NASZE STRONY
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki
W dolinie Radomki
Innowacyjna Radomka
Panoramy
E-Akademia
Papryka Przytycka
Mazowiecka Sie
Czcionka:A- A A+
pl
en  
 
german  
 

ankieta
centrum akrtywnosci lokalnej
Ankieta on-going
wydawnictwa

radomka Liczba odwiedzin: 8868754


Stowarzyszenie
Lokalna Grupa Dziaania
"Razem dla Radomki"

tel/fax: (48) 38 58 996
tel. kom.: +48 572 361 068 zarzad@razemdlaradomki.pl

Newsletter:

Aktualnoci

lgd razem dla radomki

08.01.2019 r.

Konkurs dla Partnerw Krajowej Sieci Obszarw Wiejskich

Ogoszony zosta nabr wnioskw dla Partnerw Krajowej Sieci Obszarw Wiejskich, ktry trwa do dnia 18 lutego 2019 roku. Kwota zaplanowana w ramach naboru wynosi 10 700 000,00 z.

Zakres objty konkursem.

Konkurs dotyczy operacji, ktrych zakres tematyczny mieci si w zakresie jednego z nastpujcych dziaa okrelonych w Planie dziaania KSOW na lata 2014–2020, stanowicym zacznik nr 22 do ogoszenia, w ramach ktrych mona skada wnioski o wybr operacji:

  • dziaanie 3 „Gromadzenie przykadw operacji realizujcych poszczeglne priorytety Programu”;
  • dziaanie 4 „Szkolenia i dziaania na rzecz tworzenia sieci kontaktw dla Lokalnych Grup Dziaania (LGD), w tym zapewnianie pomocy technicznej w zakresie wsppracy midzyterytorialnej i midzynarodowej”;
  • dziaanie 5 „Poszukiwanie partnerw KSOW do wsppracy w ramach dziaania „Wsppraca”, o ktrym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 13 ustawy o wspieraniu rozwoju obszarw wiejskich z udziaem rodkw EFRROW w ramach PROW na lata 2014–2020 oraz uatwianie tej wsppracy”;
  • dziaanie 6 „Uatwianie wymiany wiedzy pomidzy podmiotami uczestniczcymi w rozwoju obszarw wiejskich oraz wymiana i rozpowszechnianie rezultatw dziaa na rzecz tego rozwoju”;
  • dziaanie 9 „Wspieranie wsppracy w sektorze rolnym i realizacji przez rolnikw wsplnych inwestycji”;
  • dziaanie 10 „Organizacja i udzia w targach, wystawach tematycznych na rzecz prezentacji osigni i promocji polskiej wsi w kraju i za granic”;
  • dziaanie 11 „Aktywizacja mieszkacw wsi na rzecz podejmowania inicjatyw sucych wczeniu spoecznemu, w szczeglnoci osb starszych, modziey, niepenosprawnych, mniejszoci narodowych i innych osb wykluczonych spoecznie”;
  • dziaanie 12 „Identyfikacja, gromadzenie i upowszechnianie dobrych praktyk majcych wpyw na rozwj obszarw wiejskich”;
  • dziaanie 13 „Promocja zrwnowaonego rozwoju obszarw wiejskich”.

Realizacja operacji wybranych w ramach konkursu koczy si w dniu 31 padziernika 2019 r.

Szczegowe informacje dostpne s na stronie: http://ksow.pl/plan-dzialania/plan-operacyjny-2018-2019/konkurs-32019-dla-partnerow-ksow.html

pobierzdo gry
sie
szlak stefana szyllera


wicej: Partnerskie Mazowsze LGDenrd
ksow

wicej: polecane strony


LEADER

NASZE GMINY:

gmina jedlinsk gmina przysucha gmina przytyk gmina wieniawa gmina wolanw gmina zakrzew

Partnerzy / Partners LGD

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarw Wiejskich: Europa inwestujca w obszary wiejskie".
Strona internetowa Stowarzyszenia LGD "Razem dla Radomki" wspfinansowana ze rodkw Unii Europejskiej w ramach poddziaania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztw biecych i aktywizacji; w ramach dziaania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" objtego Programem Rozwoju Obszarw Wiejskich na lata 2014-2020
Instytucja Zarzdzajca Programem Rozwoju Obszarw Wiejskich na lata 2014-2020: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.