NASZE STRONY
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki
W dolinie Radomki
Innowacyjna Radomka
Panoramy
E-Akademia
Papryka Przytycka
Mazowiecka Sie
Czcionka:A- A A+
pl
en  
 
german  
 

ankieta
centrum akrtywnosci lokalnej
Ankieta on-going
wydawnictwa

radomka Liczba odwiedzin: 7728857


Stowarzyszenie
Lokalna Grupa Dziaania
"Razem dla Radomki"

tel/fax: (48) 38 58 996
tel. kom.: +48 572 361 068 zarzad@razemdlaradomki.pl

Newsletter:

Aktualnoci

lgd razem dla radomki

09.07.2018 r.

Nowy Fitness Park na Powietrzu w Pogroszynie sfinansowany w ramach Projektu Grantowego LGD „Razem dla Radomki”

Stowarzyszenie na rzecz rozwoju Wsi Pogroszyn zakoczyo realizacj projektu pod nazw „Senior Fit” realizowanego w ramach projektu grantowego LGD „Razem dla Radomki” finansowanego w ramach podziaania „Wsparcie na wdraanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez spoeczno” objtego PROW na lata 2014-2020, w ramach projektu wspfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarw Wiejskich. Kwota udzielonego wsparcia to 14982,00 z.

Celem gwnym projektu bya promocja aktywnoci fizycznej i spoecznej wrd seniorw, ktr osignlimy dziki budowie siowni plenerowej w Pogroszynie. Wszystkie prace przy powstawaniu siowni plenerowej zostay przeprowadzone nieodpatnie przez wolontariuszy z Pogroszyna. Gocilimy na naszych spotkaniach take Pani Danut Dyjas- Walczak - lekarza rodzinnego, pani Agnieszk Maek- dietetyka oraz Bartosza Drewniaka - trenera personalnego ktrzy jako wolontariusze przeprowadzili cykl wykadw; w zakresie profilaktyki zapobiegania chorb, zdrowego trybu ycia i odywiania oraz bezpieczestwa i dostosowywania wicze adekwatnie do moliwoci. Celami porednimi projektu ktre udao si osign poprzez wybudowanie siowni to:

  • stworzenie grupie osb starszych moliwoci uczestniczenia w zorganizowanych; zajciach sportowych, ktre s form zdrowego i aktywnego wypoczynku prowadzcego do poprawy sprawnoci fizycznej, stanu zdrowia i zwizanej z nim jakoci ycia.
  • zwikszenie ofert programowej dla seniorw organizujc spotkania informacyjno - edukacyjne z lekarzem, dietetykiem i trenerem.
  • zadanie o towarzyski charakter projektu, integracje spoeczn uczestnikw i realizatorw projektu.
  • poprawilimy atrakcyjnoci turystycznej miejscowoci poprzez powstanie profesjonalnego i atrakcyjnego miejsca (siownia plenerowa) gdzie wszyscy zdrowo i aktywnie mog spdza wolny czas.

Projekt cieszy duym zainteresowaniem i zakoczy si sukcesem.

pobierzdo gry
sie
szlak stefana szyllera


wicej: Partnerskie Mazowsze LGDenrd
ksow

wicej: polecane strony

NASZE GMINY:

gmina jedlinsk gmina przysucha gmina przytyk gmina wieniawa gmina wolanw gmina zakrzew

Partnerzy / Partners LGD

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarw Wiejskich: Europa inwestujca w obszary wiejskie".
Strona internetowa Stowarzyszenia LGD "Razem dla Radomki" wspfinansowana ze rodkw Unii Europejskiej w ramach poddziaania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztw biecych i aktywizacji; w ramach dziaania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" objtego Programem Rozwoju Obszarw Wiejskich na lata 2014-2020
Instytucja Zarzdzajca Programem Rozwoju Obszarw Wiejskich na lata 2014-2020: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.