Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki Facebook
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki YouTube
NASZE STRONY
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki
W dolinie Radomki
Innowacyjna Radomka
Panoramy
E-Akademia
Papryka Przytycka
Mazowiecka Sieć

 logotypy finansowanie

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Operacja mająca na celu wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia "Razem dla Radomki" w tym realizacji działań Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" - działanie 19 "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER"
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Planowany wynik operacji: osiągnięcie zaplanowanych z Lokalnej Strategii Rozwoju "Razem dla Radomki" na lata 2016-2023 wskaźników w zakresie rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.

Czcionka:A- A A+
pl
en  
 
german  
 

ankieta
centrum akrtywnosci lokalnej
Ankieta on-going
wydawnictwa

radomka Liczba odwiedzin: 14202205


Stowarzyszenie
Lokalna Grupa Działania
"Razem dla Radomki"

tel/fax: (48) 38 58 996
tel. kom.: +48 572 361 068 zarzad@razemdlaradomki.pl

Newsletter:

Lipiec 201501.07.2015 r.

Nowe wytyczne dotyczące rachunkowości dla organizacji pozarządowych.

Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki

12 czerwca 2015 r. Sejm uchwalił zmiany w ustawie o rachunkowości. Nowelizacja ta proponuje ułatwienia dla małych organizacji, będące próbą odpowiedzi na formułowane przez III sektor apele o uproszczoną księgowość. Ustawa skierowana została do Senatu. Senat ma 30 dni na ustosunkowanie się do propozycji. Jest duże prawdopodobieństwo, że ustawa zostanie podpisana i opublikowana na przełomie lipca i sierpnia 2015 r. Jednak jej przepisy nabiorą znaczenia dopiero od nowego roku.

Uproszczoną księgowość ("uproszczoną ewidencję przychodów i kosztów") będą mogły stosować organizacje, których przychody (z roku poprzedzającego rok zastosowania uproszczonej księgowości) nie przekroczą 100 tys. zł. Ułatwienia nie obejmą organizacji mających status pożytku, a także organizacji prowadzących działalność gospodarczą. Organizacja sama zadecyduje, czy korzystniejsze dla niej są procedury uproszczone, czy te, z którymi NGO mają do czynienia obecnie. O decyzji musi poinformować w pierwszym miesiącu roku swój Urząd Skarbowy.

pobierzdo góry do góry

02.07.2015 r.

Jarmarki Skrzyneckie, słońce, muzyka i dobra zabawa!

 Jarmark Skrzynecki fot. Lokalne Stowarzyszenie Kobiet ze Skrzynna

Impreza zorganizowana przez Wójta Gminy oraz Lokalne Stowarzyszenie Kobiet ze Skrzynna, wzbudziła duże zainteresowanie w środowisku. Od wczesnych godzin przedpołudniowych w niedzielę 28 czerwca trwały prace organizacyjne oraz rozgrywki w piłce siatkowej mężczyzn o puchar Wóta Gminy Wieniawa.

Część artystyczną rozpoczął występ zespołu ludowego Wrzosowianki, następnie w swoim repertuarze zaprezentowało się Lokalne Stowarzyszenie Kobiet ze Skrzynna. Około godziny 15.00, Wójt Gminy przywitał zaproszonych gości i otworzył Jarmarki Skrzyneckie. W trakcie koncertu nagrodzono zwycięzców turnieju o puchar Wójta Gminy, wręczając puchary i medale. Zwyciężyła drużyna PSP z Przysuchy.

pobierzdo góry do góry

02.07.2015 r.

II Piknik Disco Polo w Wieniawie

 Piknik Disco Polo w Wieniawie

Już piątego lipca 2015 r. od godziny 16.00, Park Gminny w Wieniawie zamieni się w amfiteatr, a z głośników popłyną taneczne rytmy. Wraz z Gminnym Centrum Kultury – Gmina Wieniawa organizuje II piknik disco polo, dedykowany wszystkim, którzy lubią dobrą zabawę, bez jakichkolwiek ograniczeń wiekowych.

Na scenie koncertowej zlokalizowanej na muszli w parku nie zabraknie powszechnie znanych i lubianych zespołów, na czele z naszą lokalną gwiazdą, zespołem Casino. Szczegóły na plakatach i u organizatorów.

pobierzdo góry do góry

03.07.2015 r.

Zlot Motocyklowy The Irons Party w Jedlińsku

 Zlot Motocyklowy The Irons Party

Proponujemy Państwu kolejną propozycję spędzenia najbliższego weekendu na terenie naszych gmin. Tym razem zapraszamy nie tylko miłośników jazdy na jednośladach do Jedlińska na Ogólnopolski Zlot Motocyklowy Irons Party. W ramach imprezy przewidziano wiele atrakcji, park maszyn, konkursy dla odważnych, pokazy jazdy ekstremalnych oraz koncerty legend polskiej sceny rocka: Róże Europy i Kobranocka.

pobierzdo góry do góry

03.07.2015 r.

Piękno słowa w Skrzynnie

W Skrzynnie mieszkańcy nie żyją tylko folklorem i kulturą ludową propagowaną przez Lokalne Stowarzyszenie Kobiet ze Skrzynna. Organizują również spotkania ze sztuką, w tym wieczory muzyczno poetyckie. Pierwsza tego typu inicjatywa zorganizowana została przez Piotra Porczyńskiego – Radnego Gminy Wieniawa, Stowarzyszenie Kobiet ze Skrzynna oraz Panią Agnieszkę Chylicką-Wolańską – pełnomocnika ds. promocji Stowarzyszenia Viribus Unitis pod nazwą „Budujemy Kulturę Integracją”.

Koncert poezji był wspaniałym przykładem, jak bardzo żywe słowo wplecione w muzykę jest doznaniem przeżyć, wzruszeń. W pięknej scenerii w budynku po byłej szkole w Skrzynnie w środowisku wspaniałej publiczności., .szły słowa wierszy Grupy Poetyckiej Eliksir z Radomia. Po każdej części cudownym głosem, śpiewała Pani Katarzyna Bochyńska Wojdył (sopran) ,której towarzyszył grą na pianinie Pan Karol Sionek.

pobierzdo góry do góry

06.07.2015 r.

Konsultacje projektu rozporządzenia Wdrażanie LSR

Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki

Przedstawiamy projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach poddziałania "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 wraz z uzasadnieniem i oceną skutków regulacji (OSR).

Zwracamy się z uprzejmą prośba o przedstawienie stanowiska w zakresie ww. projektu.

pobierzdo góry do góry

07.07.2015 r.

Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie funkcjonowania KSOW.

Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki

Przedstawiamy projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie funkcjonowania krajowej sieci obszarów wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Zachęcamy Państwa o przedstawienie stanowiska do projektu w terminie do 10 lipca 2015 roku.

pobierzdo góry do góry

07.07.2015 r.

Nabór wniosków w VIII edycji konkursu grantowego „Na dobry początek!”

Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki

Fundacja BGK zaprasza do składania wniosków w VIII edycji konkursu grantowego "Na dobry początek!". Celem programu jest podnoszenie jakości edukacji i wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci wiejskich i z małych miejscowości. Dofinansowanie projektów w wysokości od 3 do 10 tys. zł można przeznaczyć na przygotowanie i prowadzenie zajęć dla dzieci, zakup pomocy dydaktycznych, zakup sprzętu lub wyposażenia, porady specjalistyczne dla dzieci i warsztaty dla rodziców.

pobierzdo góry do góry

08.07.2015 r.

Tylko do 10 lipca można składać w ARiMR wnioski o przyznanie płatności obszarowych

ARIMR

Kto nie zdążył złożyć wniosku o przyznanie płatności obszarowych do 15 czerwca, będzie mógł to zrobić jeszcze do 10 lipca, ale wówczas należne dopłaty będą pomniejszone o 1% za każdy roboczy dzień opóźnienia. Wnioski i uzupełnienia złożone po 10 lipca nie będą rozpatrywane.

Wnioski o przyznanie płatności obszarowych można składać za pośrednictwem Internetu, poczty, a także osobiście w biurach powiatowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Szczególnie zachęcamy do skorzystania przy ubieganiu się o takie płatności z unowocześnionej internetowej aplikacji e-wniosek, która została zamieszczona na portalu ARiMR.

pobierzdo góry do góry

09.07.2015 r.

62 numer Biuletynu Informacyjnego Razem dla Radomki. Zachęcamy do lektury

Biuletyn LGD Razem dla Radomki

Serdecznie zachęcamy Państwa do lektury lipcowego numeru naszego wydawnictwa, które przedstawia najważniejsze informacje dotyczące działań realizowanych przez nasze Stowarzyszenie, jak również inicjatywy realizowane przez nasze instytucje partnerskie, samorządy, przedsiębiorców oraz osoby prywatne.

Informator rozpoczynamy od zachęcenia młodych ludzi do odbywania bezpłatnych praktyk w naszym Biurze. Mają oni okazję poznać prace stowarzyszenia, zdobyć praktyczną wiedzę i umiejętności w zakresie pozyskiwania środków unijnych, rozwijać umiejętności komunikacyjne współtworząc nasze strony internetowe i materiały informacyjne. Przedstawiamy relacje z bardzo istotnych dla naszych Partnerów wydarzeń - 25lecia Piekarni Wacyn, Wianków w Wieniawie, Dni Kolbergowskich w Przysusze, spotkania muzyczno - poetyckiego jakie zostało zorganizowane w Skrzynnie. Prezentujemy laureatów konkursu na najlepsze produkty lokalne wytwarzane na naszym obszarze działania, a także laureatów nagrody Obywatelskiego Gran Prix jakie od bieżącego roku Nasze Stowarzyszenie przyznaje aktywnym organizacjom pozarządowym.

pobierzdo góry do góry

09.07.2015 r.

Agrafka Agory 2015/2016 - ruszył nabór wniosków o dofinansowanie programów stypendialnych

Agrafka Agory

?Agrafka Agory? to partnerski Program Fundacji Agory i Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce. W ramach ośmiu edycji Programu do tej pory przyznano prawie 130 dotacji na realizację lokalnych programów stypendialnych, na łączną kwotę ponad miliona złotych. Główne cele Programu to wyrównywanie szans edukacyjnych oraz motywowanie studentów do dalszego rozwoju i pracy, a także popularyzacja idei stypendiów edukacyjnych w Polsce.

pobierzdo góry do góry

10.07.2015 r.

Informacja o zmianie SZOOP PO WER 2014-2020

UE

2 lipca 2015 r. minister Paweł Orłowski podpisał zmieniony Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (SZOOP PO WER), a zmieniona treść dokumentu jest stosowana od tego dnia.

pobierzdo góry do góry

10.07.2015 r.

Konkurs kulinarny o laury Lokalnej Grupy Działania „Razem dla Radomki” na najlepszą potrawę lokalna przygotowaną z papryki

Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki

Lokalna Grupa Działania „Razem dla Radomki” (LGD) z siedzibą w Radomiu zaprasza osoby prywatne, gospodarstwa agroturystyczne, lokale gastronomiczne, przedsiębiorców, organizacje zrzeszające osoby fizyczne, lokalne stowarzyszenia lub grupy nieformalne (np. Koła Gospodyń Wiejskich) oraz szkoły z klasami o profilu gastronomicznym, do udziału w konkursie kulinarnym o laury Lokalnej Grupy Działania „Razem dla Radomki” na najlepszą potrawę lokalna przygotowaną z papryki.

pobierzdo góry do góry

13.07.2015 r.

IX Spotkanie z Folklorem im Stanisława Stępniaka

Serdecznie zapraszamy na IX Spotkanie z Folklorem im. Stanisława Stępniaka, które odbędzie się w Gminnym Centrum Kultury w Wieniawie 19.07.2015 roku.

pobierzdo góry do góry

15.07.2015 r.

Ogólnopolski Turniej Muzyków Prawdziwych

Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki

W imieniu organizatora, Filharmonii im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie, mamy zaszczyt poinformować, że trwa rekrutacja do ogólnopolskiego Turnieju Muzyków Prawdziwych, którego pierwsza edycja odbędzie się w dniach 4-6 września.

pobierzdo góry do góry

30.07.2015 r.

Praktyki w Biurze LGD Razem dla Radomki

Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki

Jeśli chciałbyś zdobyć doświadczenie z zakresu tematyki związanej z funduszami unijnymi, poznać specyfikę pracy w III sektorze oraz pozyskać cenne doświadczenie przydatne do rozwoju kariery zawodowej, to jest to oferta skierowana dla Ciebie.

pobierzdo góry do góry

15.07.2015 r.

Biesiada Ziemniaka Brudnowskiego

Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki

Koło Kobiet znad Zalewu serdecznie zaprasza na Biesiadę promującą Ziemniaka Brudnowskiego jako Produkt Regionalny, która odbędzie się dnia 25 lipca o godzinie 17.00 w budynku po byłej szkole w Brudnowie.

pobierzdo góry do góry

16.07.2015 r.

26 lipca ostatnim dniem zgłoszeń do konkursu „Tu mieszkam, tu zmieniam”

To już II edycja ogólnopolskiego konkursu skierowanego do społeczności lokalnych, organizowanego przez Bank Zachodni WBK. Na przesyłanie wniosków pozostało niespełna dwa tygodnie.

Warto wziąć udział w konkursie, ponieważ wysokość dofinansowania projektów wyniesie od 4 tys. do 10 tys. złotych. Łączna wartość przeznaczonych na ten cel środków to 1,5 mln zł. Propozycje projektów należy składać do 26 lipca 2015 roku poprzez specjalną aplikację na stronie www.bzwbk.pl/tumieszkamtuzmieniam

pobierzdo góry do góry

20.07.2015 r.

Zalew w Jagodnym już otwarty

W minioną środę -15 lipca 2015 r. odbyła się uroczystość przekazania do użytku kolejnej istotnej inwestycji zrealizowanej na terenie Gminy Przytyk. Na otwarcie zbiornika Jagodno- bo o nim mowa- przybyli przedstawiciele władz województwa mazowieckiego, Urzędu Marszałkowskiego, samorządowcy a także mieszkańcy okolicznych miejscowości.

pobierzdo góry do góry

21.07.2015 r.

Konkurs z zakresu: Upowszechnianie sportu różnych grup społecznych - dodatkowy nabór

Ministerstwo Sportu i Turystyki

Minister Sportu i Turystyki ogłosił dodatkowy nabór ofert w konkursie na dofinansowanie zadań z zakresu upowszechniania sportu różnych grup społecznych i środowiskowych. Oferty można składać do 4 sierpnia 2015.

pobierzdo góry do góry

21.07.2015 r.

Przedstawiamy projekty zrealizowane ze środków LGD „Razem dla Radomki”: Agroturystyka w Sabacie (gmina Wolanów)

Agroturystyka - Sabat

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Razem dla Radomki” w okresie lat 2009-2015 r. realizowała działania związane z aktywizacją i rozwojem obszarów wiejskich sześciu gmin położonych na terenie południowego Mazowsza. To dla tych gmin: Jedlińska, Przytyka, Przysuchy, Wieniawy, Wolanowa i Zakrzewa pozyskaliśmy blisko 12 milionów złotych, dzięki którym udało się zrealizować inicjatywy o wartości wynoszącej ok. 18 milionów złotych. Środki finansowe otrzymane ze strony Unii Europejskiej w ramach Osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich pozwoliły nam na wybór 106 projektów zrealizowanych przez przedsiębiorców, rolników, organizacje pozarządowe, instytucje kultury, samorządy czy osoby prywatne w zakresie działań „Odnowy i Rozwoju Wsi”, „Tworzenia i rozwoju mikroprzedsiębiorstw”, „Różnicowania w kierunku działalności nierolniczej”, a także „Małych Projektów”. W cyklu najbliższych artykułów postaramy się przedstawić Państwu wybrane projekty zrealizowane przez naszych Beneficjentów. Dziś prezentujemy operację polegającą na utworzeniu działalności agroturystycznej w Sabacie (gmina Wolanów).

pobierzdo góry do góry

22.07.2015 r.

XVI Edycja Konkursu - Nagroda Marszałka Województwa Mazowieckiego

Samorząd Województwa Mazowieckiego już po raz 16 organizuje konkurs Nagroda Marszałka Województwa Mazowieckiego, pragnąc nagrodzić wybitnych mieszkańców naszego regionu za szczególne zasługi w zakresie promocji województwa mazowieckiego w kraju i na świecie w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury. To uhonorowanie pracy i talentu ludzi niepospolitych, którzy z potrzeby serca intensywnie działają na rzecz wspólnoty mazowieckiej. Zapraszamy zatem do zgłaszania kandydatów. Nabór wniosków przewidziany jest do 28 sierpnia br. Spośród nominowanych przez uprawnione podmioty, Kapituła wyłoni 10. laureatów, którzy podczas uroczystej gali otrzymają pamiątkową statuetkę oraz nagrodę pieniężną w wysokości 10 000 zł.

pobierzdo góry do góry

23.07.2015 r.

Beach Ball Klinkier Przysucha – Eliminacje Mistrzostw Polski w Siatkówce Plażowej Mężczyzn – 31.07-02.08.2015 r.

 Beach Ball Klinkier Przysucha – Eliminacje Mistrzostw Polski w Siatkówce Plażowej Mężczyzn

Już po raz drugi w dniach 31.07 - 02.08.2015 odbędą się eliminacje Mistrzostw Polski w Siatkówce Plażowej Mężczyzn, w tym roku występujących pod nazwą Beach Ball Klinkier Przysucha 2015. Największe gwiazdy siatkówki plażowej oraz halowej będzie można oglądać nad Zalewem Topornia. Na wydarzenie zapraszają organizatorzy: Młodzieżowa Akademia Piłki Siatkowej w Przysusze oraz Burmistrz Gminy i Miasta Przysucha – Tadeusz Tomasik.

pobierzdo góry do góry

22.07.2015 r.

Domaniów Sauna i Spa - nowy obiekt wypoczynkowy nad Zalewem w Domaniowie

 Domaniów Sauna i Spa

Malowniczo położony Zalew w Domaniowie przyciąga od kilku lat coraz większą ilość turystów, którzy mogą tutaj znaleźć odpowiednie miejsce na wypoczynek. Noclegi Domaniów Sauna i Spa to nowy obiekt który gwarantuje nam ciszę i spokój. Możemy w nim skorzystać z nowoczesnych apartamentów znajdujących się w Wólce Domaniowskiej 44, położonych nad samym Zalewem w Domaniowie.

pobierzdo góry do góry

23.07.2015 r.

E-wolontariat - uspołeczniony Internet. Zapraszamy do współpracy z LGD Razem dla Radomki.

E-wolontariat

E-wolontariatem, czyli wirtualnym wolontariatem określamy rodzaj wolontariatu, polegający na wykonywaniu zadań w całości lub częściowo poza organizacją z wykorzystaniem komputera i Internetu bądź też korzystając z innych urządzeń podłączonych do Internetu. To co różni e- wolontariat od telepracy to wykonywanie czynności zleconych przez sieciowych wolontariuszy pracują na rzecz organizacji non-profit, szkół, w ramach programów rządowych lub dla podmiotów pożytku publicznego. Sieciowi wolontariusze nie otrzymują wynagrodzenia od firm nastawionych na zysk, lecz pracują na rzecz organizacji non-profit, szkół czy innych instytucji realizujących często oddolne inicjatywy.

Misją działania Lokalnej Grupy Działania „Razem dla Radomki” jest realizacja inicjatyw na rzecz rozwoju obszarów wiejskich, aktywizacja społeczeństwa, promocja kultury, turystyki, przedsiębiorczości. Realizujemy działania, które przyczyniają się do wzrostu atrakcyjności i rozwoju gospodarczego całego obszaru LGD poprzez aktywizację społeczeństwa i wykorzystanie unikalnych walorów przyrodniczych, kulturowych i historycznych obszaru. W swoich działaniach stawiamy na innowacyjność i efektywność, stale wykorzystując nowe media, a przede wszystkim Internet, jako główny komunikator z naszymi odbiorcami. Poprzez 4 lata udało nam się stworzyć portale internetowe, które miesięcznie odwiedza ponad 70 tysięcy osób. Dlatego, w związku z prężnym rozwojem poszukujemy osób, które zechciałyby podjąć z nami współpracę, zdobyć wiedzę z zakresu funduszy unijnych, przygotowywania wniosków, grantów, ale również działań związanych z kreacją przestrzeni kultury, kreacją działań w Internecie.

pobierzdo góry do góry

24.07.2015 r.

Bezpłatne badania mammograficzne w Przytyku. 27 lipca.

Badania mammograficzne

Zapraszamy Panie z wieku 40-75 lat - mieszkanki gminy Przytyk na bezpłatne badania mammograficzne, które odbędą się 27 lipca w Przytyku przy Ośrodku Zdrowia ul. Kościelna 15, Podgajek.

pobierzdo góry do góry

24.07.2015 r.

Zapraszamy na Ogólnopolskie Targi Papryki w Przytyku. 16.08.2015 r.

 Ogólnopolskie Targi Papryki 2015 w Przytyku

Zapraszamy 16 sierpnia na Ogólnopolskie Targi Papryki do Przytyka. Jest to wydarzenie organizowane od 1999 roku z inicjatywy Wójta gminy Przytyk, Starosty Powiatu Radomskiego oraz Prezesa Radomskiej Giełdy Rolnej. Impreza stanowi formę promocji przednich odmian papryki, na które popyt stale wzrasta. Z roku na rok, uczestniczą w nim tysiące mieszkańców gminy Przytyk i okolicznych miejscowości, a także coraz liczniejsze grono gości z poza regionu.

pobierzdo góry do góry

27.07.2015 r.

Rusza III edycja konkursu grantowego Fundacji Tesco Dzieciom Pracownia Talentów

Już po raz trzeci ruszył konkurs grantowy „Pracownia Talentów” Fundacji Tesco Dzieciom Fundacja Tesco Dzieciom zaprasza organizacje pozarządowe do udziału w konkursie grantowym! Pula nagród – 250 tys. zł zostanie przeznaczona na dofinansowanie projektów w obszarze edukacji dzieci i młodzieży.

pobierzdo góry do góry

27.07.2015 r.

Relacja z Pikniku Rodzinnego w Pogroszynie, zorganizowanego przez Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Pogroszyn.

 Piknik Rodzinny w Pogroszynie

W sobotę 18 lipca 2015 r. na terenie byłej Szkoły Podstawowej w Pogroszynie odbył się PIKNIK RODZINNY – POGROSZYN 2015 . Piknik został zorganizowany przez Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Pogroszyn – nową organizację tworzoną przez aktywnych mieszkańców Pogroszyna, która uzyskała wpis do Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 25 czerwca 2015 r.

pobierzdo góry do góry

28.07.2015 r.

Piknik integracyjny w Jedlińsku podsumowujący projekt „Razem aktywnie i kreatywnie w wakacje”.

Stowarzyszenie Społeczno – Kulturalne „Rak” wraz z grupą nieformalną tworzoną przez mieszkańców gminy Jedlińsk zaprasza 2 sierpnia 2015 r. na godzinę 15.00 na piknik stanowiący podsumowanie projektu „Razem aktywnie i kreatywnie w wakacje” realizowany w ramach funduszy programu grantowego Fundusz Inicjatyw Obywatelskim – Mazowsze Lokalnie.

pobierzdo góry do góry

28.07.2015 r.

Ogólnopolskie zawody modeli latających na lotnisku Piastów

W dniach 1 i 2 sierpnia na lotnisku Piastów Aeroklubu Radomskiego, w ramach Pucharu Polski, zostaną rozegrane II Ogólnopolskie Zawody Modeli Latających na Uwięzi w kategorii F2B. Głównym organizatorem zawodów jest Aeroklub Radomski oraz jego Sekcja Modelarska. Rywalizacja będzie toczyć się o Puchary ufundowane przez Wójta Gminy Jedlińsk. Udział w zawodach potwierdziło już kilkunastu zawodników z całej Polski.

pobierzdo góry do góry

29.07.2015 r.

Bezpłatne badania mammograficzne w Jedlińsku, Wolanowie i Zakrzewie

Badania mammograficzne

Zapraszamy Panie z wieku 40-75 lat - mieszkanki gmin Jedlińsk, Wolanów i Zakrzew na bezpłatne badania mammograficzne, które odbędą się w dniach 4 sierpnia w Jedlińsku (budynek OSP), 5 sierpnia w Wolanowie (Urząd Gminy), 10 sierpnia w Zakrzewie (Publiczne Gimnazjum).

Bezpłatna mammografia dla pań w wieku 50 – 69 lat: badanie w ramach Populacyjnego Programu Wczesnego Wykrywania Raka Piersi jest bezpłatne, refundowane kobietom co 2 lata przez Narodowy Fundusz Zdrowia (lub co 12 miesięcy dla kobiet, które w ramach realizacji Programu otrzymały odpowiednie pisemne wskazanie). Nie jest wymagane skierowanie lekarskie.

pobierzdo góry do góry

29.07.2015 r.

Konkurs kulinarny Lokalnej Grupy Działania Razem dla Radomki na najlepszą potrawę przygotowaną z papryki

Lokalna Grupa Działania „Razem dla Radomki” zaprasza osoby prywatne, gospodarstwa agroturystyczne, lokale gastronomiczne, przedsiębiorców, organizacje zrzeszające osoby fizyczne, lokalne stowarzyszenia lub grupy nieformalne (np. Koła Gospodyń Wiejskich) oraz szkoły z klasami o profilu gastronomicznym, do udziału w trzeciej edycji konkursu kulinarnym o laury Lokalnej Grupy Działania „Razem dla Radomki” na najlepszą potrawę lokalną przygotowaną z papryki.

W konkursie mogą wziąć udział podmioty, których terenem zamieszkania i/lub działania to powiaty: radomski, przysuski, szydłowiecki, zwoleński, białobrzeski, miasto Radom, Szydłowiec, Zwoleń, Białobrzegi.

pobierzdo góry do góry

29.07.2015 r.

O mowie ciała - rozmowa z Dianą Nowek w Programie Pytanie na Śniadanie w TVP

Diana Nowek w Programie Pytanie na Śniadanie

Z obserwacji, twarzy, emocji, mowy ciała sylwetki, napięcia w ciele, a także z preferencji ubioru możemy dowiedzieć się dużo o drugiej osobie, o jej życiu. O mowie ciała mówi nam psychologia wyglądu którą zajmuje się Diana Nowek, członek Stowarzyszenia „Razem dla Radomki”, która więcej informacji na ten temat przekazała nam w popularnym programie telewizyjnym Pytanie na Śniadanie w TVP.

pobierzdo góry do góry

31.07.2015 r.

Beach Ball Klinkier Przysucha. Zapraszamy na rozpoczynające się dziś Eliminacje Mistrzostw Polski w Siatkówce Plażowej Mężczyzn.

 Beach Ball Klinkier Przysucha – Eliminacje Mistrzostw Polski w Siatkówce Plażowej Mężczyzn

W dniach 31.07 - 02.08.2015 odbędą się eliminacje Mistrzostw Polski w Siatkówce Plażowej Mężczyzn, w tym roku występujących pod nazwą Beach Ball Klinkier Przysucha 2015. Największe gwiazdy siatkówki plażowej oraz halowej będzie można oglądać nad Zalewem Topornia. Na wydarzenie zapraszają organizatorzy: Młodzieżowa Akademia Piłki Siatkowej w Przysusze oraz Burmistrz Gminy i Miasta Przysucha – Tadeusz Tomasik.

pobierzdo góry do góry

31.07.2015 r.

Hotel i Restauracja Ostoja w Gminie Wieniawa

 Hotel i Restauracja Ostoja w Gminie Wieniawa

Serdecznie zapraszamy Państwa do zapoznania się z ofertą nowego obiektu hotelarsko-gastronomicznego. Restauracja Ostoja położona jest w malowniczym klimacie gminy Wieniawa, zaledwie 25km od Radomia w kierunku Piotrkowa Trybunalskiego, w miejscowości Zawady. To miejsce, w którym udało się połączyć zabawę z odpoczynkiem na świeżym powietrzu. Specjalnością jest kompleksowa organizacja wszelkiego rodzaju imprez, od chrzcin, komunii, wesel po konsolacje, szkolenia i konferencje oraz spotkania biznesowe. Goście mogą skorzystać z nowoczesnej bazy hotelowej.

pobierzdo góry do góry

mapa aktyawnych organizacji pozarzšdowych
sieć
szlak stefana szyllera


więcej: Partnerskie Mazowsze LGDenrd
ksow

więcej: polecane strony


LEADER

NASZE GMINY:

gmina jedlinsk gmina przysucha gmina przytyk gmina wieniawa gmina wolanów gmina zakrzew

Partnerzy / Partners LGD

dziedzictwo i rozwój patrnerzy lgd
ksow patrnerzy lgd
puszcza kozienicka partnerzy lgd
lgd ziemi siedleckiej
MAS Jablunkovsko
partnerzy lgd razem dla radomki
moves partnerzy lgd razem dla radomki
sao radomka
zwiazek gmin radomka