NASZE STRONY
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki
W dolinie Radomki
Innowacyjna Radomka
Panoramy
E-Akademia
Papryka Przytycka
Mazowiecka Sieć
Czcionka:A- A A+
pl
en  
 
german  
 

ankieta
centrum akrtywnosci lokalnej
Ankieta on-going
wydawnictwa

radomka Liczba odwiedzin: 10709375


Stowarzyszenie
Lokalna Grupa Działania
"Razem dla Radomki"

tel/fax: (48) 38 58 996
tel. kom.: +48 572 361 068 zarzad@razemdlaradomki.pl

Newsletter:

Aktualności

lgd razem dla radomki

14.05.2020 r.

LGD Razem dla Radomki z dodatkowymi środkami finansowymi na nabory wniosków.

Stowarzyszenie „Razem dla Radomki” w ramach realizacji podejścia Leader otrzymało pozytywną ocenę w zakresie efektywności wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju obszaru LGD w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, dzięki czemu otrzymało ponownie dodatkowe środki finansowe w kwocie 880 000,00 zł przeznaczone na przeprowadzenie naborów wniosków.

Dzięki wytężonej pracy Biura LGD „Razem dla Radomki” udało nam się znaleźć w grupie ok. 30% najlepszych lokalnych grup działania które otrzymają dodatkowe wsparcie finansowe. Warto zaznaczyć, że na dwa możliwe bonusy finansowe przeznaczone dla najprężniej działających LGD otrzymaliśmy je dwukrotnie, uprzednio rok temu otrzymując kwotę 800 000,00 zł. Jest to dla nas szczególnie istotne, gdyż otrzymanie najwyższych ocen – stanowi pozytywną opinię naszej pracy.

W 2020 roku Lokalna Grupa Działania „Razem dla Radomki” zaplanowała do przeprowadzenia 7 konkursów związanych z przekazaniem dofinansowań dla beneficjentów Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Kwota która zostanie rozdysponowana wyniesie blisko 2 700 000,00zł. Dwa pierwsze konkursy zostały już przeprowadzone. Dla działania pn. „Utworzenie nowego podmiotu gospodarczego” – LGD przekazało 600 000,00 zł na 12 premii po 50 000,00 zł dla przyszłych przedsiębiorców. Obecnie oceniany jest nabór na wybór inicjatyw kulturalnych, sportowych – zgłoszonych do projektu grantowego Start-upy na inicjatywy lokalne na które przyznane zostanie wsparcie w kwocie 100 000,00 zł.

Kolejne konkursy zaplanowane przez LGD zostały na koniec II kwartału tego roku (planowany miesiąc czerwiec) w ramach których ogłoszone będzie działanie pn. „Rozwój istniejącego przedsiębiorstwa” (limit środków ok. 1 100 0000,00 zł) ze wsparciem w wysokości do 200 000,00 zł na jedną operację. Również w II kwartale tego roku planujemy ogłosić dwa konkursy w zakresie budowy, modernizacji lub wyposażania infrastruktury publicznej w zakresie obiektów turystycznych lub rekreacyjnych (limit środków w kwocie 273 299,88 zł) oraz w infrastrukturę kulturalną (kwota wsparcia 136 500,00 zł).

Ostatnie dwa konkursy planowane do ogłoszenia na przełomie III i IV kwartału skierowane będą do osób chcących utworzyć działalność gospodarczą (premie na start w kwocie 50 000,00zł) oraz na wsparcie dla instytucji kultury i organizacji pozarządowych w ramach projektu grantowego pn. „Wsparcie inicjatyw lokalnych” z pulą środków 100 000,00 zł w ramach którego wsparcie na jedno zadanie wynieść będzie mogło od 5 do 15 tysięcy złotych.

Szczegółowe informacje na temat planowanych konkursów prezentować na naszej stronie internetowej www.razemdlaradomki.pl.

pobierzdo góry
sieć
szlak stefana szyllera


więcej: Partnerskie Mazowsze LGDenrd
ksow

więcej: polecane strony


LEADER

NASZE GMINY:

gmina jedlinsk gmina przysucha gmina przytyk gmina wieniawa gmina wolanów gmina zakrzew

Partnerzy / Partners LGD

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Strona internetowa Stowarzyszenia LGD "Razem dla Radomki" współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”; w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.