Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki Facebook
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki YouTube
NASZE STRONY
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki
W dolinie Radomki
Innowacyjna Radomka
Panoramy
E-Akademia
Papryka Przytycka
Mazowiecka Sieć

 logotypy finansowanie

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Operacja mająca na celu wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia "Razem dla Radomki" w tym realizacji działań Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" - działanie 19 "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER"
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Planowany wynik operacji: osiągnięcie zaplanowanych z Lokalnej Strategii Rozwoju "Razem dla Radomki" na lata 2016-2023 wskaźników w zakresie rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.

Czcionka:A- A A+
pl
en  
 
german  
 

ankieta
centrum akrtywnosci lokalnej
Ankieta on-going
wydawnictwa

radomka Liczba odwiedzin: 14627225


Stowarzyszenie
Lokalna Grupa Działania
"Razem dla Radomki"

tel/fax: (48) 38 58 996
tel. kom.: +48 572 361 068 zarzad@razemdlaradomki.pl

Newsletter:

REALIZOWANE PROJEKTY


Aktualne projekty:

PMMT Projekt "Południowe Mazowsze - Marką Turystyczną" jest inicjatywą partnerską, realizowaną przez dwie Lokalne Grupy Działania z terenu woj. mazowieckiego: LGD "Razem dla Radomki", LGD "Dziedzictwo i Rozwój"

czytaj więcej

Rządowy Program na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych "Zderzenie pokoleń - seniorzy i młodzi na rzecz edukacji kulturowej" to tytuł projektu Stowarzyszenia "Razem dla Radomki", który uzyskał wsparcie finansowe w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych lata 2014-2020, prowadzonego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.

czytaj więcej

Multicel Multimedialne Centrum Edukacji Lokalnej

Zadaniem projektu jest umożliwienie mieszkańcom obszarów objętych działaniem LGD zdobycie nowych umiejętności zawodowych, rozwijanie kompetencji społecznych czy swoich pasji i zainteresowań.

czytaj więcej

Elearning

E-learning - skutecznym narzędziem rozwoju III sektora na wsiach

to kolejna inicjatywa Stowarzyszenia "Razem dla Radomki", która otrzymała dotacje z funduszy zewnętrznych. Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego: Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

więcej informacji

loga

Lokalna Grupa Działania "Razem dla Radomki" w partnerstwie z Świętokrzyskim Centrum Innowacji i Transferu Technologii oraz Lokalną Grupą Działania "Perła Czarnej Nidy" i Samorządami Województwa Mazowieckiego i Świętokrzyskiego podpisała umowę na realizację projektu pn. "Jestem aktywny - będę przedsiębiorcą" realizowanego w ramach projektu systemowego PARP "Inicjatywy promujące postawy przedsiębiorcze i wspierające rozwój przedsiębiorczości - Fundusz Grantów na Inicjatywy", finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 2.2.1 "Poprawa jakości usług świadczonych przez instytucje wspierające rozwój przedsiębiorczości i innowacyjności" Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

więcej informacji


Projekty zrealizowane:

klucz do kariery

Projekt: "TY i JA - integracja rodzin z dysfunkcjami społecznymi z Gminy Wieniawa" jest inicjatywą Gminy Wieniawa oraz Lokalnej Grupy Działania "Razem dla Radomki"

Realizowany jest w okresie od 1 września 2011 r. do 31 grudnia 2011 r.

więcej informacji

klucz do kariery

Projekt: Nowe kwalifikacje kluczem do pracy

Projekt jest inicjatywą Gminy i Miasta Przysucha - Lidera Projektu oraz Stowarzyszenie "Razem dla Radomki" - Partnera Projektu.

więcej informacji

fundacja orange

Projekt: NIEAKADEMICKA SZKOŁA TWÓRCZEGO PISANIA

Lokalna Grupa Działania "Razem dla Radomki" w partnerstwie z Muzeum Gombrowicza we Wsoli oraz Gminnym Centrum Kultury i Kultury Fizycznej w Jedlińsku rozpoczyna realizację projektu pn. "Nieakademicka szkoła twórczego pisania" który otrzymał dofinansowanie w ramach II edycji programu grantowego Akademii Orange.

więcej informacji

loga unijne

Projekty współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

szkolenia wolanow

PROJEKT: "Wieś aktywna - inicjatywa gminy Wolanów na rzecz aktywizacji i samoorganizacji mieszkańców obszarów wiejskich".

W ramach Działania 6.3 - "Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich" i Priorytetu VI. - "Rynek pracy otwarty dla wszystkich" na terenie gminy Wolanów zostanie zrealizowany projekt pt. "Wieś aktywna - inicjatywa gminy Wolanów na rzecz aktywizacji i samoorganizacji mieszkańców obszarów wiejskich".

Organizatorem projektu są: Urząd Gminy Wolanów w partnerstwie ze Stowarzyszeniem LGD "Razem dla Radomki" i Agencją Zarządu Nieruchomości i Rozwoju Regionalnego Sp. z o.o. w Radomiu.

więcej informacji

szkolenia jedlinsk

PROJEKT: "Bądźmy aktywni - sięgajmy po nową wiedzę".

W ramach Działania 6.3 - "Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich" i Priorytetu VI. - "Rynek pracy otwarty dla wszystkich" na terenie gminy Jedlińsk zostanie zrealizowany projekt pt. "Bądźmy aktywni - sięgajmy po nową wiedzę".

Organizatorem projektu są: Urząd Gminy Jedlińsk w partnerstwie ze Stowarzyszeniem LGD "Razem dla Radomki" i Agencją Zarządu Nieruchomości i Rozwoju Regionalnego Sp. z o.o. w Radomiu.

więcej informacji

mapa aktyawnych organizacji pozarzšdowych
sieć
szlak stefana szyllera


więcej: Partnerskie Mazowsze LGDenrd
ksow

więcej: polecane strony


LEADER

NASZE GMINY:

gmina jedlinsk gmina przysucha gmina przytyk gmina wieniawa gmina wolanów gmina zakrzew

Partnerzy / Partners LGD

dziedzictwo i rozwój patrnerzy lgd
ksow patrnerzy lgd
puszcza kozienicka partnerzy lgd
lgd ziemi siedleckiej
MAS Jablunkovsko
partnerzy lgd razem dla radomki
moves partnerzy lgd razem dla radomki
sao radomka
zwiazek gmin radomka