NASZE STRONY
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki
W dolinie Radomki
Innowacyjna Radomka
Panoramy
E-Akademia
Papryka Przytycka
Multicel
Mazowiecka Sieć
Czcionka:A- A A+
pl
en  
 
german  
 

ankieta
centrum akrtywnosci lokalnej
wydawnictwa

radomka Liczba odwiedzin: 6158856


Stowarzyszenie
Lokalna Grupa Działania
"Razem dla Radomki"

tel/fax: (48) 38 58 996
tel. kom.: +48 572 361 068 zarzad@razemdlaradomki.pl

Newsletter:

Styczeń 2018W ramach inicjatywy realizowane zostały warsztaty skierowane do 15 osób, które żyją aktywnie, są przedsiębiorcze, pracują a także są wyłączone zawodowo, w tym osoby niepełnosprawne.

pobierzdo góry

12 lutego 2018 roku Gminne Centrum Kultury i Kultury w Jedlińsku zaprasza na recital Hanny Śleszyńskiej, aktorki teatralnej, filmowej i kabaretowej, która wystąpi w towarzystwie zespołu.

pobierzdo góry

Senat podjął uchwałę ustanawiającą rok 2018 Rokiem Harcerstwa. Uchwała ma związek z przypadającą w przyszłym roku setną rocznicą powstania na ziemiach polskich skautingu.

pobierzdo góry

Fundacja Liderzy Przemian i Fundacja BORUSSIA zapraszają polskie organizacje pozarządowe do realizacji wizyt studyjnych w Polsce w 2018 r. w ramach Programu Study Tours to Poland dla studentów.

pobierzdo góry

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie zaprasza do udziału w spotkaniach informacyjnych, dotyczących najważniejszych kwestii w zakresie współpracy Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi w 2018 roku.

pobierzdo góry

Fundacja ogłosiła terminy składania wniosków wstępnych w programie "Demokracja w Działaniu" w 2018 roku. Wnioski można będzie składać w terminie do 15 lutego i do 15 września 2018 r.

pobierzdo góry

Wójt Gminy Jedlińsk wspólnie z Gminnym Centrum Kultury w Jedlińsku zapraszają na VIII Zapustowy Bal Kobiet, który odbędzie się 11 lutego 2018 r. w Sali Ochotniczej Straży Pożarnej w Jedlińsku.

pobierzdo góry

Polecamy Państwu film „Tradycyjne Smaki Mazowsza”, w którym pokazano fragmenty filmu „Szlak Kulinarny Doliny Radomki” , ukazującego produkty tradycyjne m.in. paprykę przytycką i wędliny z masarni Państwa Pysiak.

pobierzdo góry

Urząd Marszałkowski Woj. Mazowieckiego w Warszawie, ogłosił konkurs na realizację działań z zakresie kultury, sztuki i dziedzictwa narodowego, w ramach których można starać się o realizację projektów w kwocie do 30tyś. zł.

pobierzdo góry

Samorząd Województwa Mazowieckiego, mając na uwadze potrzebę promowania produktów żywnościowych wytwarzanych przez mazowieckich producentów żywności organizuje XI edycję Konkursu o Laur Marszałka Województwa Mazowieckiego

pobierzdo góry

Wraz z nowym rokiem, Urząd Gminy w Wieniawie utworzył dla Mieszkańców Gminy Wieniawa nową formę współpracy pomiędzy samorządem, a społecznością Gminy Wieniawa: Centrum Dialogu Gminnego. Ta forma organizacji umożliwi jak najszerszą reprezentację, a zarazem partycypację samych Mieszkańców w procesie decyzyjnym na szczeblu samorządu gminnego.

pobierzdo góry

Młodzieżowy Zespół Pieśni i Tańca Wolanianki zdobył pierwsze miejsce w XXIV edycji Festiwal Kolęd i Pastorałek w Będzinie, w kategorii dziecięcy zespół folklorystyczny oraz za najpiękniejsze wykonanie pastorałki.

pobierzdo góry

Do 2 lutego trwa nabór wniosków w ramach konkursu, którego celem jest realizacja działań w formie edukacji obywatelskiej, rozwijania mechanizmów niezależnego finansowania działań obywatelskich, dla których przeznaczane są granty w wysokości ok. 10 tyś złotych.

pobierzdo góry

Sernik z cukierni M&K z Przysuchy Państwa Moniki i Karola Łabędzkich, zyskał taką nazwę nie bez kozery, a ze względu na składniki użyte do jego wyrobu. Prócz naturalnych składników takich jak: mąka, masło prawdziwe, cukier i ser rzecz jasna w przypadku sernika.

pobierzdo góry

Sztuka z Kulturą, to inicjatywa realizowana przez Stowarzyszenie Wrzosowisko z Wrzosu skierowana do 20 osób, mająca na celu integrację osób angażujących się w działania na rzecz środowiska lokalnego, pobudzenie do aktywnego uczestnictwa w kulturze, animację kulturalną.

pobierzdo góry

Miody z Pasieki Murawscy Pana Łukasza Murawskiego są dobrze znane w naszym regionie. I choć Pan Łukasz jest producentem wielu miodów odmianowych, to na szczególną uwagę zasługuje miód gryczany.

pobierzdo góry

Narodowe Centrum Kultury ogłasza nabór wniosków do programu dotacyjnego Kultura – Interwencje 2018, którego celem jest tworzenie warunków dla wzmacniania tożsamości i uczestnictwa w kulturze na poziomie regionalnym, lokalnym i krajowym.

pobierzdo góry

Celem projektu było ukazanie i uświadomienie roli współczesnych multimediów w kształtowaniu tożsamości społecznej , a także na wartości płynące z tradycji i kultury.

pobierzdo góry
szlak stefana szyllera


więcej: Partnerskie Mazowsze LGDenrd
ksow

więcej: polecane strony

NASZE GMINY:

gmina jedlinsk gmina przysucha gmina przytyk gmina wieniawa gmina wolanów gmina zakrzew

Partnerzy / Partners LGD

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Strona internetowa Stowarzyszenia LGD "Razem dla Radomki" współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”; w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.