Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki Facebook
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki YouTube
NASZE STRONY
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki
W dolinie Radomki
Innowacyjna Radomka
Panoramy
E-Akademia
Papryka Przytycka
Mazowiecka Sieć

 logotypy finansowanie

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Operacja mająca na celu wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia "Razem dla Radomki" w tym realizacji działań Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" - działanie 19 "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER"
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Planowany wynik operacji: osiągnięcie zaplanowanych z Lokalnej Strategii Rozwoju "Razem dla Radomki" na lata 2016-2023 wskaźników w zakresie rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.

Czcionka:A- A A+
pl
en  
 
german  
 

ankieta
centrum akrtywnosci lokalnej
Ankieta on-going
wydawnictwa

radomka Liczba odwiedzin: 14203207


Stowarzyszenie
Lokalna Grupa Działania
"Razem dla Radomki"

tel/fax: (48) 38 58 996
tel. kom.: +48 572 361 068 zarzad@razemdlaradomki.pl

Newsletter:

Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstwWNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY


FORMULARZE WNIOSKÓW O PŁATNOŚĆ


wniosek tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

Wniosek o płatność
(format: pdf, rozmiar pliku: 304 KB)

wniosek tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

Wniosek o płatność excel (edytowalny)
(format: xls, rozmiar pliku: 418 KB)

wniosek tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

Instrukcja wypełniania wniosku o płatność
(format: pdf, rozmiar pliku: 595 KB)

wniosek tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

Formularz zestawienia faktur lub równoważnych dokumentów księgowych
(format: pdf, rozmiar pliku: 64 KB)

wniosek tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

Formularz zestawienia faktur lub równoważnych dokumentów księgowych
(format: xls, rozmiar pliku: 37 KB)

wniosek tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

Wykaz działek,
(format: pdf, rozmiar pliku: 81 KB)

wniosek tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

Wykaz działek,
(format: xls, rozmiar pliku: 40 KB)

wniosek tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

Informacje dotyczące parametrów zakupionej maszyny lub urządzenia
(format: pdf, rozmiar pliku: 88 KB)

wniosek tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

Informacje dotyczące parametrów zakupionej maszyny lub urządzenia
(format: xls, rozmiar pliku: 44 KB)

wniosek tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

Wzór oświadczenia o wyodrębnieniu osobnych kont albo korzystaniu z odpowiedniego kodu rachunkowego
(format: pdf, rozmiar pliku: 64 KB)

wniosek tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

Wzór oświadczenia o wyodrębnieniu osobnych kont albo korzystaniu z odpowiedniego kodu rachunkowego
(format: xls, rozmiar pliku: 44 KB)


OBOWIĄZUJĄCY OD 2014


wniosek tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

Ekonomiczny Plan Operacyjny
(format: pdf, rozmiar pliku: 584 KB)

wniosek tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

Ekonomiczny Plan Operacyjny
(format: xls, rozmiar pliku: 473 KB)

wniosek tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis
(format: doc, rozmiar pliku: 279 KB)

wniosek tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

Formularz umowy o przyznanie pomocy finansowej
(format: pdf, rozmiar pliku: 382 KB)

wniosek tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

Instrukcja wypełniania Ekonomicznego Planu Operacji
(format: pdf, rozmiar pliku: 241 KB)

wniosek tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy
(format: pdf, rozmiar pliku: 895 KB)

wniosek tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

Oświadczenia wnioskodawcy o powiązanych jednostkach gospodarczych
(format: pdf, rozmiar pliku: 126 KB)

wniosek tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

Oświadczenia wnioskodawcy o powiązanych jednostkach gospodarczych
(format: xls, rozmiar pliku: 43 KB)

wniosek tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

Oświadczenie Wnioskodawcy o posiadaniu statusu mikroprzedsiębiorcy
(format: pdf, rozmiar pliku: 170 KB)

wniosek tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

Oświadczenie Wnioskodawcy o posiadaniu statusu mikroprzedsiębiorcy
(format: xls, rozmiar pliku: 76 KB)

wniosek tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

Oświadczenie Wnioskodawcy o wielkości otrzymanej pomocy de minimis
(format: pdf, rozmiar pliku: 95 KB)

wniosek tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

Oświadczenie Wnioskodawcy o wielkości otrzymanej pomocy de minimis
(format: xls, rozmiar pliku: 40 KB)

wniosek tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

Oświadczenie właściciela lub współwłaściciela nieruchomości o wyrażeniu zgody na realizację operacji
(format: pdf, rozmiar pliku: 93 KB)

wniosek tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

Oświadczenie właściciela lub współwłaściciela nieruchomości o wyrażeniu zgody na realizację operacji
(format: xls, rozmiar pliku: 35 KB)

wniosek tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

Oświadczenie Wnioskodawcy
(format: pdf, rozmiar pliku: 79 KB)

wniosek tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

Oświadczenie Wnioskodawcy
(format: xls, rozmiar pliku: 32 KB)

wniosek tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

Wniosek o przyznanie pomocy
(format: pdf, rozmiar pliku: 423 KB)

wniosek tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

Wniosek o przyznanie pomocy
(format: xls, rozmiar pliku: 528 KB)

wniosek tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

Wyliczanie momentu bazowego
(format: xls, rozmiar pliku: 121 KB)

wniosek tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

Wzór gwarancji
(format: pdf, rozmiar pliku: 101 KB)

wniosek tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

Wzór gwarancji
(format: xls, rozmiar pliku: 41 KB)

wniosek tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

Wzór zapytania ofertowego
(format: pdf, rozmiar pliku: 88 KB)

wniosek tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

Wzór zapytania ofertowego
(format: xls, rozmiar pliku: 33 KB)

wniosek tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

załącznik nr 1 - Zestawienie rzeczowo - finansowe operacji
(format: pdf, rozmiar pliku: 71 KB)

wniosek tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

załącznik nr 2 - Wykaz dokumentów
(format: pdf, rozmiar pliku: 161 KB)

wniosek tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

załącznik nr 3 - Wykaz działek
(format: pdf, rozmiar pliku: 63 KB)


OBOWIĄZUJĄCY OD 12.04.2013


wniosek tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

Wniosek o przyznanie pomocy pdf
(format: pdf, rozmiar pliku: 423 KB)

wniosek tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

Wniosek o przyznanie pomocy xls
(format: xls, rozmiar pliku: 528 KB)

wniosek tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy
(format: pdf, rozmiar pliku: 886 KB)

wniosek tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

Ekonomiczny Plan Operacji pdf
(format: pdf, rozmiar pliku: 584 KB)

wniosek tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

Ekonomiczny Plan Operacji xls
(format: xls, rozmiar pliku: 341 KB)

wniosek tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

Instrukcja wypełniania Ekonomicznego Planu Operacji
(format: pdf, rozmiar pliku: 241 KB)

wniosek tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis
(format: doc, rozmiar pliku: 278 KB)

wniosek tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

Formularz umowy o przyznanie pomocy finansowej w ramach działania
(format: pdf, rozmiar pliku: 365 KB)

wniosek tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

Formy gwarancji
(format: pdf, rozmiar pliku: 101 KB)

wniosek tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

Wyjaśnienia dotyczące kodów Polskiej Klasyfikacji Działalności
(format: pdf, rozmiar pliku: 1,01 MB)

wniosek tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

Materiał pomocniczy ułatwiający określenie statusu przedsiębiorstwa
(format: pdf, rozmiar pliku: 807 KB)

wniosek tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

Materiał pomocniczy ułatwiający wypełnienie ww. formularza o pomocy de minimis
(format: pdf, rozmiar pliku: 151 KB)

wniosek tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

Oświadczenie właściciela lub współwłaściciela nieruchomości o wyrażeniu zgody na realizację operacji pdf
(format: pdf, rozmiar pliku: 93 KB)

wniosek tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

Oświadczenie właściciela lub współwłaściciela nieruchomości o wyrażeniu zgody na realizację operacji xls
(format: xls, rozmiar pliku: 35 KB)

wniosek tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

Oświadczenie Wnioskodawcy iz w ostatnich 12 m-c nie był wpisany do ewidencji działalności gospodarczej pdf
(format: pdf, rozmiar pliku: 79 KB)

wniosek tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

Oświadczenie Wnioskodawcy iz w ostatnich 12 m-c nie był wpisany do ewidencji działalności gospodarczej xls
(format: xls, rozmiar pliku: 32 KB)

wniosek tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

Oświadczenie Wnioskodawcy o posiadaniu statusu mikroprzedsiębiorcy pdf
(format: pdf, rozmiar pliku: 170 KB)

wniosek tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

Oświadczenie Wnioskodawcy o posiadaniu statusu mikroprzedsiębiorcy xls
(format: xls, rozmiar pliku: 76 KB)

wniosek tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

Oświadczenie Wnioskodawcy o wielkości otrzymanej pomocy de minimis pdf
(format: pdf, rozmiar pliku: 95 KB)

wniosek tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

Oświadczenie Wnioskodawcy o wielkości otrzymanej pomocy de minimis xls
(format: xls, rozmiar pliku: 40 KB)

wniosek tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

Wykaz działalności gospodarczych, w których zakresie może być przyznana pomoc
(format: pdf, rozmiar pliku: 227 KB)

wniosek tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

Wyliczanie momentu bazowego
(format: pdf, rozmiar pliku: 121 KB)

wniosek tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

Wymogi dotyczące zamieszczania tablic informacyjnych lub reklamowych dla Beneficjentów
(format: pdf, rozmiar pliku: 161 KB)

wniosek tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

Wzór gwarancji
(format: pdf, rozmiar pliku: 101 KB)

wniosek tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

Wzór gwarancji xls
(format: xls, rozmiar pliku: 41 KB)

wniosek tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

Wzór zapytania ofertowego
(format: pdf, rozmiar pliku: 88 KB)

wniosek tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

Wzór zapytania ofertowego xls
(format: xls, rozmiar pliku: 33 KB)

wniosek tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

załącznik nr 1 do Umowy o przyznanie pomocy
(format: pdf, rozmiar pliku: 71 KB)

wniosek tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

załącznik nr 2 do Umowy o przyznanie pomocy
(format: pdf, rozmiar pliku: 146 KB)

wniosek tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

załącznik nr 3 do Umowy o przyznanie pomocy
(format: pdf, rozmiar pliku: 62 KB)


OBOWIĄZUJĄCY OD 31.01.2013


wniosek tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

Wniosek o przyznanie pomocy pdf
(format: pdf, rozmiar pliku: 423 KB)

wniosek tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

Wniosek o przyznanie pomocy xls
(format: xls, rozmiar pliku: 557 KB)

tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

Instrukcja wypełniania Wniosku o przyznanie pomocy
(format: pdf, rozmiar pliku: 917 KB)

tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

Ekonomiczny Plan Operacji pdf
(format: pdf, rozmiar pliku: 645 KB)

tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

Ekonomiczny Plan Operacji xls
(format: xls, rozmiar pliku: 298 KB)

tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

Instrukcja wypełniania Ekonomicznego Planu Operacji
(format: pdf, rozmiar pliku: 281 KB)

tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

Oświadczenie Wnioskodawcy o uzyskanej pomocy de minimis pdf
(format: pdf, rozmiar pliku: 96 KB)

tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

Oświadczenie Wnioskodawcy o uzyskanej pomocy de minimis xls
(format: xls, rozmiar pliku: 40 KB)

tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis
(format: pdf, rozmiar pliku: 312 KB)

tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

Materiał pomocniczy ułatwiający wypełnienie ww. formularza dot. pomocy de minimis
(format: pdf, rozmiar pliku: 151 KB)

tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

Oświadczenie Wnioskodawcy o posiadaniu statusu mikroprzedsiębiorcy pdf
(format: pdf, rozmiar pliku: 138 KB)

tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

Oświadczenie Wnioskodawcy o posiadaniu statusu mikroprzedsiębiorcy xls
(format: xls, rozmiar pliku: 63 KB)

tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

Oświadczenie Wnioskodawcy podejmującego wykonywanie działalności gospodarczej pdf
(format: pdf, rozmiar pliku: 82 KB)

tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

Oświadczenie Wnioskodawcy podejmującego wykonywanie działalności gospodarczej xls
(format: xls, rozmiar pliku: 33 KB)

tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

Wzór gwarancji pdf
(format: pdf, rozmiar pliku: 101 KB)

tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

Wzór gwarancji xls
(format: xls, rozmiar pliku: 40 KB)

tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

Oświadczenie właściciela lub współwłaściciela nieruchomości
(format: pdf, rozmiar pliku: 92 KB)

tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

Oświadczenie właściciela lub współwłaściciela nieruchomości
(format: xls, rozmiar pliku: 92 KB)

tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

Wzór zapytania ofertpwego
(format: pdf, rozmiar pliku: 86 KB)

tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

Wzór zapytania ofertpwego
(format: xls, rozmiar pliku: 31 KB)


OBOWIĄZUJĄCY OD 08.06.2012


wniosek tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

Wniosek o przyznanie pomocy pdf
(format: pdf, rozmiar pliku: 423 KB)

wniosek tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

Wniosek o przyznanie pomocy xls
(format: xls, rozmiar pliku: 557 KB)

tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

Instrukcja wypełniania Wniosku o przyznanie pomocy
(format: pdf, rozmiar pliku: 917 KB)

tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

Ekonomiczny Plan Operacji pdf
(format: pdf, rozmiar pliku: 638 KB)

tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

Ekonomiczny Plan Operacji xls
(format: xls, rozmiar pliku: 473 KB)

tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

Instrukcja wypełniania Ekonomicznego Planu Operacji
(format: pdf, rozmiar pliku: 281 KB)

tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

Oświadczenie Wnioskodawcy o uzyskanej pomocy de minimis pdf
(format: pdf, rozmiar pliku: 96 KB)

tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

Oświadczenie Wnioskodawcy o uzyskanej pomocy de minimis xls
(format: xls, rozmiar pliku: 40 KB)

tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis
(format: pdf, rozmiar pliku: 312 KB)

tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

Materiał pomocniczy ułatwiający wypełnienie ww. formularza dot. pomocy de minimis
(format: pdf, rozmiar pliku: 151 KB)

tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

Oświadczenie Wnioskodawcy o posiadaniu statusu mikroprzedsiębiorcy pdf
(format: pdf, rozmiar pliku: 138 KB)

tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

Oświadczenie Wnioskodawcy o posiadaniu statusu mikroprzedsiębiorcy xls
(format: xls, rozmiar pliku: 138 KB)

tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

Oświadczenie Wnioskodawcy podejmującego wykonywanie działalności gospodarczej pdf
(format: pdf, rozmiar pliku: 82 KB)

tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

Oświadczenie Wnioskodawcy podejmującego wykonywanie działalności gospodarczej xls
(format: xls, rozmiar pliku: 33 KB)

tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

Wzór gwarancji pdf
(format: pdf, rozmiar pliku: 101 KB)

tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

Wzór gwarancji xls
(format: xls, rozmiar pliku: 40 KB)

Narzędzia pomocnicze

tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

Wymogi dotyczące zamieszczania tablic informacyjnych
(format: pdf, rozmiar pliku: 267 KB)

tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

Wzór formularza umowy przyznania pomocy
(format: pdf, rozmiar pliku: 350 KB)

tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

Wzór zapytania ofertowego pdf
(format: pdf, rozmiar pliku: 86 KB)

tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

Wzór zapytania ofertowego xls
(format: pdf, rozmiar pliku: 31 KB)

tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

załącznik nr 1 - Zestawienie rzeczowo - finansowe operacji
(format: pdf, rozmiar pliku: 71 KB)

tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

załącznik nr 2 - Wykaz dokumentów, które należy dołączyć do wniosku o płatność
(format: pdf, rozmiar pliku: 147 KB)

tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

załącznik nr 3 - Wykaz działek, na których realizowana będzie operacja trwale związana z nieruchomości
(format: pdf, rozmiar pliku: 62 KB)WNIOSEK O PŁATNOŚĆ
OBOWIĄZUJĄCY OD 15.02.2012


tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

Formularz Wniosku o płatność (płaszczowy)
(format: pdf, rozmiar pliku: 303 KB)

tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

Formularz Wniosku o płatność (płaszczowy)
(format: xls, rozmiar pliku: 411 KB)

tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

Instrukcja wypełniania wniosku o płatność
(format: pdf, rozmiar pliku: 566 KB)

tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

Wzór oświadczenia o wyodrębnieniu osobnych kont albo korzystaniu z odpowiedniego kodu rachunkoweg
(format: pdf, rozmiar pliku: 64 KB)

tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

Wzór oświadczenia o wyodrębnieniu osobnych kont albo korzystaniu z odpowiedniego kodu rachunkoweg
(format: xls, rozmiar pliku: 44 KB)

tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

Ankieta monitorująca xls
(format: xls, rozmiar pliku: 44 KB)

tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

Ankieta monitorująca - instrukcja
(format: doc, rozmiar pliku: 61 KB)

tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

Formularz zestawienia faktur lub równoważnych dokumentów księgowych dotyczących operacji pdf
(format: pdf, rozmiar pliku: 64 KB)

tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

Formularz zestawienia faktur lub równoważnych dokumentów księgowych dotyczących operacji xls
(format: xls, rozmiar pliku: 37 KB)

tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

Informacje dotyczące parametrów zakupionej maszyny-urządzenia pdf
(format: pdf, rozmiar pliku: 85 KB)

tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

Informacje dotyczące parametrów zakupionej maszyny-urządzenia xls
(format: xls, rozmiar pliku: 43 KB)

tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

Jak prawidłowo realizować i rozliczać operację
(format: pdf, rozmiar pliku: 459 KB)Pozostałe dokumenty


Umowa przyznania pomocy

Umowa przyznania pomocy
(format: pdf, rozmiar pliku: 420 KB)

oświadczenie o własności nieruchomości

OŚWIADCZENIE o własności nieruchomości
(format: pdf, rozmiar pliku: 92 KB)

oświadczenie o własności nieruchomości

OŚWIADCZENIE o własności nieruchomości
(format: xls, rozmiar pliku: 34 KB)

rachunek

RACHUNEK
(format: xls, rozmiar pliku: 270 KB)

wzór zapytania ofetowego

WZÓR zapytania ofertowego
(format: pdf, rozmiar pliku: 86 KB)

wzór zapytania ofertowego

WZÓR zapytania ofertowego
(format: xls, rozmiar pliku: 31 KB)

formularz

FORMULARZ umowy przyznania pomocy
(format: pdf, rozmiar pliku: 350 KB)

instrukcja

Instrukcja wypełniania wniosku o płatność
(format: pdf, rozmiar pliku: 533 KB)

instrukcja

Wniosek o płatność PDF
(format: pdf, rozmiar pliku: 297 KB)

instrukcja

Wniosek o płatność excel (edytowalny)
(format: xls, rozmiar pliku: 322 K)

poradnik

sieć
szlak stefana szyllera


więcej: Partnerskie Mazowsze LGDenrd
ksow

więcej: polecane strony


LEADER

NASZE GMINY:

gmina jedlinsk gmina przysucha gmina przytyk gmina wieniawa gmina wolanów gmina zakrzew

Partnerzy / Partners LGD

dziedzictwo i rozwój patrnerzy lgd
ksow patrnerzy lgd
puszcza kozienicka partnerzy lgd
lgd ziemi siedleckiej
MAS Jablunkovsko
partnerzy lgd razem dla radomki
moves partnerzy lgd razem dla radomki
sao radomka
zwiazek gmin radomka