NASZE STRONY
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki
W dolinie Radomki
Innowacyjna Radomka
Panoramy
E-Akademia
Papryka Przytycka
Mazowiecka Sieć
Czcionka:A- A A+
pl
en  
 
german  
 

ankieta
centrum akrtywnosci lokalnej
Ankieta on-going
wydawnictwa

radomka Liczba odwiedzin: 11424226


Stowarzyszenie
Lokalna Grupa Działania
"Razem dla Radomki"

tel/fax: (48) 38 58 996
tel. kom.: +48 572 361 068 zarzad@razemdlaradomki.pl

Newsletter:

Aktualności

lgd razem dla radomki

15.12.2019 r.

I Gala Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu w Przysusze.

Za nami pierwsza Gala Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu z terenu powiatów radomskiego i przysuskiego, która odbyła się 12 grudnia w Domu Kultury w Przysusze. Wydarzenie to było okazją do zaprezentowania aktywnych organizacji, lokalnych liderów oraz instytucji, które udzielają wsparcia merytorycznego, doradczego i finansowego dla stowarzyszeń.

Gala jest o tyle istotnym wydarzeniem, albowiem miała na celu prezentację działań oddolnych, podejmowanych dla dobra konkretnych społeczności i osób. Miała na celu pokazanie że warto pomagać, a istotnym elementem dzisiejszych czasów jest budowa aktywnego społeczeństwa w oparciu o organizacje pozarządowe, kluby wolontariackie, ale również grupy nieformalne i lokalnych liderów, którzy podejmują wyzwania na rzecz realizacji wielu interesujących inicjatyw społecznych.

Podczas wydarzenia mieliśmy też możliwość wręczenia głównych nagród i wyróżnień w konkursie „Aktywne NGO” który na celu miał promocję idei społeczeństwa obywatelskiego, promocję postaw aktywizujących mieszkańców i wolontariatu. Założeniem jego organizacji było wyróżnienie aktywnych organizacji i aktywnych osób, które działają społecznie realizując inicjatywy, działania w swoich środowiskach. Ilość zgłoszeń które otrzymaliśmy w ramach konkursu i zakres zgłoszonych inicjatyw, utwierdził nas w przekonaniu jak ważny jest rozwój lokalny w oparciu o silne organizacje pozarządowe i grupy nieformalne, lokalnych liderów. Wiemy, że na terenie tych dwóch powiatów działa wiele świetnych organizacji, dlatego możemy stwierdzić, że mieliśmy szczęście ich gościć i poznać na naszej Gali.

Jednak, zanim rozstrzygnęliśmy konkurs, mieliśmy przyjemność wysłuchania przemówienia instytucji wspierających organizacje. Z ramienia Biura Dialogu Obywatelskiego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie –wystąpiła kierownik Pani Joanna Malarczyk, prezentując zakres planowanych naborów wniosków na 2020 rok. Kamila Baranowska - Dyrektor Wydziału Komunikacji Społecznej, Promocji Miasta i Turystyki – Urząd Miejski w Radomiu, opowiedziała o działalności Centrum Organizacji Pozarządowych w Radomiu oraz Centrum Wolontariatu „Kuźnia Obywatelska”.

Nasi goście z Lublina Justyna Orłowska – Prezes Centrum Wolontariatu w Lublinie, oraz Wojciech Wciseł z Centrum Wolontariatu, doktor Wydziału Nauk Społecznych z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego zarazili nas energią i aktywnością, pokazując z jakimi sukcesami funkcjonuje obchodzące w tym roku XX lecie działalności Centrum Wolontariatu w Lublinie. Z kolei Prezes LGD „Razem dla Radomki” – Cezary Adam Nowek opowiedział o podejmowanych działaniach przez nasze Stowarzyszenie na rzecz rozwoju org. pozarządowych i grup społecznych w ramach ogłaszanych konkursów, realizowanych szkoleń i bezpłatnego doradztwa.

Liczne wystąpienia uświetnił świetny koncert w wykonaniu Chóru Nauczycielskiego Canto z Przysuchy oraz zespołu Rzeczpospolita Babska z Klwowa. Głównym elementem Gali było jednak rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród w konkursie na dla najaktywniejszych organizacji, dla najciekawszych inicjatyw organizacji pozarządowych i inicjatyw wolontriackich, oraz lokalnych liderów.

W kategorii lokalni liderzy nie przyznano głównych nagród. Wyróżnienia otrzymali

 • Małgorzata Szydło - komendantka hufca ZHP Radom-powiat – organizowała wielokrotnie obozy wypoczynkowe, rajdy, festiwale piosenki patriotycznej i harcerskiej. Czynnie uczestniczy w WOŚP. Propaguje ideę Betlejemskiego Światła Pokoju. Pasjonat uwielbiany przez dzieci.
 • Elżbieta Niewadzisz – animator kultury z Wieniawy, społecznik, popularyzator kultury ludowej, wieloletni kierownik jednego z najprężniej działających i wielokrotnie nagradzanych na zespołów ludowych – zespołu folklorystycznego z Wieniawy. Wyróżnia ją pasja, miłość i empatia do drugiego człowieka.
 • Małgorzata Hadas – wieloletni Prezes Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Wsi Pogorszyn i Okolice, która na rzecz rozwoju swojej miejscowości zrealizowała kilkanaście projektów – uzyskując na przestrzeni ostatnich 3 lat dofinansowanie z ponad 12 konkursów. Postawiła na aktywizację, ale i aktywny rozwój miejscowości gdzie dzięki staraniom jej i stowarzyszenia powstały świetlica, place zabaw, Eko skwer, boiska do piłki nożnej, boiska do siatkówki.
 • Marian Kuliński – działacz społeczny z gminy Jastrzębia, lider Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju i Promocji Wsi Bartodzieje. Od 2011 r. kierownik zespołu Ludowego Bartodziejaki. Jest organizatorem, inicjatorem większości działań podejmowanych przez Stowarzyszenie z Bartodziejów.

W kategorii najciekawsze inicjatywy wręczono dwie nagrody główne.

Otrzymały je: Stowarzyszenie Drużyna Grodu Piotrówka za cykl spotkań „Piotrówka żywa historia Stowarzyszenie Drużyna Grodu Piotrówka to grupa pasjonatów historii. Prezentuje życie codzienne wczesnego średniowiecza ukazując historię z nieco innej perspektywy. Oddając się swojej pasji zarażają nią dzieci jak i dorosłych. Jak twierdzą, rekonstrukcja to nie zabawa, a długie godziny spędzone przy książkach i wszelkiego rodzaju źródłach archeologicznych by jak najwierniej odtworzyć ponad tysiącletnią historię kraju i regionu. I to kochają najbardziej świetnie się przy tym bawiąc. Przygotowali oddolną inicjatywę mającą na celu edukację całych pokoleń – Cykl Spotkań.

Druga nagroda przyznana została - Młodzieżowej Akademii Piłki Siatkowej w Przysusze za organizację Superpucharu polski w piłce siatkowej plażowej w 2019. Organizowane wydarzenie miało charakter niekomercyjny, skupiający się w głównej mierze na zawodnikach, a także na krzewieniu sportowego i zdrowego stylu życia wśród dzieci, młodzieży i osób dojrzałych. W jego realizacje zaangażowanych jest kilkudziesięciu młodych wolontariuszy. Na jego organizację młodzi pasjonaci siatkówki z Przysuchy pozyskali kilkaset tysięcy złotych z różnych konkursów dotacyjnych, pokazują że nawet w niewielkich miejscowościach można organizować ogólnopolskie wydarzenia.

Wyróżnienia w tej kategorii otrzymały

 • Szkolny Klub Wolontariacki z Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Kochanowskiego w Zakrzewie za organizację inicjatyw wolontariackich w Gmnie Zakrzew, pomoc osobom starszym.
 • Stowarzyszenie Babska Rzeczpospolita za projekt polegający na budowie Baszty Widokowej na Zamku Na Kopcu
 • Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Razem” za organizację Mazowieckiego Festiwalu Twórczości Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną „Tacy Sami”
 • Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Bierwce I Okolic za realizację inicjatyw kulturalnych I działalność zespołu „Biesiada Bierwiecka”
 • Stowarzyszenie Wrzosowisko za organizację Wiejskiego Wesela W Kulturze Regionu Radomskiego
 • Lokalne Stowarzyszenia Kobiet ze Skrzynna za organizację Jarmarków Skrzyneckich I działań Kulturalno-Edukacyjnych.

W kategorii na najaktywniejsze organizacje pozarządowe przyznano 3 główne nagrody. Otrzymały je:

 • Stowarzyszenie na rzecz dzieci i osób z niepełnosprawnością „Korczak i my” . Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Osób z Niepełnosprawnością ,,Korczak i My' z Radomia, od 2016 roku działa na rzecz wspierania dzieci i osób z niepełnosprawnością znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej poprzez prowadzenie działań wychowawczych, oświatowych, kulturalnych, dobroczynnych, zapobiegających wykluczeniu społecznemu i zawodowemu tych osób. Obecnie liczy 24 członków. W ciągu niespełna 3 lat swojej działalności Stowarzyszenie wygrało i zrealizowało 5 projektów współfinansowanych przez Samorząd Województwa Mazowieckiego na kwotę 206292 zł dla dzieci z rodzin alkoholowych i dzieci z niepełno sprawnościami zagrożonych wykluczeniem połecznym./Projekty ,, Na wakacje po uśmiech' projekt profilaktyczny ,,Świat w innych barwach’’, Warsztaty szkoleniowe dla wolontariuszy ,, Mobilni na co dzień' i ,, Przyszłość bez obaw'. Uznanie jako innowacyjny projekt Inicjatyw Pozarządowych współfinansowany przez Gminę Miasta Radom w wysokości 5000 zł zyskała organizacja Spartakiady Korczakowskiej ,, Sportowy zawrót głowy'. Której celem jest popularyzacja sportu osób niepełnosprawnych w środowisku lokalnym i ponadlokalnym. Najważniejsze priorytety w 2019 roku to: Organizacja Koncertu charytatywnego ,,35m2 nieba' Prowadzą Punkt Konsultacyjno-doradczy dla rodziców i opiekunów uczniów niepełnosprawnych, którego celem jest udzielanie doradztwa i konsultacji w zakresie wskazania ulg i uprawnień przysługujących osobom niepełnosprawnym w różnych dziedzinach życia.
 • Stowarzyszenie na rzecz rozwoju i promocji wsi Bartodzieje - Jedno z najprężniej działających stowarzyszeń regionu radomskiego, które skutecznie sięga po środki unijne i ministerialne, realizując bardo dużą ilość projektów. Stowarzyszenie powstało w 2006 roku i podejmuje działania skierowane do mieszkańców gminy Jastrzębia w następujących obszarach: edukacja, integracja społeczna, aktywizacja społeczna oraz w zakresie działalności wydawniczej. Do najważniejszych zadań należą realizację współpracy z Radomskim Bankiem Żywności i w zakresie dystrybucji i pomocy dla ponad 150 rodzin. Prowadzenie działań zakresie edukacji kulturowej, oraz prowadzenia zespołu Bartodziejaki, realizacja projektu W oberkowym transie, oraz organizacja licznych wydarzeń artystycznych, wieczorów, spotkań, warsztatów oraz pikników rodzinnych.
 • Stowarzyszenie na rzecz rozwoju wsi Pogroszyn - Pogroszyn to niewielka miejscowość położona w Gminie Wieniawa, której mieszkańcy od kliku miesięcy współpracują na rzecz rozwoju swojej "małej ojczyzny". W czerwcu 2015 roku zarejestrowali nową organizację - Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Pogroszyn. Stowarzyszenie powstało do wspierania zrównoważonego rozwoju wsi Pogroszyn polegającego na integracji ładu środowiskowego (ekologicznego), gospodarczego, społecznego i przestrzennego, wspierania demokracji i budowania społeczeństwa obywatelskiego w lokalnej społeczności, Od tego czasu Pogroszyn zrealizował blisko 20 projektów finansowanych ze środków zewnętrznych – od inicjatyw miękkich, bo budowę infrastruktury (świetlicy, placu zabaw, fitness na powietrzu, boiska do koszykówki, piłki nożnej, altany) – pozyskując na to fundusze jako stowarzyszenie. Są też organizacją która otrzymała na całym Mazowszu najwięcej dofinansowań z programu Mazowsze Lokalnie.
  • Wyróżnienia otrzymały:

   • Stowarzyszenie Babska Rzeczpospolita Klwów
   • Fundacja Pogodna Szkoła
   • Stowarzyszenie Kajakarzy na rzecz osób niepełnosprawnych w Radomiu
   • Stowarzyszenie Gospodyń Wiejskich Gosposie
   • Stowarzyszanie na rzecz osób niepełnosprawnych "Razem"
   • Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Bierwce i Okolic
   • Stowarzyszenie Wrzosowisko
   • ZHP HUFIEC Radom- powiat - Drużyna Harcerska Karolki z Zakrzewa
   • Lokalne Stowarzyszenie Kobiet ze Skrzynna
   • Stowarzyszenie "Aktywni 50+" z Przysuchy
   • Stowarzyszenie Chór CANTO Przysucha
   • Stowarzyszenie Razem dla Skrzyńska
   • Stowarzyszenie Miłośników Zespołu Ludowego "Wolanianki" Wolanianki
   • Koło Gospodyń Wiejskich Dębinianki
   • Radomskie Towarzystwo Fotograficzne

   Serdecznie gratulujemy

   Wydarzenie zorganizowane zostało przez LGD „Razem dla Radomki” w ramach zadania publicznego pn. Akademia Menadżerów NGO. Zadanie dofinansowano ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego. Dziękujemy Domowi Kultury w Przysusze oraz Burmistrzowi Gminy i Miasta Przysucha Tomaszowi Matlakiewiczowi za współpracę przy organizacji wydarzenia.

   pobierzdo góry
sieć
szlak stefana szyllera


więcej: Partnerskie Mazowsze LGDenrd
ksow

więcej: polecane strony


LEADER

NASZE GMINY:

gmina jedlinsk gmina przysucha gmina przytyk gmina wieniawa gmina wolanów gmina zakrzew

Partnerzy / Partners LGD

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Strona internetowa Stowarzyszenia LGD "Razem dla Radomki" współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”; w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.