NASZE STRONY
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki
W dolinie Radomki
Innowacyjna Radomka
Panoramy
E-Akademia
Papryka Przytycka
Mazowiecka Sieć
Czcionka:A- A A+
pl
en  
 
german  
 

ankieta
centrum akrtywnosci lokalnej
Ankieta on-going
wydawnictwa

radomka Liczba odwiedzin: 10207413


Stowarzyszenie
Lokalna Grupa Działania
"Razem dla Radomki"

tel/fax: (48) 38 58 996
tel. kom.: +48 572 361 068 zarzad@razemdlaradomki.pl

Newsletter:

Aktualności

lgd razem dla radomki

05.06.2019 r.

Jubileuszowe 60. Dni Kolbergowskie za nami.

Od 60 lat w pierwszą niedzielę czerwca w Przysusze organizowane jest jedno z największych wydarzeń związanych z promocją kultury ludowej w Polsce, pielęgnujące bogate dziedzictwo kultury naszego regionu, wyróżniające najlepsze kapele ludowe, zespoły śpiewacze, oraz solistów instrumentalistów i śpiewaków. Organizatorami tegorocznego przeglądu były: Towarzystwo Kulturalne im. Oskara Kolberga w Przysusze, Urząd Gminy i Miasta Przysucha, Dom Kultury w Przysusze, oraz Lokalna Grupa Działania „Razem dla Radomki”.

Tegoroczna jubileuszowa edycja była również rekordowa pod względem ilości wykonawców, na konkurs nadesłano ponad 80 zgłoszeń. Na scenie wystąpiło 36 zespołów śpiewaczych, 20 kapel oraz 25 solistów. Przeglądowi towarzyszył występ Zespołu „Magurzanie” z Łodygowic, który zaprezentował tańce i pieśni górali żywieckich. Publiczność mogła też podziwiać dziecięcy Zespół Pieśni i Tańca "Przepióreczka" z Konstancina-Jeziorny.

Dni Kolbergowskie odbyły się po raz pierwszy w 1960 roku. Impreza szybko nabrała ponad regionalnego zasięgu, bo już na pierwsze Dni Kolbergowskie zjechało mnóstwo zainteresowanych osób z Warszawy, Kielc i innych miast Polski. Na początku impreza ta trwała dwa dni. W pierwszym dniu przedstawiano postać Oskara Kolberga, jego życie, twórczość i dorobek, wpływ na kulturę i muzykę współczesną. W drugim dniu odbywają się przeglądy zespołów tanecznych, muzycznych i śpiewaczych. Dziś wydarzenie to łączone jest z obchodami Dni Przysuchy, które odbywają się w sobotę. Niedziela jest natomiast dniem organizacji Dni Kolbergowskich. Imprezie współtowarzyszą kiermasze sztuki ludowej oraz spotkania z twórcami i artystami ludowymi. W tym roku obecni byli m.in. Państwo Bałtowscy twórcy ludowi z Przysuchy. Swoje stoisko wystawiennicze prezentowało także stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Razem dla Radomki. Przeglądy kapel i zespołów śpiewaczych oraz solistów odbywały się w muszli koncertowej w Parku Miejskim przy ul. Warszawskiej w Przysusze. Tam też równolegle wśród drzew parkowych trwały wystąpienia „pozakonkursowe” kapel, które wygrywając skoczne ludowe nuty gromadziły wokół siebie liczne grono słuchaczy, słuchaczy którzy niejednokrotnie próbowali swoich sił w przyśpiewkach ludowych. Dni Kolbergowskie pomimo upływu lat ciągle cieszą się nieustającym zainteresowaniem, nie tyko kapel i zespołów śpiewaczych, ale także odwiedzających imprezę miłośników folkloru, wśród których spotkać można i takich z zagranicy.

Komisja konkursowa obradująca w składzie - Adolf Krzemiński z radomskiej delegatury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego, Anna Borucka-Szotkowska i Małgorzata Jędruch-Włodarczyk (z Radiowego Centrum Kultury Ludowej) wybrała najlepszych reprezentantów muzyki ludowej. W kategorii zespołów śpiewaczych laureatami zostały: zespoły Śpiewaczo-Obrzędowy Ostałki z Ostałówka i Śpiewaczy z Korzyc (w kategorii zespołów śpiewaczych). Wśród kapel wybrano kapele: Bolesława Mocarskiego z Brzezinek, Stanisława Kotkowskiego ze Strzałkowa i Jana Kmity z Przystałowic Małych. W kategorii solistów śpiewaków najlepsza okazała się Maria Siwiec z Gałek Rusinowskich. Tadeusz Sołbut ze Zwolenia wygrał w kategori solistów instrumentalistów, a Kapela Wiesławy Gromadzkiej z Kamienia Dużego – została laureatem nowej kategorii mistrz i uczeń. Wytypowano również reprezentantów na Ogólnopolski Festiwal Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu nad Wisłą: solistki śpiewaczki Marię Siwiec z Gałek Rusinowskich i Teresę Bieńkowską z Kochanowa; solistę instrumentalistę Ryszarda Wlazło z Kłudna; kapele Bronisława Mocarskiego z Brzezinek, Stanisława Kotkowskiego ze Strzałkowa, Andrzeja Malika ze Skrzyńska i Wiesławy Gromadzkiej z Kamienia Dużego oraz zespoły Śpiewaczo-Obrzędowy „Ostałki” z Ostałówka i Śpiewaczy „Kumosie” z Sadku.

Zdjęcia: Gmina Przysucha, Stowarzyszenie “Razem dla Radomki”

pobierzdo góry
sieć
szlak stefana szyllera


więcej: Partnerskie Mazowsze LGDenrd
ksow

więcej: polecane strony


LEADER

NASZE GMINY:

gmina jedlinsk gmina przysucha gmina przytyk gmina wieniawa gmina wolanów gmina zakrzew

Partnerzy / Partners LGD

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Strona internetowa Stowarzyszenia LGD "Razem dla Radomki" współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”; w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.