Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki Facebook
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki YouTube
NASZE STRONY
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki
W dolinie Radomki
Innowacyjna Radomka
Panoramy
E-Akademia
Papryka Przytycka
Mazowiecka Sieć

 logotypy finansowanie

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Operacja mająca na celu wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia "Razem dla Radomki" w tym realizacji działań Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" - działanie 19 "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER"
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Planowany wynik operacji: osiągnięcie zaplanowanych z Lokalnej Strategii Rozwoju "Razem dla Radomki" na lata 2016-2023 wskaźników w zakresie rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.

Czcionka:A- A A+
pl
en  
 
german  
 

ankieta
centrum akrtywnosci lokalnej
Ankieta on-going
wydawnictwa

radomka Liczba odwiedzin: 14234702


Stowarzyszenie
Lokalna Grupa Działania
"Razem dla Radomki"

tel/fax: (48) 38 58 996
tel. kom.: +48 572 361 068 zarzad@razemdlaradomki.pl

Newsletter:

Listopad 201101.11.2011 r.

Dzień Wszystkich Świętych - 1 listopada

Dzień Wszystkich Świętych to wyjątkowe święto. To czas refleksji, zadumy i głębokich przemyśleń. To czas kiedy możemy na chwilę się zatrzymać i powrócić myślą do tych, którzy odeszli.

Odwiedzając cmentarze, pamiętajmy też o tych, na których groby nie ma komu przyjść, chociażby o grobach nieznanego żołnierza, aby zatrzymać się choćby na chwilę przy ich mogile, zapalić lampkę i pomodlić się.

Zachowajmy w naszych sercach pamięć nie tylko o naszych bliskich, ale również pamięć o przemijającej historii, którą warto utrwalić dla potomnych, kultywując pamięć o tych co odeszli.

Prezes Zarządu

Cezary Nowek

pobierzdo góry do góry

02.11.2011 r.

Relacja filmowa z konferencji poświęconej Papryce Przytyckiej

Zapraszamy do obejrzenia filmu przygotowanego przez Pana Krzysztofa Ziembickiego z PortalPolski.pl – który stanowi relację z konferencji prasowej zorganizowanej przez Starostwo Powiatowe w Radomiu oraz Lokalną Grupę Działania „Razem dla Radomki”, która była poświęcona produktowi lokalnemu „Papryce Przytyckiej”, który uzyskał pozytywną opinię Ministra Marka Sawickiego i został wpisany na Listę Produktów Tradycyjnych prowadzoną przy Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi.pobierzdo góry do góry

02.11.2011 r.

Szkolenie: Wytwarzanie produktów tradycyjnych i regionalnych z własnych surowców w gospodarstwach rolników indywidualnych – stan i perspektywy

Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki

W imieniu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego oraz Lokalnych Grup Działania z Południowego Mazowsza serdecznie zapraszamy na szkolenie nt. „Wytwarzanie produktów tradycyjnych i regionalnych z własnych surowców w gospodarstwach rolników indywidualnych – stan i perspektywy” które odbędzie się 16 listopada 2011 r. w Centrum Doradztwa Rolniczego w Radomiu, przy ul. Chorzowskiej 16/18 o godzinie 10.00.

W trakcie szkolenie które poprowadzi Pan Krzysztof Zaniewski z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego oraz Cezary Adam Nowek – Prezes LGD „Razem dla Radomki” zostaną przedstawione zagadnienia związane z produktami tradycyjnymi i regionalnymi, możliwością pozyskania środków unijnych na promocję produktów rolniczych. Omówiona zostanie także działalność marginalna, lokalna i ograniczona na przykładzie gospodarstwa rolnego Elżbiety i Wojciecha Pysiak ze Zdziechowa.

Podczas spotkania na specjalnie przygotowanych stoiskach wystawienniczych będziemy mogli spróbować produktów tradycyjnych: Papryki Przytyckiej, wyrobów piekarniczych z Piekarni Wacyn, tradycyjnych dań przygotowanych przez zespól ludowy „Chomentowianki” jak również wyrobów wędliniarskich Państwa Pysiak ze Zdziechowa oraz zakładu masarskiego „Bekon” Mieczysława Podgórskiego z Szydłowca.

Wszystkich zainteresowanych prosimy o potwierdzenie obecności telefonicznie pod nr 48 38 58 996 lub mailowo: zarzad@razemdlaradomki.pl . Szczegółowy program konferencji mogą Państwo pobrać wybierając poniższą ikonę Pobierz.

pobierzdo góry do góry

03.11.2011 r.

Igłą Malowane - wystawa w Wieniawie

Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki

"Igłą malowane” to tytuł nowej wystawy Gminnej Bibliotece Publicznej w Wieniawie, na której trzy mieszkanki gminy zaprezentowały swoje haftowane obrazy. Autorkami prac są: Maria Sikorska i Lidia Kosowska z Wieniawy oraz Genowefa Kowalska ze Skrzynna. Obrazy wykonane są haftem krzyżykowym, zawierają motywy sakralne, roślinne i zwierzęce oraz martwą naturę.

Wystawa jest już kolejna prezentacja prac miejscowych twórców. Biblioteka w Wieniawie stała się miejscem promocji tych, którzy zajmują się szeroko rozumianą twórczością artystyczną.

Wystawa będzie czynna do końca listopada. Zachęcamy do obejrzenia prac. Gminna Biblioteka Publiczna w Wieniawie czynna jest w poniedziałek i środę w godzinach 10-17, w pozostałe dni tygodnia (wtorek, czwartek i piątek) w godzinach 8-15 oraz w pierwszą sobotę miesiąca w godzinach 8-13.

pobierzdo góry do góry

04.11.2011 r.

Filmy promujące obszar gmin LGD Razem dla Radomki

Zapraszamy Państwa do obejrzenia kolejnych filmów wyróżnionych w konkursie filmowym zorganizowanym przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania “Razem dla Radomki”. W dniu dzisiejszym przekazujemy film przygotowany przez Michała Warchoła z Zakrzewa, który otrzymał wyróżnienie w kategorii wiekowej dla uczestników poniżej 14 roku życia oraz film nagrodzony w kategorii wiekowej dla uczestników powyżej 25 roku życia przygotowany przez Elżbietę Komarzyńską z Warszawy.
pobierzdo góry do góry

07.11.2011 r.

Konkurs na wdrożenie standardów usług i modeli instytucji pomocy i integracji społecznej.

Standardy w Pomocy

Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich ogłosiło konkurs na pilotażowe wdrożenie standardów usług i modeli instytucji pomocy i integracji społecznej. Konkurs skierowany jest do jednostek samorządu terytorialnego szczebla gminnego i powiatowego oraz partnerstw lokalnych w całej Polsce.

W ramach dwuetapowego postępowania konkursowego zakładane jest wyłonienie co najmniej 25 podmiotów (co najmniej 25 podmiotów wyłonionych będzie w etapie I, w drugim etapie maksymalnie 25), którym zostanie zapewnione bezpłatne wsparcie merytoryczne pozwalające na przygotowanie własnego projektu wdrażania wybranych standardów usług oraz modeli instytucji, poddanego testowaniu w ramach pilotażu. Łączna wartość wsparcia finansowanego wynosi 20,4 miliona złotych.

Oferty można składać osobiście, kurierem lub pocztą do dnia 3 stycznia 2012 roku w siedzibie Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich przy ul. Tamka 3 w Warszawie. Udział w konkursie mogą wziąć gminy, powiaty oraz partnerstwa lokalne.

pobierzdo góry do góry

08.11.2011 r.

III Radomskie Targi Wydawnictw Regionalnych. 17-18 listopada 2011 r.

Targi Wydawnictw

Lokalna Grupa Działania „Razem dla Radomki” w dniach 17-18 listopada br. weźmie udział w III Radomskich Targach Wydawnictw Regionalnych. Targi te będą miały miejsce w hallu Sali Koncertowej przy ul. Żeromskiego 53, w godzinach 10.00 - 17.00.

Targi są imprezą cykliczną, organizowaną co dwa lata. Mają na celu promocję publikacji dotyczących regionu radomskiego oraz działających na ziemi radomskiej wydawnictw. Podczas targów zaprezentują się najważniejsze instytucje kulturalne z Radomia i regionu radomskiego prowadzące działalność wydawniczą, m.in. Muzeum Okręgowe im. Jacka Malczewskiego, Radomskie Towarzystwo Naukowe, Wydawnictwo „Continuo” oraz oczywiście Miejska Biblioteka Publiczna. Ważnym punktem programu III Radomskich Targow Wydawnictw Regionalnych będzie wręczenie Nagrody Literackiej Miasta Radomia.

Organizatorem Targów jest Miejska Biblioteka Publiczna im. Józefa A. i Andrzeja S. Załuskich w Radomiu.Serdecznie zapraszamy do odwiedzenia Naszego stoiska, na którym zaprezentowane będą publikacje z terenu południowego Mazowsza.

pobierzdo góry do góry

09.11.2011 r.

Szkolenia dla Mazowszan w ramach Akademii Euro 2012.

Akademia Euro

Akademia Euro zaprasza wszystkich zainteresowanych podnoszeniem swoich kwalifikacji w zakresie obsługi gości zagranicznych podczas Euro 2012 do skorzystania ze specjalnych szkoleń. W województwie mazowieckim w projekcie weźmie udział 720 osób, w tym minimum 30% kobiet.

Inicjatorem projektu jest spółka Ministra Sportu i Turystyki PL.2012. Jest on realizowany wspólnie z urzędami marszałkowskimi województw: mazowieckiego, dolnośląskiego, wielkopolskiego i pomorskiego. W regionie mazowieckim Projekt "Akademia Euro" obejmuje podnoszenie kwalifikacji właścicieli firm, osób samozatrudnionych, kadry zarządzającej oraz pracowników zatrudnionych na umowę o pracę w branżach związanych z obsługą ruchu turystycznego: gastronomi i handlu, usługach, hotelarstwie, transporcie publicznym, kolejowym, lotniczym i prywatnym..

W programie szkoleń, poza nauką języka, znajdzie się także wiedza z zakresu różnic międzykulturowych, profesjonalna obsługa klienta, najważniejsze informacje na temat Euro 2012 oraz na temat atrakcji turystycznych poszczególnych regionów. Szkolenia będą prowadzone w dwóch cyklach: od września do grudnia 2011 r. i od stycznia do początku maja 2012 r.

pobierzdo góry do góry

10.11.2011 r.

Otwarty konkurs na realizację zadań w zakresie turystyki w 2012 roku.

Ministerstwo Sportu i Turystyki Departament Turystyki ogłosiło otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu turystyki na rok 2012. Oferty można składać do 30 listopada 2011.

Rodzaje zadań z zakresu turystyki, których konkurs dotyczy to: kreowanie oraz rozwój produktów turystycznych; rozwój zasobów ludzkich poprzez kształcenie kadr dla turystyki oraz szkolenie i doskonalenie kadr zawodowych i społecznych; kształtowanie przestrzeni turystycznej. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu turystyki w 2012 r. wynosi 2.000.000,00 zł zgodnie z projektem ustawy budżetowej na rok 2012.

W otwartym konkursie ofert mogą brać udział zarejestrowane w Polsce organizacje pozarządowe, których działalność w sferze turystyki i krajoznawstwa jest jednym z celów statutowych, działające dłużej niż jeden rok. (wymóg ten nie dotyczy regionalnych organizacji turystycznych).

pobierzdo góry do góry

11.11.2011 r.

11 listopada - Święto Niepodległości

11 listopada – to więcej niż tylko rocznica związana z odzyskaniem niepodległości w 1918 roku. 11 listopada to czas, kiedy możemy powrócić myślą do historii naszego kraju.

Rocznica odzyskania niepodległości przez Polskę, zachęca nie tylko do oddania czci bohaterom za ich męstwo, miłość, ofiarność, ale również skłania do refleksji nad przyszłością naszego państwa i mieszkającego w nim od wieków narodu. Pamiętajmy, że Ojczyzna to nie tylko powód do chluby, ale również i wielki obowiązek, aby mówić młodemu pokoleniu o rzeczach trudnych: polskości, patriotyzmie, bohaterach narodowych.

Prezes Zarządu

Cezary Nowek

11 listopada

pobierzdo góry do góry

14.11.2011 r.

Zapraszamy na szkolenie: Wytwarzanie produktów tradycyjnych i regionalnych z własnych surowców w gospodarstwach rolników indywidualnych – stan i perspektywy

Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki

W imieniu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego oraz Lokalnych Grup Działania z Południowego Mazowsza serdecznie zapraszamy na szkolenie nt. „Wytwarzanie produktów tradycyjnych i regionalnych z własnych surowców w gospodarstwach rolników indywidualnych – stan i perspektywy” które odbędzie się 16 listopada 2011 r. w Centrum Doradztwa Rolniczego w Radomiu, przy ul. Chorzowskiej 16/18 o godzinie 10.00.

W trakcie szkolenie które poprowadzi Pan Krzysztof Zaniewski z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego oraz Cezary Adam Nowek – Prezes LGD „Razem dla Radomki” zostaną przedstawione zagadnienia związane z produktami tradycyjnymi i regionalnymi, możliwością pozyskania środków unijnych na promocję produktów rolniczych. Omówiona zostanie także działalność marginalna, lokalna i ograniczona na przykładzie gospodarstwa rolnego Elżbiety i Wojciecha Pysiak ze Zdziechowa.

Podczas spotkania na specjalnie przygotowanych stoiskach wystawienniczych będziemy mogli spróbować produktów tradycyjnych: Papryki Przytyckiej, wyrobów piekarniczych z Piekarni Wacyn, tradycyjnych dań przygotowanych przez zespól ludowy „Chomentowianki” jak również wyrobów wędliniarskich Państwa Pysiak ze Zdziechowa oraz zakładu masarskiego „Bekon” Mieczysława Podgórskiego z Szydłowca.

Wszystkich zainteresowanych prosimy o potwierdzenie obecności telefonicznie pod nr 48 38 58 996 lub mailowo: zarzad@razemdlaradomki.pl .

pobierzdo góry do góry

15.11.2011 r.

Program grantowy: Szkoły bez przemocy

Szkoła bez przemocy

3 listopada 2011 r. ruszył program grantowy - organizowany w ramach VI edycji programu „Szkoła bez przemocy”. Najlepsze szkolne projekty, mające na celu przeciwdziałanie przemocy i agresji otrzymają granty w wysokości 2 000 złotych na ich realizację. Udział w projekcie mogą wziąć wszystkie szkoły i placówki edukacyjne, które zarejestrowały się w VI edycji Programu. Nauczyciel, rodzic, uczeń – każdy może spróbować swoich sił.

Przyznanych zostanie 48 grantów o łącznej wartości 96 tyś. złotych. Projekty można zgłaszać od 3 listopada do 16 grudnia 2011 r. za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego dostępnego na indywidualnym koncie szkoły. Autorem zgłaszanych projektów może być każdy z uczestników społeczności szkolnej – nauczyciel, uczeń lub rodzic. Projekty muszą być złożone za wiedzą i zgodą szkoły. Z każdej szkoły mogą być złożone maksymalnie 3 projekty.

W tym roku szkolnym projekt można zgłaszać w jednej z czterech kategorii: Kultura i sztuka, Tolerancja i integracja, Wolontariat, Gra fair play i bezpieczne kibicowanie. Do programu grantowego można zgłaszać projekty rozpoczynające się nie wcześniej niż 20 lutego 2012 roku i których realizacja zakończy się do 30 kwietnia 2012 roku. Wszystkie zgłoszone projekty zostaną poddane ocenie Rady Programu. Wyniki poznamy 3 lutego 2012 r.

pobierzdo góry do góry

16.11.2011

Szkolenie dla grup producentów owoców i warzyw. 1-2 grudnia 2011 r.

centrum doradztwa rolniczego

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu organizuje w dniach 1-2 grudnia 2011 roku szkolenie z zakresu organizacji i funkcjonowania grup producentów działających na rynku owoców i warzyw.

W programie zostały przewidziane następujące tematy: planowane zmiany w unijnych i krajowych przepisach prawnych dotyczących rynku owoców i warzyw; zasady, procedury oraz tryb prowadzonych kontroli Ex-post przez IJHARS; zabezpieczenie prawne i finansowe prowadzonej działalności handlowej; aktualne interpretacje związane z uzyskaniem współfinansowania prowadzonych inwestycji.

Wykłady prowadzić będą m.in. przedstawiciele Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Głównego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Koszt uczestnictwa wynosi 400,00 PLN brutto/osobę który obejmuje wyżywienie, zakwaterowanie, dydaktykę oraz materiały szkoleniowe. Kartę zgłoszenia uczestnictwa proszę przesłać w terminie do 23 listopada 2011 roku na adres w.kowalski@cdr.gov.pl, faksem pod numer 48 365 49 70 lub pocztą.

pobierzdo góry do góry

17.11.2011 r.

Zapraszamy na Jarmark Ludowy we Wrzosie. 25 listopada 2011 r.

Jarmark Ludowy

Stowarzyszenie „Razem dla Radomki”, Stowarzyszenie „Wrzosowisko” oraz Publiczna Szkoła Podstawowa we Wrzosie zapraszają 25 listopada 2011 r. na „Jarmark Ludowy” – imprezę promującą folklor i dziedzictwo kulturowe naszych „małych ojczyzn”.

W trakcie imprezy zaprezentują się dziecięce i młodzieżowe zespoły ludowe z terenu Lokalnej Grupy Działania „Razem dla Radomki” – zespół dziecięcy z PSP Wrzos, zespół „Wolanianki” z Wolanowa, „Zakrzewiaki” z Zakrzewa oraz zespół „Plejada z Przytyka”. Imprezie towarzyszyć będą wystawy prac twórców ludowych: Zdzisława i Barbary Bałtowskich z Przysuchy (rzeźbiarstwo), Danuty i Zbigniewa Glik z Oblasu (malarstwo naiwne) oraz wyroby rękodzielnicze Stowarzyszenia „Wrzosowisko”.

Podczas imprezy będzie również możliwość degustacji potraw i tradycyjnych dań ludowych. Na zakończenie imprezy zaprezentuje się Kapela Braci Tarnowskich z Domaniowa, jedna z najlepszych i najbardziej docenianych kapel ludowych, określana mianem twórców i mistrzów teatru weselnego – zwyczajowych spektakli, odbywających się na weselach. Słuchając muzyki, która zaprezentowana zostanie we Wrzosie – przeniesiemy się w klimat zabawy sprzed wielu lat.

Serdecznie zapraszamy. Wstęp na wydarzenie jest bezpłatny. Rozpoczęcie o godzinie 11.00.

pobierzdo góry do góry

18.11.2011 r.

Relacja ze szkolenia: Wytwarzanie produktów tradycyjnych i regionalnych z własnych surowców w gospodarstwach rolników indywidualnych.

16 listopada 2011 r. w Radomiu w Sali Konferencyjnej w Centrum Doradztwa Rolniczego w Radomiu przy ul. Chorzowskiej 16/18 odbyło się szkolenie pt. „Wytwarzanie produktów tradycyjnych i regionalnych z własnych surowców w gospodarstwach rolników indywidualnych”, które zorganizowane zostało z inicjatywy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego oraz Lokalnych Grup Działania Południowego Mazowsza: Razem dla Radomki, Dziedzictwo i Rozwój, Wspólny Trakt, Na Piaskowcu).

Zapraszamy do zapoznania się z relacją z konferencji.

Wystąpienie Prezesa LGD – Cezary Adam Nowek Wystąpienie – Krzysztof Zaneiwski  Potrawy Tradycyjne
 Potrawy Tradycyjne Wystąpienie – Dyrektor Kazmierz Porębski Potrawy Tradycyjne
pobierzdo góry do góry

19.11.2011 r.

Rok Regionów w ZHP

Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki

We wrześniu 2011 r. rozpoczął się w ZHP Rok Regionów. Jednostki harcerskie w całej Polsce będą się skupiać w swojej pracy na zagadnieniach związanych z tożsamością regionalną. Głównym celem tych działań jest pomóc mieszkańcom naszych małych ojczyzn w odkrywaniu i pogłębianiu poczucia więzi z regionem, w którym żyją.

Efektem tych działań ma być uświadomienie, przypomnienie naszym bliższym i dalszym sąsiadom, że są mieszkańcami naszego regionu, a z innymi jego mieszkańcami łączy ich szereg wartości, które nazwaliśmy sferami Roku Regionów. Są to: historia, przyroda, język, miejsca, postacie, kulinaria, folklor i stereotypy regionalne. Każda drużyna może wykonać jedną lub wiele akcji, a każda z akcji może dotyczyć jednej lub wielu sfer Roku Regionów.

Stowarzyszenie LGD „Razem dla Radomki” aktywnie włącza się w inicjatywę Roku Regionów Związku Harcerstwa Polskiego. Zachęcamy Państwa również do lektury podręcznika poświęconego Rokowi Regionów, który można pobrać klikając w poniższą ikonę Pobierz.

pobierzdo góry do góry

21.11.2011 r.

Paprykowy Ogród

Paprykowy Ogród

Zachęcamy do lektury „Paprykowego ogrodu” – publikacji LGD „Razem dla Radomki”, w której przekazujemy informacje o historii uprawy i rozwoju produkcji produktu lokalnego „Papryki Przytyckiej”. Wydawnictwo zawiera również poradnik dla początkujących plantatorów, artykuły na temat nowoczesnych metod produkcji, wytwarzania i pielęgnacji papryki, zagrożeń i chorób występujących w uprawie papryki.

Publikację mogą Państwo pobrać klikając w poniższy link Pobierz. Zachęcamy do lektury.

pobierzdo góry do góry

22.11.2011 r.

Wirtualne zwiedzanie obszaru gmin LGD Razem dla Radomki

Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki

Zapraszamy do odwiedzenia panoram sferycznych– aplikacji, która umożliwia nam zwiedzanie wybranych przez nas miejsc, najpiękniejszych zakątków naszych gmin, bez konieczności wychodzenia z domu. Możemy odwiedzić m.in. wystawy Muzeum im. Oskara Kolberga w Przysusze, Muzeum Gombrowicza we Wsoli, a także podziwiać urokliwe krajobrazy Domaniowskiego Morza, zalewu w Toporni czy rozlewiska rzeki Radomki.

Wirtualne wycieczki, czyli panoramy sferyczne przedstawiają ponad 40 miejsc z terenu gmin: Jedlińsk, Przytyk, Przysucha, Wieniawa, Wolanów, Zakrzew. Są to interaktywne fotografie panoramiczne umożliwiające rozglądanie się w dowolnym kierunku lud modyfikujące perspektywę w taki sposób, by dawało to poczucie rzeczywistego przebywania obserwatora w centrum danej scenerii.

Uroku naszych gmin ukazanych na panoramach nie da się opisać, dlatego zachęcamy Państwa do odbycia wirtualnej wycieczki po obszarze LGD „Razem dla Radomki”.

pobierzdo góry do góry

23.11.2011 r.

LGD Razem dla Radomki na III Radomskich Targach Wydawnictw Regionalnych.

Lokalna Grupa Działania „Razem dla Radomki” w dniach 17-18 listopada br. wzięła udział w III Radomskich Targach Wydawnictw Regionalnych, które odbyły się w hallu Sali Koncertowej przy ul. Żeromskiego 53.

Targi organizowane w tym roku przez Miejską Bibliotekę Publiczną im. Józefa A. i Andrzeja S. Załuskich w Radomiu są imprezą cykliczną. Mają na celu promocję publikacji dotyczących regionu radomskiego oraz działających na ziemi radomskiej wydawnictw. Podczas targów zaprezentowały się najważniejsze instytucje kulturalne z Radomia i regionu prowadzące działalność wydawniczą, m.in. Miejska Biblioteka Publiczna, Muzeum Okręgowe im. Jacka Malczewskiego oraz Radomskie Towarzystwo Naukowe. W trakcie dwóch dni wszyscy zainteresowani mogli poznać ofertę wystawienniczą na 22 stoiskach.

Podczas imprezy można było nie tylko zapoznać się z publikacjami ale także wziąć udział w spotkaniach z autorami niektórych z nich. Na pytania czytelników odpowiadali m.in.: Sebastian Piątkowski, Konrad Słowiński, Marcin Sołtysiak, Maria Pierzchalska, Dariusz Kupisz oraz Zofia Święcka-Łuczyńska.

Ważnym punktem programu III Radomskich Targów Wydawnictw Regionalnych było wręczenie Nagrody Literackiej Miasta Radomia. Nagrodę Literacką Miasta Radomia 2011 w kategorii "Książka naukowa/popularnonaukowa" zdobył prof. Dariusz Kupisz za książkę „Rody szlacheckie ziemi radomskiej” (Radomskie Towarzystwo Naukowe, 2009). Decyzją jury Nagrody w kategorii "Książka literacka" nie przyznano. Na zakończenie imprezy odbył się koncert Mirka Czyżykiewicza z udziałem Hadriana Filipa Tabęckiego.

Serdecznie dziękujemy wszystkim zainteresowanym, którzy odwiedzili Nasze stoisko, gdzie były dostępne nie tylko publikacje o LGD „Razem dla Radomki” ale także o innych lokalnych grupach działania z południowego Mazowsza (LGD „Dziedzictwo i Rozwój”, LGD „Zapilicze”, LGD „Wszyscy Razem”) oraz o Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu.

III III Targi Wydawnicze w Radomiu III Targi Wydawnicze w Radomiu
III Targi Wydawnicze w Radomiu ” ”III
pobierzdo góry do góry

24.11.2011 r.

Jarmark Ludowy we Wrzosie już jutro. Zapraszamy!

Jarmark Ludowy

Stowarzyszenie „Razem dla Radomki”, Stowarzyszenie „Wrzosowisko” oraz Publiczna Szkoła Podstawowa we Wrzosie zapraszają 25 listopada 2011 r. na „Jarmark Ludowy” – imprezę promującą folklor i dziedzictwo kulturowe naszych „małych ojczyzn”.

W trakcie imprezy zaprezentują się dziecięce i młodzieżowe zespoły ludowe z terenu Lokalnej Grupy Działania „Razem dla Radomki” – zespół dziecięcy z PSP Wrzos, zespół „Wolanianki” z Wolanowa, „Zakrzewiaki” z Zakrzewa oraz zespół „Plejada z Przytyka”. Imprezie towarzyszyć będą wystawy prac twórców ludowych: Zdzisława i Barbary Bałtowskich z Przysuchy (rzeźbiarstwo), Danuty i Zbigniewa Glik z Oblasu (malarstwo naiwne) oraz wyroby rękodzielnicze Stowarzyszenia „Wrzosowisko”.

Podczas imprezy będzie również możliwość degustacji potraw i tradycyjnych dań ludowych. Na zakończenie imprezy zaprezentują się zespoły: Mirowianki z Mirowa oraz Kapela Braci Tarnowskich z Domaniowa, jedna z najlepszych i najbardziej docenianych kapel ludowych, określana mianem twórców i mistrzów teatru weselnego – zwyczajowych spektakli, odbywających się na weselach. Słuchając muzyki, która zaprezentowana zostanie we Wrzosie – przeniesiemy się w klimat zabawy sprzed wielu lat.

Serdecznie zapraszamy. Wstęp na wydarzenie jest bezpłatny. Rozpoczęcie o godzinie 11.00.

pobierzdo góry do góry

25.11.2011 r.

Rusza program grantowy: Razem Możemy Więcej

EFRWP

Rusza kolejna edycja konkursu wniosków w ramach Programu Wspierania Aktywności Lokalnej „Razem Możemy Więcej”, którego organizatorem jest Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej. Wnioski można składać do 5 stycznia 2012.

Celem projektu jest rozwój infrastruktury społecznej oraz promowanie postaw i aktywności obywatelskiej wśród mieszkańców terenów wiejskich. O dotacje na realizację lokalnych inicjatyw społeczno - kulturalnych mogą ubiegać się organizacje pozarządowe i podmioty kolegialne działające na terenach wiejskich. W 7. edycji programu EFRWP przeznaczył na granty 300 tys. zł.

Preferowane będą m.in. projekty realizowane we współpracy z innymi podmiotami/partnerami oraz wspólne projekty tzw. sieciowe, które swym zasięgiem obejmują obszar kilku gmin/sołectw i są wspólnie realizowane przez podmioty z tych gmin/sołectw. Takie projekty będą mogły liczyć na maksymalne wsparcie w wysokości 30 tys. zł.

Dofinansowanie mogą uzyskać wnioskodawcy, realizujący projekty z zakresu: szeroko pojętej działalności kulturalno – oświatowej; ochrony i promocji zdrowia oraz podejmujący inicjatywy społeczne na rzecz budowy małej infrastruktury drogowej (ścieżki rowerowe, chodniki, wiaty) służące m.in. poprawie bezpieczeństwa mieszkańców.

pobierzdo góry do góry

28.11.2011 r.

Warsztaty: Nowe Technologie w Turystyce

EFRWP

Stowarzyszenie „Miasta w Internecie” oraz Polska Organizacja Turystyczna zapraszają osoby które odpowiadają za promocję turystyczna swojego regionu na bezpłatne warsztaty pn. „Nowe technologie w turystyce”, które odbędą się 30 listopada br. o godzinie 10.00 w Hotelu Ibis w Warszawie, al. Solidarności 165.

Uczestnicy warsztatów poznają światowe trendy w dziedzinie promocji turystyki, w tym: zastosowanie kodów dwuwymiarowych do promocji obiektów turystycznych, usługi geolokalizacji obiektów turystycznych, oraz nowych technologii jako narzędzi promocji obiektów turystycznych i kulturowych. Zostaną również zaprezentowane działania Polskiej Organizacji Turystycznej w zakresie promocji turystyki przy użyciu nowych technologii.

pobierzdo góry do góry

28.11.2011 r.

Po folkowemu we Wrzosie. Relacja z Jarmarku Ludowego.

Jak ważną rolę w życiu mieszkańców obszarów wiejskich odgrywa dziedzictwo kulturowe i tradycja „naszych małych ojczyzn” mogliśmy przekonać się w ubiegły piątek – 25 listopada 2011 r. we Wrzosie, gdzie odbyła się pierwsza edycja imprezy pod nazwą „Jarmark Ludowy”. Wydarzenie zorganizowane przez Stowarzyszenie „Razem dla Radomki” we współpracy ze Stowarzyszeniem „Wrzosowisko” oraz Publiczną Szkołą Podstawową z Wrzosu miało na celu popularyzację kultury ludowej we wszystkich jej przejawach i zgromadziło licznie zebraną publiczność, która oglądając występy artystyczne, mogła poczuć klimat i atmosferę zabawy sprzed wielu lat.

Zapraszamy do zapoznania się z relacją oraz obejrzenia galerii zdjęć z Jarmarku Ludowego we Wrzosie.

“Zespół Jarmark Ludowy – Wystawa rękodzieła Zakrzewiaki z Zakrzewa
Zakrzewiaki z Zakrzewa ”Zabawa ”Zespół
pobierzdo góry do góry

29.11.2011 r.

Uroczyste Otwarcie Szkoły Podstawowej w Bierwcach.

W ubiegły piątek 25 listopada 2011 r. odbyło się otwarcie Publicznej Szkoły Podstawowej w Bierwcach. Uroczystego przecięcia wstęgi dokonały osoby, które przyczyniły się do powstania nowej siedziby szkoły – Wójt Gminy Wojciech Walczak, wicewojewoda Mazowiecki – Dariusz Piątek oraz reprezentujący Samorząd Województwa Mazowieckiego – Zbigniew Gołąbek.

Budowa nowej placówki rozpoczęła się we wrześniu 2010 r. W placówce uczy się ponad 100 uczniów z gminy Jedlińsk. Nowoczesny obiekt – zastąpił stary wysłużony budynek - dwór Przyłęckich, w którym szkoła mieściła się od 1945 roku.

Szkoła w Bierwcach nie jest zwyczajną „podstawówką”, a szkołą integracyjną w której uczą się niepełnosprawne dzieci z gminy Jedlińsk wspólnie ze swoimi rówieśnikami. Nowe sale lekcyjne, pracownia komputerowa i budynek został dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. W szkole znajduje się siedem sal lekcyjnych, biblioteka, świetlica, stołówka, pomieszczenia administracyjne oraz nowoczesna sala gimnastyczna, w której prowadzone będą zajęcia z gimnastyki korekcyjnej.

Budowa szkoły dofinansowana została w ramach realizacji projektu przygotowanego przez Gminę Jedlińsk pt. „Wyrównywanie szans edukacyjnych na obszarach wiejskich poprzez budowę Szkoły Podstawowej w Bierwcach”, którego całkowity koszt wyniósł 4 986 434,80 zł, a kwota dofinansowania wyniosła 4 238 469,68 zł.

“ Nowoczesna szkoła w Bierwcach Uroczyste przecięcie wstęgi przez Panią Ewę Ofiarę ze Stowarzyszenia “Razem dla Radomki”
Otwarcie szkoły w Bierwcach ”Otwarcie ”Otwarcie
pobierzdo góry do góry

30.11.2011 r.

Otwarcie Centrum Praktycznego Szkolenia w Radomiu.

23 listopada w radomskim oddziale Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, mieszczącym się przy ul. Chorzowskiej 16 odbyło się uroczyste otwarcie Centrum Praktycznego Szkolenia w Zakresie Małego Przetwórstwa, które powstało z inicjatywy Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

W Centrum szkoleni będą doradcy, nauczyciele i uczniowie szkół rolniczych, a przede wszystkim rolnicy, którzy prowadząc gospodarstwa chcą także wytwarzać produkty, na które istnieje zapotrzebowanie głównie na rynku lokalnym.

Podczas konferencji prasowej towarzyszącej otwarciu Centrum wiceminister Tadeusz Nalewajk przedstawił główne założenia programu „Mój rynek”. Omówił ścisłe powiązania tego programu z przetwórstwem na poziomie gospodarstwa, w ramach działalności marginalnej, lokalnej i ograniczonej oraz dostaw i sprzedaży bezpośredniej. Przypomniał, że nadrzędnym celem programu „Mój Rynek” jest poprawa warunków życia na obszarach wiejskich m.in. poprzez organizowanie nowoczesnych targowisk, na których mieszkańcy wsi będą mogli sprzedawać, a konsumenci zaopatrywać się w świeże produkty pochodzące bezpośrednio od producentów rolnych.

Otwarcie Centrum Praktycznego Szkolenia w Radomiu (fot. www.minrol.gov.pl)  Otwarcie Centrum Praktycznego Szkolenia w Radomiu (fot. www.minrol.gov.pl) Otwarcie Centrum Praktycznego Szkolenia w Radomiu (fot. www.minrol.gov.pl)
pobierzdo góry do góry

30.11.2011 r.

Listopadowy Biuletyn LGD Razem dla Radomki

Biuletyn

W listopadowym numerze chcieliśmy podzielić się z Państwem informacjami które zostały poświęcone organizowanym przez nas szkoleniu na temat wytwarzania produktów tradycyjnych i regionalnych oraz z Jarmarku Ludowego - imprezy popularyzującej kulturę ludową, która odbyła się 25 listopada 2011 r. we Wrzosie. Przedstawiamy również relację z otwarcia nowej Szkoły Podstawowej w Bierwcach oraz z III Targów Wydawnictw Regionalnych. Ponadto w numerze publikujemy rozmowę z Wójtem gminy Jedlińsk - Panem Wojciechem Walczakiem poświęconą inwestycją które realizowane są na terenie gminy, wywiad z Bożeną Starzyńską - dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Jedlińsku, oraz z Panem Marcinem Dobroniem, autorem publikacji "Żołnierze Ośki" - przedstawiającej dzieje Zgrupowania Partyzanckiego Batalionów Chłopskich "Ośka" w pasie przyfrontowym 1944/1945.

Biuletyn mogą Państwo przeczytać klikając w poniższą ikonę Pobierz. Życzymy miłej lektury.

pobierzdo góry do góry

mapa aktyawnych organizacji pozarzšdowych
sieć
szlak stefana szyllera


więcej: Partnerskie Mazowsze LGDenrd
ksow

więcej: polecane strony


LEADER

NASZE GMINY:

gmina jedlinsk gmina przysucha gmina przytyk gmina wieniawa gmina wolanów gmina zakrzew

Partnerzy / Partners LGD

dziedzictwo i rozwój patrnerzy lgd
ksow patrnerzy lgd
puszcza kozienicka partnerzy lgd
lgd ziemi siedleckiej
MAS Jablunkovsko
partnerzy lgd razem dla radomki
moves partnerzy lgd razem dla radomki
sao radomka
zwiazek gmin radomka