NASZE STRONY
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki
W dolinie Radomki
Innowacyjna Radomka
Panoramy
E-Akademia
Papryka Przytycka
Mazowiecka Sie
Czcionka:A- A A+
pl
en  
 
german  
 

ankieta
centrum akrtywnosci lokalnej
Ankieta on-going
wydawnictwa

radomka Liczba odwiedzin: 8868632


Stowarzyszenie
Lokalna Grupa Dziaania
"Razem dla Radomki"

tel/fax: (48) 38 58 996
tel. kom.: +48 572 361 068 zarzad@razemdlaradomki.pl

Newsletter:

Aktualnoci

lgd razem dla radomki

09.01.2019 r.

XII edycja Konkursu o Laur Marszaka Wojewdztwa Mazowieckiego

Samorzd Wojewdztwa Mazowieckiego, majc na uwadze potrzeb promowania produktw ywnociowych wytwarzanych przez mazowieckich producentw ywnoci organizuje XII edycj Konkursu o Laur Marszaka Wojewdztwa Mazowieckiego dla mazowieckich producentw ywnoci za najlepszy produkt roku 2018.

Konkurs zaplanowany zosta z myl o jak najszerszym gronie producentw ywnoci z terenu wojewdztwa mazowieckiego. Szeroka formua Konkursu pozwala na skierowanie zaproszenia do udziau nie tylko do firm komercyjnych, ale take do podmiotw i organizacji zajmujcych si wytwarzaniem ywnoci na mniejsz skal, takich jak: koa gospody wiejskich, stowarzyszenia, gospodarstwa agroturystyczne, gospodarstwa ekologiczne, osoby fizyczne, ktre mog udokumentowa swoj dziaalno posiadanymi certyfikatami, dyplomami, zawiadczeniami lub innymi dokumentami np. potwierdzajcymi prezentacj produktu na targach, wystawach, imprezach lokalnych i regionalnych. Zgoszony produkt powinien by powtarzalny, by mona go byo promowa przy rnych okazjach.

Celem konkursu jest wyonienie i nagrodzenie producentw wyrniajcych si wysok jakoci produkcji, kultywowaniem i popularyzowaniem mazowieckiej tradycji kulinarnej, a take oryginalnoci i innowacyjnoci w podejciu do tematu ywnoci i przetwrstwa oraz promocji mazowieckiej ywnoci.

Zgoszenia do konkursu naley skada wycznie drog pocztow na zaczonym Formularzu zgoszenia do konkursu, w terminie do 28 lutego 2019 roku na podany poniej adres korespondencyjny.

Zasady uczestnictwa i przeprowadzania Konkursu zawarte s w zaczonym Regulaminie Konkursu o Laur Marszaka Wojewdztwa Mazowieckiego dla mazowieckich producentw ywnoci za najlepszy produkt roku 2018.

W przypadku pyta prosimy o kontakt z pracownikami Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Obszarw Wiejskich pod numerami telefonw: 22-59-79-116 lub 22-59-79-374, bd drog elektroniczn na adres krzysztof.zaniewski@mazovia.pl lub adriana.jakubowska@mazovia.pl

pobierzdo gry
sie
szlak stefana szyllera


wicej: Partnerskie Mazowsze LGDenrd
ksow

wicej: polecane strony


LEADER

NASZE GMINY:

gmina jedlinsk gmina przysucha gmina przytyk gmina wieniawa gmina wolanw gmina zakrzew

Partnerzy / Partners LGD

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarw Wiejskich: Europa inwestujca w obszary wiejskie".
Strona internetowa Stowarzyszenia LGD "Razem dla Radomki" wspfinansowana ze rodkw Unii Europejskiej w ramach poddziaania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztw biecych i aktywizacji; w ramach dziaania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" objtego Programem Rozwoju Obszarw Wiejskich na lata 2014-2020
Instytucja Zarzdzajca Programem Rozwoju Obszarw Wiejskich na lata 2014-2020: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.