NASZE STRONY
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki
W dolinie Radomki
Innowacyjna Radomka
Panoramy
E-Akademia
Papryka Przytycka
Mazowiecka Sieć
Czcionka:A- A A+
pl
en  
 
german  
 

ankieta
centrum akrtywnosci lokalnej
Ankieta on-going
wydawnictwa

radomka Liczba odwiedzin: 11424258


Stowarzyszenie
Lokalna Grupa Działania
"Razem dla Radomki"

tel/fax: (48) 38 58 996
tel. kom.: +48 572 361 068 zarzad@razemdlaradomki.pl

Newsletter:

Aktualności

lgd razem dla radomki

16.01.2020 r.

Przypominamy o konkursie na rzecz wzmacniania potencjału organizacji pozarządowych.

Do 24 stycznia 2020 r. można składać wnioski w ramach konkursu dotyczącego wzmacniania potencjału mazowieckich organizacji pozarządowych oraz budowania postaw aktywności obywatelskiej.

Konkurs ogłoszony jest przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego. Maksymalna kwota wsparcia na projekt wynosi 40 000,00 zł. Pula dostępnych środków w naborze wynosi 400 000,00 zł.

Celami realizacji zadania są:

 • wspieranie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w województwie mazowieckim;
 • wzmocnienie potencjału i skuteczności działania organizacji pozarządowych działających na terenie województwa mazowieckiego;
 • zwiększenie zaangażowania mieszkańców województwa mazowieckiego i organizacji pozarządowych działających w województwie w działalność obywatelską i społeczną.

Działania projektowe obejmować mogą, w szczególności:

 • prowadzenie centrum wsparcia organizacji pozarządowych,
 • prowadzenie szkoleń, poradnictwa, doradztwa w zakresie zagadnień związanych z działalnością organizacji pozarządowej (w tym m. in. zakładanie, rejestracja, sprawozdawczość, prawne aspekty działania kół gospodyń wiejskich, pozyskiwanie funduszy, rachunkowość, ochrona danych osobowych, budowanie członkostwa, bazy wolontariackiej, sieciowanie, przeciwdziałanie praniu pieniędzy i inne),
 • tworzenie lub rozwój związków, porozumień i sieci organizacji pozarządowych –tematycznych bądź terytorialnych,
 • promocję powoływania i/lub działania rad działalności pożytku publicznego,5)przedsięwzięcia nakierowane na rozwój i promocję wolontariatu,
 • przedsięwzięcia wspierające rozwój i promocję filantropii indywidualnej,
 • przedsięwzięcia nakierowane na rozwój i promocję konsultacji społecznych,
 • przedsięwzięcia nakierowane na rozwój i promocję inicjatywy lokalnej w rozumieniu ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
 • aktywizację obywatelską młodzieży, wsparcie inicjatyw zmierzających do powoływania młodzieżowych rad gmin i powiatów,
 • przedsięwzięcia nakierowane na promocję i wdrażanie budżetów obywatelskich,
 • przedsięwzięcia przeciwdziałające bierności i bezradności obywatelskiej, w tym prowadzenie poradnictwa obywatelskiego.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej: http://www.dialog.mazovia.pl/wspolpraca/konkursy-ofert?kid=31

pobierzdo góry
sieć
szlak stefana szyllera


więcej: Partnerskie Mazowsze LGDenrd
ksow

więcej: polecane strony


LEADER

NASZE GMINY:

gmina jedlinsk gmina przysucha gmina przytyk gmina wieniawa gmina wolanów gmina zakrzew

Partnerzy / Partners LGD

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Strona internetowa Stowarzyszenia LGD "Razem dla Radomki" współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”; w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.