Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki Facebook
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki YouTube
NASZE STRONY
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki
W dolinie Radomki
Innowacyjna Radomka
Panoramy
E-Akademia
Papryka Przytycka
Mazowiecka Sieć

 logotypy finansowanie

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Operacja mająca na celu wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia "Razem dla Radomki" w tym realizacji działań Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" - działanie 19 "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER"
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Planowany wynik operacji: osiągnięcie zaplanowanych z Lokalnej Strategii Rozwoju "Razem dla Radomki" na lata 2016-2023 wskaźników w zakresie rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.

Czcionka:A- A A+
pl
en  
 
german  
 

ankieta
centrum akrtywnosci lokalnej
Ankieta on-going
wydawnictwa

radomka Liczba odwiedzin: 14202506


Stowarzyszenie
Lokalna Grupa Działania
"Razem dla Radomki"

tel/fax: (48) 38 58 996
tel. kom.: +48 572 361 068 zarzad@razemdlaradomki.pl

Newsletter:

Luty 201403.02.2014 r.

Nabór w Programie Erasmus+: Wsparcie dla europejskich NGO-sów

Erasmus+

Do 17 marca 2014 trwa nabór wniosków w Programie Erasmus+, którego celem jest udzielenie wsparcia strukturalnego w formie dotacji na działalność europejskim organizacjom pozarządowym oraz sieciom obejmującym kraje UE.

Celem programu jest udzielenie wsparcia strukturalnego w formie dotacji na działalność europejskim organizacjom pozarządowym (ENGOs) oraz sieciom obejmującym kraje UE, które działają w obszarach kształcenia i szkolenia lub młodzieży, a także realizują poniższe cele ogólne:

pobierzdo góry do góry

03.02.2014 r.

LGD Bądźmy Razem nowym członkiem Partnerskich Mazowieckich LGD.

”LGD

Lokalna Grupa Działania „Bądźmy Razem” dołączyła do grona Partnerskich Mazowieckich Lokalnych Grup Działania. „Bądźmy Razem” to organizacja która swoim zasięgiem obejmuje 3 gminy: Łochów, Stoczek, Korytnicę z powiatu węgrowskiego. Jest to już 15 organizacja, która podpisała deklarację, stanowiącą efekt dotychczas podejmowanych działań i pozytywnej współpracy, która została zainicjowana w 2009 roku.

Celem nawiązanej współpracy jest budowanie dialogu obywatelskiego na polskiej wsi, aktywizowanie społeczności lokalnej, realizacja projektów współpracy, rozwój lokalnej przedsiębiorczości, rozwój turystyki jak również budowanie partnerstwa pomiędzy organizacjami pozarządowymi, biznesem i instytucjami sektora publicznego na rzecz podnoszenia jakości życia na wsi.

pobierzdo góry do góry

04.02.2014 r.

Zapraszamy na XI Turniej Regionalny w Przytyku. 14 luty 2014 r. !

Publiczne Gimnazjum im. Jana Kochanowskiego w Przytyku, Stowarzyszenie „Razem dla Radomki”, oraz Starostwo Powiatowe w Radomiu organizują w dniu 14 lutego 2014 r. w Przytyku „XI Turniej Regionalny”, który zostanie rozegrany pod hasłem „Zapusty – czyli polski karnawał z Oskarem Kolbergiem”. Organizacja tej imprezy daje możliwość widzowi obcowania z jak najpełniejszym wymiarem tradycji kultury ludowej we wszystkich jej przejawach. Ważnym celem realizowanego przez nas wydarzenia jest ochrona tradycyjnego repertuaru, muzykowania, stylu muzykowania i śpiewu oraz wykształcenia wśród młodych wykonawców i uczestników umiłowania sztuki ludowej.

Turniej Regionalny w Przytyku to wydarzenie które na stałe wpisało się w krajobraz wydarzeń związanych z dziedzictwem kulturowym obszarów wiejskich na mapie powiatu radomskiego. Od ponad 10 lat promuję bogatą tradycję, historię i kulturę nie tylko obszarów wiejskich. Na przestrzeni wspomnianych lat uczestniczyło w nim ponad 1000 uczestników – uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu woj. mazowieckiego.

pobierzdo góry do góry

04.02.2014 r.

Rządowy program na rzecz aktywności osób starszych!

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

Ruszyła kolejna edycja konkursu w ramach rządowego Programu Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020 – ogłoszonego przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej. Na Program w 2014 roku przeznaczono 40 mln zł .Organizacje pozarządowe i inne podmioty uprawnione działające na rzecz osób starszych, mogą w tym roku liczyć nawet na 200 tys. zł dotacji. Mogą one ubiegać się o dofinansowanie w ramach 4 priorytetów: aktywność społeczna, promująca integrację wewnątrz i międzypokoleniową, edukacja osób starszych i partycypacja społeczna oraz zewnętrzne usługi społeczne. Oferty należy składać do 19 lutego 2014.

pobierzdo góry do góry

04.02.2014 r.

Popieram – Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność (RLKS)

Sieć Lokalnych Grup Działania

Zachęcamy Państwa o poparcie starań Sieci Lokalnych Grup Działania, mającej na celu wprowadzenia narzędzia jakim jest Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność (RLKS) w działania Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Głosy poparcia mogą Państwo oddawać za pomocą strony internetowej www.rlks-popieram.pl.

pobierzdo góry do góry

05.02.2014 r.

Mocny wieczór we Wsoli

Mocny wieczór we Wsoli

W niedzielę 9 lutego we Wsoli odbędzie się promocja kolejnej książki wydanej przez Muzeum Witolda Gombrowicza. Swoje „wiersze zaangażowane i nie” z tomu „Abdykacja” będzie czytał Radosław Wiśniewski, akompaniując sobie na … gitarze elektrycznej. Po poetyckim recitalu rozmowa, którą poprowadzi Jarosław Klejnocki, poeta, krytyk i dyrektor Muzeum Literatury, opiekun serii „bibuła literacka”, w której ukazała się książka Wiśniewskiego.

„Abdykacja” to czwarty tom wierszy Radosława Wiśniewskiego, który urodził się w 1974 roku w Warszawie, jest absolwentem krakowskiego UJ, duchowo związany jest z Brzegiem, mieszka zaś i pracuje we Wrocławiu. Wiśniewski jest stałym współpracownikiem miesięcznika „Odra”, współzałożycielem i prezesem K.I.T. „Stowarzyszenia Żywych Poetów”, redaktorem naczelnym pisma literackiego „Red.”.

pobierzdo góry do góry

05.02.2014 r.

Inauguracja obchodów roku Oskara Kolberga. 21 lutego 2014 r. – Przysucha.

Rok Oskara Kolberga

Inaugurację obchodów Roku Oskara Kolberga z okazji 200. rocznicy urodzin folklorysty, etnografa i kompozytora uświetni uroczysty koncert, w którego programie znajdą się m.in. kompozycje wokalno-instrumentalne Oskara Kolberga, po raz pierwszy utrwalone w publikacji fonograficznej, zrealizowane przez artystów, profesorów z Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu.

Drugą część koncertu zilustruje zakres realizowanych zainteresowań badawczo-edytorskich Kolberga oraz inspirujący wpływ jego dorobku na kulturę muzyczną następnych pokoleń, aż po XXI w. Tradycje muzyczne regionu, przedstawią muzycy ludowi z okolic Przysuchy, których forma artystyczna przeżywa obecnie renesans (wystąpią Tadeusz Jedynak i Piotr Gaca z kapelą Mateusza Niwińskiego oraz śpiewaczka Maria Siwiec z uczennicami). Nie zabraknie również muzyki i zwyczajów krakowskich.

pobierzdo góry do góry

06.02.2014 r.

Apel w sprawie proponowanego wkładu własnego LGD w ramach PROW2014-2020

Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki

Szanowni Państwo! Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi w dniu 24 stycznia 2014 r. opublikowało Projekt Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, jednocześnie informując o rozpoczęciu III etapu konsultacji, które trwać będą w nieprzekraczalnym terminie do 10 lutego 2014 r.

Projekt PROW 2014-2020 zawiera niepokojące zapisy związane z wysokością wkładu własnego związanego z funkcjonowaniem Lokalnych Grup Działania. Informacje zawarte w w/w dokumencie informują nas o tym, że zaproponowana wysokość wsparcia – kosztów kwalifikowanych związanych z bieżącą działalnością i aktywizacją – wynosić będzie dla organizacji z woj. mazowieckiego maksymalnie tylko 80 % procent kosztów kwalifikowalnych operacji (w przypadku pozostałych województw intensywność pomocy wynosiłaby 85 %). Oznacza to, że wysokość wkładu własnego dla LGD z Mazowsza wynosić będzie aż 20% (podczas gdy pierwszy publikowany projekt informował nas o wysokości kosztów własnych określonych na poziomie 5 %).

pobierzdo góry do góry

07.02.2014 r.

Seniorzy znów w Akcji. Rusza kolejny nabór na ciekawe inicjatywy!

Seniorzy w Akcji

Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę” i Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności ogłaszają ogólnopolski konkurs dotacyjny „Seniorzy w akcji”. Konkurs skierowany jest do osób 60+ i do par międzypokoleniowych, które chcą zrealizować projekt społeczny w oparciu o osobiste pasje i wziąć udział w inspirujących warsztatach. Wspieramy inicjatywy, w których aktywnie uczestniczą osoby starsze. Zapraszamy do składania listów intencyjnych do 10 marca 2014.

Konkurs popularyzuje tym samym wizerunek aktywnego seniora, który wykorzystuje swój wolny czas, wiedzę i doświadczenie w ciekawych działaniach na rzecz otoczenia oraz pomaga w rozwiązywaniu lokalnych problemów.

pobierzdo góry do góry

10.02.2014 r.

Wiosenna edycja programu grantowego RITA

RITA

Fundacja "Edukacja dla Demokracji" zaprasza do składania wniosków do konkursu grantowego Programu "Przemiany w Regionie" - RITA. Termin składania wniosków w edycji wiosennej to 14 marca 2014, godz. 16.00.

Program „Przemiany w Regionie” - RITA jest przedsięwzięciem Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności (PAFW), realizowanym przez Fundację Edukacja dla Demokracji (FED). Celem Programu jest wsparcie demokratycznych i systemowych przemian w krajach Europy Wschodniej, Kaukazu i Azji Centralnej, poprzez dzielenie się polskim doświadczeniem w tym zakresie oraz udział w kształtowaniu nowych liderów i elit zdolnych do działania na rzecz demokracji, gospodarki rynkowej oraz społeczeństwa obywatelskiego.

pobierzdo góry do góry

10.02.2014 r.

Termin konsultacji II projektu PROW przedłużony do dnia 14 lutego 2014 r.

Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki

Informujemy, iż termin konsultacji II projektu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 r. został wydłużony do dnia 14 lutego 2014 r. Przypominamy, iż projekt PROW 2014-2020 zawiera niepokojące zapisy związane z wysokością wkładu własnego związanego z funkcjonowaniem Lokalnych Grup Działania. Informacje zawarte w w/w dokumencie informują nas o tym, że zaproponowana wysokość wsparcia – kosztów kwalifikowanych związanych z bieżącą działalnością i aktywizacją – wynosić będzie dla organizacji z woj. mazowieckiego maksymalnie tylko 80 % procent kosztów kwalifikowalnych operacji (w przypadku pozostałych województw intensywność pomocy wynosiłaby 85 %). Oznacza to, że wysokość wkładu własnego dla LGD z Mazowsza wynosić będzie aż 20% (podczas gdy pierwszy publikowany projekt informował nas o wysokości kosztów własnych określonych na poziomie 5 %).

pobierzdo góry do góry

11.02.2014 r.

Spotkanie informacyjne na temat RPO oraz finansowania projektów. Szydłowiec – 12.02.2014 r.

Szydłowiec

Stowarzyszenie Związek Gmin Przysusko-Szydłowieckich oraz Centrum Obsługi Inwestora w Szydłowcu zapraszają na spotkanie, które odbędzie się w dniu 12 lutego 2014 r. o godzinie 11.00 w Regionalnym Centrum Biblioteczno Multimedialnym, przy ul. Kolejowej 9b w Szydłowcu. Podczas spotkania zostaną omówione systemy finansowania projektów oraz Projekt Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego.

pobierzdo góry do góry

12.02.2014 r.

Ruszył nabór wniosków w ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich na 2014 r.

Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

Minister Pracy i Polityki Społecznej zaprasza organizacje pozarządowe do udziału w otwartym konkursie ofert na najlepsze projekty dofinansowywane w 2013 r. ze środków krajowego Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich (PO FIO).

Wysokość środków na finansowanie PO FIO w roku 2014 wynosi 60 000 000,00 zł, w tym 57 600 000,00 zł przeznaczono na dotacje, zaś 2 400 000,00 zł przeznaczono na obsługę techniczną.

pobierzdo góry do góry

12.02.2014 r.

Wsparcie w starcie – program niskooprocentowanych pożyczek dla studentów i absolwentów szkół wyższych.

Wsparcie w starcie

Wsparcie w starcie – to pilotażowy program rządowy, wdrażany na zlecenie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. W ramach niego absolwenci i studenci ostatniego roku studiów wyższych mogą liczyć na niskooprocentowane pożyczki na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz (opcjonalnie) na utworzenie stanowiska dla osoby bezrobotnej.

O pożyczkę mogą ubiegać się pozostający bez pracy (tj. nie zatrudnieni w ramach umowy o pracę): absolwenci szkół wyższych tj. I, II stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich w okresie 48 miesięcy od dnia otrzymania dyplomu; oraz studenci ostatniego roku studiów wyższych tj. ostatniego roku studiów licencjackich lub magisterskich.

pobierzdo góry do góry

13.02.2014 r.

Turniej Regionalny w Przytyku już jutro! Zapraszamy!

Turniej Regionalny w Przytyku

Serdecznie zapraszamy już jutro, 14 lutego – na Turniej Regionalny do Przytyka, którego tegoroczna edycja rozegrana zostanie pod hasłem „Zapusty – czyli karnawał z Oskarem Kolbergiem”. Turniej został oficjalnie wyróżniony i wpisany w ogólnopolski kalendarz inicjatyw związanych z Obchodami Roku Oskara Kolberga. Organizatorami wydarzenia jest Publiczne Gimnazjum im. Jana Kochanowskiego w Przytyku, Stowarzyszenie „Razem dla Radomki”, Gmina Przytyk oraz Starostwo Powiatowe w Radomiu

Turniej Regionalny w Przytyku to wydarzenie które na stałe wpisało się w krajobraz wydarzeń związanych z dziedzictwem kulturowym obszarów wiejskich na mapie powiatu radomskiego. Od ponad 10 lat promuję bogatą tradycję, historię i kulturę nie tylko obszarów wiejskich. Na przestrzeni wspomnianych lat uczestniczyło w nim ponad 1000 uczestników – uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu woj. mazowieckiego.

pobierzdo góry do góry

14.02.2014 r.

Ferie zimowe z Wędrownym Uniwersytetem Tradycji

Wędrowny Uniwersytet Tradycji

W lutym rozpoczyna się kolejny cykl zajęć w ramach edukacyjnego programu Wędrowny Uniwersytet Tradycji, prowadzonego przez Stowarzyszenie „Tratwa” i realizowanego z dziećmi i młodzieżą na terenie gmin Rusinów i Potworów na południowym Mazowszu. Zajęcia odbywać się będą podczas ferii zimowych w dniach 17.02–02.03.2014 r. w budynkach szkół w Nieznamierowicach i Potworowie.

Ideą Wędrownego Uniwersytetu Tradycji jest włączenie młodych mieszkańców obu gmin do praktycznych, innowacyjnych i twórczych działań na rzecz zachowania i popularyzacji rodzimych tradycji kulturowych. Celem programu jest wypracowanie modelu edukacji nieformalnej w zakresie poznawania lokalnej kultury tradycyjnej przy wykorzystaniu współczesnych środków wyrazu artystycznego.

pobierzdo góry do góry

14.02.2014 r.

Stanowisko Związku Gmin Wiejskich Rzeczpospolitej Polskiej

Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki

Przedstawiamy Państwu stanowisko Związku Gmin Rzeczypospolitej Polskiej i uwagi do projektu Programu Rozwoju Gmin Wiejskich na lata 2014-2020.

Stosowny dokument dostępny jest pod adresem: StanowiskoZGWRP_PROW.pdf

pobierzdo góry do góry

17.02.2014 r.

Zapraszamy do udziału w bezpłatnych szkoleniach e-learningowych projektu MultiCEL

MULTICEL

Lokalna Grupa Działania „Razem dla Radomki”, zaprasza mieszkańców gmin Jedlińsk, Przysucha, Przytyk, Wolanów, Wieniawa i Zakrzew oraz wszystkie zainteresowane osoby do udziału w bezpłatnych szkoleniach realizowanych w ramach projektu „Multimedialne Centrum Edukacji Lokalnej”.

Szkolenia prowadzone będą w ramach następujących zagadnień: Fotowoltaika i energia odnawialna, Oskar Kolberg- życie i twórczość, Język angielski-poziom podstawowy, Język niemiecki-poziom podstawowy, Obsługa komputera-poziom średniozaawansowany.

pobierzdo góry do góry

17.02.2014 r.

Wolanianki i Zakrzewiaki najlepsze na XI Turnieju Regionalnym w Przytyku!

Turniej Regionalny w Przytyku

Uczniowie z jedenastu szkół i dwóch przedszkoli zaprezentowali się w miniony piątek, 14 lutego w Przytyku – na XI Turnieju Regionalnym, którego tegoroczna edycja rozegrana została pod hasłem „Zapusty, czyli ludowy karnawał z Oskarem Kolbergiem” i została wpisana w kalendarz ogólnopolskich wydarzeń związanych z obchodami Roku Oskara Kolberga.

Tegoroczna edycja Turnieju Regionalnego zorganizowana przy współpracy Publicznego Gimnazjum im. Jana Kochanowskiego w Przytyku, Gminę Przytyk, Starostwo Powiatowe w Radomiu oraz Lokalną Grupę Działania „Razem dla Radomki” - stanowi wydarzenie, które na stale wpisało się w krajobraz inicjatyw związanych z dziedzictwem kulturowym na mapie powiatu radomskiego, promując od ponad 10 lat bogatą tradycję, historię i kulturę obszarów wiejskich. Poprzez organizację tego wydarzenia chcieliśmy pokazać, to co jest najpiękniejsze w polskiej kulturze ludowej i to jak dawniej obchodzono ten bogaty w obrzędy czas, tak aby wspólnie, ubogacone tradycją muzykowanie wpływało na podtrzymywanie obyczaju, a przede wszystkim stwarzało możliwość poznania bogatej kultury i historii naszego obszaru przez młodych ludzi – uczestników wydarzenia.

pobierzdo góry do góry

18.02.2014 r.

Koncert Edyty Geppert w Jedlińsku

Koncert Edyty Geppert w Jedlińsku

Edyta Geppert pojawi się wraz ze swoim recitalem już 3 marca. Koncert organizowany przeze Wójta Gminy oraz Gminne Centrum Kultury i Kultury Fizycznej odbędzie się o godzinie 17.30 w Sali Ochotniczej Straży Pożarnej w Jedlińsku.

Edyta Geppert od lat czaruje publiczność niepowtarzalnymi koncertami, na których atmosfera skupienia wciąga absolutnie każdego. Znakomite interpretacje starannie dobranego repertuaru wzruszają, bawią, fascynują niezmiennie. Wokalistka wystąpi w Jedlińsku w towarzystwie muzyków: Piotra Matuszczyka (fortepian), Jerzego Szareckiego (trąbka).

pobierzdo góry do góry

18.02.2014 r.

ARTystyczne Ferie nad Radomką.

ARTystyczne Ferie nad Radomką

Warto sprawdzić co przygotowały dla naszych najmłodszych mieszkańców placówki kulturalne w regionie. A atrakcji jest co nie miara - zajęcia taneczne, artystyczne, wyjazdy do kin, bale karnawałowe, przedstawienia teatralne czy też Capoeira.

pobierzdo góry do góry

19.02.2014 r.

Inauguracja obchodów roku Oskara Kolberga już w piątek w Przysusze!

Rok Oskara Kolberga

Inaugurację obchodów Roku Oskara Kolberga z okazji 200. rocznicy urodzin folklorysty, etnografa i kompozytora uświetni uroczysty koncert, w którego programie znajdą się m.in. kompozycje wokalno-instrumentalne Oskara Kolberga, po raz pierwszy utrwalone w publikacji fonograficznej, zrealizowane przez artystów, profesorów z Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu.

Drugą część koncertu zilustruje zakres realizowanych zainteresowań badawczo-edytorskich Kolberga oraz inspirujący wpływ jego dorobku na kulturę muzyczną następnych pokoleń, aż po XXI w. Tradycje muzyczne regionu, przedstawią muzycy ludowi z okolic Przysuchy, których forma artystyczna przeżywa obecnie renesans (wystąpią Tadeusz Jedynak i Piotr Gaca z kapelą Mateusza Niwińskiego oraz śpiewaczka Maria Siwiec z uczennicami). Nie zabraknie również muzyki i zwyczajów krakowskich.

pobierzdo góry do góry

20.02.2014 r.

Festiwal Produktów Regionalnych w Zwoleniu! Zapraszamy.

Andrzejki Folkowe we Wrzosie2013

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie "Dziedzictwo i Rozwój" zaprasza na VII Festiwal Produktów Regionalnych, który odbędzie się w najbliższą niedzielę, 23 lutego 2014 roku o godzinie 17.00 w sali gimnastycznej Zespołu Szkół Rolniczo-Technicznych w Zwoleniu. Celem przedsięwzięcia jest animacja środowisk wiejskich, tworzenie pomostu kulturowego między tradycją, a współczesną kulturą, oraz kultywowanie, prezentacja i dokumentacja autentycznych ludowych tradycji, zwyczajów i wierzeń.

pobierzdo góry do góry

21.02.2014 r.

Agrafka Agory - ruszył nabór wniosków o dofinansowanie programów stypendialnych

Agrafka Agory

Lokalne organizacje pozarządowe mogą uzyskać dofinansowanie programów stypendialnych skierowanych do studentów. „Agrafka Agory” to partnerski Program Fundacji Agory i Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce. Zgłoszenia można nadsyłać do 3 marca 2014 r.

W ramach ośmiu edycji Programu do tej pory przyznano prawie 120 dotacji na realizację lokalnych programów stypendialnych, na łączną kwotę ponad miliona złotych.

pobierzdo góry do góry

24.02.2014 r.

Jarmark Ludowy w Skrzyńsku już w niedzielę! Serdecznie zapraszamy!

Jarmark Ludowy w Skrzyńsku

Zapraszamy Państwa w najbliższą niedzielę do Skrzyńska, gdzie po raz pierwszy zawita Jarmark Ludowy – impreza promująca bogatą tradycję i kulturę obszarów wiejskich. Wydarzenie organizowane jest przez Gminę i Miasto Przysucha, Lokalną Grupę Działania „Razem dla Radomki” oraz Publiczną Szkołę Podstawową w Skrzyńsku.

Jarmark Ludowy – to wydarzenie które ma na celu promocję folkloru i dziedzictwa ludowego naszych małych ojczyzn. Ideą imprezy jest organizacja wydarzenia w małych miejscowościach położonych na obszarach wiejskich; aktywizacja mieszkańców, kół gospodyń wiejskich i organizacji pozarządowych do wspólnego inicjowania i kreowania wydarzeń kulturalnych. Naszej idei nie jest obca też chęć przypomnienia o minionym już, ale pięknym zwyczaju polskiej wsi, którym były wiejskie zabawy ludowe, na których kapele grały huczne mazurki, oberki podczas których spotykali się wszyscy mieszkańcy wsi.

pobierzdo góry do góry

24.02.2014 r.

O Papryce Przytyckiej w niemieckiej gazecie Kommerzblatt

Komerzblat

Zachęcamy Państwa do lektury artykułu o Papryce Przytyckiej, który został opublikowany w niemieckojęzycznym wydaniu gazety „Kommerzblatt”, wydanej z okazji Międzynarodowych Targów Rolno-Spożywczych Grune Woche w Berlinie.

Artykuł zawiera informacje o najbardziej prestiżowych wytworach produkowanych na terenie woj. mazowieckiego. Papryka została przedstawiona jako produkt tradycyjny najwyższej jakości, pretendujący do uzyskania certyfikatu unijnego. Zachęcamy Państwa do lektury – artykuł dostępny jest pod następującym adresem: www.razemdlaradomki.pl/images/komerzblat.jpg

pobierzdo góry do góry

25.02.2014 r.

Marek Bieńczyk - Laureat Nike we Wsoli

Marek Bieńczyk we Wsoli

Marek Bieńczyk, laureat Nagrody Literackiej Nike 2012, będzie gościem Muzeum Witolda Gombrowicza. Spotkanie we czwartek, 27 lutego, o godzinie 18.00. Punktem wyjścia do rozmowy z pisarzem będzie zbiór esejów Książka twarzy. W tej nagrodzonej Nike książce Marek Bieńczyk w niezwykły i świetny literacko sposób udowadnia prawdę nie dla wszystkich dziś oczywistą: że „poza siecią też można mieć twarz”. Bieńczyk to humanista wszechstronny - pisarz, eseista, historyk literatury i tłumacz, jest specjalistą od melancholii (nie tylko romantycznej), ale także znawcą win i piłki nożnej.

pobierzdo góry do góry

25.02.2014 r.

Inauguracja Roku Oskara Kolberga w Przysusze

Inauguracja Roku Oskara Kolberga w Przysusze

Imprezę zorganizowano w przededniu 200. rocznicy urodzin Oskara Kolberga, w Przysusze w woj. mazowieckim, mieście, w którym przyszedł na świat znany polski badacz kultury ludowej. Impreza odbyła się w miejscowym domu kultury. Wydarzenie zorganizowane zostało przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Samorząd Województwa Mazowieckiego, Instytut Muzyki i Tańca, Muzeum Wsi Radomskiej oraz Muzeum im. Oskara Kolberga w Przysusze.

Podczas koncertu inauguracyjnego wykonane zostały kompozycje wokalno-instrumentalne Oskara Kolberga. Wystąpili artyści z Akademii Muzycznej w Poznaniu: dr Iwona Kowalkowska - prof. AM (sopran), prof. dr Wojciech Maciejowski (tenor); prof. Andrzej Tatarski (fortepian). W drugiej części - widowisko obrzędowe "Comber babski" zaprezentował - Zespół Regionalny "Mogilanie" z Mogilan k. Krakowa. Koncert zakończyły występy artystów ludowych z okolic Przysuchy.

pobierzdo góry do góry

26.02.2014 r.

Zapraszamy do udziału w projekcie: PI – innowacyjny model Godzenie przez kobiety życia zawodowego i rodzinnego

Fundacja Fundusz Inicjatyw

Fundacja „Fundusz Inicjatyw” zaprasza do udziału w projekcie: „PI – innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO I RODZINNEGO”. Celem projektu jest dostarczenie grupom użytkowników, tj. kobietom i pracodawcom z terenu woj. mazowieckiego, produktu - modelu godzenia przez kobiety życia zawodowego z rodzinnym poprzez elastyczne formy zatrudnienia do końca czerwca 2015 r.

pobierzdo góry do góry

26.02.2014 r.

Zapraszamy na Jedlińskie Zapusty!

Kusaki – Ścięcie Śmierci 2014

Tradycyjne jak co roku w ostatnie 3 dni karnawału Jedlińsk stanie się sceną plenerowego widowiska „Ścięcia Śmierci”. Symboliczne pożegnanie karnawału rozpocznie się już w najbliższą niedzielę, a zakończy je we wtorek ścięcie głowy Śmierci. Kusaki – czyli obrzęd „Ścięcia Śmierci” to jedyne tego rodzaju widowisko obchodzone w Polsce i jedno z nielicznych na świecie, sięgając swoim rodowodem odległych nam czasów.

Wedle jednych źródeł Kusaki przybyły do Jedlińska wraz z arianami, którzy przywędrowali tutaj z Krakowa w XVI wieku. Inne źródła sugerują, że jest to o wiele starszy obrzęd, którego początki sięgają czasów pogańskich. A może najbliższa prawdy jest historia, która informuje nas, że widowisko jest spuścizną przysługującemu miastu – prawa do publicznych egzekucji zwanych prawem miecza?

pobierzdo góry do góry

27.02.2014 r.

Aplikacja mobilna Przewodnik śladami Oskara Kolberga

Przewodnik śladami Oskara Kolberga

W związku z dwusetną rocznicą urodzin Oskara Kolberga przygotowana została specjalna multimedialna aplikacja, która pozwala na zapoznanie się z miejscami mającymi związek z życiem i działalnością tego niezwykłego etnografa i folklorysty. Trasy miejskie wiodące przez Warszawę, Poznań i Kraków pozwalają zapoznać się z wieloma faktami z biografii Oskara Kolberga, poznać postacie, z którymi się spotykał, współpracował i korespondował jako muzyk i kompozytor, a później jako badacz terenowy, dokumentalista i wydawca swego dzieła „Lud”.

pobierzdo góry do góry

27.02.2014 r.

Konkurs Kobieta Przedsiębiorcza 2013: Sylwetka Krystyny Bielawskiej

Krystyna Bielawska

Prezentujemy Państwu sylwetki nominowanych Pań z naszego obszaru do konkursu organizowanym przez Redakcję Echa Dnia Na Kobietę Przedsiębiorczą. Konkurs ma na celu wybór 10 najbardziej aktywnych pań w regionie, po 3 z każdego powiatu.

Dziś przedstawiamy informację o Pani Krystynie Bielawskiej, nominowaną do otrzymania nagrody w regionie przysuskim. Pani Krystyna jest aktywnym członkiem Stowarzyszenia „Razem dla Radomki” oraz Związku Gmin Radomka. Przez wiele lat była Radną Gminy i Miasta Przysucha. Jest współzałożycielką Powiatowego Koła Diabetyków w Przysusze, gdzie pełni funkcję wiceprzewodniczącej. Została dwukrotnie odznaczona medalem "Zasłużony dla stowarzyszenia". Koło wspomaga chorych na cukrzycę. Od kilkunastu lat jest również prezesem Stowarzyszenia Chóru Nauczycielskiego „Canto w Przysusze”, który w ubiegłym roku obchodził Jubileusz 25-lecia pracy artystycznej – warto nadmienić, iż Chór za popularyzowanie tradycji i kultury muzycznej otrzymał specjalną nagrodę przyznaną przez Ministra Kultury.

pobierzdo góry do góry

28.02.2014 r.

Biesiadnie w Wieniawie!

Biesiada w Wieniawie

W niedzielę 23 lutego odbyła się biesiada w Wieniawie zorganizowana przez Gminne Centrum Kultury. Licznie przybyli mieszkańcy nie tylko z Wieniawy, ale też z okolicznych wsi: z Korycisk, z Głogowa, z Zawad, z Rykowa, z Kłudna i Jabłonicy. W imprezie licznie uczestniczyła również młodzież.

Na samym początku imprezy krótką historię karnawału w Polsce przedstawiła nauczycielka z Wieniawy pani Grażyna Ślifirczyk. Potem wszyscy zaczęli śpiewać z przygotowanych wcześniej śpiewników z piosenkami biesiadnymi. Na akordeonie przygrywał pan Marian Kulkowski. Na scenie zaprezentowali się muzykanci z naszej gminy: kapela Jana Wochniaka z Kłudna oraz pani Wiesława Gromadzka z Kamienia. Miło nam było również gościć akordeonistę ze Strzałkowa – pana Zawadzkiego i bębnistę pana Kusztala z Zawad.

pobierzdo góry do góry

28.02.2014 r.

Folkowe ostatki w Skrzyńsku! Zapraszamy na Jarmark Ludowy

Jarmark Ludowy w Skrzyńsku

Zbliżają się ostatnie dni karnawału, zapraszamy więc Państwa w najbliższą niedzielę do Skrzyńska, do którego po raz pierwszy zawita Jarmark Ludowy – impreza promująca bogatą tradycję i kulturę obszarów wiejskich. Wydarzenie organizowane jest przez Gminę i Miasto Przysucha, Lokalną Grupę Działania „Razem dla Radomki” oraz Publiczną Szkołę Podstawową w Skrzyńsku.

Jarmark Ludowy – to wydarzenie które ma na celu promocję folkloru i dziedzictwa ludowego naszych małych ojczyzn. Ideą imprezy jest organizacja wydarzenia w małych miejscowościach położonych na obszarach wiejskich; aktywizacja mieszkańców, kół gospodyń wiejskich i organizacji pozarządowych do wspólnego inicjowania i kreowania wydarzeń kulturalnych. Naszej idei nie jest obca też chęć przypomnienia o minionym już, ale pięknym zwyczaju polskiej wsi, którym były wiejskie zabawy ludowe, na których kapele grały huczne mazurki, oberki podczas których spotykali się wszyscy mieszkańcy wsi.

pobierzdo góry do góry

mapa aktyawnych organizacji pozarzšdowych
sieć
szlak stefana szyllera


więcej: Partnerskie Mazowsze LGDenrd
ksow

więcej: polecane strony


LEADER

NASZE GMINY:

gmina jedlinsk gmina przysucha gmina przytyk gmina wieniawa gmina wolanów gmina zakrzew

Partnerzy / Partners LGD

dziedzictwo i rozwój patrnerzy lgd
ksow patrnerzy lgd
puszcza kozienicka partnerzy lgd
lgd ziemi siedleckiej
MAS Jablunkovsko
partnerzy lgd razem dla radomki
moves partnerzy lgd razem dla radomki
sao radomka
zwiazek gmin radomka