NASZE STRONY
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki
W dolinie Radomki
Innowacyjna Radomka
Panoramy
E-Akademia
Papryka Przytycka
Mazowiecka Sie
Czcionka:A- A A+
pl
en  
 
german  
 

ankieta
centrum akrtywnosci lokalnej
Ankieta on-going
wydawnictwa

radomka Liczba odwiedzin: 8295948


Stowarzyszenie
Lokalna Grupa Dziaania
"Razem dla Radomki"

tel/fax: (48) 38 58 996
tel. kom.: +48 572 361 068 zarzad@razemdlaradomki.pl

Newsletter:

Aktualnoci

lgd razem dla radomki

04.01.2019 r.

Mapy i tablice informacyjne w gminie Przysucha sfinansowane z projektu grantowego LGD Razem dla Radomki

Dom Kultury w Przysusze zakoczy realizacj projektu pn. „Stworzenie sieci punktw informacyjnych na terenie Gminy i Miasta Przysucha”, wspfinansowanego w ramach programu grantowego LGD „Razem dla Radomki” w ramach poddziaania „Wsparcie na wdraanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez spoeczno” objtego Programem Rozwoju Obszaru Wiejskich na lata 2014-2020. Kwota udzielonego wsparcia wyniosa 20 206,00 z.

W ramach tego projektu zostao wykonanych i ustawionych 10 tablic informacyjnych i dwie mapy. Realizujc ten projekt zostao zlecone opracowanie tekstu na tablice informacyjne dla pani dr Agnieszki Zarychty-Wjcickiej, zostay wybrane zdjcia na tablice i mapy.

Tablice zostay ustawione w Przysusze na dawnych trzech rynkach dzisiaj placach, a mianowicie Placu Kolberga, Placu Kardynaa Wyszyskiego, Placu 3-go Maja, przy kociele pw. w. Jana Nepomucena i w. Ignacego Loyoli w Przysusze, przy Synagodze i Dworze Dembiskich. Kolejne tablice ustawione zostay w Smogorzowie koo kocioa pw. Nawiedzenia Najwitszej Maryi Panny, w Skrzysku przy sanktuarium Matki Boej Staroskrzyskiej, w Zboennie koo Dworu Szydowskich i w Ruskim Brodzie. Tablice i mapy nosz jeden tytu „Szlak turystyczno-historyczny Gminy i Miasta Przysucha”, zawieraj zdjcie danego obiektu, krtki opis danego miejsca oraz zdjcia pozostaych obiektw. Na tablicy ustawionej w Ruskim Brodzie jest zamieszczone zdjcie pomnika mjr. Hubala znajdujce si w lesie niedaleko Huciska i opis walk w czasie II wojny wiatowej w okolicy Przysuchy. Mapy zostay ustawione w Smogorzowie w centrum wsi oraz na Toporni. Mapy skadaj si z dwch czci na jednej jest zarys planu miasta z zaznaczonymi miejscami, przy ktrych s ustawione tablice, na drugiej znajduje si zarys gminy z zaznaczonymi miejscami gdzie stoj tablice. Na mapach dodatkowo zaznaczono Toporni – orodki wypoczynkowe nad zalewem i Uroczysko „Skaki”.

pobierzdo gry
sie
szlak stefana szyllera


wicej: Partnerskie Mazowsze LGDenrd
ksow

wicej: polecane strony


LEADER

NASZE GMINY:

gmina jedlinsk gmina przysucha gmina przytyk gmina wieniawa gmina wolanw gmina zakrzew

Partnerzy / Partners LGD

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarw Wiejskich: Europa inwestujca w obszary wiejskie".
Strona internetowa Stowarzyszenia LGD "Razem dla Radomki" wspfinansowana ze rodkw Unii Europejskiej w ramach poddziaania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztw biecych i aktywizacji; w ramach dziaania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" objtego Programem Rozwoju Obszarw Wiejskich na lata 2014-2020
Instytucja Zarzdzajca Programem Rozwoju Obszarw Wiejskich na lata 2014-2020: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.