NASZE STRONY
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki
W dolinie Radomki
Innowacyjna Radomka
Panoramy
E-Akademia
Papryka Przytycka
Mazowiecka Sieć
Czcionka:A- A A+
pl
en  
 
german  
 

ankieta
centrum akrtywnosci lokalnej
Ankieta on-going
wydawnictwa

radomka Liczba odwiedzin: 10006604


Stowarzyszenie
Lokalna Grupa Działania
"Razem dla Radomki"

tel/fax: (48) 38 58 996
tel. kom.: +48 572 361 068 zarzad@razemdlaradomki.pl

Newsletter:

Aktualności

lgd razem dla radomki

04.06.2019 r.

Zaproszenie na Walne Zebranie Stowarzyszenia Razem dla Radomki

Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Razem dla Radomki” na podstawie Uchwały Zarządu Nr 119/III/2019 z dnia 28 maja 2019 r., zwołuje Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, które odbędzie się w dniu 11 czerwca 2019 r. o godzinie 12.00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy w Wolanowie, przy ul. Radomskiej 20.

Jednocześnie zawiadamiamy, iż zgodnie z §17 pkt 2 Statutu Stowarzyszenia „Razem dla Radomki” w przypadku braku wymaganej liczby członków (kworum) na Walnym Zebraniu, Zarząd zwołuje następne Walne Zebranie w terminie 30 minut od zamknięcia obrad Walnego Zebrania z powodu braku wymaganej liczby osób.

Porządek obrad:

 • 1. Otwarcie zebrania – przywitanie członków stowarzyszenia;
 • 2. Wybór protokolanta Walnego Zebrania Członków;
 • 3. Wybór Przewodniczącego Walnego Zebrania Członków;
 • 4. Wybór Prezydium Walnego Zgromadzenia Członków;
 • 5. Stwierdzenie prawomocności obrad Walnego Zebrania Członków;
 • 6. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Walnego Zebrania Członków;
 • 7. Wybór komisji Walnego Zebrania Członków; Uchwał i wniosków; Wyborczej;
 • 8. Sprawozdanie Zarządu z działalności stowarzyszenia LGD „Razem dla Radomki” za 2018 rok: - merytoryczne; - finansowe;
 • 9. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za 2018 rok;
 • 10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu LGD za okres 2018 roku;
 • 11. Przyjęcie rezygnacji Członka Rady;
 • 12. Wybory uzupełniające do Władz Stowarzyszenia: a) Wybór członka Rady
 • 13. Podjęcie uchwał przez Walne Zebranie Członków.
 • 14. Zamknięcie obrad Walnego Zebrania Członków LGD „Razem dla Radomki”.
pobierzdo góry
sieć
szlak stefana szyllera


więcej: Partnerskie Mazowsze LGDenrd
ksow

więcej: polecane strony


LEADER

NASZE GMINY:

gmina jedlinsk gmina przysucha gmina przytyk gmina wieniawa gmina wolanów gmina zakrzew

Partnerzy / Partners LGD

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Strona internetowa Stowarzyszenia LGD "Razem dla Radomki" współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”; w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.