NASZE STRONY
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki
W dolinie Radomki
Innowacyjna Radomka
Panoramy
E-Akademia
Papryka Przytycka
Mazowiecka Sieć
Czcionka:A- A A+
pl
en  
 
german  
 

ankieta
centrum akrtywnosci lokalnej
Ankieta on-going
wydawnictwa

radomka Liczba odwiedzin: 11801781


Stowarzyszenie
Lokalna Grupa Działania
"Razem dla Radomki"

tel/fax: (48) 38 58 996
tel. kom.: +48 572 361 068 zarzad@razemdlaradomki.pl

Newsletter:

Projekty UE

loga unijne

Aktualności

 1. W dniu 29 marca 2010r. o godz. 13.00 w siedzibie Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Wolanowie, ul. Kolejowa 17 odbyła się konferencja podsumowująca projekt WIEŚ AKTYWNA - INICJATYWA GMINY WOLANÓW NA RZECZ AKTYWIZACJI I SAMOORGANIZACJI MIESZKAŃCÓW OBSZARÓW WIEJSKICH, w której uczestniczyli Beneficjenci projektu oraz zaproszeni goście (przedstawiciele Lidera i Partnerów Projektu oraz trenerzy). Konferencję poprowadziła Pani Marianna Biesiadecka - Sekretarz Gminy.
  Na spotkaniu zostały przedstawione wszystkie działania prowadzone w ramach projektu. Podczas konferencji Beneficjenci otrzymali Zaświadczenia o ukończeniu szkoleń. Na zakończenie konferencji Beneficjenci oraz goście wzięli udział w uroczystym obiedzie.
 2. ZAPROSZENIE
  Szanowni Beneficjenci, Lider Projektu: Gmina Wolanów, Partnerzy Projektu: Agencja Zarządu Nieruchomości i Rozwoju Regionalnego sp. z o.o. oraz Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Razem dla Radomki" mają przyjemność zaprosić Państwa na Konferencję podsumowującą projekt pt. "Wieś aktywna - inicjatywa Gminy Wolanów na rzecz aktywizacji i samoorganizacji mieszkańców obszarów wiejskich" finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.3. Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich.
  Konferencja odbędzie się w dniu 29 marca 2010 r. (poniedziałek) o godzinie 13:00 w siedzibie Zespołu Szkół Ogólnokształcących przy ul. Kolejowej 17 w Wolanowie.
  Na zakończenie Konferencji zapraszamy Państwa na obiad.
 3. Serdecznie zapraszamy na kolejny moduł szkoleniowy pn. "Warsztaty komputerowe z praktycznego przygotowania wniosku o dofinansowanie realizacji projektu". Warsztaty odbędą się z podziałem na 2 grupy po 15 osób. Miejsce szkolenia: Gminny Ośrodek Kultury w Wolanowie, godz. 15.30.
  Podczas warsztatów zapewniamy materiały szkoleniowe i poczęstunek.

  Grupa I
  10.03.2010r. 12.03.2010r.
  środa piątek


  Grupa II
  11.03.2010r. 15.03.2010r.
  czwartek poniedziałek

 4. Zapraszamy beneficjentów do korzystania z KONSULTACJI ON-LINE
 5. Zapraszamy beneficjentów na kolejny moduł szkoleniowy pn. "Warsztaty z podstawowej obsługi komputera". Warsztaty odbędą się z podziałem na 2 grupy po 15 osób. Miejsce szkolenia: Gminny Ośrodek Kultury w Wolanowie. Podczas warsztatów zapewniamy materiały szkoleniowe i poczęstunek.

  Grupa I

  23.02.10 25.02.10 01.03.10 03.03.10 05.03.10
  wtorek czwartek poniedziałekśroda piątek

  Grupa II

  24.02.10 26.02.10 02.03.10 04.03.10 08.03.10
  środa piątek wtorek czwartekponiedziałek


 6. Zapraszamy na szkolenia z modułu: "Marketing produktów lokalnych", które odbędą się w sali konferencyjnej w Urzędzie Gminy w Wolanowie w dniach: 17.02, 19.02. Podczas szkoleń zapewniamy poczęstunek.
 7. Zapraszamy na szkolenia z modułu: "Programy operacyjne na lata 2007-2013", które odbędą się w sali konferencyjnej w Urzędzie Gminy w Wolanowie w dniach: 03.02, 05.02, 08.02, 10.02, 12.02. Podczas szkoleń zapewniamy poczęstunek.
 8. Wszystkich uczestników projektu zapraszamy na szkolenia z modułu: "Przedsiębiorczość na terenach wiejskich", które odbędą się w sali konferencyjnej w Urzędzie Gminy w Wolanowie w dniach: 21.01, 22.01, 25.01, 27.01, 29.01. Podczas szkoleń zapewniamy poczęstunek.
 9. Serdecznie zapraszamy na spotkanie inauguracyjne projektu "Wieś aktywna - inicjatywa gminy Wolanów na rzecz aktywizacji i samoorganizacji mieszkańców obszarów wiejskich", które odbędzie się 21 stycznia o godz. 14:00 w Urzędzie Gminy Wolanów w sali konferencyjnej.

Informacje o projekcie

szkolenia wolanow

PROJEKT: "Wieś aktywna - inicjatywa gminy Wolanów na rzecz aktywizacji i samoorganizacji mieszkańców obszarów wiejskich".

W ramach Działania 6.3 - "Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich" i Priorytetu VI. - "Rynek pracy otwarty dla wszystkich" na terenie gminy Wolanów zostanie zrealizowany projekt pt. "Wieś aktywna - inicjatywa gminy Wolanów na rzecz aktywizacji i samoorganizacji mieszkańców obszarów wiejskich".

Organizatorem projektu są: Urząd Gminy Wolanów w partnerstwie ze Stowarzyszeniem LGD "Razem dla Radomki" i Agencją Zarządu Nieruchomości i Rozwoju Regionalnego Sp. z o.o. w Radomiu.

W związku z realizowanym projektem zapraszamy do udziału w BEZPŁATNYCH SZKOLENIACH

Cel projektu

Głównym celem projektu jest podniesienie zdolności do zatrudnienia oraz mobilności przestrzennej i zawodowej osób zamieszkujących na obszarach wiejskich poprzez przygotowanie ich do podjęcia pracy w zawodach pozarolniczych oraz wykorzystania szans związanych z powstawaniem nowych miejsc pracy na obszarach wiejskich.

Beneficjenci

Beneficjenci - osoby dorosłe zatrudnione w rolnictwie, mikroprzedsiębiorstwach i osoby nieaktywne zawodowo.

Cykl/Tematyka Szkoleń

Projekt obejmuje cykl szkoleń z zakresu:

 • Przedsiębiorczość na terenach wiejskich
  Pomysł na firmę (15 godz. tj. 5 dni). Zostaną omówione zagadnienia dotyczące:
  • czynników motywujących do rozpoczęcia własnej działalności gospodarczej,
  • osobowości i predyspozycji przedsiębiorcy,
  • źródeł pomysłów w biznesie, form organizacyjno - prawnych prowadzenia działalności gospodarczej,
  • opodatkowania działalności,
  • składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne (ZUS),
  • tworzenia biznes planu przedsiębiorstwa.
 • Programy operacyjne na lata 2007-2013
  15 godz. tj. 5 dni. Zajęcia pozwolą pokazać źródła funduszy na realizacje projektu, przekazana zostanie wiedza o budowie projektów unijnych, dokumentacji merytorycznej i finansowej projektu.
 • Marketing produktów lokalnych
  6 godz. tj. 2 dni. Celem szkolenia jest pokazanie uczestnikom możliwości jakie daje lokalizacja Gminy w pobliżu zalewu w Domaniowie i szans jakie są przed przedsiębiorczymi ludźmi by rozwinąć sektor usługowy i handlowy.
 • Obsługa komputera
  Warsztaty odbędą się z podziałem na 2 grupy po 15 osób
 • Praktyczne przygotowanie wniosków o dofinansowanie
  Uczestnicy poznają zasady pracy z generatorem wniosków. Warsztaty odbędą się z podziałem na 2 grupy po 15 osób. Prowadzącym będzie osoba z doświadczeniem w aplikowaniu o środki unijne.

W projekcie zaplanowano również doradztwo on-line, które poprowadzone będzie przez eksperta w zakresie pozyskiwania środków unijnych na rozwój działalności gospodarczej.

Termin szkoleń: styczeń - marzec 2010 r.

Udział w szkoleniach jest bezpłatny.

Biuro projektu
Urząd Gminy w Wolanowie
26-625 Wolanów, ul. Radomska 20
pok. 12

Zdjęcia z przebiegu projektu

Spotkanie inauguracyjne

Spotkanie inauguracyjne Spotkanie inauguracyjne Spotkanie inauguracyjne

Moduł szkoleniowy: "Przedsiębiorczość"

Moduł szkoleniowy: Przedsiębiorczość Moduł szkoleniowy: Przedsiębiorczość Moduł szkoleniowy: Przedsiębiorczość
Moduł szkoleniowy: Przedsiębiorczość Moduł szkoleniowy: Przedsiębiorczość

Moduł szkoleniowy: Programy operacyjne

Moduł szkoleniowy: programy operacyjne Moduł szkoleniowy: programy operacyjne

Moduł szkoleniowy: Marketing

Moduł szkoleniowy: Marketing Moduł szkoleniowy: Marketing Moduł szkoleniowy: Marketing

Moduł szkoleniowy: Warsztaty z podstawowej obsługi komputera

Grupa II

Warsztaty z podstawowej obsługi komputera Warsztaty z podstawowej obsługi komputera Warsztaty z podstawowej obsługi komputera
Warsztaty z podstawowej obsługi komputera Warsztaty z podstawowej obsługi komputera Warsztaty z podstawowej obsługi komputera

Moduł szkoleniowy: Warsztaty z podstawowej obsługi komputera

Grupa I

Warsztaty z podstawowej obsługi komputera Warsztaty z podstawowej obsługi komputera Warsztaty z podstawowej obsługi komputera
Warsztaty z podstawowej obsługi komputera Warsztaty z podstawowej obsługi komputera Warsztaty z podstawowej obsługi komputera

Konferencja podsumowująca projekt

Dokumenty do pobrania

Deklaracja uczestnictwa w projekcie
(format: doc, rozmiar pliku: 87,5 KB)

Formularz zgloszeniowy
(format: doc, rozmiar pliku: 176 KB)

Oświadczenie
(format: doc, rozmiar pliku: 88,5 KB)

Regulamin - Dz.6.3
(format: doc, rozmiar pliku: 198 KB)

sieć
szlak stefana szyllera


więcej: Partnerskie Mazowsze LGDenrd
ksow

więcej: polecane strony


LEADER

NASZE GMINY:

gmina jedlinsk gmina przysucha gmina przytyk gmina wieniawa gmina wolanów gmina zakrzew

Partnerzy / Partners LGD

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Strona internetowa Stowarzyszenia LGD "Razem dla Radomki" współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”; w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.