Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki Facebook
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki YouTube
NASZE STRONY
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki
W dolinie Radomki
Innowacyjna Radomka
Panoramy
E-Akademia
Papryka Przytycka
Mazowiecka Sieć

 logotypy finansowanie

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Operacja mająca na celu wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia "Razem dla Radomki" w tym realizacji działań Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" - działanie 19 "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER"
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Planowany wynik operacji: osiągnięcie zaplanowanych z Lokalnej Strategii Rozwoju "Razem dla Radomki" na lata 2016-2023 wskaźników w zakresie rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.

Czcionka:A- A A+
pl
en  
 
german  
 

ankieta
centrum akrtywnosci lokalnej
Ankieta on-going
wydawnictwa

radomka Liczba odwiedzin: 14234472


Stowarzyszenie
Lokalna Grupa Działania
"Razem dla Radomki"

tel/fax: (48) 38 58 996
tel. kom.: +48 572 361 068 zarzad@razemdlaradomki.pl

Newsletter:

Lipiec 2010 r.01.07.2010 r.

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Mieszkańców wsi Jedlanka „Perspektywy” – zostało nowym członkiem Lokalnej Grupy Działania.

Stowarzyszenie „Perspektywy” powstało w kwietniu 2009 r. Podstawowym celem organizacji jest stworzenie warunków wzrostu poziomu jakości edukacji oraz rozwoju intelektualnego, społecznego i kulturalnego powiatu radomskiego.

Do zadań realizowanych przez Stowarzyszenie należy również inicjowanie i wspieranie działań na rzecz jakości kształcenia dzieci, organizowanie imprez integracyjnych, realizacja działań na rzecz dzieci, młodzieży i rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym, jak również podejmowanie działań na rzecz rozwoju dziedzictwa kulturowego i podtrzymywania tradycji lokalnych.

Stowarzyszenie pomimo krótkiego okresu funkcjonowania zdołało już zrealizować kilka projektów i wykazać się dużą aktywnością. W 2009 r. realizowało projekt: Lato rodzinne, zdrowe i na sportowo w ramach Programu „Działaj Lokalnie”. Obecnie realizuje projekt dotyczący problematyki prozdrowotnej – zatytułowany „Godzina dla Zdrowia”, który uzyskał dotację również w ramach Programu „Działaj Lokalnie”.

pobierzdo góry do góry

05.06.2010 r.

Powitanie lata w Domaniowie

Niedzielne przedpołudnie. Słońce, leniwie płynące chmury, letni wiatr chłodzący żar powietrza. Cóż można zrobić z tak pięknym dniem? Pójść na długi spacer, a może pojechać odwiedzić znajomych? Możliwości jest wiele. Ja postanowiłam, ten upalny, lipcowy dzień spędzić w Domaniowie, gdzie odbyło się oficjalne Powitanie Lata 2010, któremu patronowała Radomka. Publiczność nie zawiodła organizatorów. Tłumnie nad zalew przybyli zarówno mieszkańcy Radomia jak i okolicznych wsi.

Nie ma nic przyjemniejszego niż wylegiwanie się w słońcu, na gorącym piasku nad wodą. To oczywiście rozrywka dla osób które lubią błogo poleniuchować tak jak ja. Ale na wczorajszym festynie atrakcji nie brakowało. Każdy mógł znaleźć coś dla siebie. Karuzele, zjeżdżalnie to atrakcje dla najmłodszych. Dla tych którzy uwielbiają ruch na świeżym powietrzu zorganizowano zawody sportowe w siatkówkę plażową. Chętnych było sporo, choć muszę niestety przyznać, iż panowie zdecydowanie zdominowali owe rozgrywki. Ponadto można było posłuchać występów zespołów muzycznych, pośmiać się z Kabaretem Paka, czy też wybrać Miss i Mistera Lata.

Pomyślano o wszystkim, parkingach, nawet o tych urlopowiczach których dopadł mały głód i pragnienie. Nie zabrakło również fanów wodnych szaleństw, dało się zauważyć żeglarzy jak i nawet windserferów.

Wczorajszy festyn myślę że można zaliczyć do udanych. I nawet pomimo małego opóźnienia organizacyjnego, czekam z niecierpliwością na kolejne takie imprezy.

Agnieszka Lidak - studentka socjologii, 2 rok, KL UMCS

Powitanie Lata w Domaniowie Powitanie Lata w Domaniowie Powitanie Lata w Domaniowie
pobierzdo góry do góry

02.07.2010 r.

Szkolenie pt.: Projekty Odnowy Wsi – pomiędzy teorią a praktyką.

centrum doradztwa rolniczego

Centrum Doradztwa Rolniczego Oddział w Krakowie zaprasza na szkolenie pt. „Projekty Odnowy Wsi – pomiędzy teorią a praktyką” które odbędzie się w dniach 28-30 lipca 2010 r. w siedzibie Centrum Doradztwa Rolniczego Oddział w Krakowie przy ul. Meiselsa 1. Szkolenie przewidziane jest dla przedstawicieli LGD - wdrażających na swoim terenie operacje osi 4 PROW 2007-2013.

Celem szkolenia jest zapoznanie przedstawicieli Lokalnych Grup Działania z ideą procesu odnowy wsi, jego przebiegiem w środowiskach lokalnych, mechanizmami przygotowania projektów i planów odnowy miejscowości. Nacisk zostanie położony na współpracę partnerów lokalnych oraz rolę samorządu w realizacji projektów o charakterze oddolnym, a także mechanizmy finansowania.

pobierzdo góry do góry

06.07.2010 r.

Szkolenie: Doskonalenie kompetencji zawodowych – wachlarz nowych możliwości.

zdz

Zakład Doskonalenia Zawodowego Oddział w Radomiu zaprasza do udziału w projekcie „Doskonalenie kompetencji zawodowych – wachlarz nowych możliwości”. Projekt skierowany jest do 140 kobiet i mężczyzn pozostających bez pracy, bez względu na poziom wykształcenia i kwalifikacji z terenu powiatów: radomskiego, szydłowieckiego, przysuskiego, zwoleńskiego, kozienickiego, lipskiego i białobrzeskiego.

Celem projektu jest aktywizacja zawodowa osób pozostających bez zatrudnienia poprzez podniesienie, uzupełnienie lub zmianę kwalifikacji zawodowych; poznanie technik aktywnego poszukiwania pracy.

Projekt oferuje szkolenia z zakresu: księgowość, profesjonalny sprzedawca, pracownik działu handlowego z elementami logistyki, specjalista ds. promocji + grafika komputerowa + tworzenie stron WWW, spawanie metodami MAG i TIG oraz kosmetyka pielęgnacyjna z elementami wizażu i stylizacji paznokci.

pobierzdo góry do góry

07.07.2010

Unijne środki zostały przyznane na budowę Szkoły w Bierwcach (Gmina Jedlińsk)

herb gminy Jedllińk

Miło nam poinformować iż w dniu 25 czerwca 2010 r. – Wójt gminy Jedlińsk Wojciech Walczak zawarł umowę z Województwem Mazowieckim reprezentowanym przez Marszałka – Adama Struzika oraz członka Zarządu Województwa – Piotra Szprendałowicza o dofinansowanie inwestycji „Wyrównywanie szans edukacyjnych na obszarach wiejskich poprzez budowę Szkoły Podstawowej w Bierwach”. Środki uzyskane na realizację działania pochodzą z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalengo w ramach Priorytetu VII „Tworzenie i poprawa warunków dla rozwoju kapitału ludzkiego” Działanie 7.2 „Infrastruktura służąca edukacji”.

Nowa szkoła w Bierwcach nie będzie zwyczajną „podstawówką”, a szkołą integracyjna, w której dzieci niepełnosprawne z gminy Jedlińsk będą uczyć się wspólnie ze swoimi rówieśnikami. Nowe sale lekcyjne, pracownia komputerowa, „zerówka” i budynek dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych – to wszystko już w przyszłym roku będzie czekać na ok. 90 uczniów. Obecnie w gminie Jedlińsk mieszka ok. 50 niepełnosprawnych dzieci, które uczęszczają do szkół. Brak na terenie gminy odpowiedniej placówki, w której mogłyby się one uczyć, powoduje, że dzieci zmuszone są dojeżdżać do szkół w całym powiecie radomskim.

Budowa szkoły rozpocznie się jeszcze w tym roku. Znajdą się w niej m.in. pracownia komputerowa, , biblioteka, świetlica, siedem sal lekcyjnych, stołówka oraz sala gimnastyczna, w której prowadzone będą zajęcia z gimnastyki korekcyjnej. W budynku powstanie sześć toalet, z czego jedna będzie przeznaczona tylko i wyłącznie dla osób niepełnosprawnych. Ponadto w szkole utworzony zostanie oddział zerowy. Dzieci będą miały do swojej dyspozycji własną salę do zajęć i zaplecze sanitarne.

Całkowity koszt projekty wynosi 4 986 434,8 zł natomiast kwota uzyskanego dofinansowania to 4 238 469,58 zł.

pobierzdo góry do góry

08.07.2010 r.

Konkurs Eurozagroda.

Eurozagroda

Wystartowała II edycja konkursu dla rolników i projektantów EUROZAGRODA. Celem ogólnopolskiego konkursu jest wyłonienie na terenie Polski najlepszych projektów i realizacji w budownictwie zagrodowym, spełniającym standardy europejskie.

Konkurs prowadzony jest w 4 kategoriach: budynki inwentarskie, budynki magazynowe i gospodarcze, budynki mieszkalne oraz inne obiekty zagrodowe i obiekty ochrony środowiska. Nagrody w każdej kategorii wynoszą po 10 000 zł , w konkursie udział mogą brać rolnicy i projektanci, którzy do 15 września 2010 r. prześlą formularze zgłoszeniowe.

Organizatorem konkursu jest Portal Budowlany Rolnika. Patronat honorowy sprawuje Minister Rolnictwa i Rozwoju wsi oraz Instytut Budownictwa Mechanizacji i Elektryfikacji Rolnictwa.

pobierzdo góry do góry

09.07.2010 r.

Zajęcia sportowo – rekreacyjne dzieci i młodzieży w Gminie Jedlińsk.

plakat zajęcia sportowe

Gminne Centrum Kultury i Kultury Fizycznej w Jedlińsku zaprasza dzieci i młodzież na letnie zajęcia sportowo-rekreacyjne, które odbywać się będą na Ośrodku Sportu i Rekreacji przy ul. Warszawskiej 1 w Jedlińsku.

Zajęcia będą prowadzone z zakresu: siatkówki ,piłki nożnej, unihokeja, badmintona, tenisa stołowego i ziemnego, koszykówki a także z siatkówki plażowej.

Wszystkich serdecznie zapraszamy.

pobierzdo góry do góry

12.07.2010 r.

Rody Szlacheckie Ziemi Radomskiej

rody szlacheckie

Radomskie Towarzystwo Naukowe opublikowało książkę dr hab. Dariusza Kupisza „Rody Szlacheckie Ziemi Radomskiej". Autor w owej pozycji przedstawia nam historie wielu rodów szlacheckich, żyjących na przestrzeni kilku stuleci, które zamieszkiwały ziemię radomską. Zawiera wiele ciekawych informacji, można się chociażby dowiedzieć, kto tak naprawdę w bitwie pod Grunwaldem zabił Mistrza Zakonu, a mało kto wie, iż był to rycerz właśnie pochodzący z ziemi radomskiej. Jak sam autor podkreśla nie jest to publikacja naukowa. Pisarz skoncentrował się raczej na ukazaniu sylwetek przedstawicieli rodów na tle dziejów regionu.

Książka jest napisana językiem ciekawym i przystępnym, dlatego jest zaadresowana do szerokiego grono miłośników historii, którzy po jej przeczytaniu nie powinni być zawiedzeni. Ponadto jest bogato ilustrowana, niektóre ze zdjęć są autorstwa samego pisarza, co podnosi jej wartość.

pobierzdo góry do góry

13.07.2010 r.

Konkurs Przyjazna Wieś

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie KRAJOWA SIEĆ OBSZARÓW WIEJSKICH OGŁASZA KONKURS „PRZYJAZNA WIEŚ” na najlepszy projekt w zakresie infrastruktury realizowany na terenach wiejskich przy wsparciu środków unijnych.

Do udziału w konkursie zapraszamy wszystkich beneficjentów, którzy zrealizowali projekty wspierające rozbudowę infrastruktury technicznej lub społecznej na obszarach wiejskich województwa mazowieckiego, współfinansowane z Funduszy Europejskich od 2004 r.

pobierzdo góry do góry

14.07.2010 r.

Przegląd obszarów wiejskich UE

Przegląd Obszarów Wiejskich UE

Zachęcamy do lektury 2 numeru Przeglądu Obszarów Wiejskich UE poświęconego kreatywności i innowacjom w Unii Europejskiej na rzecz rozwoju obszarów wiejskich. W tym wydaniu można odnaleźć wiele interesujących artykułów o:

- innowacjach na obszarach wiejskich,
- działaniach mieszkańców wsi takich jak np.: nowatorskie podejście w niemieckim regionie, mediacjach i dialogu prowadzących do innowacyjności,
- znaczeniu partnerów, polityki spójności,
- badaniach naukowych nad obszarami wiejskimi.

pobierzdo góry do góry

15.07.2010 r.

Album Jedlińsk i Okolice

album Jedlińsk i okolice

Serdecznie zachęcamy wszystkich do zapoznania się z nowo wydanym albumem ukazującym piękno Jedlińska i jego okolic. Album dostępny jest w Gminnej Bibliotece Publicznej, która znajduje się na ul. Krótkiej 1 w Jedlińsku.

pobierzdo góry do góry

16.07.2010 r.

Szkolenie Quest w Sieciechowie

CEG

W dniach od 26 do 27 lipca 2010 r. w Sieciechowie odbędą się szkolenia: QUESTING – ODKRYWANIE DZIEDZICTWA MIEJSCA - warsztaty edukacji regionalnej w terenie metodą questing (na podstawie Valley Quest method). Szkolenie przeprowadzą Małgorzata Fedas i Krzysztof Florys z Fundacji Partnerstwo dla Środowiska.

Questing jest formą turystyki z zagadkami. Turysta dostaje mapkę i opis questu (z ang. poszukiwanie) czyli napisane prozą lub wierszem zadanie do zrealizowania. Wędruje zgodnie z instrukcjami rozwiązując zagadki i łamigłówki, np. po dodaniu cyfr, które znajduje w terenie, musi wykonać konkretną liczbę kroków. Tym sposobem dociera do miejsc, do których chce go zaprowadzić organizator. Mogą to być nie tylko atrakcje turystyczne, ale też np. punkty gastronomiczne. Na końcu wędrowiec odkrywa skarb - przeważnie skrzyneczkę z pieczątką, poświadczającą, że rozwiązał quest.

Szkolenie organizuje redakcja gazety kozienickiej OKO.(www.oko.kozienice.com.pl). Kontakt pod nr tel.: 48 614 22 52.

pobierzdo góry do góry

17.07.2010 r.

Nie samym Grunwaldem Zakrzew Żyje

Sławomir Białkowski

W 28 numerze Tygodnika Radomskiego ukazały się dwa artykuły dotyczące gminy Zakrzew. Pierwszy z nich, zatytułowany „Nie samym Grunwaldem Zakrzew żyje”, przedstawia życie gminy po zakończeniu uroczystości związanych z „Rycerzami Bogurodzicy” wypełnione realizacją inwestycji i remontów takich obiektów jak np.: Budynek Gminnego Centrum Informacji, Edukacji i Kultury czy nowego przedszkola. Drugi z artykułów dotyczy nowej Podstacji Pogotowania Ratunkowego w Zakrzewie.

pobierzdo góry do góry

19.07.2010 r.

Najnowszy numer PROWieści.

Prow wieści

Zapraszamy Państwa do lektury czerwcowego wydania PROWieści – wydawnictwa dotyczącego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – redagowanego przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. W najnowszym wydaniu można odnaleźć wiele interesujących artykułów poświęconym m.in.
- nowym rodzajom usług rolniczych,
- dobrym praktykom wdrażania podejścia LEADER,
- społeczno-ekonomicznemu zróżnicowaniu obszarów wiejskich w perspektywie rozwoju wsi.

pobierzdo góry do góry

20.07.2010 r.

Szkolenie dla przedstawicieli LGD z zakresu Małych Projektów

zarzad województwa mazowieckiego

Departament Rolnictwa i Modernizacji Terenów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie zaprasza na bezpłatne szkolenie poświęcone wnioskom o przyznanie pomocy i płatnościom w ramach działania 413 Wdrażanie LSR dla operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach Osi 3 ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi tzw. „Małe Projekty”.

Podczas spotkania zostaną omówione najważniejsze zagadnienia dotyczące „Małych projektów” m.in. przedstawione zostaną rodzaje kosztów kwalifikowanych, zmiany w przepisach oraz wniosek o płatność.Szkolenie odbędzie się 30 lipca 2010 r. w Sali konferencyjnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie przy ul. Jagiellońskiej 26.

pobierzdo góry do góry

21.07.2010 r.

Zapraszamy na Mistrzostwa Świata w Akrobacji Samolotowej .

Mistrzostwa Świata w Akrobacji Samolotowej

Zapraszamy na Mistrzostwa Świata w Akrobacji Samolotowej w kategorii najwyższej rangi - Advanced które odbędą się w dniach 5-15 sierpnia 2010 r. na lotnisku Sadków w Radomiu.

Będzie to dziewiąta edycja Mistrzostw Świata i już czwarta o randze mistrzowskiej impreza organizowana przez Aeroklub Radomski. Wcześniej Aeroklub gościł uczestników Mistrzostw Świata w Akrobacji Samolotowej w 2006 roku, dwukrotnie lotnisko w Piastowie było też gospodarzem Mistrzostw Europy . W 2008 roku w akrobacji szybowcowej, a w 2009 roku w samolotowej.

Udział w zawodach zadeklarowała rekordowa ilość zawodników (ponad 100 pilotów z 26 państw). Najwięcej uczestników zgłosiło się z Republiki Południowej Afryki (9 pilotów), ze Stanów Zjednoczonych, Niemiec, Rosji, Wielkiej Brytanii oraz Polski – po 8 pilotów.

pobierzdo góry do góry

22.07.2010 r.

Panorama Jedlińska.

panorama jedlińska

Zachęcamy do lektury najnowszego wydania „Panoramy Jedlińska”. W 24 numerze znajdziemy informacje m.in. o : inwestycjach realizowanych w Gminie; Majówce w Bierwieckiej Woli; projekcie realizowanym przez LGD „Razem dla Radomki w partnerstwie z Gminą Jedlińsk i Agencją Zarządu Nieruchomości i Rozwoju Regionalengo pn. „Bądźmy aktywni- sięgajmy po nową wiedzę”, jak również sprawozdanie z prac Rady Gminy i relację z Obchodów 70 – lecia zbrodni katyńskiej.

pobierzdo góry do góry

23.07.2010 r.

Spływy Kajakowe po rzece Radomce.

kajaki

Biuro Turystyki Kajakowej „Spływanie” mieszczące się w miejscowości Mleczków w gminie Zakrzew zaprasza na spływy kajakowe rzeką Radomką, Pilicą i Drzewiczką, które przepływają przez malownicze zakątki Mazowsza.

Oferta spływów skierowana jest do osób które lubią aktywnie spędzać wolny czas na łonie natury z rodziną i przyjaciółmi. Trasy dostosowane są do umiejętności każdego kajakarza. Zaplanowane są również tak, aby osoby z małymi dziećmi na pokładzie kajaków dotarły bezpiecznie do celu.

pobierzdo góry do góry

26.07.2010 r.

Szkolenie: Uwierz w swoje możliwości

Firma NS Konsulting zaprasza na bezpłatne szkolenie pn. „Uwierz w swoje możliwości” skierowane do osób zameldowanych na terenie województwa mazowieckiego, posiadających status osoby długotrwale bezrobotnej.

Projekt dotyczy szkoleń z języka angielskiego, szkolenia z zakresu obsługi komputera i ABC przedsiębiorczości, trening społeczny i zawodowy.

W ramach projektu jego uczestnicy mają zapewniony zwrot kosztów dojazdu, obiad podczas szkoleń, wysoko wykwalifikowaną kadrę trenerską, podręczniki i materiały szkoleniowe.

pobierzdo góry do góry

27.07.2010 r.

Projekt: Potwierdzenie kwalifikacji zawodowych – sukces na rynku pracy

altum bezpłatne szkolenia dla kobiet

Towarzystwo „Altum” Programy Społeczno-Gospodarcze zaprasza do udziału w projekcie „Potwierdzenie kwalifikacji zawodowych – sukces na rynku pracy”, który umożliwia przystąpienie do bezpłatnych egzaminów czeladniczych i mistrzowskich poprzedzonych bezpłatnym kursem przygotowawczym.

Zawody w których przeprowadzane są szkolenia to m.in.: betoniarz – zbrojarz, blacharz samochodowy, murarz, piekarz, monter instalacji i urządzeń sanitarnych, monter izolacji budowlanych, elektromechanik, elektronik pojazdów samochodów, elektryk, cieśla, piekarz. Uczestnikami projektu mogą być osoby, które są w wieku od 25 do 64 roku życia i zameldowane są na terenie byłego województwa radomskiego.

pobierzdo góry do góry

28.07.2010 r.

Bezpłatne szkolenia dla pracodawców z zakresu BHP.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Warszawie zaprasza na bezpłatne szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Szkolenie skierowane jest do przedsiębiorców z małych i średnich firm oraz osób rejestrujących działalność gospodarczą po raz pierwszy.

Na wykładach zostaną przekazane między innymi podstawowe informacje dotyczące ryzyka zawodowego, ergonomii, ochrony przeciwpożarowej, skutków ekonomicznych złych warunków pracy, udzielenia pierwszej pomocy oraz przedstawione zostaną wybrane zagadnienia prawa pracy.

Szkolenie przeprowadzone zostanie w dniach od 30 do 31 lipca 2010 r. oraz w drugim terminie od 27 do 28 sierpnia 2010 r. przez Oddział ZUS w Warszawie. Więcej informacji można uzyskać w radomskim oddziale ZUS pod numerem telefonu 48 38 56 264.

pobierzdo góry do góry

29.07.2010 r.

Bezpłatne szkolenia: Aktywizacja zawodowa kobiet z Radomia i powiatu Radomskiego.

altum bezpłatne szkolenia dla kobiet

Towarzystwo ALTUM Programy Społeczno-Gospodarcze zaprasza do udziału w projekcie: „Aktywizacja zawodowa kobiet z Radomia i powiatu radomskiego”. Projekt oferuje bezpłatne szkolenia i kursy zawodowe dla kobiet bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo.

Celem projektu jest aktywizacji społeczno – zawodowa kobiet długotrwale bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo, nabycia przez nie nowych kompetencji, jak również podniesienia kwalifikacji oraz przywrócenia ich na rynek pracy.

Projekt obejmuje kursy zawodowe w następującym zakresie: asystentka recepcjonistka, obsługa gastronomiczna, kosmetyczka, stylistka paznokci, pomoc księgowej, przedstawiciel handlowy, opiekunka. Szkolenia będą realizowane z następujących dziedzin: język angielski, obsługa komputera z Internetem oraz przedsiębiorczość. W ramach integracji i aktywizacji zawodowej przewidziano również warsztaty integracji zawodowej, poradnictwo psychologiczne, doradztwo zawodowe, jak również pośrednictwo pracy.

pobierzdo góry do góry

30.07.2010 r.

Lokalnie – współpracujemy odpowiedzialnie.

Spolita PR

Agencja Spolita PR zaprasza na kolejne spotkanie realizowane w ramach projektu „Radom. Lokalnie współpracujemy odpowiedzialnie”, które odbędzie się 2 sierpnia 2010 roku Klubie Środowisk Twórczych Łaźnia w Radomiu o godzinie 18:00.

Celem projektu jest promocja idei społecznej odpowiedzialności biznesu oraz nawiązanie dialogu społecznego pomiędzy lokalnymi firmami i organizacjami społecznymi. Pracownicy Spolita PR na każdym spotkaniu będą przedstawiać ideę Corporate Social Responsibility (CSR), etapy wdrażania strategii oraz zaprezentują przykłady firm zaangażowanych społecznie.

pobierzdo góry do góry

mapa aktyawnych organizacji pozarzšdowych
sieć
szlak stefana szyllera


więcej: Partnerskie Mazowsze LGDenrd
ksow

więcej: polecane strony


LEADER

NASZE GMINY:

gmina jedlinsk gmina przysucha gmina przytyk gmina wieniawa gmina wolanów gmina zakrzew

Partnerzy / Partners LGD

dziedzictwo i rozwój patrnerzy lgd
ksow patrnerzy lgd
puszcza kozienicka partnerzy lgd
lgd ziemi siedleckiej
MAS Jablunkovsko
partnerzy lgd razem dla radomki
moves partnerzy lgd razem dla radomki
sao radomka
zwiazek gmin radomka