Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki Facebook
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki YouTube
NASZE STRONY
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki
W dolinie Radomki
Innowacyjna Radomka
Panoramy
E-Akademia
Papryka Przytycka
Mazowiecka Sieć

 logotypy finansowanie

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Operacja mająca na celu wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia "Razem dla Radomki" w tym realizacji działań Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" - działanie 19 "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER"
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Planowany wynik operacji: osiągnięcie zaplanowanych z Lokalnej Strategii Rozwoju "Razem dla Radomki" na lata 2016-2023 wskaźników w zakresie rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.

Czcionka:A- A A+
pl
en  
 
german  
 

ankieta
centrum akrtywnosci lokalnej
Ankieta on-going
wydawnictwa

radomka Liczba odwiedzin: 14202287


Stowarzyszenie
Lokalna Grupa Działania
"Razem dla Radomki"

tel/fax: (48) 38 58 996
tel. kom.: +48 572 361 068 zarzad@razemdlaradomki.pl

Newsletter:

Marzec 2010 r.01.03.2010r.

Przewodnik kulinarny markowego produktu LGD Razem dla Radomki – Papryki!

przewodnik kulinarny

Zachęcamy wszystkie osoby, które uwielbiają gotować, znają ciekawe pomysły na potrawy z papryki do przesyłania nam swoich przepisów. Najciekawsze przepisy zostaną zamieszczone na łamach przewodnika kulinarnego markowego produktu obszaru Lokalnej Grupy Działania „Razem dla Radomki” - Papryki, który będzie opublikowany bezpłatnie w kwietniu 2010 r. Wszystkie przepisy zostaną opatrzone podpisami autorów, którzy otrzymają również bezpłatne egzemplarze przewodnika kulinarnego.

Przepisy można przesyłać na adres e-mail: promocja@razemdlaradomki.pl, oraz na adres biura Stowarzyszenia LGD ”Razem dla Radomki” w Radomiu przy ul. Wernera 9/11 do dnia 10 marca.

pobierzdo góry do góry

02.03.2010 r.

Warsztaty na temat Programu Kultura 2007-2013

Punkt Kontaktowy „Europa dla Obywateli” zaprasza na cykl warsztatów poświęconych tematyce Programu Kultura na lata 2007 -2013, które odbędą się w największych miastach Polski.

Podczas spotkania zaprezentowany zostanie Program Kultura 2007-2013 i informacje o możliwościach ubiegania się o granty unijne na międzynarodowe projekty kulturalne.

Udział w warsztatach jest bezpłatny. Najbliższe spotkania odbędą się 8 marca w Poznaniu oraz 10 marca w Warszawie.

pobierzdo góry do góry

03.03.2010r.

Rozpoczęcie naborów w zakresie działania: Małe Projekty

Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki

Informujemy o możliwości składania za pośrednictwem Stowarzyszenia wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania 4.1/413 – „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w zakresie:

  • Działania: „Małe projekty”

Wnioski należy składać w:

Biurze Stowarzyszenia mieszczącym się przy ul. Wernera 9/11 w Radomiu w terminie od 03.03.2010 r. do 31.03.2010 r. do godziny 15.00.

Limit dostępnych środków wynosi 205.000,00 zł.

LGD „Razem dla Radomki” zapewnia bezpłatną pomoc w przygotowaniu wniosku. Szczegółowe informacje dostępne są w Biurze LGD „Razem dla Radomki” ul. Wernera 9/11 w Radomiu w godz. pn. 9.00-17.00, wt.-pt. 8.00-16.00. Tel. (048) 38-58-996, e-mail: zarzad@razemdlaradomki.pl.

pobierzdo góry do góry

04.03.2010r.

Otwarty konkurs w obszarze rolnictwa i modernizacji terenów wiejskich.

zarzad województwa mazowieckiego

Zarząd Województwa Mazowieckiego ogłosił otwarty konkurs dla organizacji pozarządowych oraz innych uprawionych podmiotów na realizację zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w 2010 roku w obszarze rolnictwa i modernizacji terenów wiejskich.

Oferty można składać do dnia 15 kwietnia. Dofinansowanie projektów nie może przekraczać 80% całkowitych kosztów zadania. Maksymalna kwota dofinansowania dla jednej oferty wynosi 10 000 zł.

pobierzdo góry do góry

05.03.2010 r.

Lutowe PROWieści

PRO wieści

Zachęcamy do lektury lutowego wydania PROWieści – miesięcznika dotyczącego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Publikacja wydawana jest przez Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Lutowy numer można pobrać tutaj (format: pdf, rozmiar: 2,25 MB)

pobierzdo góry do góry

05.03.2010 r.

Fundusze Unijne dla Przedsiębiorców

W miesiącu marcu 2010r. Zarząd Województwa Mazowieckiego zaplanował konkurs w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego Działanie 1.5 ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Jeśli chcą Państwo poprawić konkurencyjność własnej firmy i skorzystać z unijnych dotacji na realizację swoich przedsięwzięć lub innowacyjnych pomysłów zapraszamy do siedziby Agencji Zarządu Nieruchomości i Rozwoju Regionalnego Sp. z o.o.,
Dział Rozwoju Regionalnego
tel. (0-48) 38 58 710 – 715
e-mail: roz-reg@azn.radom.pl

pobierzdo góry do góry

08.03.2010 r.

Zaproszenie dla wystawców na „Międzynarodowy Dzień Ziemi”.

zarzad województwa mazowieckiego

Samorząd Województwa Mazowieckiego zaprasza do składania ofert na wystawę imprezy plenerowej „Międzynarodowy Dzień Ziemi” na terenie Pól Mokotowskich w Warszawie w dniu 25 kwietnia 2010 r.

W ramach wspomnianego przedsięwzięcia mazowieckim wystawcom zostaną udzielone bezpłatne miejsca w „Alejce” pod namiotem ze stolikiem i krzesełkami i dostępem do prądu.

Pierwszeństwo udziału w imprezie mają uczestnicy konkursów i przedsięwzięć organizowanych przez Samorząd Województwa Mazowieckiego tj. konkursów: o Laur Marszałka, Naszego Kulinarnego Dziedzictwa, Polskiego Producenta Żywności i podmioty wpisane do Sieci Dziedzictwa Kulinarnego Mazowsza i na Listę Produktów Tradycyjnych.

pobierzdo góry do góry

09.03.2010r

Studia podyplomowe – Leader szansą rozwoju polskiej wsi.

centrum doradztwa rolniczego

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie wraz z Wydziałem Rolniczo-Ekonomicznym Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie rozpoczyna pierwszą edycję studiów podyplomowych przeznaczonych dla członków władz i pracowników lokalnych grup działania, oraz dla pracowników urzędów marszałkowskich i oddziałów regionalnych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zajmujących się wdrażaniem osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2015, a także dla doradców wojewódzkich ośrodków doradztwa rolniczego i przedstawicieli samorządów gmin.

Celem studiów jest uzyskanie wiedzy i nabycie umiejętności niezbędnych w realizacji zadań w ramach wdrażania podejścia Leader w rozwoju obszarów wiejskich. Program studiów ukierunkowany jest również na uzyskanie wiedzy ogólnej dotyczącej Unii Europejskiej, programów pomocowych, zarządzania organizacją i realizacją planu strategicznego oraz umiejętności zastosowania tej wiedzy w codziennej działalności lokalnych grup działania.

Planowany termin rozpoczęcia studiów wyznaczono na 17 kwietnia 2010 roku (I edycja).

pobierzdo góry do góry

10.03.2010r.

Konkurs: Najciekawsze zakątki gminy Wolanów.

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Wolanowie we współpracy ze Stowarzyszeniem „Dla Przyszłości Gminy Wolanów” ogłasza gimnazjalny konkurs fotograficzny i filmowy zatytułowany „Najciekawsze zakątki gminy Wolanów”.

Konkurs ma na celu promowanie najciekawszych pod względem przyrodniczo-geograficznym, historycznym i architektonicznym miejsc oraz obiektów znajdujących się na terenie gminy Wolanów.

Konkurs trwa od 1 marca do 30 kwietnia 2010 r. i przewidziany jest dla uczniów klas I-III Gimnazjum Publicznego w Wolanowie.

pobierzdo góry do góry

11.03.2010r.

Szkolenie z zakresu pozyskania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości.

efs

Regionalny Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego w Radomiu zaprasza na szkolenie zatytułowane „Jak pozyskać środki finansowe na rozwój przedsiębiorczości z EFS. Warsztaty praktyczne przygotowanie projektu do Działania 6.2 oraz Poddziałania 8.1.2”.

Uczestnicy szkolenia które odbędzie się w dniach 17 i 18 marca w hotelu „Wsola” przy ulicy Warszawskiej 3, w podradomskiej Wsoli będą mogli zapoznać się z zasadami skutecznego przygotowania projektu oraz z jego charakterystyką.

pobierzdo góry do góry

12.03.2010r.

Stypendia dla młodzieży ze wsi i małych miast.

Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości zaprasza do współpracy pozarządowe organizacje lokalne i grupy nieformalne, które chcą pomóc najzdolniejszym maturzystom ze wsi i małych miast.

Dzięki udziałowi w akcji "Dyplom z Marzeń" organizacje pozarządowe lub nieformalne grupy mogą uzyskać dofinansowanie 75% kosztów wysokości stypendium na I roku studiów i umieścić swoich kandydatów w systemie stypendialnym otwierającym możliwości pomocy na starszych latach.

Organizacje zlokalizowane na wsi mogą ubiegać się również o dodatkowe dofinansowanie w wysokości 20% kosztu stypendium z Funduszu Wspomagania Wsi.

pobierzdo góry do góry

15.03.2010 r.

Nabór wniosków w ramach programu: Wspieranie pozarządowych organizacji ekologicznych.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłasza rozpoczęcie naborów w 2010 roku dla programu priorytetowego „Wspieranie pozarządowych organizacji ekologicznych”. Wnioski o dofinansowanie przyjmowane będą w terminie od 29 marca do 9 kwietnia 2010 roku.

Celem programu jest wspieranie bieżącej działalności pozarządowych organizacji ekologicznych. Maksymalny poziom dofinansowania ze środków NFOŚiGW wynosi 100% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia.

pobierzdo góry do góry

16.03.2010 r.

Zapraszamy do współpracy w ramach Międzynarodowych Targów Turystyki Wiejskiej i Agroturystyki AGROTRAVEL

Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki

W dniach 9-11 kwietnia 2010 r. w Kielcach odbędą się II Międzynarodowe Targi Turystyki Wiejskiej i Agroturystyki AGROTRAVEL 2010 r. W związku z planowanym uczestnictwem w tej imprezie, Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Razem dla Radomki” zaprasza do współpracy przedsiębiorców, rolników, podmioty sektora turystycznego z obszarów wiejskich, grupy i podmioty promujące kulturę wiejską.

Targi AGROTRAVEL 2010 to doskonała okazja do promocji i sprzedaży coraz bogatszej oferty turystyki wiejskiej oraz spotkań i rozmów z touroperatorami, jak i z bezpośrednimi odbiorcami oferowanych produktów i usług. Podczas targów będą mogli Państwo skorzystać z powierzchni wystawienniczej w celu promocji swoich lokalnych produktów i zaprezentowania oferty usługowej. Poprzez prezentowane materiały promocyjne, mają Państwo okazję nawiązać kontakty branżowe i handlowe z potencjalnymi partnerami i klientami. Organizatorzy szacują, iż imprezę odwiedzi ok. 25 tyś. zwiedzających.

Wszelkie pytania prosimy kierować telefonicznie pod nr 048 38-58-996 lub mailowo na adres zarzad@razemdlaradomki.pl

pobierzdo góry do góry

17.03.2010r.

Szkolenie: Prawo zamówień publicznych w projektach EFS

efs

Regionalny Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego z siedzibą w Radomiu, zaprasza na szkolenie „Prawo zamówień publicznych w projektach EFS”.

Uczestnikom szkolenia zostaną przedstawione zasady udzielania zamówień poniżej progu 14 000 euro, uproszczone procedury przetargowe, uzupełnienia dokumentów według nowych zasad oraz analiza aktów wykonawczych.

Szkolenie odbędzie się w dniu 24 marca w Radomiu. Zgłoszenia przyjmowane są pod numerem telefonu (048) 360-00-45

pobierzdo góry do góry

18.03.2010 r.

Kurs na jakość – poznanie Akcji 4.3 programu: Młodzież w działaniu.

Program „Młodzież w działaniu” zaprasza na bezpłatne szkolenie dotyczące przygotowania i realizacji projektów międzynarodowych w ramach Akcji 4.3 Szkolenia i tworzenie sieci, które odbędzie się w dniach 22-25 kwietnia 2010 r. w Warszawie.

Akcji 4.3 ukierunkowana jest na pomoc osobom zaangażowanym w działania młodzieżowe, zainteresowanych problematyką młodzieżową oraz realizujących projekty w ramach programu „Młodzież w działaniu”. Akcja 4.3 wspiera działania organizacji promujących aktywne obywatelstwo, oferuje szkolenia, seminaria i staże dla pracowników młodzieżowych. Umożliwia również wymianę doświadczeń, dobrych praktyk oraz zdobywanie nowych kompetencji.

Głównym celem szkolenia jest zwiększenie wiedzy i umiejętności w realizacji projektów Akcji 4.3. Szkolenie adresowane jest dla osób, które w swoich organizacjach odpowiadają za przygotowanie i realizację projektów współpracy.

pobierzdo góry do góry

20.03.2010 r.

Tam, gdzie spotykają się wszystkie światy.

tam gdzie spotykają się wszystkie światy

Przedstawiamy Państwu publikację zatytułowaną „Tam, gdzie spotykają się wszystkie światy” opracowaną przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Przytyku.

Ukazane zostały w niej wybrane pomniki historii przytyckiej „Małej Ojczyzny”, tzn. wszystkie:

- przydrożne kapliczki,
- krzyże,
- figurki wraz z ich historią.

pobierzdo góry do góry

22.03.2010 r

Konferencja: Turystyka wiejska na drodze do komercjalizacji.

W dniach od 9 do 10 kwietnia 2010 r. w Kielcach odbędzie się międzynarodowa konferencja pt. „Turystyka wiejska na drodze do komercjalizacji”, która będzie towarzyszyć II Międzynarodowym Targom Turystyki Wiejskiej i Agroturystyki - AGROTRAVEL 2010.

Podczas konferencji zostaną przedstawione między innymi przykłady dobrych praktyk w zakresie komercjalizacji usług turystyki wiejskiej. Celem konferencji jest również wymiana poglądów i doświadczeń, prezentacja osiągnięć teoretycznych, metodologicznych i praktycznych z zakresu komercjalizacji turystyki wiejskiej.

pobierzdo góry do góry

23.03.2010 r.

Szkolenie poświęcone Małym projektom

zarzad województwa mazowieckiego

Departament Rolnictwa i Modernizacji Terenów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie zaprasza przedstawicieli LGD z terenu Mazowsza na szkolenie poświęcone wnioskom o przyznanie pomocy i płatności w ramach działania 413 Wdrażanie LSR dla operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach Osi 3 ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi. tzw. „Małe Projekty” oraz obsłudze wniosków o płatność w ramach działania 431 „Funkcjonowanie LGD, nabywanie umiejętności i aktywizacja”.

Szkolenie odbędzie się w dniu 31 marca 2010 r. o godzinie 10:00 w Sali Konferencyjnej przy ul. Jagiellońskiej 26 w Warszawie.

pobierzdo góry do góry

24.03.2010r.

Informacja o posiedzeniu Zarządu Stowarzyszenia LGD Razem dla Radomki

Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki

Informujemy, iż w dniu 25 marca o godzinie 12:00 odbędzie się Zebranie Zarządu Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Razem dla Radomki”.

Spotkanie odbędzie się w Sali Konferencyjnej Biura LGD”Razem dla Radomki” przy ul. Wernera 9/11 W Radomiu.

Ze względu na wagę omawianych spraw obecność Członków Zarządu jest obowiązkowa. Prosimy o potwierdzenie obecności drogą telefoniczną pod nr (048) 38 58 996 lub mailowo na adres zarzad@razemdalradomki.pl

pobierzdo góry do góry

25.03.2010 r.

Konkurs fotograficzny „Klimaty Mazowsza”

Krajowy Ruch Ekologiczno – Społeczny zaprasza mieszkańców Mazowsza do udziału w konkursie fotograficznym, którego celem jest popularyzacja ciekawych obiektów i różnorodności przyrodniczych Województwa Mazowieckiego.

Motywem przewodnim zdjęć powinny być przyrodnicze krajobrazy Mazowsza, jego piękne okazy flory i fauny. Ocenie podlegać będzie nie tylko poprawność techniczna wykonywanych zdjęć, ale przede wszystkim kreatywność i wizja artystyczna nadesłanych prac.

pobierzdo góry do góry

26.03.2010 r.

Marcowe posiedzenie Zarządu Stowarzyszenia: Razem dla Radomki

Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki

W dniu 25.03.2010 r. w Biurze Stowarzyszenia LGD "Razem dla Radomki" odbyło się posiedzenie Zarządu Stowarzyszenia "Razem dla Radomki". Efektem posiedzenia było przedstawienie Członkom Zarządu i przyjęcie w wyniku jawnego głosownia sprawozdania merytorycznego z działalności Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Razem dla Radomki" za okres od 01.01.2009 do 31.12.2009 r. oraz sprawozdania finansowego Stowarzyszenia "Razem dla Radomki" za rok obliczeniowy 2009.

Omówiony został również plan uczestnictwa Stowarzyszenia w II Międzynarodowych Targach Turystyki Wiejskiej i Agroturystyki AGROTRAWEL 2010 w Kielcach w dniach 9-11.04.2010 r.

Prezes Zarządu na podstawie przedłożonych Zarządowi "Deklaracji o przystąpieniu do Stowarzyszenia "Razem dla Radomki" przedstawił kandydaturę dwóch osób: Pani Malwiny Klocek zamieszkałej na terenie Gminy Jedlińsk oraz Pana Szymona Jańczyka zamieszkałego w Radomiu.

W wyniku jawnego głosowania nad każdą z kandydatur Zarząd Stowarzyszenia podjął jednogłośnie decyzję o przyjęciu kandydatów na członków Stowarzyszenia "Razem dla Radomki"

pobierzdo góry do góry

29.03.2010 r.

Szkolenie z zakresu: równość szans a przygotowanie projektu dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

efs

Regionalny Ośrodek EFS w Radomiu zaprasza na szkolenie pt. „Równość szans a przygotowanie projektu dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego”, który odbędzie się 30 marca w Radomiu przy ul. Kościuszki 1.

W trakcie szkolenia zostaną przedstawione najważniejsze kwestie związane z wprowadzaniem do wniosku Standardu minimum realizacji zasady równości szans kobiet i mężczyzn oraz praktycznej realizacji tej zasady.

Zapoznanie się z kwestią zasady równości szans kobiet i mężczyzn w projektach PO KL, pomoże Państwu z sukcesem aplikować o unijne fundusze

pobierzdo góry do góry

30.03.2010 r.

Bezpłatne szkolenia: Florystyczne kwalifikacje.

Firma NS Konsulting Sp. z. o.o. mieszcząca się w Radomiu przy ul. Żeromskiego 75, pok. 425 zaprasza na bezpłatne szkolenia dla kobiet z województwa mazowieckiego z zakresu: „Jak założyć i prowadzić własną firmę”, oraz z języka angielskiego i florystyki.

Uczestnikami projektu mogą być kobiety zamieszkałe na terenie województwa mazowieckiego których stosunek do pracy wygasł lub został rozwiązany z przyczyn niedotyczących pracownika w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do Projektu.

pobierzdo góry do góry

31.03.2010 r.

Przewodniki po projektach współpracy

przewodnik wdrazanie projektowprzewodnik wdrazanie projektow

Przedstawiamy Państwu dwie pozycje opracowane przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi pt: "Wdrażanie projektów współpracy w ramach Osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013" oraz "Przewodnik po projektach współpracy Osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013".

Wymienione powyżej publikacje określają podstawy współpracy międzyregionalnej oraz międzynarodowej, która stanowi jedną z siedmiu podstawowych zasad, na których oparta jest metoda Leader. Zachęcamy do lektury.

pobierzdo góry do góry

mapa aktyawnych organizacji pozarzšdowych
sieć
szlak stefana szyllera


więcej: Partnerskie Mazowsze LGDenrd
ksow

więcej: polecane strony


LEADER

NASZE GMINY:

gmina jedlinsk gmina przysucha gmina przytyk gmina wieniawa gmina wolanów gmina zakrzew

Partnerzy / Partners LGD

dziedzictwo i rozwój patrnerzy lgd
ksow patrnerzy lgd
puszcza kozienicka partnerzy lgd
lgd ziemi siedleckiej
MAS Jablunkovsko
partnerzy lgd razem dla radomki
moves partnerzy lgd razem dla radomki
sao radomka
zwiazek gmin radomka