Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki Facebook
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki YouTube
NASZE STRONY
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki
W dolinie Radomki
Innowacyjna Radomka
Panoramy
E-Akademia
Papryka Przytycka
Mazowiecka Sieć

 logotypy finansowanie

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Operacja mająca na celu wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia "Razem dla Radomki" w tym realizacji działań Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" - działanie 19 "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER"
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Planowany wynik operacji: osiągnięcie zaplanowanych z Lokalnej Strategii Rozwoju "Razem dla Radomki" na lata 2016-2023 wskaźników w zakresie rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.

Czcionka:A- A A+
pl
en  
 
german  
 

ankieta
centrum akrtywnosci lokalnej
Ankieta on-going
wydawnictwa

radomka Liczba odwiedzin: 14202127


Stowarzyszenie
Lokalna Grupa Działania
"Razem dla Radomki"

tel/fax: (48) 38 58 996
tel. kom.: +48 572 361 068 zarzad@razemdlaradomki.pl

Newsletter:

Lipiec 201104.07.2011 r.

Studia podyplomowe: Rozwój zrównoważony na poziomie lokalnym.

Rozwój zrównoważony na poziomie lokalnym

Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk w Warszawie przygotował dla osób zaangażowanych w działania na rzecz rozwoju lokalnego i chcących poszerzyć swoje kwalifikacje, ofertę studiów podyplomowych: „Rozwój zrównoważony na poziomie lokalnym”.

Idea zrównoważonego rozwoju przejawia się obecnie prawie we wszystkich programach Unii Europejskiej i Polski. Zakłada się, iż tylko pogodzenie ładów - ekologicznego, ekonomicznego oraz społecznego może zapewnić trwały i harmonijny rozwój nowoczesnego społeczeństwa. Dotychczasowe działania niejednokrotnie definiowane jedynie poprzez kryteria ekonomiczne prowadziły do szeregu kryzysów, zarówno społecznych, jak i środowiskowych. Dlatego też zrozumienie wzajemnych oddziaływań pomiędzy zachowaniami ludzkimi a środowiskiem przyrodniczym stanowi jedno z największych wyzwań, z którymi musimy się obecnie zmierzyć.

Celem zajęć prowadzonych w ramach studiów podyplomowych jest wprowadzenie ich uczestników w tę niezwykle ważną i aktualną tematykę. Celem pośrednim jest zainspirowanie do dalszych, samodzielnych studiów i poszukiwań w tym zakresie. Obok przedstawienia, w przystępnej formie informacji na temat rozwoju obszarów wiejskich oraz możliwości praktycznego zastosowania zasad rozwoju zrównoważonego na poziomie lokalnym, organizatorzy będą próbowali wykształtować w uczestnikach umiejętności projektowania i planowania strategicznego, które w korelacji ze znajomością idei zrównoważonego rozwoju wydają się być w dzisiejszej rzeczywistości bardzo ważne.

pobierzdo góry do góry

05.07.2011 r.

Warsztaty – Podnoszenie konkurencyjności turystycznej Mazowsza. 6 lipca 2011 r. - Radom

MROT

Mazowiecka Regionalna Organizacja Turystyczna zaprasza na warsztaty poświęcone „Podnoszeniu konkurencyjności turystycznej Mazowsza poprzez wdrażanie sieciowych produktów turystycznych”, które odbędzie się w dniu 6 lipca bieżącego roku w godzinach 10.00-15.00 w Delegaturze Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Radomiu przy ul. Żeromskiego 53 (sala konferencyjna).

Warsztaty organizowane są w ramach realizacji projektu pn. „Podnoszeniu konkurencyjności turystycznej Mazowsza poprzez wdrażanie sieciowych produktów turystycznych”, który uzyskał dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki. W efekcie działań projektowych opracowany będzie dokument pt. „Program rozwoju sieciowych produktów turystycznych Mazowsza”, a także pobudzona zostanie współpraca pomiędzy różnymi interesariuszami rynku zarówno turystycznego, jak i około turystycznego.

pobierzdo góry do góry

06.07.2011 r.

Lipcowy numer Biuletynu Informacyjnego LGD „Razem dla Radomki

biuletyn stowarzyszenia

Przedstawiamy Państwu wakacyjny numer Biuletynu Lokalnej Grupy Działania „Razem dla Radomki”, na łamach którego chcieliśmy przekazać informację o projektach realizowanych na terenie gmin obszaru LGD, które otrzymały dofinansowanie w ramach naboru wniosków przeprowadzonych przez nasze Stowarzyszenie. W lipcowym wydaniu przedstawiamy również twórców teatru weselnego – Kapelę Braci Tarnowskich z Domaniowa, którzy są obecnie jednym z najbardziej cenionych zespołów ludowych w Polsce. Ponadto w numerze relacja z wizyty Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego w Muzeum Gombrowicza we Wsoli; zaproszenia na wydarzenia i imprezy lokalne, oraz informacje o konkursie na najlepsze prace licencjackie, magisterskie i doktoranckie.

pobierzdo góry do góry

07.07.2011

Wyjazd studyjny na teren obszaru gmin należących do LGD Miechowskie Stowarzyszenie Gmin Jaksa

wyjazd studyjny

W dniach 1-3 lipca 2011 r. przedstawiciele Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Razem dla Radomki” uczestniczyli w wizycie studyjnej która miała miejsce na obszarze działania Lokalnej Grupy Działania „Jaksa” oraz Podhalańskiej Lokalnej Grupy Działania.

Podczas wizyty w Miechowie zostały zorganizowane spotkania szkoleniowe(w dniach 1 i 3 lipca) z przedstawicielami LGD „Jaksa”, podczas których omówione zostały zagadnienia związane z inicjowaniem działań związanych z wprowadzeniem na rynek i promocją produktów lokalnych, pokazane zostały nowe kierunki i trendy związane z alternatywnymi źródłami energii i ich zastosowanie na terenie gminy Miechów. Poruszone zostały także zagadnienia związane z wymianą spostrzeżeń w zakresie funkcjonowania programu Leader na obszarach wiejskich.

Przedstawiciele Stowarzyszenia LGD „Razem dla Radomki” mieli okazję poznać produkty turystyczne oraz dorobek historyczny odwiedzanych terenów. Efektem przeprowadzonych spotkań było podjęcie decyzji o podjęciu szerszej współpracy pomiędzy obydwiema organizacjami, i podpisaniu deklaracji współpracy pomiędzy LGD „Razem dla Radomki” a LGD Miechowskie Stowarzyszenie Gmin „Jaksa”, mające na celu realizacje wspólnie podejmowanych zadań, wymianę doświadczeń, oraz realizację projektów przyczyniających się do rozwoju obszarów wiejskich.

pobierzdo góry do góry

08.07.2011 r.

Regionalny Festiwal Zespołów i Kapel Ludowych w Zakrzewie – niedziela 10 lipca.

Ludowe pieśni i te o Janie Pawle II zaprezentuje ponad 40 kapel, które w najbliższą niedzielę weźmą udział w kolejnej edycji Regionalnego Festiwalu Zespołów i Kapel Ludowych w Zakrzewie. Przedsięwzięcie kilka lat temu zapoczątkował ksiądz Roman Adamczyk, proboszcz miejscowej parafii, teraz kontynuuje je jego następca ksiądz Ireneusz Kosecki.

Festiwal organizuje parafia pod wezwaniem Jana Chrzciciela w Zakrzewie oraz Stowarzyszenia Zakrzew Wspólna Droga. Udział w przeglądzie zgłosiło ponad 40 zespołów, które zaprezentują dwa utwory: ludowy i poświęcony Janowi Pawłowi II. Impreza rozpocznie się o godzinie 13.00 – tradycyjnie od uroczystej Mszy Świętej o godzinie 13.00, a następnie korowód składający się z zespołów, kapel, parafian, gości, przejdzie na plac kościelny, gdzie na dużej scenie zaprezentują się poszczególne kapele. Tegoroczna edycja imprezy współfinansowana jest z programu polsko-amerykańskiej Fundacji Wolności.

pobierzdo góry do góry

11.07.2011 r.

Ruszają Fundusze Szwajcarskie - nabór skierowany dla organizacji pozarządowych.

Firma ECORYS Polska Sp. z o.o. w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Gmin RP Euroregion Bałtyk ogłasza rozpoczęcie naboru Wniosków o dofinansowanie projektów "małych" w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych. Wysokość dofinansowania jednego projektu wynosi od 10 tys. do 60 tys. franków szwajcarskich.

Podstawowy cel Funduszu dla Organizacji Pozarządowych to wspieranie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w Polsce, którego podstawą są obywatele – świadomi swoich praw i obowiązków, cechujący się zaangażowaniem dla dobra wspólnego oraz poczuciem odpowiedzialności nie tylko za siebie, lecz także za wspólnotę, z którą łączy ich miejsce zamieszkania. Wsparcie udzielane jest na działania organizacji pozarządowych ukierunkowane na zwiększenie aktywnego udziału obywateli w życiu publicznym. Środki przeznaczone na Fundusz dla Organizacji Pozarządowych wynoszą ok. 16,7 mln franków szwajcarskich.

Do udziału w konkursie zaprasza się fundacje, stowarzyszenia i związki stowarzyszeń oraz osoby prawne utworzone na podstawie przepisów ustaw, niedziałające w celu osiągnięcia zysku lub przeznaczające zysk na cele statutowe, których suma przychodów z działalności w ostatnim okresie obrachunkowym nie przekroczyła kwoty 50 000 złotych.

Nabór Wniosków będzie trwał od 30 czerwca 2011 do 31 sierpnia 2011

pobierzdo góry do góry

12.07.2011 r.

Technologie jutra.

technologie jutra

Zapraszamy Państwa do lektury nowego, bezpłatnego wydawnictwa o nowoczesnych technologiach wykorzystywanych na obszarach wiejskich. W magazynie znajdziemy informację o e-votingu w dobie społeczeństwa informacyjnego; rozmowę z Iwoną Wendel – Wiceminister rozwoju regionalnego; ekologia a technologia – Internet stal elitarny bezpieczny dla środowiska, urząd marszałkowski szerokopasmowo.

pobierzdo góry do góry

12.07.2011 r.

Stać na straży idei LEADER

Stać na straży idei Leader

Zachęcamy do lektury publikacji "Stać na straży idei Leader" wydanej przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie. Wydawnictwo pod redakcją dr Leszka Leśniaka przedstawia wyniki badań realizowanych przez CDR na zlecenie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Publikacja ta przedstawia bariery we wdrażaniu lokalnych strategii rozwoju przez lokalne grupy działania oraz rolę doradców i ekspertów w ich usuwaniu, a także studium przypadku opracowane na przykładzie wybranych LGD.

pobierzdo góry do góry

13.07.2011 r.

Polska Prezydencja w Radzie Unii Europejskiej.

polska prezydencja

01.07 rozpoczęło się przewodnictwo Polski w Radzie Unii Europejskiej. Polska obejmuje prezydencję po półrocznym przewodnictwie Węgier.

Polska prezydencja rozpoczyna się w czasie, gdy przed Unią stoi wiele poważnych wyzwań, tak gospodarczych, jak i społecznych. Program i plan prac polskiej prezydencji jest odpowiedzią na te wyzwania. Zachęcamy do śledzenia losów polskiej prezydencji oraz wszystkich wydarzeń z tym związanych na specjalnie w tym celu przygotowanym portalu internetowym pl2011.eu.

pobierzdo góry do góry

13.07.2011 r.

Centrum Informacji Turystycznej w Radomiu

centrum informacji turystycznej radom

Od dnia 11 lipca br. mają Państwo możliwość poprzez przekierowanie znajdujące się na stronie internetowej naszego stowarzyszenia, zapoznać się z informacjami zamieszczonymi w sieci przez radomskie Centrum Informacji Turystycznej.

Dzięki wzajemnej współpracy osoby zainteresowane turystycznymi atrakcjami obszaru gmin wchodzących w skład LGD mogą bezpośrednio w siedzibie Centrum mieszczącej się na ul. Traugutta 3 (przy dworcu PKP w Radomiu) pobrać bezpłatnie informatory, ulotki i gadżety promujące ofertę turystyczna mikroregionu. Udostępnione materiały posiadają sygnowane logo LGD.

Zapraszamy do odwiedzenia Centrum Informacji Turystycznej oraz do zapoznania się z jego stroną internetową, na której znajdą Państwo ciekawe informacje o lokalnych atrakcjach turystycznych i rekreacyjnych Radomia, bieżące informacje o organizowanych imprezach i wydarzeniach kulturalnych.

pobierzdo góry do góry

14.07.2011 r.

V Spotkania z folklorem im. Stanisława Stępniaka w Wieniawie – 17.07.2011 r.

V Spotkania z folklorem im. Stanisława Stępniaka

Dom Kultury w Wieniawie zaprasza na V spotkania z folklorem, imprezę współfinansowaną ze środków unijnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich – Osi 4 Leader dla działania „Małych Projektów”, która uzyskała wsparcie w ramach naboru wniosków przeprowadzonych przez Lokalną Grupę Działania „Razem dla Radomki”.

Jubileuszowe - piąte spotkania z folklorem odbędą się w niedzielę 17 lipca 2011 r. o godzinie 14.00 na terenie Domu Kultury w Wieniawie. Organizatorzy imprezy postawili sobie za cel popularyzację twórczości ludowej, a także przypomnienie społeczności lokalnej postaci od urodzenia niewidomego, uzdolnionego muzyka i autora wielu utworów ludowych, długoletniego mieszkańca gminy Wieniawa – Pana Stanisława Stępniaka.

W spotkaniach z folklorem będą uczestniczyć kapele i instrumentaliści z powiatu przysuskiego, szydłowieckiego, radomskiego i opoczyńskiego. W trakcie imprezy odbędzie się przegląd, podczas którego wybierani będą zwycięzcy w 2 kategoriach: kapel ludowych z udziałem instrumentalistów, harmonia polska pedałowa i rozciągana, akordeon i skrzypce, bęben i bębenek oraz w kategorii instrumentalistów – solistów, harmonia, akordeon i skrzypce. Rywalizować będą m.in. następujące kapele: Braci Tarnowskich, Wacława Imiołka, Tadeusza Jedynaka, Stanisława Lewandowskiego, „Stachy, Jana Kmity, Aleksandra Krupy, Pańczaków i Gacy, Z. Kwaśniewskiego , „Sami Swoi”, Henryka Siwka, J. Wyrwińskiego. Po zakończeniu przeglądu organizatorzy zapraszają na zabawę ludową, do której przygrywać będą kapele uczestniczące w Spotkaniach z Folklorem im. Stanisława Stępniaka.

pobierzdo góry do góry

15.07,2011 r,

Konkurs dotacyjny: Realizacja działań w zakresie kultury, sztuki i ochrony dziedzictwa kulturowego.

Zarząd Województwa Mazowieckiego ogłosił otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych uprawionych podmiotów na realizację zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w 2011 roku w zakresie kultury, sztuki i ochrony dziedzictwa kulturowego. Oferty można składać do 2 sierpnia 2011 r.

Planowana data rozpoczęcia konkursu nie może być wcześniejsza niż spodziewany termin rozstrzygnięcia konkursu, tj. 6 września, zaś termin zakończenia zadania nie może być późniejszy niż 31 grudnia 2011 r. Dofinansowanie ofert nie może przekroczyć 80 % całkowitych kosztów zadania. Łączna suma środków przeznaczonych na realizację zadań wynosi 1 300 000,00 zł.

pobierzdo góry do góry

18.07.2011 r.

Od dziś ARiMR przyjmuje wnioski o wsparcie na odbudowę gospodarstw zniszczonych przez klęski żywiołowe

ARiMR

Od 18 lipca do 29 sierpnia 2011 r., rolnicy będą mogli składać wnioski o przyznanie wsparcia na przywrócenie potencjału produkcji gospodarstw rolnych, zniszczonego w wyniku wystąpienia szkody spowodowanej przez co najmniej jedno z wymienionych zdarzeń losowych: przymrozki wiosenne, ujemne skutki przezimowania, suszę, powódź, deszcz nawalny, huragan, grad, obsunięcie się ziemi, lawiny i uderzenie pioruna (art. 3 ust. 2 pkt. 2-11a ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o ubezpieczeniu upraw rolnych i zwierząt gospodarskich - Dz. U. Nr 150, poz. 1249, z późn. zm.). Wniosek o przyznanie pomocy należy złożyć w Oddziale Regionalnym ARiMR, właściwym ze względu na miejsce realizacji operacji. Wniosek trzeba składać osobiście albo przez upoważnioną osobę, lub wysłać przesyłką rejestrowaną, nadaną w placówce pocztowej operatora publicznego.

pobierzdo góry do góry

18.07.2011 r.

Prośba o pomoc dla gmin z obszaru LGD Wszyscy Razem

W związku z nawałnicą ,która przeszła przez teren obszaru Lokalnej Grupy Działania „Wszyscy Razem” tj. Gminy Rusinów , Gielniów, Klwów, Potworów zwracamy się z prośbą o pomoc dla poszkodowanych w tym kataklizmie. Poszkodowani to głównie rolnicy zajmujący się uprawą papryki pod tunelami dla których stanowi to jedyne źródło dochodu i utrzymania całej rodziny. Poza tym zostało uszkodzonych wiele budynków mieszkalnych i gospodarczych. Wiele rodzin pozostaje bez podstawowych środków do życia. W związku z powyższym liczymy na pomoc w formie rzeczowej lub finansowej. Niezbędne są środki higieny osobistej, środki czystość, żywność, odzież, książki, przybory szkolne itp. Liczymy również na przedsiębiorców zajmujących się produkcja foli, która jest niezbędna do odbudowy tuneli.

Osoby, które chcą okazać pomoc poszkodowanym mogą dokonywać wpłat na konta poszkodowanych gmin, które udostępniamy w dokumencie pomoc.

pobierzdo góry do góry

19.07.2011 r.

Zmiana kwalifikacji zawodowych – krokiem ku przyszłości

altum

Towarzystwo ALTUM zaprasza do udziału w Projekcie: ,,Zmiana kwalifikacji zawodowych – krokiem ku przyszłości’’ . Poddziałanie 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie.

PROJEKT SKIEROWANY JEST:
Do 100 osób (w tym 52 kobiet) spełniających równocześnie kryteria:
1. Rolnik ubezpieczony/a w KRUS lub domownik rolnika (nie musi być zgłoszony do KRUS jako domownik, wystarczy że zamieszkuje we wspólnym gospodarstwie z rolnikiem opłacającym KRUS).
2. Osoby zamieszkujące na terenie wiejskim jednego z powiatów: radomskiego, grójeckiego, białobrzeskiego, kozienickiego, lipskiego, przysuskiego, szydłowieckiego, zwoleńskiego;

PROJEKT ZAKŁADA: Doradztwo zawodowe i pośrednictwo pracy – 5 godz. doradztwa dla każdej osoby, Warsztaty Aktywnego poszukiwania pracy – 24 godz. na grupę, Warsztaty z nabywania kompetencji kluczowych – udział w 1 z 2 szkoleń, Szkolenia zawodowe - udział w 1 z 7 szkoleń.

Więcej informacji na stronie www.witrynawiejska.org.pl

pobierzdo góry do góry

20.07.2011 r.

Konkurs na logo portalu turystycznego

Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Razem dla Radomki" zaprasza wszystkich zainteresowanych do udziału w konkursie na logo portalu turystycznego www.wdolinieradomki.pl.

Celem konkursu jest wyłonienie logo cechującego się oryginalnością, przejrzystością i funkcjonalnością, a także znaczącym poziomem artystycznym. Logo będzie służyło jako identyfikacyjny, marketingowy oraz informacyjny element Portalu Turystycznego.

Konkurs trwa od 20 lipca do 31 sierpnia 2011 roku. Rozstrzygnięcie konkursy nastąpi w dniu 7 września br. Nagrodami w konkursie są Wydawnictwa Regionalne. Prace należy nadsyłać pocztą lub dostarczyć osobiście na adres Organizatora: Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Razem dla Radomki" ul. Wernera 9/11, 26-600 Radom

Zachęcamy do udziału.
Regulamin konkursu oraz formularz zgłoszeniowy dostępny do pobrania: regulamin.

pobierzdo góry do góry

21.07.2011 r.

Agrafka - program stypendialny

agrafka

W 2000 r. Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce uruchomiła Program Stypendialny "Agrafka", realizowany we współpracy z partnerskimi organizacjami lokalnymi. Program wspiera aktywność wybitnie utalentowanej młodzieży, pochodzącej spoza dużych centrów edukacyjno-kulturalnych, ze środowisk dotkniętych problemem bezrobocia i marginalizacji.

Przyznawane stypendia mają charakter socjalno-naukowy. Wsparcie finansowe umożliwia młodym ludziom kontynuację nauki, a w perspektywie długofalowej zwiększa ich szanse życiowe i pomaga wyjść z trudnej sytuacji socjalnej. Pomoc stypendialna pozwala młodzieży spełniać marzenia, otwiera przed nią nieznane dotąd perspektywy i umożliwia wszechstronny rozwój.

Program skierowany jest do młodych osób z obszarów objętych działaniem partnerskich organizacji lokalnych. Adresatami programu są gimnazjaliści, licealiści oraz studenci, utalentowani w określonych dziedzinach (ścisłych, humanistycznych i artystycznych), znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej. Przy wyborze stypendystów brane są po uwagę osiągnięcia naukowo-artystyczne (olimpiady, otrzymane nagrody, wyróżnienia, aktywność w zdobywaniu wiedzy oraz umiejętności rozwijania zainteresowań) oraz sytuacja socjalna (mierzona dochodem netto na osobę w rodzinie).

pobierzdo góry do góry

25.07.2011 r.

Napisz scenariusz zajęć nt. Europejskiego Funduszu Społecznego.

EFS

Krajowy Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego i Ośrodek Rozwoju Edukacji ogłaszają ogólnopolski konkursu na scenariusz zajęć nt. Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS).

Prace konkursowe można zgłaszać w 3 kategoriach: stworzenia scenariusz lekcji nt. EFS, przygotowanie scenariusza projektu edukacyjnego nt. EFS, przygotowanie scenariusza warsztatu dydaktycznego i metodycznego nt. EFS.

Konkurs przeznaczony jest do nauczycieli i studentów. Prace można wysyłać do 31 października br. Dla autorów najlepszych prac przewidziane są nagrody pieniężne. Nagrodzone prace zostaną także zaprezentowane w publikacji – poradniku z zestawem scenariuszy zajęć o EFS, które w prosty i przystępny sposób przedstawią, czego dotyczy Europejski Fundusz Społeczny.

pobierzdo góry do góry

26.07.2011 r.

Uwaga! Nowa księga wizualizacji znaków PROW-a

Informujemy, że od 20 lipca 2011 r. obowiązuje nowa, poprawiona Księga wizualizacji znaku Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, która dotyczy prawidłowego oznakowania m.in. materiałów informacyjnych, promocyjnych oraz projektów realizowanych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Ponadto informujemy, że w przypadku postępowań (zlecenia druku w prasie, wykonanie materiałów reklamowych, druk broszur, itp.) rozpoczętych przed dniem 20 lipca 2011 r. obowiązują zapisy „Księgi wizualizacji..” z dnia 27 stycznia 2010 r.

Aktualną księgę wizualizacji PROW mogą Państwo pobrać z naszej strony internetowej klikając poniższą ikonę Pobierz.

pobierzdo góry do góry

26.07.2011 r.

Nagroda im. Bp Jana Chrapka. Zgłoś kandydata do nagrody Viventi Caritate.

Biskup Chrapek

VII edycja nagrody Viventi Caritate (Żyjącemu Miłością) ogłoszona została przez kapitułę Funduszu Bp. Jana Chrapka. Fundusz istnieje od grudnia 2011 roku, prowadząc działalność wydawniczą popularyzującą myśl. Bp. Chrapka, organizuje koncerty charytatywne, a także wspiera działalność charytatywną.

Fundusz przyznaje również nagrodę im. Bp. Jana Chrapka – Viventi Caritate (Żyjącemu Miłością), którego główną ideą jest ukazanie postaw ludzki, którzy w heroicznym, codziennym, często cichym trudzie zmieniają rzeczywistość wokół siebie, będąc aktywni na polu działalności charytatywnej, społecznej, kulturalne, wychowawczej, budowania pomostów pomiędzy ludźmi i środowiskami.

Kandydatów do wyróżnień Nagrodą mogą składać instytucje, organizacje pozarządowe, osoby fizyczne. Zgłoszenie musi zawierać informacje o osobie rekomendowanej, określające obszar i kierunki działania; wartości jakimi służy działalność kandydata; opis osiągnięć, zasług i postaw kandydata; ewentualne rekomendacje i wszelkie materiały świadczące o kandydacie. Kandydatów do nagrody należy zgłosić do dnia 23 września, wysyłając pisemne zgłoszenie na adres Funduszu im. Bp. Jana Chrapka, ul. Kościelna 5, 26-604 Radom.

pobierzdo góry do góry

27.07.2011 r.

Szkolenie: Twoja szansa na lepszą przyszłość

Kapitał Ludzki

Trwa nabór na bezpłatne szkolenie organizowane w ramach projektu „Telepraca z perspektywami”, które mają na celu pomoc osobom poszukującym pracy w zdobyciu nowego, atrakcyjnego zawodu – przygotowującego do pracy we wszystkich typach centrów telefonicznych (Call Center) działających na polskim rynku.

Szkolenie skierowane jest do osób bezrobotnych mieszkających w Radomiu, w powiecie radomskim, szydłowieckim, przysuskim. Wszyscy uczestnicy projektu otrzymają dodatkowo stypendium w wysokości 720 zł brutto.

pobierzdo góry do góry

28.07.2011 r.

Wystawa prac Patrycji Ozimkowskiej w Bibliotece Publicznej w Wieniawie.

Patrycja Ozimkowska to młoda malarka mieszkająca w Wieniawie. Jest uczennicą w Zespole Szkół Plastycznych imienia Józefa Branda w Radomiu. Jej twórczość to głównie martwa natura, pejzaże oraz portrety, interesuje się także rysunkiem.

Wystawę jej prac możemy oglądać do końca wakacji w Bibliotece Publicznej w Wieniawie. To nie pierwsza prezentacja w tej placówce, wcześniej odbywa się tutaj wystawa prac Barbary Szubińskiej – warszawskiej malarki, wywodzącej się z gminy Wieniawa.

Patrycja Ozimkowska  Patrycja Ozimkowska  Patrycja Ozimkowska  Patrycja Ozimkowska
pobierzdo góry do góry

29.07.2011 r.

Preferencyjne kredyty dla rolników poszkodowanych w lipcowych nawałnicach.

ARiMR

Huragany i nawałnice, które nawiedziły niektóre rejony Polski zniszczyły wiele upraw, sprzętu rolniczego, a także budynków służących do produkcji rolnej. Rolnicy, którzy ponieśli takie straty mogą zwrócić się do ARiMR o przyznanie pomocy z działania PROW 2007 - 2013 "Przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku wystąpienia klęsk żywiołowych oraz wprowadzenie odpowiednich działań zapobiegawczych", ale także mogą starać się o przyznanie preferencyjnie oprocentowanego kredytu klęskowego na wznowienie produkcji w swoich gospodarstwach.

Do oprocentowania takiego kredytu dopłaca Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Jest on dużo korzystniejszy dla poszkodowanych, niż dostępne kredyty komercyjne. Kredytobiorca płaci bowiem oprocentowanie w wysokości jedynie 0,1% w skali roku, o ile ubezpieczył przynajmniej połowę powierzchni upraw rolnych, z wyłączeniem łąk i pastwisk lub co najmniej 50% liczby zwierząt gospodarskich od co najmniej jednego z ryzyka takich jak susza, grad, deszcz nawalny, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, powódź, huragan, piorun, obsunięcie się ziemi lub lawina. Rolnicy, którzy nie zawarli stosownych umów ubezpieczenia, obecnie płacą oprocentowanie w wysokości 3,85% w skali roku. Resztę należnego oprocentowania pokrywa Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Poszkodowani w wyniku klęski żywiołowej, aby wznowić produkcję w swoich gospodarstwach rolnych czy działach specjalnych produkcji rolnej mogą skorzystać z dwóch linii kredytowych - inwestycyjnej i obrotowej. Kredyt obrotowy można otrzymać na środki do produkcji rolnej np. nawozy, paliwa, czy też zakup inwentarza. Kredyt inwestycyjny natomiast można dostać m.in. na zakup maszyn rolniczych, przywrócenie funkcji użytkowych zniszczonych lub uszkodzonych budynków inwentarskich i innych służących do produkcji.

pobierzdo góry do góry

mapa aktyawnych organizacji pozarzšdowych
sieć
szlak stefana szyllera


więcej: Partnerskie Mazowsze LGDenrd
ksow

więcej: polecane strony


LEADER

NASZE GMINY:

gmina jedlinsk gmina przysucha gmina przytyk gmina wieniawa gmina wolanów gmina zakrzew

Partnerzy / Partners LGD

dziedzictwo i rozwój patrnerzy lgd
ksow patrnerzy lgd
puszcza kozienicka partnerzy lgd
lgd ziemi siedleckiej
MAS Jablunkovsko
partnerzy lgd razem dla radomki
moves partnerzy lgd razem dla radomki
sao radomka
zwiazek gmin radomka