziedzictwa Kulinarnego Radomki (100 szt)- Zakup 100 szt. czapeczek z nadrukiem Szlaku Dziedzictwa Kulinarnego Radomki, Zaprojektowanie i przygotowanie roll upów, Przygotowanie 200 szt. toreb płóciennych z nadrukiem Szlaku Dziedzictwa Kulinarnego Radomki wykonanie 5 szt. banerów promocyjnych, wykonanie 10 sztuk roll-upów. Przeprowadzone zostaną 4 spotkania warsztatowe (każde trwające po 6 godzin) z zakresu warsztatów kulinarnych zdrowej żywności. Dzięki nim zaprezentowane zostaną dania tradycyjne dla kuchni polskiej, ale z użyciem zastępczych i zdrowych produktów. Uczyć będziemy też mieszkańców przygotowywania tanich i zdrowych posiłków, pozbawionych konserwantów i elementów szkodzących naszemu zdrowiu 4 spotkania warsztatowe (każde trwające po 6 godzin) - organizacja warsztatów przedstawiających metody produkcji, wytwarzania i promocji produktów tradycyjnych, połączonych z prezentacją i omówieniem tematyki zdrowego żywienia.

6. Spotkajmy się pod Wiatą (Stowarzyszenie Przyjaciół Młodocina i Osób Niepełnosprawnych Pozytywni) Lokalizacja: Młodocin Mniejszy (gm. Wolanów) . Dofinansowanie 12 254,00 zł.

Celem projektu jest stworzenie przestrzeni do integracji społecznej, podniesienie standardu turystycznego i kulturowego Młodocina, wsparcie grup defaworyzowanych w wieku 50+ mieszkańców gmin Wolanów, Kowala, Zakrzew i okolic, oraz zwiększenie aktywności mieszkańców tych miejscowości. Stowarzyszenie Przyjaciół Młodocina Większego i Osób Niepełnosprawnych Pozytywni istnieje, aby nieść wszechstronną pomoc we wszystkich dziedzinach życia osobom niepełnosprawnym, a w szczególności osobom z terenów wiejskich. W ramach tego projektu zrealizowana zostanie budowa Wiaty szt 1. oraz zorganizowana zostanie impreząa integracyjną pt. „ Spotkajmy się pod Wiatą”. Wiata ma być w przyszłości otwartym miejscem cyklicznych spotkań, podczas których podjęte zostaną działania mające na celu szeroko pojętą integrację o podłożu kulturalnym i historycznym. Wiata będzie również wykorzystywana przez niepełnosprawnych podopiecznych podczas codziennych zajęć w WTZ.

7.Nagranie płyty z okazji 25 lecia działalności Chóru Nauczycielskiego „Canto” (Stowarzyszenie Chóru Nauczycielskiego „Canto” z Przysuchy) Lokalizacja: Przysucha (gm. Przysucha). Dofinansowanie 11 130,00 zł.

Projekt ma na celu przygotowanie płyty z okazji 25 lecia Chóru. W ramach zadania przeprowadzone zostaną zajęcia wokalne, przygotowujące do nagrania płyty, realizacja nagrań przez profesjonalne studio nagrań oraz wydanie płyty., na której znajdzie się 15 najlepszych utworów, wykonywanych przez chór w ciągu ostatniego dziesięciolecia. Płyty posłużą także celom promocyjnym podczas przeglądów, festiwali i koncertów, w których chór będzie uczestniczył na terenie województwa i całego kraju. W ramach realizowanego projektu przeprowadzone zostanie 60 godzin warsztatów. Warsztaty będą obejmowały ćwiczenia z emisji głosu, przygotowanie wielogłosowych utworów na płytę z wykorzystaniem mikrofonu i nagłośnienia, ćwiczenia z solistami.

8. Plac zabaw – dziecięca radość (Stowarzyszenie na rzecz rozwoju wsi Pogroszyn) Lokalizacja: Pogroszyn (gm. Wieniawa).

Projekt realizowany będzie na terenie miejscowości Pogroszyn, znajdującej się w gminie Wieniawa. Odbiorcami projektu będą mieszkańcy wsi Pogroszyn i okolic. Teren placu zabaw będzie terenem otwartym „ogólnodostępnym” dla wszystkich chętnych użytkowników okolicznych wsi. Proponowany plac zabaw będzie obszarem wydzielonej przestrzeni wolnej od jakiejkolwiek zabudowy i wyposażony w zróżnicowane urządzenia rekreacyjno – integracyjne i zabawowe osobne dla różnych grup wiekowych. W skład wyposażenia placu wejdą następujące urządzenia zabawowe: a) urządzenia dla maluchów : pociąg z ławeczkami i zjeżdżalnią, bujak sprężynowy , huśtawka wagowa sprężynowa ; b) zestaw zabawowy integracyjny dla dzieci starszych składający się z elementów m.in.: zjeżdżalnia, wieża główna , pomost średni, pomost niski, , drabinka do wieży, ścianka wspinaczkowa , przeplotnia sznurowa. Zakupione zostaną również urządzenia małej architektury tj.: 2 ławki z oparciem , kosz na śmieci oraz tablica informacyjno-regulaminowa. Podsumowaniem projektu będzie organizacja Pikniku Rodzinnego z okazji Dnia Dziecka. Adresatami pośrednimi będzie cała społeczność wsi i okolic niezależnie od wieku. Atrakcyjna oferta sportowo - zabawowa i atrakcyjny sposób spędzania wolnego czasu jaki oferuje nasz plac zabaw stanie się bardzo popularny dla szerokiej rzeszy ludzi od dzieci do seniorów. Dofinansowanie 23 992,00 zł.

9. Dziecięcy zespół ludowy „Małe Zakrzewiaki” (Stowarzyszenie „Brać Sienkiewiczowska”) Lokalizacja: Zakrzew (gm. Zakrzew). Dofinansowanie 22147,00 zł.

Celem nadrzędnym projektu jest aktywizacja i rozwój mieszkańców gminy Zakrzew- poprzez realizację warsztatów i utworzeniu Dziecięcego zespołu ludowego ,,Małe Zakrzewiaki’’, który zostanie osiągnięty w 2018 roku dzięki przeprowadzeniu zajęć warsztatowych, zdobyciu nowych umiejętności i zakupowi strojów dla w/w zespołu. Bezpośrednimi odbiorcami projektu będą:- 24 dzieci w wieku 5 -lat uczęszczających do Przedszkola Samorządowego w Zakrzewie. Najważniejsze zadania projektu: realizacja warsztatów nauki tańca i śpiewu, utrwalenie poznanych treści z wychowawcami, zakup 18 par strojów ludowych dla regionu radomskiego, organizacja warsztatów z zespołem Mazowsze oraz koncertu inaugurującego powstanie zespołu „Małe Zakrzewiaki” .

10. Gotowanie z kulturą i tradycją (Stowarzyszenie Inicjatyw Kulturalnych „Na ludową nutę”) Lokalizacja: Bieniędzice (gm. Wolanów). Dofinansowanie 5 838,00 zł.

Celem głównym projektu jest promocja i rozwój obszaru gminy Wolanów poprzez kultywowanie i promowanie lokalnego dziedzictwa kulinarnego przez członków stowarzyszenia z Bieniędzic.. Projekt zakłada łącznie organizację 6 spotkań warsztatowych, w tym 4 spotkania dotyczyć będą warsztatów kulinarnych i savoir-vivre oraz 2 spotkania dotyczące dekoracji stołu. Wspólne działania projektowe będą miały swój efekt finalny na lokalnej imprezie z okazji Dnia Rodziny, na której chcemy zaakcentowane zostaną lokalne potrawy. W ramach projektu zostanie dokonany również zakup wyposażenia kuchennego. Realizacja projektu współpracy pomiędzy młodym i starszym pokoleniem pozwoli na pobudzenie aktywności środowisk lokalnych w trakcie i po zakończeniu realizacji projektu poprzez udział w spotkaniach promocyjnych, festynach. Projekt pomoże lokalnym mieszkańcom w zwiększeniu zainteresowania dziedzictwem kulinarnym obszaru lokalnej społeczności poprzez udział w projekcie. Lepsza identyfikacja z obszarem i zwiększenie zaangażowania we współpracę lokalnej społeczności podniesie ich świadomość poprzez włączenie się w nowe inicjatywy.

11. Plac zabaw w miejscowości Wrzos – gmina Przytyk (Stowarzyszenie „Wrzosowisko”) Lokalizacja: Wrzos (gm. Przytyk). Dofinansowanie 31 620,00 zł.

Projektodawcą jest lokalne stowarzyszenie wiejskie, które w swoich celach statutowych ma min.: integrację środowiska wiejskiego, ochronę i promocję zdrowia, upowszechnienie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży. W ramach projektu wybudowany zostanie ogólnodostępny Plac Zabaw, składający się z następującego zestawu: . Zestaw zabawowy tworzyć mają: 2 wieże z podestem wys.1,2 m, 1 wieża z podestem wys. 1,5 m, dach dwuspadowy, ześlizg z częścią startową 1,2 m, tunel rurowy plastikowy 1,8 m, most z barierami, ścianka wspinaczkowa 1,2 m, ścianka wspinaczkowa z uchwytami 1,2 m, drabinka łukowa, 1,2 , drabinka łukowa 1,5 m , balkon zaokrąglony, 3 wypełnienie bariera typ orbit, 3 przewężenia. .Ze zmodernizowanej infrastruktury placu zabaw bezpośrednio korzystającymi będą dzieci i młodzież w wieku od 3 do 15 lat.

12. Kafejka międzypokoleniowa ( Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Sokolniki Mokre ViribusUnitis) Lokalizacja: Sokolniki Mokre (gm. Wieniawa). Dofinansowanie: 12 722,00 zł.

Projekt polega na realizacji inicjatyw związanych organizacją cyklu zajęć edukacyjno - warsztatowych w którym weźmie udział 30-stu mieszkańców gminy Wieniawa. Będą to warsztaty językowe ( język angielski ), artystyczne oraz kulinarne. Na zakończenie projektu zostanie zorganizowana impreza podsumowująca działania projektowe. Zorganizowane zostaną warsztaty z języka angielskiego, których celem jest: aktywne promowanie nauki języków obcych oraz próba zniwelowania braków dotyczących znajomości tego języka na danym poziomie wiekowym (cykl 25 godzin). Organizacja warsztatów artystycznych poświęcona będzie wykonywaniu przez wszystkich uczestników dekoracji i ozdób wielkanocnych takimi technikami jak: decoupage ( oklejanie puszek, pudełek, słoików papierem ryżowym bądź serwetkami ), witraż, kreatektura, malarstwo na szkle i ceramice. (25 godzin) Warsztaty kulinarne - będą one służyły pielęgnowaniu regionalnych tradycji kulinarnych, łącząc prezentację potraw kuchni regionalnej, dbałość o tradycję i dziedzictwo kulturowe. Celem ich będzie przede wszystkim poznanie sposobów przygotowywania tradycyjnych potraw lokalnych.

13. Rozbudowa bazy turystyczno-sportowo-rekreacyjnej na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Jedlińsku (Gminne Centrum Kultury i Kultury Fizycznej w Jedlińsku) Lokalizacja: Jedlińsk (gm. Jedlińsk). Dofinansowanie 31 811,00 zł.

Założeniem projektu jest rozbudowa bazy turystyczno- sportowo- rekreacyjnej na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Jedlińsku zarządzanego przez Gminne Centrum Kultury i Kultury Fizycznej w Jedlińsku. Dzięki doposażeniu i uatrakcyjnieniu istniejącego miejsca rekreacyjnego zarówno dzieci, rodzice i dziadkowie zyskają miejsce, w którym będą mogli trenować nie tylko swoje ciało ale również umiejętności społeczne polegające na nauce współpracy, kreatywności oraz współzawodnictwie. W ramach projektu zostanie wybudowana infrastruktura rekreacyjna, składająca się z piramidy linowej oraz elementów placu zabaw w postaci huśtawki typu bocianie gniazdo. Piramida linowa, która zostanie zakupiona w ramach projektu będzie miała wysokość około 5 metrów. Następnym urządzeniem o które zostanie wzbogacona istniejąca infrastruktura będzie huśtawka typu bocianie gniazdo. Adresatami projektu będą dzieci, młodzież, dorośli a także seniorzy. Będą to mieszkańcy gminy Jedlińsk, mieszkańcy gmin ościennych, mieszkańcy powiatu radomskiego a także turyści z kraju i zza granicy.

14. Stworzenie sieci punktów informacyjnych na terenie Gminy i Miasta Przysucha (Dom Kultury w Przysusze) Lokalizacja: (gmina Przysucha, powiat przysuski). Dofinansowanie 20 206,00 zł.

Celem realizowanej operacji jest ustawienie sieci tablic, na których zamieszczone będą informacje o zabytkach ciekawych miejscach w Przysusze i okolicznych miejscowościach. Talice posiadać będą mapy gminy i miasta z zaznaczonymi miejscami, które warto odwiedzić Wytyczenie szlaku turystycznego po mieście i gminie Przysucha, uatrakcyjni teren pod względem turystycznym, ale nie tylko da również możliwość poznawania swojego, swojej gminy przez mieszkańców. Dzisiaj spotykając się w różnego rodzaju okolicznościach możemy zauważyć, że mieszkańcy często nie znają historii swojego miasta, swojej gminy. Zakupione zostanie: 2 sztuki map z opisami, 10 sztuk tablic informacyjnych. Zakładamy ustawienie tablic informacyjnych w miejscach szczególnych w Przysusze takich jak trzy rynki polski, żydowski, niemiecki dawniej, dzisiaj są to trzy place odpowiednio Plac 3-go maja, Plac Kolberga, Plac kardynała Stefana Wyszyńskiego. Kolejne z tablic stanęłyby przy kościele pw. św. Jana Nepomucena w Przysusze, sanktuarium Matki Boskiej Staroskrzyńskiej w Skrzynnie, kościele pw. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Smogorzowie. Tablice ustawione będą przy synagodze w Przysusze, dworze Dembińskich w Przysusze, dworze w Zbożennie oraz w Ruskim Brodzie miejscowości znanej z potyczek partyzantów Armii Krajowej oraz stacjonowania oddziału majora Hubala w tej okolicy. Na tablicach stojących obok danego obiektu zamieszczony będzie opis miejsca zawierający informacje o obiekcie łatwo dostępny bez potrzeby szukania w różnego rodzaju katalogach, informatorach. Przygotowaniem opisu do map oraz przygotowaniem tekstów do zamieszczenia na tablicach informacyjnych ustawionych przy obiektach zajmie się osoba posiadająca odpowiednie wykształcenia pracująca w miejscowym muzeum im. Oskara Kolberga autorka kilku prac o Przysusze.

15. Wydanie publikacji „Dębińscy z Przysuchy – między Polską a Ameryką” (Towarzystwo Kulturalne im. Oskara Kolberga w Przysusze). Lokalizacja: Przysucha (gm. Przysucha). Dofinansowanie 15 150,00 zł.

Operacja polega na przygotowaniu i wydaniu publikacji „Dembińscy z Przysuchy – między Polską a Ameryką” Anity Dembińskiej-Gorzkowskiej przy współpracy Edwarda Pawlika. Książka ukazuje historię rodziny Dembińskich, właścicieli dużej części przedwojennej Przysuchy, zakładów przemysłowych, ziemi i dóbr leśnych. Publikacja wydana będzie w 300 egzemplarzy. W ramach projektu zorganizowane zostaną również spotkania autorskie. Publikacja będzie bezpłatnie rozdysponowana. . Publikacja zostanie przekazana do bibliotek zgodnie z wykazem, który dotyczy publikacji z numerem ISBN. Oraz do bibliotek lokalnych na terenie Gminy i Miasta Przysucha.

16. Aktywne Skrzyńsko (Stowarzyszenie „Razem dla Skrzyńska”). Lokalizacja: Skrzyńsko (gm. Przysucha). Dofinansowanie 7 100,00 zł.

Celem realizowanego projektu jest aktywizacja społeczna mieszkańców Skrzyńska, przybliżenie historii naszej miejscowości, kultywowanie tradycji i obrzędów. Projekt jest wielozadaniowy i będzie miał za zadanie włączenie wszystkich członków społeczności naszej miejscowości począwszy od najmłodszych mieszkańców (konkurs plastyczny dla uczniów PSP w Skrzyńsku) ludzi dorosłych i seniorów (wystawa zdjęć, prelekcje, warsztaty kulinarne i wspólna biesiada przy muzyce). Poprzez tak różnorodne działania będą mieli możliwość włączenia się w projekt wszyscy mieszkańcy niezależnie od wieku, płci czy wykształcenia. Swoimi wspomnieniami podzielą się seniorzy, zaprezentują swoje zdolności plastyczne dzieci a wszyscy z zainteresowaniem zobaczą wystawę zdjęć naszej miejscowości opatrzoną prelekcją p. R. Fidosa i A. Zarychty Wójcikiej. W ramach projektu zamierzono przeprowadzić działania mające na celu przygotowanie graficzne wystawy mającej na celu ukazanie dawnej zabudowy Skrzyńska wraz z realizacją materiałów promocyjnych i wydaniem folderu okolicznościowego, warsztaty kulinarne (zakup produktów potrzebnych do przeprowadzenia 10 spotkań o różnej tematyce dotyczącej np.: gotowania pierogów, robienia tradycyjnych wyrobów wędliniarskich, spotkania z najstarszymi mieszkańcami miejscowości – wspólne wspominanie obyczajów, lokalnych obrzędów oraz tradycyjnych potraw z regionu Przysuchy,-Prelekcje nt. „Powstanie i dzieje Skrzyńska” – lokalnego historyka p. Roberta Fidosa oraz pracownika Muzeum im. Oskara Kolberga w Przysusze p. Agnieszki Zarychty-Wójcickiej - Organizacja imprezy integracyjnej

Zadanie nr 17. Kraina Uśmiechu – Plac Zabaw (Stowarzyszenie Oświatowe „Wieniawa"). Lokalizacja: Komorów (gm. Wieniawa). Dofinansowanie 23 796,00 zł.

W ramach operacji zostanie wykonany plac zabaw dla dzieci, wraz z kącikiem dla seniorów na części działki nr 329/3 zlokalizowanej w Komorowie gm. Wieniawa. Na działce funkcjonuje Dzienny Dom Senior Wigor, w którym odbywają się każdego dnia zajęcia dla osób powyżej 60 roku życia. Wkład Seniorów w realizację projektu przyczyni się do wzmocnienia relacji w społeczeństwie, tj. seniorów z dziećmi. Plac zabaw będzie służyć aktywnym działaniom użytkowników z Romualdowa, Zagórza, Komorowa, Kamienia Dużego, Skrzynna, Żukowa, Sokolnik Suchych, jak również z terenu pozostałych miejscowości gminy, jednocześnie swoim wyglądem i formą dostosowany będzie do warunków otoczenia. Zakupione zostaną: urządzenia rekreacyjno sportowe tj. huśtawka wagowa typu ważka, huśtawka podwójna (dla maluchów z specjalnym siedziskiem, które chroni przed wypadnięciem oraz siedziskiem standardowym dla starszych dzieci), bujak dla maluchów, zestaw zabawowy w skład którego wejdzie zjeżdżalnia dla maluchów, drabinka krzyżakowa, przeplotnia prosta, stół do ping-ponga, tablica informacyjno-regulaminowa, kosz, ławki, ławostół oraz ogrodzenie. W ramach realizowanego projektu zostaną przeprowadzone zajęcia z historykiem, który przedstawi historię regionu i miejscowości zebranym mieszkańcom w strefie relaksu w ilości 30 godzin.

pobierzdo góry
sieć
szlak stefana szyllera


więcej: Partnerskie Mazowsze LGDenrd
ksow

więcej: polecane strony


LEADER

NASZE GMINY:

gmina jedlinsk gmina przysucha gmina przytyk gmina wieniawa gmina wolanów gmina zakrzew

Partnerzy / Partners LGD

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Strona internetowa Stowarzyszenia LGD "Razem dla Radomki" współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”; w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.