Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki Facebook
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki YouTube
NASZE STRONY
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki
W dolinie Radomki
Innowacyjna Radomka
Panoramy
E-Akademia
Papryka Przytycka
Mazowiecka Sieć

 logotypy finansowanie

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Operacja mająca na celu wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia "Razem dla Radomki" w tym realizacji działań Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" - działanie 19 "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER"
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Planowany wynik operacji: osiągnięcie zaplanowanych z Lokalnej Strategii Rozwoju "Razem dla Radomki" na lata 2016-2023 wskaźników w zakresie rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.

Czcionka:A- A A+
pl
en  
 
german  
 

ankieta
centrum akrtywnosci lokalnej
Ankieta on-going
wydawnictwa

radomka Liczba odwiedzin: 15446148


Stowarzyszenie
Lokalna Grupa Działania
"Razem dla Radomki"

tel/fax: (48) 38 58 996
tel. kom.: +48 572 361 068 zarzad@razemdlaradomki.pl

Newsletter:

Podzi?kowania


Podzi?kowania
dla Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki


podziekowanie Marsza?ek Województwa Mazowieckiego odznaczy? Stowarzyszenie Lokalna Grupa Dzia?ania "Razem dla Radomki" najwy?szym odznaczeniem - medalem Pro Masovia.
podziekowanie Dyplom gratulacyjny za realizacj? zadania publicznego pt. "Skuteczni Menad?erowie Spo?eczni"
podziekowanie Podzi?kowanie od operatorów programu "Fundusz Inicjatyw Obywatelskich - Mazowsze Lokalnie" za skuteczne i efektywne pe?nienie roli Ambasadora projektu "Mazowsze Lokalnie uruchamia energi? spo?eczn?"
podziekowanie Nagroda Specjalna w Konkursie Gospodarczym Starosty Radomskiego "Per?a Powiatu" za rok 2017 dla Stowarzyszenia LGD Razem dla Radomki za Multimedialne Centrum Edukacji Lokalnej "Multicel" w kategorii Produkt Roku
podziekowanie Nominacja w Konkursie Gospodarczym Starosty Radomskiego "Per?a Powiatu" za rok 2017 dla Stowarzyszenia LGD Razem dla Radomki za Multimedialne Centrum Edukacji Lokalnej "Multicel" w kategorii Produkt Roku
podziekowanie Podzi?kowania dla Stowarzyszenia "Razem dla Radomki" za wspó?organizacj? Festynu Zdrowia w Zespole Szkó? Spo?ywczych i Hotelarskich w Radomiu
podziekowanie Podzi?kowania za udzielon? pomoc w organizacj? III Ogólnopolskiego Rajdu Pieszego "Major Hubal"
podziekowanie Podzi?kowania dla Prezesa LGD Razem dla Radomki, Wspó?pracowników oraz Cz?onków Stowarzyszenia za wsparcie w oranizacji wizyty studyjnej delegacji Republiki Po?udniowej Afryki w Polsce
podziekowanie Podzi?kowania dla Cezarego Adama Nowka - Prezesa LGD Razem dla Radomki za wspó?organizacj? stoiska wystawienniczego Mazowsza na Targach AGROTRAVEL 2016.
podziekowanie Gratulacje w zwi?zku z uzyskaniem tytu?u laureata w II edycji konkursu dla partnerstw samorz?dowych i sektorowych "Samorz?dowy Lider Zarz?dzania 2015 - Razem dla rozwoju" od Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
podziekowanie Podzi?kowanie za pomoc i prac? na rzecz Hufca ZHP Radom - Powiat w latach 2011-2015
podziekowanie Podzi?kowanie - 20 lecie Samorz?du Gminy i Miasta Przysucha 2010
podziekowanie Dyplom Laureata dla Partnerstwa Paprykowy Szlak za projekt Papryka Przytycka - Markowy Produkt Mazowsza w konkursie Samorz?dowy Lider Zarz?dzania 2015 Razem dla rozwoju
podziekowanie Statuetka Samrz?dowy Lider Zarz?dzania 2015 Razem dla rozwoju Partnerstwo Paprykowy Szlak
podziekowanie Podzi?kowanie za wspó?prac? od Publicznego Gimnazjum w Zakrzewie
podziekowanie Podzi?kowanie za uczestnictwo w Wojewódzkim ?wi?cie Plonów od Marsza?ka Województwa Mazowieckiego, Wojewody Mazowieckiego, Starosty P?ockiego, Prezydenta Miasta P?ocka.
podziekowanie Podzi?kowanie od Marsza?ka Województwa Mazowieckiego za nagrod? w konkursie na najatrakcyjniejsze stoisko wystawiennicze na Targach Turystyki Wiejskiej i Agroturystyki AGROTRAVEL oraz aktywno?? i pomys?owo??.
podziekowanie Podzi?kowanie od FDPA za udzia? w konferencji "Przedsi?biorczo?? na wsi - wspó?czesne wyzwania i koncepcja rozwoju"
podziekowanie Nagroda za stoisko na Wystawie Rolno-Spo?ywczej "Smaczna Polska"
podziekowanie Podzi?kowania za udzia? w organizacji Wystawy Rolno-?ywno?ciowej 25 lecia Smaczna Polska
podziekowanie Podzi?kowanie dla Stowarzyszenia LGD "Razem dla Radomki" - za udzia? i przygotowanie stoisk wystawienniczych podczas mi?dzynarodowej konferencji "Rozwój przedsi?biorczo?ci na obszarach wiejskich w oparciu o zintegrowane produkty turystyczne - Szlaki Greenways"
podziekowanie Smaczny Dyplom dla Stowarzyszenia "Razem dla Radomki" - na najsmaczniejsze stoisko na wystawie Smaczna Polska
podziekowanie Podzi?kowanie dla Stowarzyszenia "Razem dla Radomki" - Ambasadora Fio Mazowsze Lokalne
podziekowanie Podzi?kowanie dla Pana Cezarego Nowka (Prezesa LGD "Razem dla Radomki") za pomoc w przygotowaniu stoiska i prezentacji województwa mazowieckiego podcas Do?ynek Prezydenckich w Spale w dniach 20 i 21 wrze?nia 2014r.
podziekowanie Podzi?kowanie dla LGD "Razem dla Radomki" za pe?ne zaanga?owanie i niebanaln? kreatywno?? przy organizacji stiska regionalnego na VI Mi?dzynarodowych Targach Turystyki Wiejskiej i Agroturystyki Agrotravel Kielce 2014.
podziekowanie Podzi?kowanie dla LGD "Razem dla Radomki" za wspó?prac? przy realizacji XI Turnieju Regionalnego
podziekowanie Wyró?nienie dla d?emu z papryki przytyckiej w konkursie Najlepszy Produkt III Targów Tradycyjnych i Ekologicznych.
podziekowanie Podzi?kowanie od chóru Canto za wieloletnie wspieranie dzia?alno?ci
podziekowanie Podzi?kowanie za aktywny udzia? w organizacji XV Ogólnopolskiego Sympozjum Agroturystycznego pt. "Komunikowanie i doradztwo w turystyce wiejskiej"
podziekowanie Podzi?kowanie dla LGD Razem dla Radomki od Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi za przygotowanie i udzia? w wizycie studyjnej
podziekowanie Podzi?kowanie dla LGD Razem dla Radomki od Marsza?ka Województwa Mazowieckiego za aktywny dzia? w VI Mazowieckim Kongresie Rozwoju Obszarów Wiejskich
podziekowanie Dyplom Stowarzyszenia LGD Razem dla Radomki za zaj?cie II miejsca w konkursie dla Lokalnych Grup Dzia?ania na najlepsz? stron? internetow?
podziekowanie Laureat Konkursu na najciekawsz? inicjatyw? innowacyjn? w regionie
podziekowanie Podzi?kowanie za wspó?udzia? w X mi?dzynarodowych Targach Turystyki Wiejskiej i Agroturystyki AGROTRAVEL w Kielcach
mapa aktyawnych organizacji pozarzšdowych
sieć
szlak stefana szyllera


więcej: Partnerskie Mazowsze LGDenrd
ksow

więcej: polecane strony


NASZE GMINY:

gmina jedlinsk gmina przysucha gmina przytyk gmina wieniawa gmina wolanów gmina zakrzew

Partnerzy / Partners LGD

dziedzictwo i rozwój patrnerzy lgd
ksow patrnerzy lgd
puszcza kozienicka partnerzy lgd
lgd ziemi siedleckiej
MAS Jablunkovsko
partnerzy lgd razem dla radomki
moves partnerzy lgd razem dla radomki
sao radomka
zwiazek gmin radomka