NASZE STRONY
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki
W dolinie Radomki
Innowacyjna Radomka
Panoramy
E-Akademia
Papryka Przytycka
Mazowiecka Sieć
Czcionka:A- A A+
pl
en  
 
german  
 

ankieta
centrum akrtywnosci lokalnej
Ankieta on-going
wydawnictwa

radomka Liczba odwiedzin: 9225141


Stowarzyszenie
Lokalna Grupa Działania
"Razem dla Radomki"

tel/fax: (48) 38 58 996
tel. kom.: +48 572 361 068 zarzad@razemdlaradomki.pl

Newsletter:

Aktualności

lgd razem dla radomki

12.06.2019 r.

Absolutorium za rok 2018 przyznane. Relacja z Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Razem dla Radomki.

Walne Zebranie to najważniejsza władza Stowarzyszenia, które podejmuje decyzje w sprawie działania organizacji uchwalając kierunki i programy działania. W zorganizowanym w dniu 11 czerwca 2019 r. spotkaniu, które odbyło się w Urzędzie Gminy w Wolanowie wzięli udział przedstawiciele organizacji pozarządowych, sektora samorządowego, przedsiębiorcy i lokalni liderzy – będący Członkami „Razem dla Radomki”, realizujący działania na rzecz rozwoju gmin Jedlińsk, Przytyk, Przysucha, Wieniawa, Wolanów i Zakrzew.

Zgodnie z porządkiem obrad podczas Walnego Zebrania przedstawiono sprawozdanie merytoryczne i finansowe Stowarzyszenia „Razem dla Radomki” za rok 2018, które szczegółowo zostały zaprezentowane przez Prezes LGD – Pana Cezarego Nowek, jak również Arkadiusz Ostrowski – Pracownik Biura LGD „Razem dla Radomki”. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej przedstawiła Pani Danuta Żuchowska – Członek w/w komisji. Członkowie Stowarzyszenia jednogłośnie przyjęli w/w sprawozdania udzielając jednocześnie Zarządowi absolutorium w zakresie wykonywanych obowiązków.

Dalsza część spotkania została poświęcona wyborowi uzupełniającego skład Rady LGD „Razem dla Radomki” związanego z przyjęciem nowego Członka - Pani Ewy Brzezińskiej (Przedsiębiorca, Piekarnia Wacyn), jak również wyborowi nowego wiceprezesa stowarzyszenia, którym została Pani Marianna Biesiadecka – wieloletni członek Zarządu LGD. Na zakończenie spotkania przedstawiony zostały planowane w 2019 roku działania w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 realizowane przez Biuro LGD „Razem dla Radomki”, jak również informacja o 8 projektach realizowanych przez Stowarzyszenie w 2019 roku, które otrzymały wsparcie finansowe ze źródeł zewnętrznych.

Dziękujemy Członkom Stowarzyszenia za obecność na Walnym Zebraniu, a szczególnie za sukcesywną pracę związaną z rozwojem naszego LGD, naszego obszaru.

pobierzdo góry
sieć
szlak stefana szyllera


więcej: Partnerskie Mazowsze LGDenrd
ksow

więcej: polecane strony


LEADER

NASZE GMINY:

gmina jedlinsk gmina przysucha gmina przytyk gmina wieniawa gmina wolanów gmina zakrzew

Partnerzy / Partners LGD

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Strona internetowa Stowarzyszenia LGD "Razem dla Radomki" współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”; w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.