Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki Facebook
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki YouTube
NASZE STRONY
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki
W dolinie Radomki
Innowacyjna Radomka
Panoramy
E-Akademia
Papryka Przytycka
Mazowiecka Sieć
Czcionka:A- A A+
pl
en  
 
german  
 

ankieta
centrum akrtywnosci lokalnej
Ankieta on-going
wydawnictwa

radomka Liczba odwiedzin: 12709374


Stowarzyszenie
Lokalna Grupa Działania
"Razem dla Radomki"

tel/fax: (48) 38 58 996
tel. kom.: +48 572 361 068 zarzad@razemdlaradomki.pl

Newsletter:

Aktualności

lgd razem dla radomki

09.09.2020 r.

Rozwój Lokalnego Stowarzyszenia Kobiet ze Skrzynna – Kolejny projekt dofinansowany ze środków LGD.

Lokalne Stowarzyszenie Kobiet ze Skrzynna realizuje obecnie projekt podnoszący kompetencje członków stowarzyszenia z zakresu animacji kultury, organizacji wydarzeń kulturalnych oraz dotyczy doposażenia zespołu w dechy (parkiet taneczny) oraz garderobę, na które środki pozyskało w ramach projektu grantowego Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Razem dla Radomki”.

W ramach projektu zaplanowano organizację 10 spotkań warsztatów tanecznych i wokalnych, organizację inicjatyw kulturalnych, zakup parkietu tanecznego (tzw. dech)o powierzchni 64m2, oraz zakup 22 par butów dla członkiń zespołu śpiewaczego. Celem realizowanego projektu jest szerzenie kultury regionu poprzez propagowanie dziedzictwa kulturowego obszarów wiejskich i rozwój działalności Lokalnego Stowarzyszenia Kobiet Skrzynno, który zostanie zrealizowany w 2020 roku.. Ponadto realizacja operacji przyczyni się do integracji społecznej osób defaworyzowanych poprzez wspólne spotkania z folklorem ludowym.

Zdjęcia prezentują zorganizowaną Potańcówkę na ludowo, podczas której wystąpiły zespoły śpiewacze i ludowe z regionu radomskiego, a także po raz pierwszy zaprezentowany i użyty został parkiet taneczny (tzw. dechy).

Dofinansowanie na realizację projektu w kwocie 11 399,00 zł przekazane zostało przez LGD „Razem dla Radomki” w ramach projektu grantowego „Rozwój społeczeństwa lokalnego” w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

pobierzdo góry
mapa aktyawnych organizacji pozarzšdowych
sieć
szlak stefana szyllera


więcej: Partnerskie Mazowsze LGDenrd
ksow

więcej: polecane strony


LEADER

NASZE GMINY:

gmina jedlinsk gmina przysucha gmina przytyk gmina wieniawa gmina wolanów gmina zakrzew

Partnerzy / Partners LGD

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Strona internetowa Stowarzyszenia LGD "Razem dla Radomki" współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”; w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.