NASZE STRONY
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki
W dolinie Radomki
Innowacyjna Radomka
Panoramy
E-Akademia
Papryka Przytycka
Mazowiecka Sieć
Czcionka:A- A A+
pl
en  
 
german  
 

ankieta
centrum akrtywnosci lokalnej
Ankieta on-going
wydawnictwa

radomka Liczba odwiedzin: 11425683


Stowarzyszenie
Lokalna Grupa Działania
"Razem dla Radomki"

tel/fax: (48) 38 58 996
tel. kom.: +48 572 361 068 zarzad@razemdlaradomki.pl

Newsletter:

Obszary chronionego krajobrazu


OBSZARY CHRONIONEGO KRAJOBRAZU

znajdujące się na obszarze działania Stowarzyszenia LGD "Razem dla Radomki"

LOKALNIE   JEDLIŃSK   PRZYSUCHA   WIENIAWA   PRZYTYK


Tereny systemu przyrodniczego o znaczeniu lokalnym.

Lokalną sieć ekologiczną tworzą: wody powierzchniowe, dolinki z ciekami, zagłębienia bezodpływowe, wzniesienia wydmowe porośnięte lasami i odkryte, zadrzewienia, ekosystemy szuwarowo - torfowiskowe oraz łąkowo - pastwiskowe.

Funkcje przestrzenne pełnią doliny rzek.

radomka

Na obszarze gminy Przytyk w lokalnej sieci ekologicznej wyróżniają się korytarze:

  • dopływu Dobrzycy obejmujący lasy w rejonie Żmijkowa (w tym wodochronne), zbiorniki wodne w obrębie Krzyszkowic, łąki i projektowane pomniki przyrody,
  • bezimiennego dopływu Radomki łączący się z doliną rzeki Ślepotki; na terenie tym dominują agrocenozy,
  • bezimiennego dopływu Wiązownicy wchodzącego na teren gminy Radzanów w rejonie Witoldowa- Śliwin. Znajdują się tu ekosystemy łąkowe, wilgotno- bagienne i powierzchnie leśne. Pod względem przyrodniczym najcenniejsze tereny obejmują okolice wsi: Pusta Staniszka i Wola Wrzeszczowska.

sieć
szlak stefana szyllera


więcej: Partnerskie Mazowsze LGDenrd
ksow

więcej: polecane strony


LEADER

NASZE GMINY:

gmina jedlinsk gmina przysucha gmina przytyk gmina wieniawa gmina wolanów gmina zakrzew

Partnerzy / Partners LGD

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Strona internetowa Stowarzyszenia LGD "Razem dla Radomki" współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”; w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.