Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki Facebook
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki YouTube
NASZE STRONY
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki
W dolinie Radomki
Innowacyjna Radomka
Panoramy
E-Akademia
Papryka Przytycka
Mazowiecka Sieć

 logotypy finansowanie

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Operacja mająca na celu wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia "Razem dla Radomki" w tym realizacji działań Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" - działanie 19 "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER"
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Planowany wynik operacji: osiągnięcie zaplanowanych z Lokalnej Strategii Rozwoju "Razem dla Radomki" na lata 2016-2023 wskaźników w zakresie rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.

Czcionka:A- A A+
pl
en  
 
german  
 

ankieta
centrum akrtywnosci lokalnej
Ankieta on-going
wydawnictwa

radomka Liczba odwiedzin: 14202487


Stowarzyszenie
Lokalna Grupa Działania
"Razem dla Radomki"

tel/fax: (48) 38 58 996
tel. kom.: +48 572 361 068 zarzad@razemdlaradomki.pl

Newsletter:

Lipiec 201601.07.2016 r.

73 numer Biuletynu Informacyjnego LGD Razem dla Radomki

Biuletyn LGD Razem dla Radomki

Zapraszamy do lektury 73 numeru naszego Biuletynu Informacyjnego, w którym prezentujemy najciekawsze inicjatywy realizowane przez nasze Stowarzyszenie Lokalną Grupę Działania „Razem dla Radomki” oraz przez naszych partnerów, instytucje z terenu gmin tworzących naszą LGD.

W aktualnym numerze znajdziecie informacje o przyjęciu naszego Stowarzyszenia do Polskiej Sieci LGD, informację o udziale LGD i producentów z naszego terenu w Gali Agroligi, zorganizowanej w ogrodach Pałacu Prezydenckiego a także o ogłoszonym konkursie na najlepsze dania z papryki, w którym do wydania są atrakcyjne nagrody.

pobierzdo góry do góry

01.06.2016 r.

Bieniędzice zapraszają na muzyczne TYNDY – RYNDY

10 lipca w Bieniędzicach odbędzie się jedna z najciekawszych imprez muzycznych, związanych z promocją wiejskiej muzyki ludowej. Na jarmarku ludowym – który w tegorocznej edycji tego wydarzenia przyjął nazwę „Tyndy Ryndy” zaprezentują się liczne zespoły i kapele ludowe. Nie zabraknie oczywiście gospodarzy wydarzenia czyli Zespołu Śpiewaczego Bieniędzice która do tańca i zabawy zaprosi wspólnie z Kapelą Czesława Golińskiego.

Na wydarzeniu zaprezentują się również Zespół Pieśni i Tańca Wolanianki, Kapela Babska Rzeczpospolita z Klwowa. Przygotowane zostaną zabawy dla dzieci i dorosłych, degustacja tradycyjnych potraw, stoiska wystawiennicze.

pobierzdo góry do góry

04.07.2016 r.

Zapytanie ofertowe - Szkoleniowiec w projekcie "Skuteczne NGOsy..."

Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki

W zawiązku z realizacją zadania publicznego "Skuteczne NGOsy - rozwój wiejskich organizacji pozarządowych" dofinansowanego z środków Województwa Mazowieckiego w ramach otwartego konkursu ofert: "Wzmacnianie potencjału mazowieckich organizacji pozarządowych oraz budowanie postaw aktywności obywatelskiej (w tym projekty z zakresu działań informacyjno-doradczych, tworzenia sieci (porozumień) organizacji pozarządowych, rozwój i promocja wolontariatu, rozwój i promocja filantropii indywidualnej, poradnictwo obywatelskie i inne)" Stowarzyszenie "Razem dla Radomki" Lokalna Grupa Działania poszukuje:

Szkoleniowców do prowadzenia zajęć w trybie b-learningu"

pobierzdo góry do góry

04.07.2016 r.

Zapytanie ofertowe - Doradcy w projekcie "Skuteczne NGOsy..."

Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki

W zawiązku z realizacją zadania publicznego "Skuteczne NGOsy - rozwój wiejskich organizacji pozarządowych" dofinansowanego z środków Województwa Mazowieckiego w ramach otwartego konkursu ofert: "Wzmacnianie potencjału mazowieckich organizacji pozarządowych oraz budowanie postaw aktywności obywatelskiej (w tym projekty z zakresu działań informacyjno-doradczych, tworzenia sieci (porozumień) organizacji pozarządowych, rozwój i promocja wolontariatu, rozwój i promocja filantropii indywidualnej, poradnictwo obywatelskie i inne)" stowarzyszenie "Razem dla Radomki" Lokalna Grupa Działania poszukuje:

Doradców do prowadzenia usług mobilnego doradztwo dla organizacji pozarządowych"

pobierzdo góry do góry

05.07.2016 r.

Jeszcze tylko do 11 lipca można składać wnioski o przyznanie płatności bezpośrednich za 2016 r.

”

Rolnicy, którzy złożyli do 15 czerwca wnioski o przyznanie dopłat bezpośrednich za 2016 r. mogą liczyć na otrzymanie ich w pełnej wysokości. Kto nie zdążył zrobić tego w tym terminie ma jeszcze szansę na dostarczenie swojego wniosku do ARiMR do 11 lipca. Z tym, że za każdy roboczy dzień opóźnienia należne rolnikowi dopłaty będą pomniejszane o 1%.

pobierzdo góry do góry

06.07.2016 r.

VIII edycja Konkursu Innowator Mazowsza

 VIII edycja Konkursu Innowator Mazowsza

Samorząd Województwa Mazowieckiego z wielką przyjemnością ogłosić VIII edycję Konkursu Innowator Mazowsza z nagrodami dla ludzi nauki i firm o nowatorskim podejściu do gospodarki, którzy zmieniają oblicze mazowieckiej gospodarki.

Zapraszamy młodych naukowców i przedsiębiorców z województwa mazowieckiego, którzy mogą pochwalić się innowacyjnymi produktami bądź rozwiązaniami technologicznymi i wezmą udział w rywalizacji o nagrody ufundowane przez Samorząd Województwa Mazowieckiego i Partnerów Konkursu.

pobierzdo góry do góry

06.07.2016 r.

Tylko do 11 lipca można składać sprawozdanie do Urzędu Skarbowego.

Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki

11 lipca to w 2016 roku ostateczny termin przesłania do urzędu skarbowego sprawozdania finansowego, co jest obowiązkiem wszystkich zarejestrowanych stowarzyszeń i fundacji. Organizacje pozarządowe, które w wymaganym terminie nie złożą sprawozdania finansowego do urzędu skarbowego, mogą zostać ukarane grzywną za wykroczenie skarbowe.

Ściśle rzecz biorąc, organizacje mają 10 dni – od daty zatwierdzenia sprawozdania – na przesłanie sprawozdania finansowego do swojego urzędu skarbowego. Jeśli sprawozdanie finansowe było zatwierdzone w ostatnim możliwym dniu, czyli 30 czerwca (licząc sześć miesięcy od dnia bilansowego 31 grudnia), to termin wysłania sprawozdania do urzędu skarbowego mija 10 lipca.

pobierzdo góry do góry

07.07.2016 r.

TYNDY RYNDY – zaproszenie na Jarmark Ludowy do Bieniędzic i rozmowa z przedstawicielami Stowarzyszenia Inicjatyw Kulturalnych na Ludową Nutę.

Bieniędzice – to jedna z aktywniejszym miejscowości znajdujących się na obszarze gmin tworzących Stowarzyszenie „Razem dla Radomki”. Znana jest nie tylko z silnego przywiązania do tradycji ludowych, ale również z realizacji wielu ciekawych projektów, potrafiących włączyć w ich realizację szerokie grono mieszkańców. Od 2016 roku na obszarze tym działa nowe Stowarzyszenie Inicjatyw Kulturalnych na Ludową Nutę, dlatego zapraszamy Państwa do lektury krótkiej rozmowy z przedstawicielami tej organizacji – Panem Krzysztofem Mazurkiewiczem – Prezesem oraz Panem Marcinem Ciężkowskim – Wiceprezesem Stowarzyszenia. Jednocześnie zapraszamy Państwa w najbliższą niedzielę do Bieniędzic na Jarmark Ludowy Tyndy Ryndy!

pobierzdo góry do góry

11.07.2016 r.

Zapraszamy na X Spotkania z Folklorem w Wieniawie.

Już w najbliższą niedzielę, tj. 17 lipca br. w muszli koncertowej przy GOK- u w Wieniawie odbędą się X Spotkania z Folklorem im. Stanisława Stępniaka. Na tej niezwykłej imprezie zagoszczą kapele i zespoły śpiewacze, które będą rywalizowały o tytuł najlepszych. Festiwal co roku przyciąga coraz większą liczbę osób, które chcą mierzyć się w zmaganiach folkloru.

W jubileuszowej edycji rekordowa liczba uczestników zgłosiła się do walki o laur aż w czterech kategoriach: kapele ludowe, soliści instrumentaliści, zespoły śpiewacze, soliści śpiewacy.

pobierzdo góry do góry

12.07.2016 r.

Konkurs: Polska Wieś - Dziedzictwo i Przyszłość.

Polska wieś i rolnictwo są istotną częścią naszej tożsamości. Szczególną ich wartością jest dziedzictwo kulturowe, na które składają się dorobek materialny i duchowy poprzednich pokoleń oraz dorobek naszych czasów. Dziedzictwo polskiej wsi to nie tylko architektura, sztuka, ale także tradycyjne obrzędy, zwyczaje oraz formy gospodarowania (sposoby uprawy, tradycyjne gatunki hodowanych zwierząt i uprawianych roślin). Niewiele z tych elementów przetrwało i zachowało się dla przyszłych pokoleń. Dlatego tak ważne są działania, których celem jest ochrona spuścizny po naszych przodkach.

pobierzdo góry do góry

13.07.2016 r.

Oferta pracy: Specjalista ds. koordynowania projektów w Biurze LGD Razem dla Radomki

Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki

Zarząd Lokalnej Grupy Działania „Razem dla Radomki” ogłasza nabór na stanowisko: Specjalista do koordynowania projektów w Biurze Lokalnej Grupy Działania "Razem dla Radomki" mieszczącym się w Radomiu przy ul. Wernera 9/11. Forma zatrudnienia - umowa o pracę na pełen etat.

pobierzdo góry do góry

14.07.2016 r.

Aktualizacja Harmonogramu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

”

Szanowni Państwo, informujemy, iż Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi dokonało aktualizacji harmonogramu planowanych naborów wniosków w ramach PROW 2014-2020. W załączeniu znajduje się zatwierdzony przez Pana Ryszarda Zarudzkiego Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi harmonogram planowanych naborów wniosków w ramach PROW 2014-2020 do 30.06.2017 r.

pobierzdo góry do góry

18.07.2016 r.

Nowelizacja ustawy o spółdzielniach socjalnych - zapraszamy do przesyłania propozycji zmian

Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki

W dniu 27 kwietnia 2016 r. minęło 10 lat od wprowadzenia ustawy o spółdzielniach socjalnych, która reguluje zasady tworzenia oraz funkcjonowania spółdzielni socjalnych. Przez lata obowiązywania i stosowania przepisów ustawy, zaobserwować można rosnące zainteresowanie prowadzeniem działalności gospodarczej i społecznej w formie spółdzielni socjalnej oraz konsekwentny wzrost liczby podmiotów działających w tej formule. Praktyka stosowania ustawy i wynikające z niej doświadczenia przyniosły jej trzykrotną nowelizację.

pobierzdo góry do góry

19.07.2016 r.

II Ogólnopolski Turniej Muzyków Prawdziwych

Na prośbę Filharmonii Szczecińskiej im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie informujemy, że trwa rekrutacja do drugiej edycji Ogólnopolskiego Turnieju Muzyków Prawdziwych, który odbędzie się 1–4 września br. w Szczecinie. Udział w przedsięwzięciu mogą wziąć zarówno profesjonaliści, jak i amatorzy wykonujący tradycyjną muzykę ludową oraz twórcy inspirujący się tradycyjną kulturą muzyczną.

pobierzdo góry do góry

20.07.2016 r.

Jubileuszowe Spotkania z Folklorem im. Stanisława Stępniaka w Wieniawie.

 Jubileuszowe Spotkania z Folklorem im. Stanisława Stępniaka w Wieniawie

W ubiegłą niedzielę 17 lipca 2016 r. w Gminnym Centrum Kultury w Wieniawie odbyły się jubileuszowe X Spotkania z Folklorem im. Stanisława Stępniaka. W parku w muszli koncertowej wystąpiła rekordowa liczba uczestników. Wystąpiło 16 kapel, 5 solistów instrumentalistów, 23 zespoły śpiewacze i 11 solistów śpiewaków. Imprezie towarzyszyły pokazy rękodzieła ludowego lokalnych artystów, można było posmakować regionalnych potraw przygotowanych przez Panie ze Stowarzyszeń działających na terenie gminy Wieniawa. Na okoliczność Jubileuszu została wydana płyta z nagraniami utworów Stanisława Stępniaka niezwykle uzdolnionego muzyka ludowego.

pobierzdo góry do góry

21.07.2016 r.

Będą dotacje z LGD. Zapraszamy do lektury rozmowy z Prezesem LGD Razem dla Radomki Cezarym Adamem Nowek, opublikowaną w ostatnim numerze Informatora Przysuchy.

17 maja br. podpisał pan umowę ramową z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego Adamem Struzikiem. Co to oznacza dla członków Lokalnej Grupy Działania „Razem dla Radomki”?

Z umowy tej wynika, że dla obszaru działania Lokalnej Grupy Działania „Razem dla Radomki” zarezerwowane są środki w wysokości około 10 mln złotych. Będą one przekazywane sukcesywnie w ramach konkursów dla beneficjentów, których projekty otrzymają wymaganą ocenę. Środki te kierowane będą do kilku grup. Pierwsza grupa to sfera publiczna, czyli jednostki samorządu terytorialnego, kościoły, związki wyznaniowe. W tym przypadku na dofinansowanie mają szanse inwestycje dotyczące zagospodarowania przestrzeni publicznej. Druga sfera to pomoc dla rolników i przedsiębiorców. Forma tej pomocy jest dwojaka: dla tych, którzy chcą rozpocząć działalność gospodarczą przewidujemy, na drodze konkursu, wsparcie w postaci dotacji w wysokości 50 tys. zł i jest to pomoc bezzwrotna przez okres minimum dwóch lat prowadzenia działalności gospodarczej. Drugą formą pomocy jest wsparcie w wysokości do 70% wartości projektu, nie więcej jednak jak 200 tys. zł dla tych przedsiębiorców - małych i średnich, którzy już działalność prowadzą. Kolejną grupą beneficjentów, która może liczyć na wsparcie są osoby w wieku 50+, które straciły pracę i chcą rozpocząć własną działalność gospodarczą. I ostatnia sfera, dla której wspomniana umowa ramowa przewiduje środki, tzw. małe granty od 5 – 50 tys. zł, to działalność wspierająca dziedzictwo narodowe, historyczne, przyrodnicze oraz inicjatywy obywatelskie. Chodzi tu o inicjatywy grup nieformalnych, kół gospodyń wiejskich, ludzi aktywnych, chcących zmieniać swoje otoczenie np. poprzez organizację imprez, publikacje czy przedsięwzięcia związane z rozwojem turystyki.

pobierzdo góry do góry

22.07.2016 r.

Do wygrania dotacje Fundacji BGK na projekty edukacyjne dla dzieci wiejskich

Na dobry początek

Nawet 10 tysięcy złotych można wygrać na projekty edukacyjne dla dzieci 2-8 lat. • Konkurs skierowany jest do fundacji, stowarzyszeń, bibliotek oraz ośrodków kultury, sportu i rekreacji w małych miejscowościach. • Konkurs „Na dobry początek” po raz 9. organizuje Fundacja BGK, nabór wniosków trwa do 12 września 2016 r.

pobierzdo góry do góry

22.07.2016 r.

5 milionów wyświetleń stron internetowych Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Razem dla Radomki.

Drodzy Internauci, serdecznie chcielibyśmy podziękować Wam za ponad 5 milionów wyświetleń stron internetowych prowadzonych przez Stowarzyszenie Lokalną Grupę Działania „Razem dla Radomki” do których zaliczają się: www.razemdlaradomki.pl, www.wdolinieradomki.pl, www.innowacyjnaradomka.pl, www.paprykaprzycyka.eu, www.mazowieckasieclgd.eu, www.elearning-szkolenia.eu, www.multicel.koronakrakowa.pl

pobierzdo góry do góry

25.07.2016 r.

Wystartował konkurs na najlepszy Produkt Turystyczny Mazowsza 2016

Rozpoczął się nabór w regionalnym etapie Konkursu na Najlepszy Produkt Turystyczny Województwa Mazowieckiego, którego koordynatorem jest Mazowiecka Regionalna Organizacja Turystyczna. Zgłoszenia produktów w etapie regionalnym przyjmowane są do 15 października br. Najlepsze mazowieckie produkty turystyczne zostaną zgłoszone do ogólnopolskiego etapu konkursu, w którym laureaci zostaną nagrodzeni "Certyfikatem Polskiej Organizacji Turystycznej”.

pobierzdo góry do góry

25.07.2016 r.

Praktyki w Stowarzyszeniu Razem dla Radomki

Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki

Jeśli chciałbyś zdobyć doświadczenie z zakresu tematyki związanej z funduszami unijnymi, poznać specyfikę pracy w III sektorze oraz pozyskać cenne doświadczenie przydatne do rozwoju kariery zawodowej, to jest to oferta skierowana dla Ciebie.

Praktyki mają charakter nieodpłatny. Zastrzegamy jednak, że w przypadku efektywnej realizacji powierzonych zdań istnieje możliwość zatrudnienia w Biurze LGD (umowa o pracę).

pobierzdo góry do góry

25.07.2016 r.

Projekt Nołlajf – lato w teatrze już dziś w Wieniawie!

Serdecznie zapraszamy Państwa już dziś do Wieniawy na multimedialny spektakl powarsztatowy przygotowany przez młodzież z Wieniawy, uczestniczących w „Projekcie Nołlajf”, który otrzymał dofinansowanie z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W ramach inicjatywy organizowane są warsztaty taneczne, teatralne, wizualne i dźwiękowe - które towarzyszą letniej akademii artystycznej skierowanej dla młodzieży z Gminy Wieniawa. Warto również zaznaczyć, że tematem projektu są relacje młodzieży w internecie i w świecie realnym, do czego nawiązuje tytuł projektu czyli “Nołlajf?”. Tytułowy Nołlajf to osoba, która jest określana przez młodych ludzi jako ktoś, kto sam odcina się od znajomych, zanurza się w świat internetu i gier i poświęca temu większość swojego czasu wolnego.

pobierzdo góry do góry

26.07.2016 r.

Spotkanie informacyjne dotyczące funduszy europejskich na lata 2014-2020 Środa z Funduszami dla początkujących. 3 sierpnia 2016 r.

Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Radomiu działający przy Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Programów Unijnych zachęca do udziału w spotkaniu informacyjnym „Środa z funduszami…”. Tym razem zaprasza wszystkie osoby początkujące, które mają pomysł i wiedzą z jakich Programów skorzystać, ale nie wiedzą jak się do tego zabrać i co ich czeka. Podczas spotkania, które poprowadzą specjaliści ds. Funduszy Europejskich, przedstawione zostaną najważniejsze założenia, zasady i cele wykorzystywania środków unijnych w nowej perspektywie finansowej 2014-2020.

pobierzdo góry do góry

26.07.2016 r.

Nabór trenerów do pracy w projekcie: Mazowiecka Kuźnia Smaków. Promocja dziedzictwa kulinarnego obszaru Południowego Mazowsza, wpływająca na rozwój produktów tradycyjnych i regionalnych

Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki

Stowarzyszenie „Razem dla Radomki” w związku z rozpoczęciem realizacji projektu „Mazowiecka Kuźnia Smaków. Promocja dziedzictwa kulinarnego obszaru Południowego Mazowsza, wpływająca na rozwój produktów tradycyjnych i regionalnych” realizowanych w ramach działania Planu Operacyjnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 informuje o rozpoczęciu procesu rekrutacji na stanowiska osób związanych z realizacją szkoleń stacjonarnych, warsztatów oraz szkoleń e-learningowych.

pobierzdo góry do góry

27.07.2016 r.

Konkurs Power: Lokalne Ośrodki Wiedzy i Edukacji. Termin składania wniosków mija 19 sierpnia 2016 r.

Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki

Na stronie www.efs.men.gov.pl Instytucji Pośredniczącej Ministerstwa Edukacji Narodowej ukazało się ogłoszenie o konkursie dotyczącym zwiększenia dostępu osób dorosłych do różnych form uczenia się przez całe życie poprzez przygotowanie szkół do pełnienia roli Lokalnych Ośrodków Wiedzy i Edukacji. Projekt będzie realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Termin naboru wniosków od 30 czerwca 2016 r. do 19 sierpnia 2016 r.

pobierzdo góry do góry

27.07.2016 r.

Zaproszenie dla wystawców do uczestnictwa w XVII Ogólnopolskich Targach Papryki w Przytyku.

Już 21.08.2016 r. na terenie Centrum Dystrybucji i Przetwórstwa Rolnego w Słowikowie odbędą się XVII Ogólnopolskie Targi Papryki, na których jak co roku wystawcy i przedsiębiorcy różnych branż będą mogli zaprezentować swoje ekspozycje. Firmy zainteresowane wzięciem udziału w tym wydarzeniu prosimy o dostarczenie- osobiście (do pok. nr 35 Urzędu Gminy w Przytyku)lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej, (na adres: Urząd Gminy w Przytyku, ul. Zachęta 57, 26-650 Przytyk) poprawnie wypełnionych oryginałów KARTY ZGŁOSZENIOWEJ oraz dwóch podpisanych UMÓW NA UCZESTNICTWO[formularze dostępne poniżej]w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10.08.2016 r.

pobierzdo góry do góry

28.07.2016 r.

Konkurs Edukacja globalna. Regranting.

Fundacja Edukacja dla Demokracji zaprasza organizacje pozarządowe do składania wniosków o dofinansowanie projektów z zakresu edukacji globalnej. Wnioski konkursowe należy składać do 12 sierpnia 2016 r. do godz. 16:00, wypełniając odpowiedni formularz.

Jedna organizacja może złożyć maksymalnie 2 wnioski. Dostępne są dwie ścieżki grantowe: ścieżka A – kwota dofinansowania od 20 tys. do 35 tys. zł (dla organizacji z większym doświadczeniem w edukacji globalnej), ścieżka B – kwota dofinansowania do 8 tys. zł (dla organizacji bez doświadczenia w edukacji globalnej lub z niewielkim doświadczeniem).

pobierzdo góry do góry

28.07.2016 r.

Konkurs kulinarny na najlepsze potrawy/dania z papryki. Zapraszamy do udziału. Do wygrania atrakcyjne nagrody!

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Razem dla Radomki" rozpoczynając realizację projektu "Mazowiecka Kuźnia Smaków. Promocja dziedzictwa kulinarnego obszaru Południowego Mazowsza, pływająca na rozwój produktów tradycyjnych i regionalnych" zaprasza do udziału w konkursie na najlepsze potrawy i dania z papryki. Konkurs finansowany jest w ramach działania Planu Operacyjnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Konkurs skierowany jest do wszystkich zainteresowanych podmiotów (osób prywatnych, gospodarstw agroturystycznych, lokali gastronomicznych, przedsiębiorców, stowarzyszeń, grup nieformalnych (kół gospodyń wiejskich), czy też szkół i klas o profilu gastronomicznym.

pobierzdo góry do góry

29.07.2016 r.

Komunikat Biura LGD Razem dla Radomki.

Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki

Informujemy, iż w dniu 29.07.2016 r. (piątek) w godzinach od 13.00 do 16.00 nastąpią utrudnienia w kontakcie z Biurem LGD „Razem dla Radomki” z uwagi na przerwę w dostawie energii elektrycznej przez PGE Dystrybucję S.A. , wynikającą z realizacji robot konserwacyjno-remontowych, prowadzonych na urządzeniach elektroenergetycznych. Za niedogodności przepraszamy.

pobierzdo góry do góry

29.07.2016 r.

Zapraszamy na XVII Ogólnopolskie Targi Papryki w Przytyku. 21 sierpnia 2016 r.

Zapraszamy na Ogólnopolskie Targi Papryki do Przytyka, które odbędą się 21 sierpnia 2016 r. Jest to wydarzenie organizowane od 1999 roku z inicjatywy Wójta gminy Przytyk, Starosty Powiatu Radomskiego. Impreza stanowi formę promocji przednich odmian papryki, na które popyt stale wzrasta. Z roku na rok, uczestniczą w nim tysiące mieszkańców gminy Przytyk i okolicznych miejscowości, a także coraz liczniejsze grono gości z poza regionu.

Tegoroczne wydarzenie zostanie zorganizowane na terenie Centrum Dystrybucji i Przetwórstwa Rolnego w Słowikowie. Targom towarzyszą atrakcje artystyczne – konkursy, występy licznych zespołów, oraz gwiazd polskiej sceny muzycznej i kabaretowej. Co roku przyznawane są nagrody na najładniejsze stoisko wystawiennicze. Niezależnie od wieku każdy znajdzie dla siebie coś atrakcyjnego.

pobierzdo góry do góry

mapa aktyawnych organizacji pozarzšdowych
sieć
szlak stefana szyllera


więcej: Partnerskie Mazowsze LGDenrd
ksow

więcej: polecane strony


LEADER

NASZE GMINY:

gmina jedlinsk gmina przysucha gmina przytyk gmina wieniawa gmina wolanów gmina zakrzew

Partnerzy / Partners LGD

dziedzictwo i rozwój patrnerzy lgd
ksow patrnerzy lgd
puszcza kozienicka partnerzy lgd
lgd ziemi siedleckiej
MAS Jablunkovsko
partnerzy lgd razem dla radomki
moves partnerzy lgd razem dla radomki
sao radomka
zwiazek gmin radomka