NASZE STRONY
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki
W dolinie Radomki
Innowacyjna Radomka
Panoramy
E-Akademia
Papryka Przytycka
Mazowiecka Sieć
Czcionka:A- A A+
pl
en  
 
german  
 

ankieta
centrum akrtywnosci lokalnej
Ankieta on-going
wydawnictwa

radomka Liczba odwiedzin: 11424333


Stowarzyszenie
Lokalna Grupa Działania
"Razem dla Radomki"

tel/fax: (48) 38 58 996
tel. kom.: +48 572 361 068 zarzad@razemdlaradomki.pl

Newsletter:

Aktualności

lgd razem dla radomki

29.06.2020 r.

Program Erasmus+:Europejska młodzież razem 2020

Komisja Europejska opublikowała zaproszenie do składania wniosków „Europejska młodzież razem 2020” w ramach programu Erasmus +. Dzięki założonemu budżetowi w wysokości 5 mln euro inicjatywa będzie wspierać ogólnoeuropejskie sieci organizacji młodzieżowych działających na poziomie lokalnym.

Kryzys koronawirusa oznacza, że wielu młodych ludzi jest odłączonych od swoich rówieśników i codziennych czynności, a także doświadcza niepewności co do perspektyw pracy, życia społecznego i czasu wolnego. Organizacje młodzieżowe potrzebują wsparcia, aby być mentorem dla młodych w tym okresie oraz pomóc im zdobyć umiejętności życiowe i przygotować się na przyszłość.

Niniejsze zaproszenie skierowane jest do młodych organizacji pozarządowych, aby zaproponowały projekty z udziałem co najmniej pięciu partnerów w pięciu różnych krajach, które są w stanie zmobilizować młodych ludzi do partnerstwa w krajach objętych programem Erasmus +. Termin składania projektów upływa 28 lipca 2020 r.

Projekty „Europejska młodzież razem” mają na celu tworzenie sieci promujących regionalne partnerstwa, które będą prowadzone w ścisłej współpracy z młodymi ludźmi z całej Europy (kraje objęte programem Erasmus +). Sieci organizowałyby wymiany, promowały szkolenia (na przykład dla liderów młodzieżowych) i umożliwiałyby młodym ludziom tworzenie wspólnych projektów, z których wszystkie mogłyby być realizowane zarówno poprzez działania w rzeczywistych miejscach, jak i online.

„Europejska młodzież razem” ma na celu wspieranie inicjatyw co najmniej pięciu organizacji młodzieżowych z pięciu różnych kwalifikujących się krajów programu Erasmus + w celu dzielenia się swoimi pomysłami na temat UE, zachęcania do szerszego uczestnictwa obywatelskiego i wspierania poczucia obywatelstwa europejskiego. Inicjatywa ma na celu zgromadzenie młodzieży europejskiej z całej Europy; Wschód, zachód, północ i południe.

Całkowity budżet przeznaczony na współfinansowanie projektów w ramach niniejszego zaproszenia do składania wniosków wynosi na 5 000 000 euro. Wkład finansowy UE wynosi co najmniej 100 000 euro i nie może przekraczać 500 000 euro.

Projekt może otrzymać finansowanie w wysokości do 80% całkowitych kosztów kwalifikowalnych projektu.

Agencja spodziewa się sfinansować 10–15 wniosków. Agencja zastrzega sobie prawo do nieprzyznania wszystkich dostępnych środków.

Informacje na temat rejestracji można znaleźć w portalu pod następującym adresem: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/participant-register

pobierzdo góry
sieć
szlak stefana szyllera


więcej: Partnerskie Mazowsze LGDenrd
ksow

więcej: polecane strony


LEADER

NASZE GMINY:

gmina jedlinsk gmina przysucha gmina przytyk gmina wieniawa gmina wolanów gmina zakrzew

Partnerzy / Partners LGD

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Strona internetowa Stowarzyszenia LGD "Razem dla Radomki" współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”; w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.