Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki Facebook
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki YouTube
NASZE STRONY
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki
W dolinie Radomki
Innowacyjna Radomka
Panoramy
E-Akademia
Papryka Przytycka
Mazowiecka Sieć

 logotypy finansowanie

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Operacja mająca na celu wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia "Razem dla Radomki" w tym realizacji działań Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" - działanie 19 "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER"
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Planowany wynik operacji: osiągnięcie zaplanowanych z Lokalnej Strategii Rozwoju "Razem dla Radomki" na lata 2016-2023 wskaźników w zakresie rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.

Czcionka:A- A A+
pl
en  
 
german  
 

ankieta
centrum akrtywnosci lokalnej
Ankieta on-going
wydawnictwa

radomka Liczba odwiedzin: 14202492


Stowarzyszenie
Lokalna Grupa Działania
"Razem dla Radomki"

tel/fax: (48) 38 58 996
tel. kom.: +48 572 361 068 zarzad@razemdlaradomki.pl

Newsletter:

Grudzień 201601.12.2016 r.

Lista rankingowa wniosków dla naborów wniosków przeprowadzonych przez LGD Razem dla Radomki w zakresie działań: Infrastruktura Publiczna - wybudowanie, zmodernizowanie lub wyposażenie obiektów turystycznych lub rekreacyjnych oraz Infrastruktura Publiczna: nowe lub zmodernizowane lub wyposażone obiekty infrastruktury kulturowej

Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Razem dla Radomki" informuje o zakończeniu postępowania przez Radę Stowarzyszenia w sprawie oceny wniosków, które wpłynęły w ramach w ramach Poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w następujących zakresach tematycznych Infrastruktura Publiczna - wybudowanie, zmodernizowanie lub wyposażenie obiektów turystycznych lub rekreacyjnych oraz Infrastruktura Publiczna: nowe lub zmodernizowane lub wyposażone obiekty infrastruktury kulturowej.

pobierzdo góry do góry

01.12.2016 r.

Informacja o realizacji konsultacji w Biurze LGD Razem dla Radomki

Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Razem dla Radomki" uprzejmie informuje, że z uwagi na wzmożone zainteresowanie konsultacjami, oraz z uwagi na zbliżający się termin zakończenia naboru wniosków na w zakresie podejmowania i rozwoju przedsiębiorczości w ramach działania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" realizacja spotkań doradczych, możliwa będzie jedynie po wcześniejszej rezerwacji telefonicznej, osobistej lub mailowej. Pozwoli nam to na efektywniejszą pracę oraz uniknięcie sytuacji oczekiwania w kolejce na spotkanie z Pracownikami Biura.

Przypominamy również, iż termin składania wniosków mija w dniu 7 grudnia o godzinie 15.00.

pobierzdo góry do góry

05.12.2016 r.

Bierwce zaprasza na Mikołajki w ramach projektu: Mikołajki, Seniorzy dzieciom – międzypokoleniowe spotkanie artystyczne. 6 grudnia.

Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Bierwce i Okolic realizuje projekt pt „MIKOŁAJKI, Seniorzy dzieciom – międzypokoleniowe spotkanie artystyczne” wyłoniony w Konkursie na Lokalne Inicjatywy Społeczne, realizowany w ramach zadania publicznego pt. "Skuteczne NGOsy - rozwój wiejskich organizacji pozarządowych" finansowanego ze środków Województwa Mazowieckiego w ramach otwartego konkursu ofert: "Wzmacnianie potencjału mazowieckich organizacji pozarządowych oraz budowanie postaw aktywności obywatelskiej (w tym projekty z zakresu działań informacyjno-doradczych, tworzenia sieci (porozumień) organizacji pozarządowych, rozwój i promocja wolontariatu, rozwój i promocja filantropii indywidualnej, poradnictwo obywatelskie i inne)"

pobierzdo góry do góry

06.12.2016 r.

Przypominamy o terminie zakończenia naboru wniosków w zakresie podejmowania i rozwoju działalności gospodarczej.

Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Razem dla Radomki” informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach Poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w następujących w zakresie: Rozwój istniejącego przedsiębiorstwa oraz Utworzenie nowego podmiotu gospodarczego w tym dla osób w wieku 50+, dla których termin składania wniosków mija w dniu 7 grudnia o godzinie 15.00.

pobierzdo góry do góry

07.12.2016 r.

Konkurs Aktywizacja Społeczna Osób Starszych. Pula dostępnych środków wynosi 40 milionów złotych.

Ruszyła kolejna edycja konkursu organizowanego w ramach Rządowego Programu Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020. Ofertę należy wypełnić w języku polskim i przesłać wyłącznie w wersji elektronicznej przez Generator Ofert od 6 do 28 grudnia 2016 r. do godz. 16:00.

Celem Programu jest poprawa jakości i poziomu życia osób starszych oraz zagospodarowanie ich potencjału poprzez umożliwienie im aktywności społecznej. Program ma przyczyniać się do pełniejszego korzystania z możliwości społeczno-zawodowych osób starszych.

pobierzdo góry do góry

08.12.2016 r.

Najlepsze produkty regionalne i lokalne Południowego Mazowsza zostały wybrane. Relacja z konferencji podsumowującej projekt Mazowiecka Kuźnia Smaków

5 grudnia w Urzędzie Gminy Przytyku Stowarzyszenie „Razem dla Radomki” zorganizowało konferencję podsumowującą projekt „Mazowiecka Kuźnia Smaków. Promocja dziedzictwa kulinarnego obszaru Południowego Mazowsza, wpływająca na rozwój produktów tradycyjnych i regionalnych”, a także rozstrzygnęło konkurs na najlepsze produkty regionalne i lokalne Południowego Mazowsza pn. „Produkt Doliny Radomki”.

Dziedzictwo kulinarne, to jeden z wielu obszarów, które Stowarzyszenie „Razem dla Radomki” stara się rozwijać, promując produkty, przedsiębiorców, organizując konkursy na najlepsze produkty regionalne, konkursy kulinarne, a także organizując stoiska wystawiennicze na największych w kraju wydarzeniach związanych z promocją rolnictwa, produktów spożywczych – tych tradycyjnych i regionalnych. Konferencja zorganizowana w Przytyku, przy współudziale Gminy Przytyk stanowiła podsumowanie projektu „Mazowiecka Kuźnia Smaków. Promocja dziedzictwa kulinarnego obszaru Południowego Mazowsza, wpływająca na rozwój produktów tradycyjnych i regionalnych”, finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, w ramach Planu Operacyjnego.

pobierzdo góry do góry

09.12.2016 r.

Zapraszamy do uczestnictwa w szkoleniach z projektu Mazowiecka Kuźnia Smaków. Ostatnie dwa dni na wygranie tabletów multimedialnych!!

Stowarzyszenie „Razem dla Radomki” zaprasza do udziału w bezpłatnych szkoleniach e-learningowych przygotowanych w ramach projektu „Mazowiecka Kuźnia Smaków. Promocja dziedzictwa kulinarnego obszaru Południowego Mazowsza, wpływająca na rozwój produktów tradycyjnych i regionalnych” które związane są z tematyką: Rola produktów tradycyjnych w rozwoju obszarów wiejskich, Produkty tradycyjne i lokalne w systemach żywności wysokiej jakości, Marketing i budowa silnej marki produktów tradycyjnych, Papryka Przytycka, Wykorzystanie dziedzictwa kulinarnego w turystyce wiejskiej i agroturystyce. Informujemy, że w poniedziałek wybrane zostanie 5 najaktywniejszych uczestników, dla których wręczone zostaną nagrody rzeczowe w postaci tabletów multimedialnych. Szansę na nagrodę mają osoby które wykonają najlepiej jak największą ilość szkoleń w terminie do dnia 11 grudnia do godziny 23:59.

pobierzdo góry do góry

10.12.2016 r.

Konkurs kulinarny na najlepsze produkty lokalne i regionalne Stowarzyszenia Razem dla Radomki w obiektywie Telewizji Dami.

Tradycyjne smaki regionu, czyli raz jeszcze o naszym o naszym konkursie na najlepsze produkty lokalne i regionalne podczas której wyróżniliśmy 16 przepysznych kulinarnych specjałów z naszego regionu. Relacja tym razem w obiektywie Telewizji Dami.

pobierzdo góry do góry

12.12.2016 r.

Dofinansowanie w programie Europa dla Obywateli

Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki

Do 1 marca 2017 roku samorządy, instytucje edukacyjne, kulturalne i badawcze, organizacje sektora pozarządowego oraz inne organizacje społeczeństwa obywatelskiego nienastawionych na zysk mają czas na złożenie wniosku o dofinansowanie projektów w unijnym programie "Europa dla obywateli". Punkt Kontaktowy "Europa dla obywateli" zaprasza do udziału w spotkaniach informacyjnych, aby zwiększyć swoje szanse na otrzymanie grantu!

Program „Europa dla obywateli” przeznaczony jest dla jednostek samorządu terytorialnego, instytucji edukacyjnych, kulturalnych i badawczych, sektora pozarządowego oraz innych organizacji społeczeństwa obywatelskiego nienastawionych na zysk. Ma na celu wspieranie aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym oraz angażowanie obywateli i organizacji społeczeństwa obywatelskiego w proces integracji europejskiej.

pobierzdo góry do góry

13.12.2016 r.

Relacja z Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Razem dla Radomki w Przytyku .

5 grudnia odbyło się drugie w 2016 roku Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia "Razem dla Radomki". W spotkaniu zorganizowanym w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy w Przytyku udział wzięli przedstawiciele organizacji pozarządowych, sektora samorządowego, przedsiębiorcy i lokalni liderzy – będący Członkami „Razem dla Radomki”, realizujący działania na rzecz rozwoju gmin Jedlińsk, Przytyk, Przysucha, Wieniawa, Wolanów i Zakrzew. Warto zaznaczyć że instytucja Walnego Zgromadzenia - to najważniejsza władza Stowarzyszenia, które podejmuje decyzje w sprawie działania organizacji uchwalając kierunki i programy działania.

Walne Zebranie Członków stowarzyszenia miało charakter sprawozdawczo – wyborczy. Zgodnie z porządkiem obrad podczas przedstawiono sprawozdanie merytoryczne i finansowe Zarządu Stowarzyszenia za okres 2013-2016 które zaprezentował Prezes Stowarzyszenia - Cezary Nowek. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej przedstawił Pan Grzegorz Walczak – Przewodniczący w/w komisji. Przedstawiono również projekty zmian w Statucie Stowarzyszenia. Członkowie Stowarzyszenia jednogłośnie przyjęli w/w sprawozdania udzielając jednocześnie Zarządowi absolutorium w zakresie wykonywanych obowiązków.

pobierzdo góry do góry

14.12.2016 r.

Zapraszamy na szkolenie dla organizacji pozarządowych w Jedlińsku.15.12.2016

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Razem dla Radomki” wspólnie z Gminnym Centrum Kultury i Kultury Fizycznej w Jedlińsku zaprasza na szkolenie dla organizacji pozarządowych, które odbędzie się w dniu 15 grudnia 2016 roku o godzinie 15.00 w siedzibie GCKiKF w Jedlińsku, przy ul. Krótkiej 1. Serdecznie zapraszamy. Podczas spotkania przez Pana Andrzeja Bartosiaka zostanie przedstawione zagadnienie ekonomii społecznej – jako szansy na rozwój organizacji pozarządowych. Omówione zostaną również działania w zakresie projektów grantowych skierowanych do organizacji pozarządowych – dla których konkurs ogłoszony zostanie w I kwartale 2017 roku.

pobierzdo góry do góry

15.12.2016 r.

Zaproszenie na Spotkanie Wigilijne w Wolanowie.

Serdecznie zapraszamy w imieniu organizatorów – Wójta Gminy Wolanów, Gminnego Centrum Kultury, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz organizacji pozarządowych działających na terenie Gminy Wolanów na Spotkanie Wigilijne, które odbędzie się 18 grudnia o godzinie 14.00 na placu przed budynkiem Urzędu Gminy Wolanów.

Zaplanowano prezentacje bogatego programu artystycznego. W programie m.in. występ Zespołu Dziecięcego „Mniszkowiaczki”, inscenizacja „Wieczoru Wigilijnego” w wykonaniu Warsztatów Terapii Zajęciowej z Młodocina Większego, koncert wigilijny Zespołu Ludowego „Wolanianki”, występ Zespołu Śpiewaczego „Bieniędzice” oraz wykonania kolęd przez uczestników warsztatów wokalnych GCK. Nie zabraknie wspólnego kolędowania, degustacji potraw wigilijnych. Zapraszamy

pobierzdo góry do góry

16.12.2016 r.

Konkurs Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej – Aktywne Formy Przeciwdziałania Wykluczeniu Społecznemu

Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zaprasza do składania wniosków w konkursach, ogłoszonych na 2017 r., w ramach Programu „Aktywne Formy Przeciwdziałania Wykluczeniu Społecznemu – nowy wymiar 2020”. Oferty należy składać do 15 lutego 2017 r.

Wystartowały trzy nowe edycje programu: . 1„Nowe horyzonty aktywnej integracji w środowisku lokalnym – animacja, edukacja, aktywizacja na rzecz zmniejszenia wykluczenia społecznego”- edycja 2017 r.”; 2. „Partnerstwa przeciw wykluczeniu społecznemu – profesjonalne formy pomocy, ze szczególną rolą zatrudnienia socjalnego – edycja 1017”.; 3. „Aktywne postawy młodzieży – podnoszenie kompetencji, przedsiębiorczości i odpowiedzialności w wymiarze środowiska – edycja 2017”.

pobierzdo góry do góry

19.12.2016 r.

Lista Pytań i odpowiedzi na zagadnienia związane z Podziałaniem 19.2 w tym w zakresie rozwoju i podejmowania działalności gospodarczej

”

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa opublikowała na swojej stronie internetowej listę pytań i odpowiedzi dotyczących poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność", w którym mogą Państwo zapoznać się z zagadnieniami poświęconymi m.in. wsparciu na rzecz rozwoju przedsiębiorczości i podejmowania działalności gospodarczej.

pobierzdo góry do góry

20.12.2016 r.

Zapraszamy do udziału w bezpłatnych szkoleniach e-learningowych dla organizacji pozarządowych

Zapraszamy Państwa do udziału w projekcie Skuteczne NGO-sy – rozwój wiejskich organizacji pozarządowych, nowej inicjatywy Stowarzyszenia „Razem dla Radomki”, które celem jest rozwój, budowa i aktywizacja przedstawicieli III sektora (organizacji pozarządowych), do których skierowana zostanie pomoc w formie: szkoleń, doradztwa, wsparcia inicjatyw lokalnych skierowanych do wiejskich i miejsko-wiejskich organizacji pozarządowych, grup nieformalnych, lokalnych liderów środowisk wiejskich.

W ramach projektu mogą Państwo skorzystać z bezpłatnych szkoleńe-learningowych dostępnych na stronie www.elearning-szkolenia.eu. Oferują one możliwość zdobycia nowej wiedzy w zakresie: prawno–techniczne aspekty funkcjonowania organizacji; PR i promocja NGO i reklama społeczna; Tworzenie partnerstwa i współpraca z partnerami komercyjnymi i administracją publiczną; Pozyskanie środków na działanie i rozwój - pozyskiwania zewnętrznych środków publicznych krajowych lub unijnych; Finanse w organizacji pozarządowej - budżet NGO i jego realizacja, księgowość w organizacji pozarządowej - obowiązki prawno-finansowe, rozliczanie funduszy i grantów, budżet zadaniowy; Zasady i przepisy dot. organizacji i przeprowadzenia wolontariatu oraz e – wolontariat; Ekonomia społeczna – szansą na rozwój organizacji pozarządowych.

pobierzdo góry do góry

21.12.2016 r.

Granty na innowacje społeczne – aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawności.

Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki

Fundacja „Merkury” wraz ze Wspólnotą Roboczą Związków Organizacji Socjalnych WRZOS zapraszają do zgłaszania pomysłów na działania innowacyjne wspierające osoby niepełnosprawne w procesie aktywizacji zawodowej. Wnioski można składać do 28 lutego 2017 r. lub do wyczerpania środków.

O grant mogą ubiegać się, osoby, podmioty i instytucje, które mają pomysł na innowacyjne narzędzie, metodę, rozwiązanie zwiększające aktywizację zawodową osób niepełnosprawnych wywodzące się z kręgu odbiorców innowacji (osób z niepełnosprawnościami lub organizacji/ podmiotów działających na ich rzecz) lub użytkowników (osób, podmiotów, instytucji, które będą stosować innowacyjne narzędzie), tj.: osoby fizyczne, w tym osoby prowadzące własną działalność gospodarczą; osoby prawne (publiczne i prywatne, w tym organizacje pozarządowe);jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej.

pobierzdo góry do góry

22.12.2016 r.

18.12.2016 Warszawa. Oratorium Roberta Grudnia – koncert finałowy z udziałem zespołu Zakrzewiaki z Zakrzewa

Ponad 40 wykonań odbyło się w kościołach, domach kultury i szkołach. Oratorium Roberta Grudnia "Bóg Ciebie ochrzcił, Bóg dał Ci siłę" było oklaskiwane w całej Polsce. Premiera miała miejsce w kwietniu. Oratorium przedstawiono 17 listopada w Radomiu a finałowy koncert odbył się 18 grudnia 2016 r. w Warszawie, w kościele Matki Bożej Królowej Polski na Marymoncie.

W roli narratora wystąpił Olgierd Łukaszewicz, jeden z najlepszych polskich aktorów, prezes ZASP. Ciekawostką i ozdobą koncertu był dziecięcy zespół Zakrzewiaki, który zaśpiewał rewelacyjnie, występując w strojach staropolskich i ludowych. Wspólnie z „Orkiestrą 966” oraz solistami wykonywał partie chóralne i część pieśni. Patronat nad koncertem sprawował ks. Kard. Kazimierza Nycz, a organizatorem był Mazowiecki Teatr Muzyczny. Koncert spotkał się z dużym zainteresowaniem mediów, relację z tego wydarzenia przygotowywała TVP3 Warszawa. O Oratorium bardzo ciepło mówiła także znana śpiewaczka Alicja Węgorzewska.

pobierzdo góry do góry

23.12.2016 r.

Upływa termin składania wniosków do konkursu w ramach Rządowego Programu Aktywności Społecznej Osób Starszych w którym pula środków wynosi 40 mln złotych.

Trwa kolejna edycja konkursu organizowanego w ramach Rządowego Programu Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020. Ofertę należy wypełnić w języku polskim i przesłać wyłącznie w wersji elektronicznej przez Generator Ofert do 28 grudnia 2016 r. do godz. 16:00.

Celem Programu jest poprawa jakości i poziomu życia osób starszych oraz zagospodarowanie ich potencjału poprzez umożliwienie im aktywności społecznej. Program ma przyczyniać się do pełniejszego korzystania z możliwości społeczno-zawodowych osób starszych.

pobierzdo góry do góry

27.12.2016 r.

Zapraszamy do lektury grudniowego wydania Informatora Przysuchy.

Serdecznie zapraszamy Państwa do lektury grudniowego wydania Informatora Przysuchy, miesięcznika w którym znajdziemy najciekawsze i najważniejsze informacje o wydarzeniach i inicjatywach związanych z gminą i miastem Przysucha.

W aktualnym numerze znajdą się informacje związane z realizowanymi przez Stowarzyszenie Razem dla Radomki naborami wniosków, w ramach których Gmina i Miasto Przysucha otrzymała dofinansowanie w zakresie rozwoju infrastruktury publicznej na dwa projekty: zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Krajów oraz realizację modernizacji świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Janów. Przedstawione zostały również zwycięskie produkty wybrane w konkursie na najlepsze produkty regionalne, tradycyjne Południowego Mazowsza przeprowadzonych przez LGD Razem dla Radomki w ramach projektu "Mazowiecka Kuźnia Smaków. Promocja dziedzictwa kulinarnego obszaru Południowego Mazowsza, pływająca na rozwój produktów tradycyjnych i regionalnych".

pobierzdo góry do góry

27.12.2016 r.

Lista rankingowa wniosków założonych w ramach konkursu przeprowadzonego przez LGD Razem dla Radomki w zakresie działania: Utworzenie nowego podmiotu gospodarczego w tym dla osób 50+,

Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Razem dla Radomki" informuje o zakończeniu postępowania przez Radę Stowarzyszenia w sprawie oceny wniosków, które wpłynęły w ramach konkursu dla Poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dla działania: Utworzenie nowego podmiotu gospodarczego w tym dla osób 50+

pobierzdo góry do góry

27.12.2016 r.

Lista rankingowa wniosków założonych w ramach konkursu przeprowadzonego przez LGD Razem dla Radomki w zakresie działania: Rozwój działalności gospodarczej/rozwój istniejącego przedsiębiorstwa.

Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Razem dla Radomki" informuje o zakończeniu postępowania przez Radę Stowarzyszenia w sprawie oceny wniosków, które wpłynęły w ramach konkursu dla Poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dla działania: Rozwój działalności gospodarczej/rozwój istniejącego przedsiębiorstwa

pobierzdo góry do góry

28.12.2016 r.

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego ogłosił kolejne 3 programy na 2017 r. Nabór wniosków potrwa do dnia 31 stycznia 2017 r.

Programy Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Ministerstwo Kultury i Dziedzictw Narodowego ogłosiło kolejne 3 programy, dla których nabory wniosków przeprowadzone zostaną w 2017 roku. Ogłoszone programy dotyczą: Wspieranie samorządowych instytucji kultury, Wspieranie opieki nad miejscami pamięci i trwałymi upamiętnieniami w kraju, Kultura cyfrowa.

pobierzdo góry do góry

29.12.2016 r.

Zapraszamy do lektury 49 numeru kwartalnika numeru Jedlińsk – Panorama Gminy.

Panorama Gminy Jedlińsk

Serdecznie zapraszamy do lektury 49 numeru kwartalnika numeru Jedlińsk – Panorama Gminy, w której przedstawione są informacje z życia gminy, nt. inwestycji, wydarzeń kulturalnych, szkół, sportu oraz komunikaty i ogłoszenia.

W bieżącym numerze opublikowana została relacja z „Mazowieckiej Kuźni Smaków” i wręczenia nagród 8 produktom z gminy Jedlińsk, która wyjątkowo licznie była reprezentowana w konkursie na najlepsze produkty lokalne i regionalne Doliny Radomki. W wydawnictwie ukazane zostały informacje pokazujące podsumowanie 2 lat kadencji Wójta Kamila Dziewierza i zrealizowanych w tym czasie inwestycji. Nie zabraknie informacji o akcji Szlachetna Paczka, relacji z Święta Niepodległości, Konkurs Poezji Patriotycznej, relacji z prac Rady Gminy – informacji o działaniach Gminnego Centrum Kultury i Kultury Fizycznej w Jedlińsku.

pobierzdo góry do góry

30.12.2016 r.

Trwa nabór wniosków w konkursie Funduszu Inicjatyw Obywatelskich na lata 2017. Termin składania wniosków mija 9 stycznia 2017 r.

Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

W związku z ogłoszeniem o konkursie z dnia 6 września 2016 r. na realizację zadań publicznych dofinansowanych w 2017 r. ze środków krajowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich, Departament Ekonomii Społecznej i Pożytku Publicznego informuje o otwarciu drugiego naboru w konkursie FIO 2017. Oferty należy składać przez Generator Ofert w terminie od 1 grudnia 2016 r. do 9 stycznia 2017 r. do godziny 16:15 („nabór grudniowy”).

pobierzdo góry do góry

mapa aktyawnych organizacji pozarzšdowych
sieć
szlak stefana szyllera


więcej: Partnerskie Mazowsze LGDenrd
ksow

więcej: polecane strony


LEADER

NASZE GMINY:

gmina jedlinsk gmina przysucha gmina przytyk gmina wieniawa gmina wolanów gmina zakrzew

Partnerzy / Partners LGD

dziedzictwo i rozwój patrnerzy lgd
ksow patrnerzy lgd
puszcza kozienicka partnerzy lgd
lgd ziemi siedleckiej
MAS Jablunkovsko
partnerzy lgd razem dla radomki
moves partnerzy lgd razem dla radomki
sao radomka
zwiazek gmin radomka