NASZE STRONY
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki
W dolinie Radomki
Innowacyjna Radomka
Panoramy
E-Akademia
Papryka Przytycka
Mazowiecka Sieć
Czcionka:A- A A+
pl
en  
 
german  
 

ankieta
centrum akrtywnosci lokalnej
Ankieta on-going
wydawnictwa

radomka Liczba odwiedzin: 11425655


Stowarzyszenie
Lokalna Grupa Działania
"Razem dla Radomki"

tel/fax: (48) 38 58 996
tel. kom.: +48 572 361 068 zarzad@razemdlaradomki.pl

Newsletter:

Aktualności

lgd razem dla radomki

27.07.2020 r.

LGD przyznało blisko ponad 400 tysięcy złotych na realizację infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i kulturalnej.

Stowarzyszenie „Razem dla Radomki” przyznało kolejne środki finansowe w ramach ogłaszanych w 2020 roku konkursów na wybór wniosków z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Podczas ubiegłotygodniowego posiedzenia Rady Lokalnej Grupy Działania „Razem dla Radomki” (które odbyło się w dniu 22.07.2020 r. w Pogroszynie) – postanowiono przyznać wsparcie finansowe dla 6 operacji zgłoszonych do realizacji w ramach naboru wniosków w zakresie realizacji zadań budowy, modernizacji, lub wyposażenia obiektów turystycznych lub rekreacyjnych (przyznano 272 384,83 zł) oraz dla działań w zakresie inwestycji w ogólnodostępną i niekomercyjną infrastrukturę kulturalną (przyznano 135 814,66 zł).

Lista wybranych operacji:

  • Gmina Jedlińsk - Budowa placu zabaw dla dzieci w Romanowie.
  • Gmina Przysucha- Budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Skrzyńsko.
  • Stowarzyszenie Oświatowe Wieniawa- Utworzenie Otwartej Strefy Aktywności na działce nr ewid. 804 w miejscowości Zawady.
  • Gmina Wolanów - Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego nad stawem w miejscowości Sławno.
  • Gmina Zakrzew – Remont budynku w Wacynie, Szafirowa 50.
  • Gmina Przytyk – Modernizacja i wyposażenie Gminnego Ośrodka Kultury w Przytyku.

Lista rankingowa operacji złożonych do LGD Razem dla Radomki w ramach konkursu 04/2020 dla działania: Infrastruktura publiczna: Wybudowanie, zmodernizowanie lub wyposażenie obiektów turystycznych lub rekreacyjnych.

Lista rankingowa dostępna jest pod adresem: www.razemdlaradomki.pl/dok/nabory2020/ listarankingowa_nabor04.docx

Protokół z Posiedzenia Rady dostępny pod adresem: www.razemdlaradomki.pl/dok/nabory2020/protokolrada_nabor04.docx

Lista rankingowa operacji złożonych do LGD Razem dla Radomki w ramach konkursu 05/2020 dla działania: Infrastruktura publiczna: Inwestycje w ogólnodostępną i niekomercyjną infrastrukturę kulturalną.

Lista rankingowa dostępna jest pod adresem: www.razemdlaradomki.pl/dok/nabory2020/ listarankingowa_nabor05.docx

Protokół z Posiedzenia Rady dostępny pod adresem: www.razemdlaradomki.pl/dok/nabory2020/protokolrada_nabor05.docx

biuletyn stowarzyszenia biuletyn stowarzyszenia biuletyn stowarzyszenia
pobierzdo góry
sieć
szlak stefana szyllera


więcej: Partnerskie Mazowsze LGDenrd
ksow

więcej: polecane strony


LEADER

NASZE GMINY:

gmina jedlinsk gmina przysucha gmina przytyk gmina wieniawa gmina wolanów gmina zakrzew

Partnerzy / Partners LGD

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Strona internetowa Stowarzyszenia LGD "Razem dla Radomki" współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”; w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.