Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki Facebook
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki YouTube
NASZE STRONY
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki
W dolinie Radomki
Innowacyjna Radomka
Panoramy
E-Akademia
Papryka Przytycka
Mazowiecka Sieć
Czcionka:A- A A+
pl
en  
 
german  
 

ankieta
centrum akrtywnosci lokalnej
Ankieta on-going
wydawnictwa

radomka Liczba odwiedzin: 12843517


Stowarzyszenie
Lokalna Grupa Działania
"Razem dla Radomki"

tel/fax: (48) 38 58 996
tel. kom.: +48 572 361 068 zarzad@razemdlaradomki.pl

Newsletter:

Formularze wniosków


Działanie 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER Poddziałanie 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność

Wersje obowiązujące od dnia 16.10.2017 r.

I. Operacje w zakresie poddziałania 19.2 w wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności

1) Formularz wniosku o przyznanie pomocy
(wersja 3z) - obowiązuje od 16.10.2017 r

 • Wniosek o przyznanie pomocy (.pdf) - wersja 3z - pobierz
 • Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących do wielokrotnego wypełniania (.pdf) - wersja 3z - pobierz
 • Wniosek o przyznanie pomocy (.xlsx) - wersja 3z- pobierz http://www.arimr.gov.pl/fileadmin/pliki/wnioski/PROW_2014_2020/Dzialanie_19_2_/2017/09_11_2017/WoPP_19.2_I_3z.xlsx
 • Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących do wielokrotnego wypełniania (.xlsx) - wersja 3z - pobierz

2) Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy

 • (wersja 3z) zaktualizowana w dniu 1 grudnia 2017 r. - pobierz
 • (wersja 3z) - obowiązuje od 16.10.2017 r. - pobierz

3) Biznesplan
(wersja 3z) - obowiązująca od 16.10.2017 r.

 • Biznesplan (.pdf) - pobierz
 • Biznesplan (.docx) - pobierz
 • Biznesplan w zakresie tworzenia lub rozwoju inkubatorów przetwórstwa lokalnego produktów rolnych (.pdf) - pobierz
 • Biznesplan w zakresie tworzenia lub rozwoju inkubatorów przetwórstwa lokalnego produktów rolnych (.docx) - pobierz
 • Biznesplan - tabele finansowe: 7.1, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4 (.excel) - pobierz
 • Informacje pomocnicze przy wypełniania biznesplanu (wersja 3z) - pobierz

4) Oświadczenie podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa

5) Zasady wypełniania Oświadczenia podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa - pobierz

6) Formularz umowy o przyznaniu pomocy:
(wersja 6z) obowiązuje od 16.10.2017 r.

 • Umowa o przyznaniu pomocy (.pdf) - pobierz
 • Załącznik 1 zestawienie finansowo-rzeczowe operacji (.pdf) - pobierz
 • Załącznik 2 wykaz działek ewidencyjnych (.pdf) - pobierz
 • Załącznik 3 kary administracyjne za naruszenie przepisów zamówień publicznych (.pdf) - pobierz
 • Załącznik 3 A kary administracyjne za naruszenie przepisów o zamówieniach publicznych po wejściu w życie ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1020) (.pdf) - pobierz

7) Formularz wniosku o płatność
(wersja 3z) obowiązuje od 16.10.2017 r.

 • Wniosek o płatność (.pdf) - wersja 3z - pobierz
 • Wniosek o płatność (.excel) - wersja 3z - pobierz

8) Instrukcja wypełniania wniosku o płatność

II. Operacje w ramach poddziałania 19.2 w zakresie podejmowania działalności gospodarczej

1) Formularz wniosku o przyznanie pomocy
(wersja 3z) - obowiązuje od 16.10.2017 r.

 • Wniosek o przyznanie pomocy (.pdf) - wersja 3z - pobierz
 • Wniosek o przyznanie pomocy (.excel) - wersja 3z - pobierz

2) Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy (.pdf)

 • (wersja 3z) zaktualizowana w dniu 1 grudnia 2017 r. - pobierz
 • (wersja 3z) obowiązuje od 16.10.2017 r. - pobierz

3) Biznesplan
(wersja 3z) obowiązuje od 16.10.2017 r.

 • Biznesplan (.pdf) - pobierz
 • Biznesplan (.docx) - pobierz
 • Biznesplan - tabele finansowe: 7.1, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4 (.excel) - pobierz
 • Informacje pomocnicze przy wypełniania biznesplanu (wersja 3z) - pobierz

4) Formularz umowy o przyznaniu pomocy
(wersja 3z) obowiązuje od 16.10.2017 r.

 • Umowa o przyznaniu pomocy (.pdf) - pobierz
 • Załącznik wykaz działek ewidencyjnych (pdf.) - pobierz

5) Formularz wniosku o płatność
(wersja 3z) obowiązuje od 16.10.2017 r.

 • Wniosek o płatność (.pdf) - wersja 3z - pobierz
 • Wniosek o płatność (.excel) - wersja 3z - pobierz

6) Instrukcja wypełniania wniosku o płatność

 • Instrukcja wypełniania wniosku o płatność (.pdf) - pobierz
 • Załącznik nr 2_wykaz faktur lub dokumentów o równoważnej wartości dowodowej - pobierz
 • Załącznik nr 3 Sprawozdanie z realizacji Biznesplanu (przykładowy wzór - excel) - pobierz
 • Informacja pomocnicza przy wypełnianiu sprawozdania z realizacji biznesplanu - pobierz

III. Operacje w ramach poddziałania 19.2 w zakresie projektów grantowych

1) Formularz wniosku o przyznanie pomocy
(wersja 3z) obowiązuje od 16.10.2017 r.

 • Wniosek o przyznanie pomocy (.pdf) - wersja 3z - pobierz
 • Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących do wielokrotnego wypełniania (.pdf) - wersja 3z - pobierz
 • Wniosek o przyznanie pomocy (.xlsx) - wersja 3z - pobierz http://www.arimr.gov.pl/fileadmin/pliki/wnioski/PROW_2014_2020/Dzialanie_19_2_/2017/09_11_2017/WoPP_19.2_G_3z.xlsx
 • Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących do wielokrotnego wypełniania (.xlsx) - wersja 3z - pobierz

2) Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy
(wersja 3z) obowiązuje od 16.10.2017 r. - pobierz

3) Potwierdzenie niekomercyjnego charakteru operacji (excel) - pobierz

4) Informacje pomocnicze przy wypełnianiu załącznika "Potwierdzenie niekomercyjnego charakteru operacji" (pdf) - pobierz

5) Formularz umowy o przyznaniu pomocy (wersja 4z)

 • Umowa o przyznaniu pomocy (.pdf) - pobierz
 • Załącznik - zestawienie finansowo-rzeczowe operacji (pdf.) - pobierz
 • Załącznik - wykaz działek ewidencyjnych (pdf.) - pobierz

6) Formularz wniosku o płatność
(wersja 4z) obowiązuje od 16.10.2017 r.

 • Wniosek o płatność (.pdf) - wersja 4z - pobierz
 • Wniosek o płatność (.excel) - wersja 4z- pobierz

7) Instrukcja wypełniania wniosku o płatność

 • (wersja 4z) obowiązuje od 16.10.2017 r. - pobierz
 • (wersja 3z) obowiązuje od 21 lipca 2017 - pobierz


Archiwum - poprzednie formularze

Działanie 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER

Poddziałanie 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność

Uwaga!
W związku z wejściem w życie rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 sierpnia 2016 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 zostały udostępnione nowe wzory dokumentów, które obowiązują od 3 września 2016 r.


I. Operacje w ramach poddziałania 19.2 z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej

 1. Formularz wniosku o przyznanie pomocy (wersja 2z)
  • Wniosek o przyznanie pomocy (.pdf) - wersja 2z - otwórz
  • Wniosek o przyznanie pomocy (.excel) - wersja 2z - otwórz
 2. Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy (wersja 2z) - otwórz
 3. Biznesplan (wersja 2z)
  • Biznesplan (.pdf) - otwórz
  • Biznesplan (.docx) - otwórz
  • Biznesplan - tabele finansowe: 7.1, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4 (.xlsx) - otwórz
  • Informacje pomocnicze przy wypełniania biznesplanu (wersja 2z) - zaktualizowane 6 lutego 2017 r. - otwórz
 4. Oświadczenie podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa
 5. Zasady wypełniania Oświadczenia podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa - otwórz
 6. Formularz umowy o przyznaniu pomocy (wersja 4z) obowiązuje od 18 stycznia 2017 r.
  • Umowa o przyznaniu pomocy (.pdf) - otwórz
  • Załącznik 1 zestawienie finansowo-rzeczowe operacji (pdf.) - otwórz
  • Załącznik 2 wykaz działek ewidencyjnych (pdf.) - otwórz
  • Załącznik 3 kary administracyjne za naruszenie przepisów zamówień publicznych (pdf.) - otwórz
  • Załącznik 3 A kary administracyjne za naruszenie przepisów o zamówieniach publicznych po wejściu w życie ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1020) (pdf.) - otwórz
 7. Formularz wniosku o płatność (wersja 2z)
  • Wniosek o płatność (.pdf) - wersja 2z - otwórz
  • Wniosek o płatność (.excel) - wersja 2z - otwórz
 8. Instrukcja wypełniania wniosku o płatność (wersja 2z) - otwórz
 9. Narzędzia pomocnicze:
  • Wyliczanie momentu bazowego (.excel)

II. Operacje w ramach poddziałania 19.2 w zakresie podejmowania działalności gospodarczej

 1. Formularz wniosku o przyznanie pomocy (wersja 2z)
  • Wniosek o przyznanie pomocy (.pdf) - wersja 2z - otwórz
  • Wniosek o przyznanie pomocy (.excel) - wersja 2z - otwórz
 2. Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy (.pdf) (wersja 2z) - otwórz
 3. Biznesplan (wersja 2z)
  • Biznesplan (.pdf) - otwórz
  • Biznesplan (.docx) - otwórz
  • Biznesplan - tabele finansowe: 7.1, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4 (.xlsx) - otwórz
  • Informacje pomocnicze przy wypełniania biznesplanu (wersja 2z) - zaktualizowane 6 lutego 2017 r. - otwórz
 4. Formularz umowy o przyznaniu pomocy (wersja 2z)
  • Umowa o przyznaniu pomocy (.pdf) - otwórz
  • Załącznik wykaz działek ewidencyjnych (pdf.) - otwórz
 5. Formularz wniosku o płatność (wersja 2z)
  • Wniosek o płatność (.pdf) - wersja 2z - otwórz
  • Wniosek o płatność (.excel) - wersja 2z - otwórz
 6. Instrukcja wypełniania wniosku o płatność (wersja 2z)
  • Instrukcja wypełniania wniosku o płatność (.pdf)- otwórz
  • Załącznik nr 2_wykaz faktur lub dokumentów o równoważnej wartości dowodowej - otwórz

III. Operacje w ramach poddziałania 19.2 w zakresie projektów grantowych

 1. Formularz wniosku o przyznanie pomocy (wersja 2z)
  • Wniosek o przyznanie pomocy (.pdf) - wersja 2z - otwórz
  • Wniosek o przyznanie pomocy (.excel) - wersja 2z - otwórz
 2. Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy (wersja 2z) - otwórz
 3. Formularz umowy o przyznaniu pomocy (wersja 2z)
  • Umowa o przyznaniu pomocy (.pdf) - otwórz
  • Załącznik - zestawienie finansowo-rzeczowe operacji (pdf.) - otwórz
  • Załącznik - wykaz działek ewidencyjnych (pdf.) - otwórz
 4. Formularz wniosku o płatność (wersja 2z)
  • Wniosek o płatność (.pdf) - wersja 2z - otwórz
  • Wniosek o płatność (.excel) - wersja 2z - otwórz
 5. Instrukcja wypełniania wniosku o płatność (wersja 2z) - otwórz

Dokumenty archiwalnemapa aktyawnych organizacji pozarzšdowych
sieć
szlak stefana szyllera


więcej: Partnerskie Mazowsze LGDenrd
ksow

więcej: polecane strony


LEADER

NASZE GMINY:

gmina jedlinsk gmina przysucha gmina przytyk gmina wieniawa gmina wolanów gmina zakrzew

Partnerzy / Partners LGD

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Strona internetowa Stowarzyszenia LGD "Razem dla Radomki" współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”; w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.